Eko škola

Osnovna škola fra Pavla Vučkovića, Sinj

Alkarsko trkalište 11A
21230 Sinj

Telefon: 021821090
Fax: 021821090
E-mail: ured@os-frapvuckovica-sinj.skole.hr
Web: www.os-frapvuckovica-sinj.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nikola Vučković
Školski koordinatori: Filip Ratković, Branka Bader
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Život uz rijeku

  Ciljevi projekta su istražiti, evidentirati i objaviti brošuru o specifičnostima biljnog i životinjskog svijeta uz rijeke Cetinu, Neretvu i Gacku. Locirati i sanirati divlje odlagalište otpada uz izvore potoka i rijeka na području grada Sinja.

 • Priki lik moga kraja i šire

  Ciljevi projekta: upoznati svoj zavičaj kroz narodne običaje; očuvanje i razumijevanje vrijednosti narodnog lijeka; doći do zaključka da je lijek u prirodi i da smo dio nje; usporediti narodni (prirodni) lijek s modernim (prednosti i nedostatci); uključivanje i suradnja sa širom zajednicom

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj škole gosp. Nikola Vučković
 • Eko- koordinatorici Branka Bader i Filip Ratković
 • Školska pedagoginja gosp. Vesna Čelik
 • Predstavnik Vijeća roditelja gosp. Boro Galić
 • Predstavnici grada Sinja; Ištvan Kerekeš, Zlatko Ugrin
 • Nađa Ćurković, Marija Malkić (voditelji Eko grupe razredne nastave)
 • Jasminka Munivrana, voditelj eko- grupe učenika 5.-8. razreda
 • Nataša Grabić, učiteljica geografije
 • Helena Budimir, učiteljica hrvatskog jezika
 • Penka Miladinov, učiteljica likovne kulture
 • Mira Maganjić, učiteljica prirode\nUdruga za ruralni razvoj Cerura (Stipe Efendić)
 • Boško Vladović, predstanik UHB Veterani 126.br.HV
 • Predstavnici učenika: Vatroslav Mastelić (8.r.), Martina Klarić (7.r.), Vita Vučković (6.r.) i Ana Vrcan (5.r.)
 • Administrativno i tehničko osoblje: Moro Milan, Mirjana Babić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Biološka raznolikost
Cilj:
 • upoznati svoj zavičaj kroz narodne običaje
 • očuvanje i razumijevanje vrijednosti narodnog lijeka
 • doći do zaključka da je lijek u prirodi i da smo dio nje
 • usporediti narodni (prirodni) lijek s modernim (prednosti i nedostatci)
 • uključivanje i suradnja sa širom zajednicom

Zadatak:
 • Provesti istraživanja o narodnim lijekovima (tipične biljke zavičaja)
 • Izrada prezentacije sa prikupljenim fotografijama i starim receptima koji su se koristili u medicinske svrhe
 • Sakupljanje svih recepata u jednu zbirku

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Izrada prezentacije o projektu, razgovor i analiza prikupljenih podataka na kraju školske godine
 • Tiskanje zbirke recepata (kroz iduću školsku godinu)

Nositelji:
 • učiteljica Jadranka Mastelić
 • eko grupa razredne nastave
 • roditelji
 • vanjski suradnici
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Educirati učenike o pravilnom prikupljanju, razvrstavanju i zbrinjavanju otpada u za to predviđene spremnike
 • Podizati svijest o potrebi recikliranja sa ciljem smanjenja onečišćenja
 • Educirati učenike o recikliranju i ponovnoj upotrebi starih i korištenih stvari (papir, pvc ambalaža)

Zadatak:
 • Kroz radionice provesti edukaciju o recikliranju (izrađivanje uporabnih i dekorativnih predmeta od korištenih i starih materijala), te pravilnom zbrinjavanju pvc amabalaže, starog papira, baterija, ee otpada, najlon vrećica

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Akcije prikupljanja i zbrinjavanja otpada
 • Organizacija i provedba humanitarnog Božićnog sajma (prodaja predmeta od recikliranih materijala)

Nositelji:
 • eko koordinatori
 • eko grupe razredne i predmetne nastave
 • eko patrole
 • učitelji
 • vanjski suradnici
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Educirati učenike o biološkoj raznolikosti zavičaja (upoznavanje sa biljnim i životinjskim vrstama, a naročito zaštićenim i endemskim vrstama) uz rijeku Cetinu
 • Provesti analizu vode iz potoka i rijeka i pratiti promjene kavalitete vode

Zadatak:
 • Prikupiti fotografski sadržaj sa terenskog rada (fotografije rijeke i potoka, fotografije endemskih vrsti).
 • Izraditi prezentaciju sa zabilježenim podacima o endemskim vrstama i analizi kakvoće vode.
 • Provesti akciju čišćenja okoliša uz rijeku i potoka u zavičaju.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019. (akcija čišćenja u svibnju)

 • Terensko istraživanje (zapisivanje podataka i fotografiranje)
 • Izrada prezentacije, analiza rada kroz razgovor i prezentiranje svih provedenih aktivnosti

Nositelji:
 • eko koordinatori
 • eko grupe razredne i predmetne nastave
 • eko patrole
 • učitelji
 • vanjski suradnici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Biološka raznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Učiteljica i eko koordinatori su educirali učenike o ljekovitom bilju u zavičaju, načinu upotrebljavanja istog u medicinske svrhe, i starim recetima djedova i baka).

Realizirani zadaci:
 • Prikupljeni su i dokumentirani recepti koji su se koristili kao narodni lijekovi (biljke iz zavičaja).
 • Izrađena je prezentacija o cijelom projektu.
 • Prikupljeni recepti objedinjeni su u učeničku zbirku.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učiteljica Jadranka Mastelić
 • eko grupa razredne nastave
 • vanjski suradnici
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Educirali smo učenike o pravilnom sakupljanju i razvrstavanju raznih vrsta otpada u za to predviđene spremnike kao i pravilnom zbrinjavanju (stari papir, baterije, plastični čepovi, pvc amabalaža, ee otpad).

Realizirani zadaci:
 • Akcija sakupljanja starog papira i baterija (studeni i lipanj).
 • Organizacija i provedba humanitarnog Božićnog sajma (prodaja predmeta izrađenih od recikliranih materijala).
 • Akcija čišćenja divljeg odlagališta otpada (svibanj).

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom cijele školske godine 2018./2019.
 • Božićni sajam (13.-14. prosinca 2018)

 


Nositelji:
 • učitelji razredne i predmetne nastave
 • eko grupe razredne i predmetne nastave
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • Proveli smo edukaciju učenika i terensko istraživanje o biljnim i životinjskim vrstama u zavičaju uz rijeku Cetinu i potoke Gorućicu i Ćosin potok (endemske vrste čovječja ribica, ilirski klen, cetinski vijun, perunika), kao i analizu kakvoće vode.

Realizirani zadaci:
 • Terensko istraživanje (dokumentirali smo životinjske i biljne vrste te ih fotografirali).
 • Zabilježili smo podatke te ih klasificirali.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom cijele školske godine 2018./2019.
 • Terenski rad (ožujak i travanj)

Nositelji:
 • eko koordinator Filip Ratković
 • eko grupa razredne nastave
 • vanjski suradnici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Škoditi Zemlji jest prezirati njenog Stvoritelja!"


Eko himna:

Mi smo Eko -škola prava

to vam svjedoče ova djeca mala.

Na posao smo krenuli

i biljčice zasadili.

 

Donijeli smo motičice

vodu i kantice,

mama nam je spremila biljčice,

a nama su ostale naše ručice.

 

Jerko kopa vrtić mali,

a Kristijan se važan pravi.

Ema čeka s kanticom u ruci,

a veseli glasovi odjekuju u buci.

 

Svatko želi svoj doprinos mali dati,

i komadić vrta iskopati,

a onda će biljčice posaditi

i ostali će ih veselo gledati.

 

Na red je došla i Antea s vodom,

da cvijeće  zalije i urodi plodom.

Tu je i Žana koja svoju vodu daje

da sreća dječja još više potraje.

 

Dječaci nose kamenčiće male

da eko-latice ograde.

Tu je i Kiki, tu je i Dino

da sve prođe uredno i fino.

 

Pogledajte sada naš uradak mali…