Eko škola

Osnovna škola Zapruđe, Zagreb

Meštrovićev trg 8a
10020 ZAGREB

Telefon: 6671642
Fax: 6671642
E-mail: ured@os-zaprudje-zg.skole.hr
Web: http://os-zaprudje-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ružica Vitman Sović
Školski koordinatori: Sandra Validžić
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • RAVNATELJICA: RUŽICA VITMAN SOVIĆ
 • PEDAGOGICE: IZETA COLARIĆ I SARA MEDAK
 • VODITELJICA: SANDRA VALIDŽIĆ
 • SUVODITELJICA: MILICA MRČELA
 • VODITELJICA EKO GRUPE NIŽIH RAZREDA: ZVJEZDANA BUDOŠ
 • VODITELJICA „VRTOGRAD“: IVANA KUJUNDŽIĆ LELAS
 • DOMAR MIRO MIRIĆ
 • SPREMAČICA: JASMINKA MILEŠEVIĆ
 • UČENICI: NICKY BUNARKIĆ, SINIŠA PASKOVIĆ,DORA PERKOVIĆ, MARIJA RAJKOVIĆ, ANA TOMKIĆ, HANA ĆOKIĆ I TADIĆ SVEN

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: STALNE EKOLOŠKE AKTIVNOSTI.
Cilj:
 • Ugradnja svih ekoloških sadržaja u nastavne predmete, sate grupa slobodnih aktivnosti, dodatnu nastavu, izvannastavnih sadržaja. Obilježavanjem EKO- datuma izgrađivati svijest i naviku o brizi za prirodu. Popratiti sve eko izložbe, događanja, te održati prezentacije EKO-akcija na nivou škole, privući što više roditelja, zainteresiranih građana te i potaknuti za što veću brigu za okoliš sa ciljem njegova očuvanje te zdravlja svih nas.
 • Stalna suradnja sa zajednicom u kojoj živimo, praćenje stanja okoliša, te stalno njegovo unapređivanje.
 • Uočiti ljepotu čistog i lijepo uređenog okoliša, uočiti estetsku vrijednost koju čine biljke u našoj neposrednoj blizini, te naviku da radom oplemenjujemo i uređujemo svoj prostor.

Zadatak:
 • Uređenje okoliša škole prema planu EKO- grupe.
 • Uređenje  malog školskog vrta sa začinskim biljem/uzgoj/uporaba u školskoj kuhinji.
 • Njegovanje cvijeća unutar cvjetnog hodnika i ostale lončanice unutar škole.
 • Obilježavanje važnih datuma prema Godišnjem planu i programu rada Škole.
 • Uključivanje ekoloških tema u nastavne predmete.
 • Obilježavanje dana plodova zemlje – izložba, radionice, TN.
 • Svjetski dan jabuka, radionice, TN.
 • Organiziranje projektnog dana  - voda.
 • Projektni tjedan – VODA.
 • Redovito praćenje i izvještavanje o bilješkama.
 • Sakupljanje papira – količina, utrošak struje, vode.
 • Rad sa medijima, pisanje članaka, izvještavanje.
 • Uređenje web- stranice.
 • Izložba učeničkih radova na Eko - teme.
 • Kontinuirana nabava literature koji prate Eko – teme.
 • Suradnja sa vanjskim subjektima koji mogu pomoći u realizaciji programa EKO- škole, poduzetnici, radne organizacije, komunalna  poduzeća, roditelji…

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijelu školsku godinu 2021./2022.


Nositelji:

Eko grupa.

Naziv teme: ZDRAVLJE
Cilj:
 • Povezivanje pojmova hrana – zdravlje. Naučiti osnovne podjele hranjivih tvari, njihova važnost u našoj prehrani, naučiti pravilno raspoređivati obroke, sudjelovati u izradi školskog jelovnika, naglasiti važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani djece školske dobi, kao i redovito higijensko održavanje tijela, te redovito vježbanje i boravak na svježem zraku.
 • Težište ovogodišnjeg programa bazirati na dogovoru sa školskom kuhinjom i profesorima biologije kako načiniti jelovnik zdrave prehrane, što je to zdrava prehrana, i kako prehrana utječe na zdravlje općenito, što još utječe na zdravlje. Temu zdravlje vezati i sa športskim sadržajima, vježbanjem, kretanjem na svježem zraku.

