Eko škola

Osnovna škola Kalnik

Trg Stjepana Radića 9
48267 Kalnik

Telefon: 048-857-414
Fax: 048-270-219
E-mail: os-kalnik@kc.t-com.hr
Web: http://www.os-kalnik.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Đurđica Sučić
Školski koordinatori: Marina Vrbančić
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :