Eko škola

Osnovna škola fra Pavla Vučkovića, Sinj

Alkarsko trkalište 11A
21230 Sinj

Telefon: 021821090
Fax: 021821090
E-mail: ured@os-frapvuckovica-sinj.skole.hr
Web: www.os-frapvuckovica-sinj.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nikola Vučković
Školski koordinatori: Filip Ratković, Branka Bader
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Život uz rijeku

    Ciljevi projekta su istražiti, evidentirati i objaviti brošuru o specifičnostima biljnog i životinjskog svijeta uz rijeke Cetinu, Neretvu i Gacku. Locirati i sanirati divlje odlagalište otpada uz izvore potoka i rijeka na području grada Sinja.

  • Priki lik moga kraja i šire

    Ciljevi projekta: upoznati svoj zavičaj kroz narodne običaje; očuvanje i razumijevanje vrijednosti narodnog lijeka; doći do zaključka da je lijek u prirodi i da smo dio nje; usporediti narodni (prirodni) lijek s modernim (prednosti i nedostatci); uključivanje i suradnja sa širom zajednicom