Zadatak:
 • Upoznavanjem sa pojmom „Zdrava prehrana“ i namirnice koje to podrazumijevaju.
 • Izrada modela probavnog sustava te kemijsko dokazivanje šećera,proteina i masti.
 • Izrada plana dnevnog i tjednog vježbanja.
 • Uključivanje učenika u što većem broju u program „Šport vikendom“ i planinara.
 • Sudjelovanje u izradi školskog jelovnika, njegovo oglašavanje na web- u škole.
 • Radionica – zdravo školsko mlijeko.
 • Obilježavanje Dana školskog mlijeka.
 • Zdravlje i šport – obilježavanje dana oješačenja na Bundeku.
 • Svjetski dan zdravlja.
 • Higijena i zdravlje.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Nastavna godina 2021./2022.


Nositelji:

Eko grupa.

Naziv teme: ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Cilj:
 • Upoznati proizvodnju električne energije, razvijanje navike štednje i uočavanje da  njezina štednja ovisi isključivo o našem ponašanju.
 • Izrada i analiza tablica potrošnje, te njezina evaluacija na pojedinim nastavnim predmetima koji su srodni tom sadržaju.
 • Zamjenom dotrajalih rasvjetnih tijela utjecati na štednju električne energije i stvaranje zdravijeg osvjetljenja za rad u zimskim mjesecima i kasnijim satima unutar učionica.
 • Utjecati na navike drugačijeg ponašanja prema energentima (struja, toplina).

Zadatak:
 • Praćenje i bilježenje potrošnje električne energije u školi.
 • Izrada i postavljanje upozorenja iznad prekidača za štednju  i redovito gašenje svjetla.
 • Ekološka rasvjeta u našem naselju.
 • Trošila i štednja energije/projekt.
 • Analiza utroška i mogućnosti uštede.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijelu nastavnu godinu 2021./2022.


Nositelji:

Eko grupa.

Naziv teme: SKUPLJANJE ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA
Cilj:

Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama.Shvatiti da postoje različite vrste koje  mogu i moraju odvojiti. Nastaviti sa dobrom praksom koja je ustrojena protekle školske godine naročito sa skupljanjem papira. Stvarati naviku odvajanja otpada  te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima. Uočavanje pogrešnih navika kod nas samih i kod drugih. Zbrinjavanjem otpada upoznati načine njegova korištenja u uporabne svrhe (reciklirani papir: bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači)... Suradnja sa lokalnom zajednicom. Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu i istaknuti ljepotu prirode oko nas bez otpada, a time i zdraviji okoliš. Poticati i informirati javnost o razvrstavanju otpada te recikliranju. Postaviti spremnik za tekstil.

 


Zadatak:
 • Sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje: papira (UNIJA), PET- ambalaže ( trgovine ), staklenih boca, starih baterija  i lijekova (ljekarna Zapruđe).
 • Postavljanje spremnika za baterije unutar škole.
 • Upoznavanje opasnost od starih lijekova, potrebe njihovog pravilnog zbrinjavanja.
 • Korištenje recikliranog papira u administraciji, za pripremu nastave…
 • Izrada i umnožavanje edukativnih materijala o potrebi smanjenja, sakupljanja i zbrinjavanja otpada.
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša i odlaganja otpada u reciklažna dvorišta.
 • Postavljanje EKO –poruka unutar škole, i u naselju na najugroženija mjesta.
 • Prikupljanje BIO- otpada njegovo zbrinjavanje.
 • Likovno preoblikovanje ambalaže u ukrasne predmete – slikanje na staklenkama, izrada igračaka od ostale ambalaže.
 • Sudjelovanje na edukativnim predstavama koje obrađuju ekološke teme/recikliranje.
 • Radionice recikliranja i izrade predmeta.
 • Izrada Eko omekšivaća, praška, dezodoransa, kugli za kupanje, sapuna i svijeća.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijela nastavna godina 2021./2022.


Nositelji:

Eko grupa.

Naziv teme: VODA ŠTEDNJA VODE
Cilj:

Osvještavanje o globalnom nedostatku pitke vode na Zemlji. Učenje o potrebi štednje pitke vode, uočiti kemijski sastav vode te razlike u pitkoj i otpadnoj vodi (kemijska analiza). Otkriti i uočiti bogatstvo živog svijeta u pitkoj vodi i utjecaj okoliša na nju (naročito jako onečišćenim vodama). Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode (štednji). Upoznati različite mogućnosti uporabe vode koja nije za piće. Upoznati vodena staništa (rijeka, jezero, močvara), biljni i životinjski svijet u njima, te njihovo očuvanje od zagađivača i zaštita.


Zadatak:
 • Redovna izmjena dotrajalih slavina i postava «štedljivih» unutar sanitarnih čvorova.
 • Očitavanje vodomjera i vođenje bilješki.
 • Ispitivanje kakvoće pitke vode u našem naselju.
 • Upoznavanje živog svijeta u vodi na jezeru Bundek.
 • Kroz nastavne predmete.
 • Upoznavanje života u močvari u blizini jezera Bundek i živog svijeta oko nje.
 • Obilježavanje dana močvara.
 • Posjet zagrebačkom postrojenju za pročišćavanje  otpadnih voda TN.
 • Analiza vode – prikaz analize na satu kemije.
 • Izrada prirodnog filtera.
 • Postavljanje poruka i upozorenja na mjestima korištenja vode u školi.
 • Voda  motiv u različitim umjetničkim područjima.
 • Izvor života – voda kao motiv stvaralaštva u književnosti, umjetnosti…

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijelu nastavnu godinu 2021./2022.


Nositelji:

Eko grupa.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: 5. UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE
Ostvareni ciljevi:

Uočiti ljepotu čistog i lijepo uređenog okoliša, uočiti estetsku vrijednost koju čine biljke u našoj neposrednoj blizini, te naviku da radom oplemenjujemo i uređujemo svoj prostor.


Realizirani zadaci:

Čišćenje okoliša i redovito praćenje čistoće i štednje vode i struje.


Vrijeme realizacije:

Cijelu nastavnu godinu 2021./2022.


Nositelji:

Eko grupa.

Naziv teme: 4. ZDRAVLJE
Ostvareni ciljevi:

Povezivanje pojmova hrana – zdravlje. Naučiti osnovne podjele hranjivih tvari, njihova važnost u našoj prehrani, naučiti pravilno raspoređivati obroke.


Realizirani zadaci:

Učenici su upoznati s pravilnom prehranom i namirnicama te su izradili pokuse vezane za dokazivanje šećera,škroba i proteina. Učenici su izradili tnjur pravilne prehrane.


Vrijeme realizacije:

Cijelu nastavnu godinu 2021./2022.


Nositelji:

Eko grupa.

Naziv teme: 2. VODA ŠTEDNJA VODE
Ostvareni ciljevi:

Osvještavanje o globalnom nedostatku pitke vode na Zemlji. Učenje o potrebi štednje pitke vode, uočiti kemijski sastav vode te razlike u pitkoj i otpadnoj vodi (kemijska analiza). Otkriti i uočiti bogatstvo živog svijeta u pitkoj vodi i utjecaj okoliša na nju (naročito jako onečišćenim vodama). Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode (štednji). Upoznati različite mogućnosti uporabe vode koja nije za piće. Upoznati vodena staništa (rijeka, jezero, močvara), biljni i životinjski svijet u njima, te njihovo očuvanje od zagađivača i zaštita.


Realizirani zadaci:

Učenici su radili pokuse kojima su upoznali kemijska i fizikalna svojstva vode (osmoza, difuzija, kapilarnost, topljivost u vodi i ispitivanje kiselosti i lužnatosti tvari u kućanstvu). Učenici su upoznati sa živim svijetom i uvjetima u vodenim staništima.


Vrijeme realizacije:

Cijelu nastavnu godinu 2021./2022.


Nositelji:

Eko grupa.

Naziv teme: 1. SKUPLJANJE ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:

Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama. Shvatiti da postoje različite vrste koje  mogu i moraju odvojiti. Stvarati naviku odvajanja otpada  te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima. Uočavanje pogrešnih navika kod nas samih i kod drugih. Zbrinjavanjem otpada upoznati načine njegova korištenja u uporabne svrhe (reciklirani papir: bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači..).


Realizirani zadaci:

Čišćenje okoliša i stavljanje oznaka o štednji struje, vode i sl.


Vrijeme realizacije:

Cijelu nastavnu godinu 2021./2022.


Nositelji:

Eko grupa.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Mi smo Eko grupa

i brinemo za Vas.

U Zemlji,

Vodi,

Zraku,

Vatri, 

znamo da je spas.

Pružamo Vam primjer

kako biti poput nas

jer brinemo za prirodu 

i naš je bitan glas.


Eko himna: