Eko škola

Dječji vrtić Proljeće, Kloštar Ivanić

Naftaplinska 23/a
10312 Kloštar Ivanić

Telefon: 01 2892 545
Fax: 01 3899 006
E-mail: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr
Web: http://www.djecjivrtic-proljece.hr/

Ravnatelj/ica: Grozdana Jakovljević
Školski koordinatori: Minja Jelić, odgajateljica, Zoran Buhač, pedagog
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Voćnjak

  Projekt proizašao iz Litter Less Campaign kada smo sredstva stečena tom kamapanjom uložili u gradnju voćnjaka u okolišu našeg vrtića. U suradnji s roditeljima smo nabavili authtone sadnice tradicionalnih hrvatskih voćki koje smo na jesenskoj svečanosti 2014. i posadili.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Željko Filipović, općinski načelnik
 • Grozdana Jakovljević, ravnateljica vrtića
 • Minja Jelić, eko koordinatorica odgajateljica
 • Zoran Buhač, eko koordinator pedagog
 • Mara Jakopović, "kuma" vrtića

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: MAŠTA I OD SMEĆA NAČINI ZVIJEZDE!
Cilj:
 • Poticanje ekološke svijesti kod djece pružanjem primjerenog i odgovornog ponašanja prema prirodi.
 • Usvajanje navika življenja koje su usmjerene na održivi razvoj.

Zadatak:
 • Pokazati djeci da se od otpada može načiniti sve što zamislimo i poučiti ih da time brinemo za Majku prirodu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Pedagoška godina 2018. / 2019.


Nositelji:
 • Eko - odbor
 • Djeca i odgojitelji
 • Roditelji
 • Ostalo osoblje vrtića (spremačice, kuharice, domar)
 • Kumovi –  Općina Kloštar Ivanić, Jakopović d.o.o.,

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: MAŠTA I OD SMEĆA NAČINI ZVIJEZDE!
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca su tijekom pedagoške godine (a pogotovo dvije potpuno nove utemeljene skupine) upoznata s važnošću očuvanja prirode i svim aspektima održivog razvoja.

Realizirani zadaci:
 • U mlađoj i srednjoj jasličkoj skupini su izrađene igračke i didaktička pomagala od pedagoški neoblikovanog materijala.
 • Soba dnevnog boravka starije jasličke skupine je obogaćena mnoštvom prirodnih materijala.
 • Mlađa odgojna skupina je u nastavku projekta koja traje od prvog susreta djece s vrtićem, a to je poticanje senzomotoričkog razvoja uz veliku pomoć prirodnih materijala.
 • Mlađa mješovita skupina se upoznaje s temeljima recikliranja po pitanju boja i oblika spremnika za razvrstavanje otpada.
 • Srednja odgojna skupina se fokusirala na praktičnu oporabu prikupljanih pedagoški neoblikovanih materijala za potrebe razvijanja predmatematičkih i predvještina čitanja i pisanja.
 • Starija odgojna skupina se bavi očuvanjem obrazaca lokalne kulturne baštine uključujući pritom korištenje oporabljenih i recikliranih materijala - izrada vezova i narodne nošnje od korištenih plastičnih vrećica.
 • Predškolska skupina je zadužena za Eko patrolu koja nadzire potrošnju i odnos prema resursima i potrošnji energije u našem vrtiću.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018. / 2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, roditelji djece, stručni tim i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Veliko srce za zeleni Kloštar


Eko himna:

Sanjali smo divan san

U Kloštru jedan zelen dan

Svi su ljudi odlučili

I svijet boljim učinili

Za nas djecu čuvali su

Sve što priroda je dala

U svom srcu priznali su

Što je majka uvijek znala

Da nam treba čisti zrak

Od njeg čovjek bude jak

U košu je bolje smeće Jer će cvijeće rasti veće

Zemlju treba voljet jako

To već znade dijete svako

Neka stvarnost bude san

Naš svijet učinite boljim

Živite svaki zelen dan

Kloštre ja te volim!