Eko škola

Dječji vrtić Proljeće, Kloštar Ivanić

Naftaplinska 23/a
10312 Kloštar Ivanić

Telefon: 01 2892 545
Fax: 01 3899 006
E-mail: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr
Web: http://www.djecjivrtic-proljece.hr/

Ravnatelj/ica: Grozdana Jakovljević
Školski koordinatori: Minja Jelić, odgajateljica, Zoran Buhač, pedagog
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Voćnjak

  Projekt proizašao iz Litter Less Campaign kada smo sredstva stečena tom kamapanjom uložili u gradnju voćnjaka u okolišu našeg vrtića. U suradnji s roditeljima smo nabavili authtone sadnice tradicionalnih hrvatskih voćki koje smo na jesenskoj svečanosti 2014. i posadili.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Grozdana Jakovljević, ravnateljica
 • Minja Jelić, odgajateljica, eko koordinator
 • Zoran Buhač, pedagog, eko koordinator
 • Mara Jakopović, lokalni poduzetnik, kuma vrtića
 • Željko Filipović,općinski načelnik, kum vrtića

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: „UPOZNAJ, ZAVOLI I ZAŠTITI SVOJ NAJBLIŽI OKOLIŠ!“
Cilj:

Aktivnim djelovanjem djece i odraslih u očuvanju prirode, osvijestiti i uobičajiti takva ponašanja i prenositi ih na širu okolinu, odgojiti mlade za održivi razvoj.


Zadatak:
 • Potaknuti djecu na istraživanje i upoznavanje njihova neposrednog prirodnog okoliša – njihova dvorišta, dvorišta vrtića, okoliša vrtića.
 • Aktivizirati djecu da u svojem neposrednom okolišu zamijete prirodnu raznolikost biljaka i životinja.
 • Senzibilizirati djecu za brigu i zaštitu svojeg najbližeg okoliša pošto s njim imaju najužu povezanost koja ima i emocionalnu dimenziju.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:

Djeca, odgajatelji, roditelji i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: „UPOZNAJ, ZAVOLI I ZAŠTITI SVOJ NAJBLIŽI OKOLIŠ!“
Ostvareni ciljevi:

Uspostavljena je iznimno duboka i kvalitetna suradnja s roditeljima djece, jer zbog uvjeta rada u pandemiji nisu ostvareni uvjeti za zajedničke aktivnosti, tako da se je roditelje osvijestilo da zajedno s djecom učine nešto pozitivno za svoj neposredni mikro eko okoliš.


Realizirani zadaci:

Realizirani Projektni Dan putem suradnje s roditeljima kroz stvaranje video projekta i slikovnog murala o aktivnostima koje su roditelji proveli zajedno s djecom u svojem neposrednom okolišu.

 


Vrijeme realizacije:

Prvo polugodište 2020. / 2021. pedagoške godine.


Nositelji:
 • Djeca
 • Zaposlenici
 • Roditelji Dječejg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Veliko srce za zeleni Kloštar!


Eko himna:

VELIKO SRCE ZA ZELENI KLOŠTAR

 

Sanjali smo divan san

U Kloštru jedan zelen dan

Svi su ljudi odlučili

I svijet boljim učinili

 

Za nas djecu čuvali su

Sve što priroda je dala

U svom srcu priznali su

Što je majka uvijek znala

 

Da nam treba čisti zrak

Od njeg čovjek bude jak

U košu je bolje smeće

Jer će cvijeće rasti veće

Zemlju treba voljet jako

To već znade dijete svako

 

Neka stvarnost bude san

Učinite naš svijet boljim

Živite svaki zeleni dan

Kloštre, ja te volim