Eko škola

Dječji vrtić Hrvatski Leskovac - Područni objekt Zvončići

Potočna 9
10251 Hrvatski Leskovac

Telefon: 016578039
Fax: 016536107
E-mail: vrtic.hrvatskileskovac@zagreb.hr
Web: www.vrtic-hrvatskileskovac.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Renata Knez
Školski koordinatori: Lidija Nemanić, Ivana Petrović (zamjena Mia Bolf, pedagoginja)
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Plastičnim čepovima do skupih lijekova

  Sakupljanje plastičnih čepova u suradnji s roditeljima i lokalnom zajednicom za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma

Eko odbor

Članovi eko odbora:

S. Matus, I. Petrović, L. Nemanić, M.Skupnjak, M.Murat, M. Rebrović.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Energija vjetra
Cilj:

Upoznati djecu s pojmom energije, posebice energijom vjetra, pojmovima obnovljivi i neobnovljivi izvori energije. Poticati djecu na aktivan odnos prema potrošnji energije.


Zadatak:
 • Osvještavanje djece o obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije te njihovu korištenju u svakodnevnom životu. Proširivanje spoznaja o vjetru, korištenju energije vjetra i načinu na koji rade vjetrenjače. Aktivno sudjelovanje djece u štednji energije.
 • Ovisno o dobi i interesu djece aktivnosti se mogu proširivati.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022. provode se razne dugogodišnje aktivnosti vezane uz Eko-program našeg vrtića, a ove godine poseban naglasak stavljen je na projekt Energija vjetra. Odgojitelji u suradnji s pedagoginjom planiraju aktivnosti te prate provedbu istih s djecom u skupini (fotografije, bilješke, radovi i izjave djece i slično). Obzirom na posebne mjere, roditelje se o svemu informira putem emaila i Eko-panoa te ih se poziva da se i oni na razne načine uključe u projekt koliko god je to moguće.


Nositelji:
 • PO "Zvončići, Blato u DV Hrvatski Leskovac
 • Djeca i odgojiteljice skupina Trešnjice, Lavandice i Suncokreti u suradnji s roditeljima i ostalim djelatnicima dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Energija vjetra
Ostvareni ciljevi:

Sukladno njihovim interesima, potrebama i mogućnostima djeca su dobila nova znanja i iskustva o obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu; o vjetru i njegovim karakteristikama, o korištenju energije vjetra i načinu na koji rade vjetrenjače. Osim posebne teme djeca su u okviru ostalih aktivnosti dobila nova znanja i iskustva o neposrednoj okolini, živoj i neživoj prirodi, ovisnosti raznolikih životnih zajednica, a osobito čovjeka i prirode. Osvijestila opasnosti od zagađenja okoliša, kao i mogućnosti vlastitih napora, sposobnosti i potencijala za njegovo sprečavanje i očuvanje prirode te važnost rekreativnih navika i zdravog stila života.


Realizirani zadaci:
 • Aktivnosti u skupini: razgovor o vjetru, igre stvaranja i istraživanja energije vjetra (strujanje zraka u različitim aktivnostima, valovi, brzina, snaga, toplo/hladno i slično). Dječji plakati i različiti radovi na temu vjetar. Izrada raznih zvrkova, vjetrenjača, padnobrana, slikanje puhanjem kroz slamku i slično.
 • Razgovor o otpadu, odvajanju otpada i odlaganju u odgovarajuće spremnike, odnošenje ostataka hrane u kompostanu. Racionalno korištenje vode, struje i papira, recikliranje papira te izrada kućica za ptice od iskorištene plastične ambalaže. Briga o biljkama u dvorištu vrtića.

Vrijeme realizacije:

Listopada 2021. godine do 31. svibnja 2022. godine.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji skupina Trešnjice, Lavandice i Suncokreti u suradnji s roditeljima i ostalim djelatnicima DV Hrvatski Leskovac.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čupamo, kopamo sadimo,

otpad sortiramo, kompostiramo, recikliramo,

ZDRAVI ŽIVOT BIRAMO!


Eko himna:

PLAVI ZVONČIĆI

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN

ZVONČIĆI PLAVI TO SMO MI.

 

KADA SUNCE SIJE I KAD KIŠA PADA

U VRTIĆ RADOSNO IDEMO MI,

TAMO SU DRAGI PRIJATELJI SVI.

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN

ZVONČIĆI PLAVI TO SMO MI.

 

ZA NAS BRINU NAŠE DRAGE TETE,

ONE NAS VOLE, MAZE I PAZE,

UČE NAS I VODE NA EKO STAZE.

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN

ZVONČIĆI PLAVI TO SMO MI.

 

SVAKOG DANA RADIMO, KOPAMO SADIMO,

OTPAD SORTIRAMO, RECIKLIRAMO

ZDRAVI ŽIVOT BIRAMO!

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN

ZVONČIĆI PLAVI TO SMO MI.

 

AKO JOŠ NE ZNATE GDJE JE MJESTO TO,

POSLUŠAJTE PLAVIH ZVONČIĆA GLAS

I DOĐITE U ZAGREBAČKO BLATO KOD NAS!