Eko škola

Osnovna škola Visoko

Visoko 20
42224 Visoko

Telefon: 042628113
Fax:
E-mail: skola@os-visoko.skole.hr
Web: https://osvisoko.hr/

Ravnatelj/ica: Nada Horvat
Školski koordinatori: Marta Černi, Silvija Šafran, Spomenka Kos, Metka Adela Metlikovec
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Bicikliraj, upoznaj, uživaj!

  Dječja prirodna potreba je boravak u prirodi. Korištenje različitih digitalnih uređaja današnjim generacijama jednako je tako postalo prirodno. Svaki čovjek, pa tako i djeca, imaju potrebu da njihov rad bude prepoznat u zajednici te da svojim znanjima i aktivnostima mogu dati doprinos lokalnoj zajednici. Stoga ovim projektom želimo spojiti stjecanje informatičkih znanja i kompetencija, želju za boravkom u prirodi te mogućnost da djeca svojim aktivnostima daju doprinos zajednici u kojoj žive kao aktivni građani.\\nProjektom Bicikliraj, upoznaj, uživaj! fokusiramo se na promociju turističkih potencijala Općine Visoko kao i na promoviranje zdravog načina života. Informativna ploča koju planiramo dizajnirati obuhvaća biciklističke rute kao i lokalitete od kulturnog i povijesnog značenja na području Općine. Time će učenici i učitelji dati vrijedan doprinos promociji nedovoljno poznatih rekreativnih potencijala kao i promociji kulturne i povijesne baštine.Općine.\\n

 • Laboratorij na otvorenom

  Djeca vole boraviti u prirodi, samim time imaju tisuću pitanja o pojavama iz svojeg okoliša. Unatoč tome, uočili smo značajno slabiji interes učenika za skupinu prirodnih predmeta (kemija, biologija, fizika, matematika, informatika). Stoga ovim projektom želimo njihovu radoznalost za prirodne pojave i želju za boravkom u prirodi iskoristiti za povećanje interesa za prirodne znanosti. Projekt je zamišljen tako da se kroz njega realizira nekoliko manjih projekata kojima je zajednički istraživački pristup nastavi, aktivno učenje, interdisciplinarnost i suradničko učenje. Najveći dio aktivnosti odvijati će se u školskom vrtu. Tijekom realizacije projekta povezivati će se priroda, biologija, kemija, fizika, informatika, matematika i tehnička kultura. Teme na kojima će se raditi su iz njihove svakodnevice što bi trebalo utjecati na shvaćanje važnosti prirodnih znanosti za svakodnevni život, a samim time i na povećanje interesa.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Osvijestiti da je svaki mali korak kojeg učini pojedinac, korak prema smanjenju otpada na Zemlji.


Zadatak:
 1. Educirati učenike o nužnosti razvrstavanja otpada radi mogućnosti recikliranja.
 2. Organizirati akcije skupljanja i zbrinjavanja starog papira, istrošenih baterija, elektroničkog otpada, PVC čepova
 3. Upoznati učenike s nekim načinima iskorištavanja otpada u uporabne i ukrasne svrhe primjenjive u školskim uvjetima kroz organizirane radionce.
 4. Organizirati prodajnu izložbu  predmeta izrađenih od otpada na kraju školske godine

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

Na Danu otvorenih vrata povodom Dana obitelji ili na kraju nastavne godine prilikom podjele svjedožbi.

 


Nositelji:
 1. Razrednici na satu razrednika, učitelji pojedinih predmeta na redovnim satovima (engleski jezik, njemački jezik...)
 2. Članovi eko-patrole
 3. Učiteljice razredne nastave i učiteljica likovne kulture na satovima likovne kulture
 4. Ravnateljica, voditelji radionica

 

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:

Biti primjer korištenja obnovljivih izvora energije.


Zadatak:
 1. Informirati učenike o ograničenosti neobnovljivih izvora energije te važnosti korištenja obnovljivih izvora.
 2. Voditi brigu o ispravnosti te održavati sustav dizalice topline te sunčanu elektranu
 3. Stvarati naviku racionalnog korištenja energenata: vode, el. energije, plina, ...

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

Način realizacije:

 • kroz evidenciju nastavnih sadržaja u e-Dnevniku
 • dokumentacija o redovitim servisima i popravcima
 • kroz dokumentaciju o praćenju potrošnje energenata

Nositelji:
 1. učiteljice razredne nastave, učitelj tehničke kulture i fizike, svi učitelji
 2. domar, ravnateljica
 3. svi učitelji i djelatnici škole
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:

Podići razinu informiranosti učenika o važnosti biološke raznolikosti.


Zadatak:
 1. Kroz nastavne sadržaje informirati učenike o ulozi i važnosti biološke raznolikosti.
 2. Realizirati projekt Laboratorij na otvorenom
 3. Uređivati školski vrt i školski okoliš i oplemenjivati ga kontinuirano novim biljnim vrstama.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

Način praćenja:

 • evidencijom u e-Dnevniku, foto dokumentacijom
 • dokumentacijom o realizaciji projekta
 • foto dokumentacijom, objavama na promjenjivom panou, web stranici škole, tisku, priznanjima

Nositelji:
 1. učiteljice razredne nastave, učiteljica prirode i biologije, učitelj voditelj učeničke zadruge
 2. učitelji koji sudjeluju u projektu, ravnateljica
 3. domar, spremačice, učenici članovi poljoprivredne grupe i učitlej voditelj
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:

Edukacija učenika o zdravim životnim navikama s težištem na važnosti svakodnevnog bavljenja tjelesnom aktivnošću i pravilnoj prehrani.


Zadatak:
 1. Educirati učenike o važnosti namirnica koje unosimo u organizam
 2. Utjecati na prehrambene navike učenika kroz kreiranje školskog jelovnika
 3. Provođenjem projekta Osiguranja besplatne prehrane učenicima slabijeg socijalnog statusa osigurati besplatni topli obrok u školi
 4. Educirati učenike o važnosti bavljenja tjelesnim aktivnostima
 5. Utjecati na razvijanje interesa učenika za tjelesne aktivnosti kroz izvannastavne  i izvanškolske aktivnosti i to:
  1. a) omogućavanjem uključivanja učenika u sportske aktivnosti u školi
  2. b) omogućavanjem realizacije projekta Vježbaonica
 6. Uključivanjem i realizacijom projekta Vrtim zdravi film
 7. Realizacija projekta: Bicikliraj, upoznaj, uživaj!

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

Praćenje kroz realizaciju u e-Dnevniku, izvješća o realizaciji za projekte (Vježbaonica, Vrtim zdravi film), anketne upitnike,  foto dokumentaciju, web stranicu škole, objave u medijima.


Nositelji:
 1. učiteljice razredne nastave i učiteljica prirode i biologije
 2. Povjerenstvo za izradu školskog jelovnika
 3. ravnateljica
 4. 4. i 5. učiteljice razredne nastave i učitelj TZK
 5. voditeljica projekta učiteljica prirode i biologije 
 6. ravnateljica i koordinatorica projekta učiteljica informatike