Eko škola

Osnovna škola Zapruđe, Zagreb

Meštrovićev trg 8a
10020 ZAGREB

Telefon: 6671642
Fax: 6671642
E-mail: ured@os-zaprudje-zg.skole.hr
Web: http://os-zaprudje-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ružica Vitman Sović
Školski koordinatori: Sandra Validžić
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Ružica Vitman Sović
 • Pedagog: Izeta Colarić
 • Učiteljica razredne nastave(Eko grupa-niži razredi): Zvjezdana Budoš
 • Učiteljica razredne nastave(Školski vrt): Katarina Šarić
 • Domar: Miro Marić
 • Spremačica: Jasminka Milešević
 • Učiteljica biologije i kemije(Eko grupa-viši razredi):Sandra Validžić
 • Učiteljica biologije i kemije: Milica Mrčela
 • Učenici: Franka Blagus; Jana Boto; Leona Brodarić; Dora Čepel, Matija Golubar; Patricija Lukačić; Doria Perak; Mia Peranić; Lara Perković; Dora Pleić; Karla Pintar, Marin Šumera

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVLJE
Cilj:
 • Povezivanje pojmova hrana – zdravlje
 • Naučiti osnovne podjele hranjivih tvari, njihova važnost u našoj prehrani, naučiti pravilno raspoređivati obroke, sudjelovati u izradi školskog jelovnika, naglasiti važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani djece školske dobi, kao i redovito higijensko održavanje tijela, te redovito vježbanje i boravak na svježem zraku

Zadatak:
 • Radionice izrade domaće tjestenine, osmišljavanje zdravog obroka, izrada hranidbene piramide te izvođenje pokusa vezanih uz hranu (dokazivanje škroba, šećera, aminokiselina i masti) te izrada plastike iz mlijeka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od rujna do lipnja 2019.


Nositelji:
 • Eko grupa
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Upoznati proizvodnju električne energije, razvijanje navike štednje i uočavanje da njezina štednja ovisi isključivo o našem ponašanju
 • Utjecati na navike drugačijeg ponašanja prema energentima (struja, toplina)
 • Upoznati energiju, vrste energija, pretvorbu energije i obnovljive i neobnovljive izvore energije

Zadatak:
 • Izrada prezentacija i plakata na temu obnovljivih i neobnovljivih izvora energije
 • Izrada modela pasivne kuće
 • Ljepljenje oznaka za ugasiti svijetlo, ugasiti radijatore te električne uređaje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od rujna do lipnja 2019.


Nositelji:
 • Eko grupa
Naziv teme: VODA (ŠTEDNJA VODE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA)
Cilj:
 • Osvještavanje o globalnom nedostatku pitke vode na Zemlji
 • Učenje o potrebi štednje pitke vode, uočiti kemijski sastav vode te razlike u pitkoj i otpadnoj vodi (kemijska analiza)
 • Otkriti i uočiti bogatstvo živog svijeta u pitkoj vodi i utjecaj okoliša na nju (naročito jako onečišćenim vodama)
 • Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode (štednji)
 • Upoznati različite mogućnosti uporabe vode koja nije za piće.
 • Upoznati vodena staništa (rijeka, jezero, močvara), biljni i životinjski svijet u njima, te njihovo očuvanje od zagađivača i zaštita.

Zadatak:
 • Izrade prezentacija, plakata, pokusa, filtera na temu voda i svojstava vode. ispitivanje kiselosti i lužnatosti rijeke Save, jezera Bundek te padalina, snijega i kiše

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od rujna do lipnja 2019.


Nositelji:
 • eko grupa
Naziv teme: SKUPLJANJE ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA
Cilj:
 • Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama
 • Shvatiti da postoje različite vrste koje mogu i moraju odvojiti
 • Naučiti da postoji korisni otpad koji se može reciklirati, te tako smanjiti njegovu količinu što bi značilo i štednju
 • Stvarati naviku odvajanja otpada te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima
 • Uočavanje pogrešnih navika kod nas samih i kod drugih
 • Zbrinjavanjem otpada upoznati načine njegova korištenja u uporabne svrhe (reciklirani papir: bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači..)
 • Suradnja sa lokalnom zajednicom
 • Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu i istaknuti ljepotu prirode oko nas bez otpada, a time i zdraviji okoliš

Zadatak:
 • Skupljanje otpada svaki tjedan
 • Eecikliranje materijala
 • Izrada ekoloških sredstava za čišćenje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od rujna do lipnja 2019.


Nositelji:
 • Eko grupa

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznati fizikalna,kemijska i biološka svojstva vode te njenu važnost za živi svijet uz prateće ekeološke probleme.

Realizirani zadaci:
 • Na sajmu znanosti održani su pokusi koji širu javnost upoznaju sa svojstvima vode( difuzija,osmoza, površinska napetost, topljivost tvari u vodi, kiselost i lužnatost tvari u kućanstvu te kiselost i lužnatost jezera Bundek i rijeke Save)

Vrijeme realizacije:
 • -prosinac 2019

Nositelji:
 • eko grupa
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • · Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama
 • ·  Zbrinjavanjem otpada upoznati načine njegova korištenja u uporabne svrhe (reciklirani papir: bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači..)
 • · Suradnja sa lokalnom zajednicom
 • · Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu 

Realizirani zadaci:
 • · Skupljanje otpada svaki tjedan
 • · recikliranje materijala
 • ·  Izrada ekoloških sredstava za čišćenje

Vrijeme realizacije:
 • -do svibnja 2019

Nositelji:
 • eko grupa
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznati energiju, vrste energija, pretvorbu energije i obnovljive i neobnovljive izvore energije

Realizirani zadaci:
 • · zrada prezentacija i plakata na temu obnovljivih i neobnovljivih izvora energije
 • ·Ljepljenje oznaka za ugasiti svijetlo, ugasiti radijatore te električne uređaje

Vrijeme realizacije:
 • -do svibnja 2019

Nositelji:
 • eko grupa
Naziv teme: ZDRAVLJE
Ostvareni ciljevi:
 • Naučiti osnovne podjele hranjivih tvari, njihovu važnost u našoj prehrani, naučiti pravilno raspoređivati obroke, naglasiti važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani djece školske dobi, kao i redovito higijensko održavanje tijela, te redovito vježbanje i boravak na svježem zraku

Realizirani zadaci:
 •  Radionice izrade domaće tjestenine, osmišljavanje zdravog obroka, te izvođenje pokusa vezanih uz hranu (dokazivanje škroba, šećera, aminokiselina i masti) te izrada plastike iz mlijeka

Vrijeme realizacije:
 • do svibnja 2019.

Nositelji:
 • eko grupa

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Mi smo Eko grupa,

Spašavamo svijet skupa,

Nemojte bacati smeće,

Jer to zagađuje cvijeće,

Što globalno zatopljenje pokreće.

Imamo još jednu riječ,

Riječ za kraj,

Sačuvajte našu Zemlju,

Naš mali raj.


Eko himna: