Eko škola

Osnovna škola Đure Prejca, Desinić

Ratkajeva 8
49216 Desinić

Telefon: 049 343 191
Fax: 049 343 191
E-mail: ured@os-djure-prejca-desinic.skole.hr
Web: http://os-djure-prejca-desinic.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Anica Karažija
Školski koordinatori: Goran Šuper
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Anica Karažija (ravnateljica), Jerko Petrović (predstavnik JLS), Goran Šuper, Suzana Zdolc (eko koordinatori), Viktorija Lončar, Mirjana Smičić Slovenec, Danijela Antolić, Karmenka Blažun  (djelatnici škole)
 • Boris Kolarec, Karlo Antolić, Lana Bukovski, Ivan Krivec, Patrik Leuštek, Patrik Poslek (2.b) Teodor Stiplošek, Emanuel Lazički, (2.a) Paula Lugarić, Ivano Grgurić, Ivan Herceg (3.a)
 • Miljenka Šumak (roditelj)                   

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: IZVANŠKOLSKI PROJEKTI
Cilj:
 • Povećanje ekološke svijeti učenika i djelatnika škole.

Zadatak:
 • Sudjelovanje u projektima koji se provode na ekološkom polju. 
 • (UNIJA PAPIR, EKO FOTKA, EKO PAKET ...)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, djelatnici škole, roditelji, mještani.
Naziv teme: UREĐENJE ŠKOLE, OKOLIŠA ŠKOLE I MJESTA
Cilj:
 • Unaprijeđenje ekterijera škole te mjesta u kojem se naša škola nalazi.

Zadatak:
 • Uređivanje interijera škole, EKO-panoa, uređivanje zelenih površina oko škole, sadnja ljekovitog bilja, cvjetnih gredica, sadnja voćaka u naš voćnjak.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici, učitelji, djelatnici škole, roditelji, članovi EKO odbora, članovi eko skupine, donatori.
Naziv teme: PLASTIČNI ČEPOVI
Cilj:
 • Prikupljanje plastičnih čepova, te predaja prikupljenih čepova na postupak recikliranja.

Zadatak:
 • Prikupljanje plastičnih čepova po razredima. Osvješćivanje javnosti o problemu uporabe plastike u svakodnevnom životu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, djelatnici škole, roditelji, mještani.
Naziv teme: PERMAKULTURNI VRT
Cilj:
 • Nastavak rada na projektu uređenja škoskog vrta poštujući načela permakulture. Uzgoj voća, povrća, ljekovitog i začinskog bilja. Radionice "Zdrave prehrane".

Zadatak:
 • Uređenje školskog vrta po načelima permakulture. Uređenje vrta ljekovitim i začinskim biljem.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, djelatnici škole,  članovi Eko skupine
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Pravilno prikupljanje i sortiranje otpada. 

Zadatak:
 • Čišćenje, sortiranje, odvoz otpada, sakupljanje papira, stakla, PET ambalaže te istrošenih baterija.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, djelatnici škole, roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PLASTIČNI ČEP
Ostvareni ciljevi:
 • Ciljevi su realizirani u potpunosti jer smo uspjeli proširiti ekološku svijest među učenicima i djelatnicima škole ali i roditeljima i mještanima o problemu korištenja i i zbrinjavanja jednokratke plastike.

Realizirani zadaci:
 • Tijekom školske godine 2017./2018. te 2018./2019. prikupili smo i poslali na oporabu nekoliko metara kubnih plastičnih čepova.

Vrijeme realizacije:

Tijekom 2017./2018. i 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, djelatnici, roditelji, mještani, članovi Eko odbora, članovi Eko skupine.
Naziv teme: IZVANŠKOLSKI PROJEKTI
Ostvareni ciljevi:
 • Ciljevi su zasad djelomično realizirani. 

Realizirani zadaci:
 • Učenici škole su sudjelovali u natječaju "Eko paket". Tijekom proljeća biti će organizirana akcija prikupljanja starog papira u suradnji s tvrtkom Unija papir.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, djelatnici škole
Naziv teme: UREĐENJE ŠKOLE, OKOLIŠA ŠKOLE I MJESTA
Ostvareni ciljevi:
 • U eksterijeru škole napravljenja su dodatna poboljšanja. Zasađeno je nekoliko drveća, postavljeni dodatni koševi, obogaćen školski vrt na kojemu je postavljen komposter te staklenik.

Realizirani zadaci:
 • Postavljeni zadatci su realizirani u potpunosti

Vrijeme realizacije:

Tijeklom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, djelatnici, članovi Eko odbora, članovi Eko skupine, roditelji.
Naziv teme: PERMAKULTURNI VRT
Ostvareni ciljevi:
 • Ciljevi ovog projekta su ostvareni gotovo u potpunosti. Početkom ovog projekta u školskoj godini 2017./2018. htjeli smo prvenstveno učenike upoznati s permakulturnim načelima te smatramo da smo usjeli u potpunosti s obzirom da smo u povratnim infromacijama od učenika i roditelja dobili podatak da se je nekoliko obitelji odlučilo u svom domaćinstvu na permakulturni vrt.

Realizirani zadaci:
 • Svi zadaci su realizirani. Tijekom školske godine 2018./2019. nastavili smo s radovima u našem vrtu ali i oblikovanjem postojećeg vrta te osmišljavanje dodatnih djelatnosti u vrtu i prostoru oko njega.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Članovi eko skupine, učenici i djelatnici škole te roditelji.
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Od trenutka stjecanja statusa Međunarodne eko škole, konstantno se bilježi napredak u ovoj temi. Tijekom ove školske godine koncentrirali smo se na prikupljanje papira u unutarnjem prostoru škole. Uočeno je da neke prostorije i učionice nemaju posude za prikupljanje uporabljenog papira. Eko skupina je izradila papirke te su postavljenje u sve prostorije škole.

Realizirani zadaci:
 • Zadatci koji su postavljeni su u potpunosti realizirani.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko skupina, učenici, djelatnici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Uključi se i ti jer priroda te zove!


Eko himna: