Eko škola

Osnovna škola Frane Petrića, Cres

Šetalište 20. travnja 56
51 557 Cres

Telefon: 051 571 211
Fax: 051 571 136
E-mail: os-cres@os-fpetrica-cres.skole.hr
Web: www.os-fpetrica-cres.skole.hr

Ravnatelj/ica: Josip Pope
Školski koordinatori: Željka Matovinović, pedagoginja
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

ČLANOVI EKOODBORA I NJIHOVA ZADUŽENJA

 • Ravnatelj Josip Pope – kontakt s javnošću i uključivanje medija, suradnja s vanjskim suradnicima, lokalnom upravom, roditeljima.
 • Školski koordinator Željka Matovinović – koordinatorica Ekoprojekta, suradnja s medijima i obavješćivanje javnosti, urednica Ekodnevnika škole
 • Glasnogovornici škole:
  • Josip Pope, ravnatelj
  • Željka Matovinović, pedagoginja
  • Marijela Nedić - koordinatorica ekopatrola
  • Dubravka Buničić – koordinatorica estetskog uređenja i suradnja s roditeljima
  • Mirjana Honjek Utmar, Valentina Bartol, Ozrenka Mašić- koordinatori  ekoradionica
 • Učeničko ekovijeće :
  • 1.a Matea Ajdanić
  • 2.a Ema Matković
  • 2.b Eva Toić
  • 3.a Klara Nedić
  • 4. a  Patrik Dević
  • 5.a Ivana Kučić
  • 5.b Sara Hankušić
  • 6.a Jadran Kremenić Glavočić
  • 6.b Nora Tomaš
  • 7.a Elli Honjek
  • 7.b Jelena Kučić
  • 8.a Lea Ivanić
  • PRO Ivana Marđetko
 • Predstavnici roditelja:
  • Zlata Knapić Šintić, Tina Fučić Gams - informiranje i koordiniranje roditeljskih akcija
 • Tehničko i administrativno osoblje škole:
  • Robert Sablić, domar - zadužen za uređenje okoliša i interijera škole
  • Marica Kučić, kuharica - zadužena za brigu o hrani i razvrstavanje bio otpada
  • Jelena Sudar, tajnica -  pohrana Ekodnevnika
  • Milvija Vlajsavljević, spremačica – uređenje okoliša i zelenila škole
 • Kumovi škole:
  • Grad Cres
  • Cresanka d.o.o.
 • Turistička zajednica Grada Cresa
  • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ODRŽIVI RAZVOJ
Cilj:
 • Poučavanje učenika o važnosti učenja o održivom razvoju te poučavanje što je to održivi razvoj.

Zadatak:
 • U sklopu satova razrednog odjela obrađivati teme održivog razvoja.
 • Poučiti učenike o važnosti stjecanja znanja o toj temi.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Praćenje ponašanja učenika koje će provoditi eko patrola, voditeljica eko patrole, koordinatorica rada eko škole te svi ostali članovi učiteljskog vijeća i članovi eko odbora škole.

Nositelji:
 • Članovi Učiteljskog vijeća- prvenstveno učitelji razredne nastave, razrednici te učitelji Prirode, Biologije, Geografije, stručni suradnici, koordinatorica eko škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Urednost učionica i zajedničkih prostora unutar školske zgrade, urednost okoliša škole
Ostvareni ciljevi:
 • Pregledom je ustanovljeno:
  • Većina učionica je čista i uredna. U nekim učionicama je bilo ispod klupa iskidanih papirića i plastičnih boca.
  • Hodnici su uredni, jedino su taburei bili razbacani.
  • Toaletni prostor: u nekim WC-ima nakon obavljanja nužde nije puštena voda, a u ženskim WC-ima u školjke bečeni su higijenski ulošci.
  • U dvorištu i na igralištu bilo je bačenih papirića i bočica od sokova. Razbijen je dio zida u dvorištu škole.
 • OSTVARENI CILJEVI:
  • POTICALO SE UČENIKE DA ŠTO VIŠE POŠTUJU PRAVILA KUĆNOG REDA.
  • ORGANIZIRANA AKCIJA UREĐENJA CVIJETNJAKA ISPRED ŠKOLE.
  • TRAVA OKO ŠKOLE JE UREDNO POKOŠENA.

 


Realizirani zadaci:
 • Redovito, jednom tjedno se pripremalo izvješće o stanju prostora i okoliša škole.
 • Predlagane su smjernice za poboljšanje urednosti.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Izvješća se dostavljaju na tjednoj osnovi.

Nositelji:
 • Članovi eko patrole, voditeljica eko patrole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 • 1. Čuvati prirodu je važno, zato uprimo svi snažno.
 • 2. Štedjeti vodu i čuvati zrak treba znati svaki đak.
 • 3. Da sve nas ne uguši nagomilano smeće, pretvori ga u otpad i odloži u različite spremnike i vreće.
 • 4. Ako primijetiš kvar, pozovi i doći će domar.
 • 5. Budi zdraviji i jači, do škole pješači.
 • 6. Unesimo eko u naše živote, čuvajmo Cres i njegove ljepote.

Eko himna: