Eko škola

Osnovna škola Visoka, Split

Vrh Visoke 32
21000 Split

Telefon: 021 476 158
Fax: 021 474-630
E-mail: visoka@os-visoka-st.skole.hr
Web: http://www.os-visoka-st.skole.hr/ https://www.facebook.com/groups/356106257049

Ravnatelj/ica: Natalija Radić
Školski koordinatori: Mara Marasović, stručni suradnik pedagog, Mira Voloder, učitelj biologije
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Natalija Radić
 • Kordinator: Mara Marasović- stručni suradnik pedagog
 • Učiteljice: Antonija Banović, Ana Šćepanović, Marija Parlov, Jadranka Macan i  Mira Voloder
 • Knjižničarka: Maja Kalinić- Delić
 • Pomoćno osoblje:Dijana Galić - računovotkinja, Jure Kulić- kućni majstor, Marica Perković – spremačica
 • Vanjski suradnici: Margita Radman – predstavnica udruge Sunce
 •                             Ivan Bikić – predstavnik lokalne zajednice
 • Učenici:

1.a Lana Milić                           5.a Branimir Lozina

1.b Martina Višić                      5.b Ana Vuković

2.a Lana Luetić                        6.a Katja Vidović

2.b Ana Luković                       6.b Ivano Šarić

3.a Karla Rogošić                    7.a Toni Luković

3.b Lucija Lela                        7.b Antonela Zec

4.aManuela Jurišić                  8.a Mihaela Glavaš

4.b Ena Parlov                        8.b Nina Mamić

                                                8.c Branka Uglarik


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Projektni dan - Dan sreće
Cilj:
 • Poticanje pozitivnog ozračja među učenicima, djelatnicima i roditeljima te povećanje svijesti o važnosti sreće za dobrobit škole i društva općenito.

Zadatak:
 • promicati  održivi razvoj s ciljem ostvarivanja sreće (razvijanje svijesti o čistoći okoliša, iskorjenjivanje siromaštva…)
 • osvijestiti kod djece da se blagostanje  ne mjeri u materijalnom bogatstvu već u osjećaju sreće
 • povećati javnu svijesti o temeljnom cilju čovjeka – sreći te načinima na koje možemo postići taj cilj.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Vrijeme provedbe od Listopada 2018. do Ožujka 2019. godine. Završna aktivnost održat će se u Ožujku 2019.

Nositelji:
 • svi učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti
 • sudjelovanje na radionici „Jedem zdravo“
 • obilježavanje Tjedna mozga –radionice i predavanja
 • projekt „Edukacija djece o oživljavanju (kardiopulmonalnoj reanimaciji) u osnovnim školama

Zadatak:
 • predavanje u suradnji sa Županijskim centrom za borbu protiv ovisnosti, izada panoa na temu "Reci ne ovisnostima"
 • priprema i konzumacija zdravih obroka 
 • posjet predavanjima i radionicama u sklopu Tjedana mozga 
 • uvježbavanje protokola oživljavanja na lutkama 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.​

 • Sve događaje objaviti na web stranici škole i facebook oš visoka.

Nositelji:
 • učenici osmih razreda, učiteljica biologije, stručno razvojna služba te eventualni predavač iz Županijskog centra
 • učenici 4.b razreda s učiteljicom Jadrankom Plašć u suradnji s Kuharskom akademijom Udruge dalmatinskih kuhara i roditeljima
 • zainteresirani učenici osmih razreda, Medicinski fakultet Split, učiteljica Mira Voloder, pedagoginja 
 • učenici osmih razreda, učiteljica Mira Voloder u suradnji s Medicinskim fakultetom i KBC Firule
Naziv teme: Očuvanje okoliša- Projekt ML-REPAIR
Cilj:
 • Sprečavanje i smanjivanje unosa te raspršivanja otpada u Jadransko more.

Zadatak:
 • Održavanje trodnevne radionice:
  • razredni dio - teoretski dio o otpadu
  • terenski dio- odlazak na teren, monitoring otpada i prikupljanje otpada
  • praktični dio - mali razredni projekt, predlaganje vlastitih rješenja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Prva radionica u 11. mj, a druga i treća u proljeće ovisno o vremenskim uvjetima.
 • Prezentirati provedene aktivnosti na stranicama škole, a udruga  Sunce će to promovirati i kroz medije.
 • Iskorititi istraživanja kao praktični dio rada za eventualno natjecanje na Eko kvizu Lijepa naša.

Nositelji:
 • Učenici članovi eko grupe "Mladi ekolozi" s voditeljicom M. Voloder u suradnji s voditeljima projekta udrugom Sunce - Tea Kuzmičić Rosandić.

 

Naziv teme: Obilježavanje važnijih eko datuma
Cilj:
 • obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Svjetski dan hrane- (16.10.)- priredba i blagoslov hrane
 • obilježavanje Dana kravate (18.10.)
 • obilježavanje Dana jabuka (22.10)
 •  humanitarna akcija u suradnji sa Crvenim križom (Međunarodni humanitarni dan 23.11.)
 •  obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvara (2.2)
 • obilježavanje Svjetskog dana šuma  i Svjetskog dana voda (21.3,22.3)

Zadatak:
 • priredba i blagoslov pripremljenih prehrambenih proizvoda od strane učenika i njihovih roditelja, te zajedničko blagovanje po razrednim odjeljenjima.
 • poticanje učenika i djelatnika da na Dan kravate svi nosimo kravatu. Uređivanje panoa na temu kravate kroz povijest. Izradavelike kravate u atriju škole sa motivom glagoljice.
 • učenici razredne nastave obilježit će Dan jabuka prigodnim tekstovima i radovima na temu jabuke i konzumacijom jabuka.
 • svi učenici i djelatnici će prigodnim novčanim iznosom i akcijom prikupljanja potrepština za najsiromašnije sumještane obilježiti Međunarodni humanitarni dan.
 • međunarodni dan zaštite  močvara obilježit ćemo prigodnim uređivanjem panoa.- Moguć posjet  Pantani kod Trogira u suradnji sa udrugom Sunce u sklopu projekta ML- REPAIR.
 • obilježavaje Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda namjeravamo u koliko bude moguće realizirati da sudjelujemo u akciji pošumljavanja Mosora- Boranka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • sve događaje popratit ćemo na web stranici facebook stranici škole

Nositelji:
 • vjeročiteljica,učiteljice razredne nastave, učiteljica glazbenog te  učenici 
 • mladi povjesničari, mladi ekolozi, svi djelatnici i učenici škole
 • učenici razredne nastave sa svojim učiteljicama
 • vjeroučiteljica, kordinatorica i svi učenici
 • članovi eko grupe, udruga Sunce, voditeljca eko grupe
 • zainteresirani učenici i djelatnici škole u suradnji sa organizacijskim odborom Boranke

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PROJEKTNI DAN- Dan sreće
Ostvareni ciljevi:
 • Učinit sebe sretnim i druge usrećiti. Pomažući drugima i sami postajemo sretni.

Realizirani zadaci:
 • Posjet književnika Božidara Prosenjaka- ugodno druženje  sa omiljenim piscem koji je svojim zanimljivim dogodovštinama približio djeci vrijeme svog djetinjstva.(učenici razredna nastave)
 • Izrada Registra sreće- učenici 2.b i 4.b zapisivali kroz jedan period   što ih je taj dan usrećilo.
 • Učenici 5.razreda zajednički su se družili i  išli u kino pogledati film „Dječak oluje“
 • Vjeročiteljica č.s Rafaela organizirala je humanitarnu akciju „Korizmeni kutak“ u kojoj su sudjelovali svi djelatnici i učenici škole. Darovali smo  hranu i higijenske potrepštine za udrugu „Most“ koja pomaže beskućnicima. Izrazili su veliku zahvalnost za primljene darove.
 • Matematička grupa pod vodstvom učiteljice Marice Brzice  napravila je projekt „Teorem o četiri boje“. Bojali su slijepe geografske karte bojama koje označavaju sreću. Svoj projekt predstaviti će na Festivalu znanosti.
 • Pjevački zbor pod vodstvom učiteljice  Helene Pelić posjetit će Starački dom na Zenti i prirediti mali koncert za štićenike doma. To će se realizirati u 5.mj.

Vrijeme realizacije:

ožujak, travanj i svibanj 2019.


Nositelji:
 • Većina djelatnika i učenika škole.
Naziv teme: :“ Želim jesti zdravo“
Ostvareni ciljevi:
 • Usvajanje zdravijih prehrambenih navika, upoznavanje sa zdravim namirnicama , usvajanje vještina u pripremi jela i serviranju stola te  pravila ponašanja za stolom.

Realizirani zadaci:
 • Radionica u Kuharskoj akademiji : upoznavanje sa zdravim namirnicama, obrada namirnica i pripremanje jela prema receptu
 • Pravila pri serviranje stola
 • Konzumacija pripremljenih zdravih obroka
 • Dodjela diploma za uspješno odrađenu radionicu

Vrijeme realizacije:

Listopad 2018.


Nositelji:
 • Kuharska akademija, učiteljica Jadranka Plašć i učenici 4.b razreda
Naziv teme: Projekt ML-REPAIR – otpad u Jadranskom moru
Ostvareni ciljevi:
 • Osvješćivanje učenika i javnosti o sprečavanju i smanjivanju unosa te raspršivanju otpada u Jadransko more. Razvijanje kreativnosti i ekološke svijesti o gorućem problemu otpada od plastike u moru.

Realizirani zadaci:
 • Radionica u razredu o morskom otpadu- analiza puta otpada (kraj 11.mj.)
 • Terenska nastava na plaži Pantan- Trogir – provođenje monitoringa otpada kako bi izmjerili količinu i sastav morskog otpada (2.4.2019)- uklonjeno skoro 100 kg otpada( keramika, staklo, plastika, drvo,guma, tekstil i plastika). Pronađeno  najviše predmeta od plastike (1413od ukupno 1916).
 • Praktični dio- izrada morske ptice od otpada te refleksija o rezultatima terenske nastave- treba se realizirati krajem 4. mj i početkom 5. mj.

Vrijeme realizacije:
 • Radionica u razredu 28.11.2018
 • Terenska nastava 2.4.2019.
 • Praktični rad i refleksija kraj 4.mj i poč. 5.mj.

Nositelji:
 • Udruga Sunce- Tea Kuzmičić,  učiteljica biologije i kemije Mira Voloder, eko grupa- grupa učenika šestih i sedmih razreda.
Naziv teme: : e-Twinning projekt „GLAGOLJAJMO“ Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva 22.2. 2019.
Ostvareni ciljevi:
 • Ponoviti i usustaviti znanja o nastanku i širenju glagoljice na prostoru naše domovine, istraživanje i upoznavanje glagoljice kroz igru, pisani i likovni izraz, učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, razvijanje ljubavi prema bogatoj kulturno-povijesnoj baštini kao i interes za njenim očuvanjem.

Realizirani zadaci:
 • Ocrtavanje zida glagoljicom ispred učionice h.j – rad na vizualnom identitetu škole
 • 18.10. Obilježavanje Dana kravate- ukrašavanje kravata glagoljičnim slovim
 • 11./12. mj.  Izrada i tiskanje glagoljičnog kalendara
 • Izrada čestitki povodom Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva
 • Izrada emocionalnog riječnika na glagoljici
 • Učenici šestih razreda uče učenike petih razreda pisati glagoljicu
 • Igranje igre memori sa glagoljičnim slovima

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učiteljica povijesti Zdenka Biliškov, grupa učenika „Glagoljupci“- učenici šestih razreda.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

DESET EKO ZAPOVIJEDI:

 1. Ja, Zemlja, dom sam tvoj i nemaš drugih domova osim mene.
 2. Ja sam ti otac i majka pa poštuj moje zakone, zakone prirode, kako bi svi zajedno dugo živjeli.
 3. Ne zagađuj naš zrak, vodu i zemlju koji su temelj zdravog života na Zemlji.
 4. Ne uništavaj prirodna bogatstva i racionalno ih koristi.
 5. Ne rasipaj energiju i zalaži se za obnovljive izvore energije.
 6. Potrudi se da recikliraš otpad jer time štediš energiju i čuvaš okoliš.
 7. Ne budi pasivan ,podigni svoj glas za spas naše planete Zemlje.
 8. Vodi brigu o svom zdravlju, hrani se pravilno i budi tjelesno aktivan.
 9. Nemoj biti ohol prema drugima i drugačijima jer za svakog ima mjesta pod Suncem . Raznolikosti je bogatstvo.
 10. Voli svoju obitelj, svoj grad i svoju zemlju Hrvatsku.

Eko himna: