Eko škola

Osnovna škola 'dr. Ante Starčević', Pazarište Klanac

Klanac 3
53212 Klanac

Telefon: 053/686-002
Fax: 053/686-600
E-mail: ured@os-astarcevic-klanac.skole.hr
Web: www.os-astarcevic-klanac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Marija Čović
Školski koordinatori: Jasminka Rukavina, Lidija Bregant Jelić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Misli čisto!

  Izrada i postavljanje spremnika za razvrstavanje otpada (papir, pvc boce, stare baterije).

 • Daj Božiću čar, bolesnom prijatelju udijeli dar

  Izradom božićnih ukrasa od kućnog otpada ukrašen je Dječji odjel opće bolnice Gospić. Projekt kontinuirano traje od 2007. godine.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • učenici: predstavnici svojih razrednih odjela RN i PN: Stipe Levar, Darijan Lukić, Lara Matijević, Ivan Rukavina
 •  koordinatori: Jasminka Rukavina (Eko- grupa), Lidija Bregant Jelić
 • stručni suradnik psiholog: Tea Kostov
 •  administrativno osoblje: tajnica škole Ana Kreković, računovotkinja Marijana Marković
 • tehničko osoblje: domar Pave Župan
 • predstavnik roditelja: ispred Vijeća roditelja Luka Pećina
 • okalan zajednica: zamjenica gradonačelnika Grada Gospića Kristina Prša, predsjednik Gradskog vijeća Petar Radošević, glavna sestra Dječjeg odjela Opće bolnice Gospić Manda Pavičić Naglić
 •  javna poduzeća: Liming d.o.o., NSB d.o.o
 •  udruge: LEA- Lička ekološka akcija- Tamara Lujić; Udruga roditelja s poteškoćama u razvoju „Pčelice“- Željka Šikić; Društvo Naša djeca Grada Gospića Sanja Puškarić Delač
 • ravnateljica Marija Čović

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznolikost, prikupljanje i razvrstavanje otpada, recikliranje oporabnog materijala
Cilj:
 • Smanjivanje i zbrinjavanje otpada, održavanje prirodne ravnoteže i racionalno korištenje energije.

Zadatak:
 • Upoznavanje sudionika sa radom i planom eko škole, održavanje radionica (kreativno upotrijebiti  i iskoristiti korišteni materijal; oporabni materijal), sudjelovanje na radionicama Učeničke zadruge "Ričina".

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz školsku godinu 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko koordinatorice, učenici od 1.-8. razreda, voditelji Učeničke zadruge "Ričina".

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Bioraznolikost, prikupljanje i razvrstavanje otpada i oporabni materijal
Ostvareni ciljevi:
 • Ciljevi su svi ostvareni u skladu sa provedenim planom eko škole.

Realizirani zadaci:
 • Zadaci su svi realizirani kroz razne radionice, obilježavanje datuma vezanih za očuvanje okoliša, Zelena čistka, skupljanje starog papira.

Vrijeme realizacije:
 • Određeni planom eko škole. Od mjeseca rujna do lipnja.

Nositelji:
 • Eko koordinatorice, učenici, nastavnici, voditelji Učeničke zadruge "Ričina", roditelji, članovi Eko odbora.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Čisto okruženje za čist um"


Eko himna: