Eko škola

Osnovna škola Frane Petrića, Cres

Šetalište 20. travnja 56
51 557 Cres

Telefon: 051 571 211
Fax: 051 571 136
E-mail: os-cres@os-fpetrica-cres.skole.hr
Web: www.os-fpetrica-cres.skole.hr

Ravnatelj/ica: Josip Pope
Školski koordinatori: Željka Matovinović, pedagoginja
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj Josip Pope – kontakt s javnošću i uključivanje medija, suradnja s vanjskim suradnicima, lokalnom upravom, roditeljima.
 • Željka Matovinović – koordinatorica Ekoprojekta, suradnja s medijima i obavješćivanje javnosti, urednica Ekodnevnika škole

Glasnogovornici škole:

 • Josip Pope, ravnatelj
 • Željka Matovinović, pedagoginja 
 • Marijela Nedić - koordinatorica ekopatrola
 • Dubravka Buničić – koordinatorica estetskog uređenja i suradnja s roditeljima
 • Mirjana Honjek Utmar, Valentina Bartol- koordinatori  ekoradionica

 

UČENIČKO EKOVIJEĆE :

 • 1.a Ema Matković
 • 1.b Eva Toić
 • 2.a Klara Nedić
 • 3.a Patrik Dević
 • 4. a  Ivana Kučić
 • 5.a Jadran Kremenić Glavočić
 • 6.a Elli Honjek
 • 6.b Jelena Kučić
 • 7.a Vanese Sadikaj
 • 8.a Katarina Kučić
 • 8.b Antonia Kurajić
 • GO Rahela Asani

Predstavnik roditelja:

 • Mladen Dragoslavić - informiranje i koordiniranje roditeljskih akcija

Tehničko i administrativno osoblje škole:

 • Robert Sablić, domar - zadužen za uređenje okoliša i interijera škole
 • Marica Kučić, kuharica - zadužena za brigu o hrani i razvrstavanje bio otpada
 • Vesna Mužić, tajnica -  pohrana Ekodnevnika
 • Milvija Vlajsavljević, spremačica – uređenje okoliša i zelenila škole

Kumovi škole:

 • Grad Cres
 • Cresanka d.o.o.
 • Turistička zajednica Grada Cresa
 • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGIJA - energetska obnova školske zgrade
Cilj:
 • Naglasak ćemo dati na energiju.
 • Čitava školska godina je predviđena za energetsku obnovu školske zgrade.
 • Spoznaja učenika o važnosti i značaju energetske obnove.

Zadatak:
 • Upoznati učenike i poučiti ih značaju i važnosti energetske obnove školske zgrade.
 • Poboljšanje učeničkog standarda.
 • Tijekom energetske obnove voditi računa da se ne remeti obrazovni proces i prilagodba na izvanredne situacije.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Praćenje tijeka izvođenja radova.

 


Nositelji:
 • Članovi eko odbora
 • Voditelji eko grupa
 • Izvođači radova

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Urednost školske zgrade i okoliša tijekom energetske obnove školske zgrade
Ostvareni ciljevi:
 • Članove Eko patrole redovito su pratili stanje urednosti prostora školske zgrade i okoliša škole tijekom energetske obnove školske zgrade. Važno nam je bilo vidjeti na koji način građevinski i ostali radnici zbrinjavaju otpad i koje mjere zaštite njih samih, ali i nas učenika provode.

Realizirani zadaci:
 • Praćenje i bilježenje stanja urednosti školske zgrade i školskog okoliša tijekom energetske obnove. 

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Članove Eko patrole i voditeljica Marijela Nedić.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 1.  Čuvati prirodu je važno, zato uprimo svi snažno.
 2. Štedjeti vodu i čuvati zrak treba znati svaki đak.

 3. Da sve nas ne uguši nagomilano smeće, pretvori ga u otpad i odloži u različite spremnike i vreće.

 4. Ako primijetiš kvar, pozovi i doći će domar.

 5. Budi zdraviji i jači, do škole pješači.

 6. Unesimo eko u naše živote, čuvajmo Cres i njegove ljepote.

   


Eko himna: