Eko škola

Dječji vrtić Naša radost Pregrada

Stjepana Škreblina 1
49218 Pregrada

Telefon: 049377489
Fax: 049377489
E-mail: dv-nasa-radost@kr.t-com.hr
Web: www.dv-nasaradost.pregrada.hr

Ravnatelj/ica: Gordana Krizmanić
Školski koordinatori: Gordana Krizmanić, Kristina Špiljak, Natalija Vrhovski, Suzana Jazbec, Mateja Pavić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Pregradski Ekići

  Kroz projekt djeca stječu, putem iskustvenog učenja, znanja, vještine i navike na području zaštite okoliša. Osvještavaju potrebu očuvanja okoline, razvijaju pozitivan osjećaj i brigu za životinje i biljke. Eko patrola brine o uštedi energije (gašenje svjetla, zatvaranje slavina, skupljanje kišnice,...), čišćenju okoliša, pravilnom odlaganju otpada. Sva djeca vrtićkih skupina uređuju povrtnjak, cvjetnjak, voćnjak, mali vinograd te brinu o životinjama (ribice, jež). Povrtnjak i voćnjak omogućuju nam organiziranje zdrave prehrane u vrtiću i mnoge tjelesne aktivnosti kojima se potiče zdrav način življenja djece.U sklopu projekta održava se i Energetski dan.

 • Mali ekolozi

  Projekt je proizašao kao podprojekt \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Pregradskih ekića\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'. U projektu sudjeluju djeca u dobi od 5 godina. Kroz projekt djeca su razvijala ekološku svijest i kritičnost te osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za njegovo očuvanje. Djeca su usvojila navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i neposrednom okruženju. Uočila su povezanost hrane, vode i zdravlja te im je omogućen doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navika konzumiranja voća, povrća i dovoljne količine vode.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Marko Vešligaj (gradonačelnik grada Pregrade), Suzana Jazbec (glavna eko koordinatorica), Natalija Vrhovski (zamjenica ravnateljice, vrtićka koordinatorica), Kristina Špiljak (vrtićka koordinatorica), Mateja Pavić (vrtićka koordinatorica), Mateja Grilec (stručna suradnica u vrtiću), Nadica Šurbek (spremačica), Lidija Žučko (administrativna radnica), Dita Fišter (predstavnik djece predškolske dobi), Leila Krog Broz (predstavnik djece predškolske dobi), Darija Broz (predstavnica roditelja), Tomislav Štruk (kum zastave- KOSTEL PROMET d.o.o.), Julije Fišter (kum zastave- KUNA- GORA zanatska zadruga Pregrada), Gordana Krizmanić (ravnateljica), Denis Burić (kum zastave –STAKLOREZ BURIĆ), Vedran Krog (kum zastave- ULTIMA do.o.o. Pregrada), Karolina Hostić (Turistička zajednica „Srce Zagorja“), Marijan Peer (direktor „Niskogradnja“ Pregrada), Jasna Vnuk (članica Upravnog vijeća vrtića/ OŠ Pregrada).


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: "Mali prijatelji prirode"
Cilj:

Razvoj ekološki osviještenog djeteta koje ima osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za njegovo očuvanje te je usvojio navike i vještine koje tome doprinose.


Zadatak:
 • Razvijati navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i neposrednom okruženju.
 • Razvijati ekološku svijest i kritičnost kod djece u odnosu na ekološki problem suvišne količine smeća i nepravilnog odlaganja.
 • Učenje o prirodi i okolišu na osnovi vlastitog iskustva, kroz sva osjetila.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Aktivnosti se realiziraju kontinuirano tijekom cijele odgojno obrazovne godine 2021./ 2022. 


Nositelji:

Djeca i odgojitelji vrtićkih skupina.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Utjecaj tjelesnog vježbanja na cjelokupni razvoj djeteta
Ostvareni ciljevi:

Razvijene i ojačane motoričke vještine te usvojene navike zdravog načina življenja i redovitog vježbanja.


Realizirani zadaci:
 • Stvorene navike vježbanja i razvijena ljubav prema različitim sportovima i aktivnostima
 • Razvijena pozitivna emocionalna stanja prema sportu i prehrani (ugodno i opušteno ozračje prilikom izvođenja tjelesnih vježbi te pripreme i konzumiranja zdrave hrane)
 • Stvorena bolja slika o sebi (djetetova uspješnost, sposobnosti i vještine, pohvala kao poticaj za razvoj samopouzdanja)

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano tijekom cijele odgojno obrazovne godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca u dobi od 5-7 godina, odgojiteljice i zdravstveni voditelj.

Naziv teme: "Naše je pravo - hraniti se zdravo"
Ostvareni ciljevi:

Osviještenost djece o važnosti zdrave prehrane za njihov rast i razvoj.


Realizirani zadaci:
 • Aktivno sudjelovanje djece u traženju informacija i podataka o prehrani
 • Razvijene zdrave navike u prehrani
 • Usvojena potreba za raznovrsnom i umjerenom prehranom, a sve u cilju ostvarivanja što odgovornijeg odnošenja prema sebi i svome tijelu

 


Vrijeme realizacije:

Kontinuirano tijekom cijele odgojno obrazovne godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji vrtićkih skupina te zdravstveni voditelj.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Neka svako stablo, cvijet i trava u vrtiću našem ostane zdrava.

Neka svako dijete, sadi  i pljevi , u vrtiću našem  da bi zdravo jeli!

Neka uvijek blista Kosteljina čista i suncem obasjana Pregrada rascvjetana!


Eko himna:

NAŠA JE RADOST ZELENA TRAVA,

SVAKI CVIJET I PTICA MALA,

NAŠA JE RADOST RIJEKA ČISTA,

ZLATNO SUNCE ŠTO NAM BLISTA.

 

NAJVEĆA SREĆA TO SMO MI,

KOLIJEVKA ZEMLJA I NAŠI SNI,

NAJVEĆA SREĆA SRCA SU NAŠA,         2X

TE RUKE MALE I LJUBAV VAŠA!

 

NAŠA JE RADOST PJESMA VJETRA

SA SVIH STRANA OVOGA SVIJETA,

NAŠA JE RADOST ŠAPAT KIŠE,

SVE ŠTO OSJEĆA I DIŠE.

 

NAJVEĆA SREĆA TO SMO MI

KOLIJEVKA ZEMLJA I NAŠI SNI,                2X

NAJVEĆA SREĆA SRCA SU NAŠA,

TE RUKE MALE I LJUBAV VAŠA!