Eko škola

Osnovna škola Frane Petrića, Cres

Šetalište 20. travnja 56
51 557 Cres

Telefon: 051 571 211
Fax: 051 571 136
E-mail: os-cres@os-fpetrica-cres.skole.hr
Web: www.os-fpetrica-cres.skole.hr

Ravnatelj/ica: Josip Pope
Školski koordinatori: Željka Matovinović, pedagoginja
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

  • EM kugla

    EFEKTIVNI MIKROORGANIZMI\\\\n\\\\n2020. godine je Ekogrupa škole pod vodstvom učiteljice biologije i kemije započela školski projekt o „EM kuglama“. Učenici su izradili glinene kugle veličine teniske loptice, te kad kugle budu spremne baciti će ih na odabranu lokaciju u more. Nakon što bacimo kugle u more, glina će se otopiti a efektivni mikroorganizmi u kuglama pronaći će svoje mjesto na morskom dnu. Njihova je uloga da pomognu u bioremediaciji mora te da obnove zdrav i bogat život u moru. Dobre bakterije će svojim biokemijskim aktivnostima razgraditi nataloženi otpadni mulj morskoga dna.\\\\nCilj ovog projekta je očuvanje i zaštita prirode otoka na kojem živimo. U prošloj školskoj godini učenici su izradili 200 glinenih kugli s dobrim bakterijama. Ove školske godine nastavljamo s izradom glinenih kugli s efektivnim mikroorganizmima (EM) .\\\\n