Eko škola

Dječji vrtić Hrvatski Leskovac - Područni objekt Zvončići

Potočna 9
10251 Hrvatski Leskovac

Telefon: 016578039
Fax: 016536107
E-mail: vrtic.hrvatskileskovac@zagreb.hr
Web: www.vrtic-hrvatskileskovac.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Renata Knez
Školski koordinatori: Lidija Nemanić, Arijana Plahutar
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Plastičnim čepovima do skupih lijekova

  Sakupljanje plastičnih čepova u suradnji s roditeljima i lokalnom zajednicom za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Slavena Bilonić, odgojiteljica
 • Maša Budimir, odgojiteljica
 • Mateja Murat, odgojiteljica
 • Sanja Matus, odgojiteljica
 • Lidija Nemanić, odgojiteljica - koordinator
 • Mirjana Skupnjak, pomoćna kuharica/spremačica
 • Vilma Krpes, pomoćna kuharica/spremačica
 • Dario Brebrić, domar
 • Marijan Garašić, domar
 • Luka Zirdum, domar
 • Martina Rebrović, ekonom
 • Tomislav Petović, roditelj
 • Roberta Blašković, roditelj
 • Višnja Lišić, roditelj
 • Mirta Marinić, roditelj
 • Arijana Plahutar, pedagog
 • Renata Knez, ravnatelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad i vrtićko okruženje
Cilj:

Utjecati na smanjivanje otpada, odgovorniji odnos prema otpadu (prikupljanje i razvrstavanje) i podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš


Zadatak:
 1. Sakupljanje i zbrinjavanje otpada
 2. Poticanje racionalnog korištenja papirnatog higijenskog pribora
 3. Poticanje novog korištenja papirnatog i plastičnog otpada djece
 4. Poticanje korištenja kancelarijskog papira obostrano
 5. Poticanje aktivnosti recikliranja papira
 6. Poticanje novog korištenja staklenog otpada
 7. Poticanje sudjelovanja u akciji sakupljanja plastičnih čepova u humanitarne svrhe (Udruga oboljelih od leukemije i limfoma)
 8. Poticanje sakupljanja bio – otpada vrtićkih obroka
 9. Poticanje estetskog doživljaja prirode/okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom godine 2018./2019. u integrativnom pristupu.


Nositelji:
 1. Odgojitelji
 2. Djeca
 3. Roditelji
 4. Ostali ranici vrtića: pomoćna kuharice/spremačice, domari, ekonom, pedagog, ravnatelj

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Sakupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje papirnatog, plastičnog, staklenog, baterijskog i bio otpada u vrtićkom okruženju i djetetovom domu.
 • Razvoj svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja u cjelini.

Realizirani zadaci:
 • Sakupljanje i zbrinjavanje otpada
  • prepoznavanje i imenovanje različitih vrsta otpada
  • odlaganje otpada u spremnike u sobama dnevnog boravka= spremnike izradili djeca i odgajatelji
  • evidentiranje količine sakupljenog otpada: papir=2kutije tjedno; plastične čaše=8m tjedno; plastični čepovi=4 vrće; kompost=svakodnevno
  • suradnja s Gradskom čistoćom i reciklažnim dvorištem radi pravovremene odvožnje sakupljenog otpada
 • Poticanje korištenja kancelarijskog papira obostrano
  • korištenje kancelarijskog papira za obostrano printanje radnih verzija stručnih materijala za interno korištenje i distribuciju
  • korištenje kancelarijskog papira za dječje likovno stvaralaštvo=vrtićki kancelarijski otpad i kancelarijski otpad donesen od strane roditelja
 • Poticanje racionalnog korištenja papirnatog higijenskog pribora
  • korištenje papirnatih ručnika za ruke „po jedan“=uz vizualne upute i međusobno podsjećanje vršnjaka
  • pažljivo baratanje WC papirom bez rasipavanja
 • Poticanje novog korištenja papirnatog i plastičnog otpada djece
  • likovno stvaralaštvo djece iz papirnatog i plastičnog otpada – izrada konstrukcija, skulptura, ukrasa i drugih kreativnih elemenata
  • izrada didaktičkih sredstava za društvene eko-igre= stvaralaštvo odgajatelja
 • Poticanje novog korištenja staklenog otpada
  • kreativne radionice djece, odgajatelja i roditelja=izrada ukrasnih vaza za darivanje
 • Poticanje sudjelovanja u akciji sakupljanja plastičnih čepova u humanitarne svrhe (Udruga oboljelih od leukemije i limfoma)
  • svakodnevno sakupljanje i odlaganje čepova donesenih od kuće ili sakupljenih nakon vrtićkih obroka
  • matematičke aktivnosti čepovima (brojenje, skupovi, matematičke operacije, vaganje težine sakupljenih čepova)
  • izvještavanje javnosti o realiziranoj akciji
 • Poticanje aktivnosti recikliranja papira
  • usvajanje postupka recikliranja papira i izrada recikliranog papira
  • upotreba recikliranog papira= za čestitke, eko-poruke, prigodne natpise u vrtiću
  • širenje spoznaje o važnosti recikliranja papira
 • Poticanje sakupljanja bio-otpada vrtićkih obroka
  • odlaganje nekonzumirane hrane u posebno pripremljene spremnike (kantice)
  • odlaganje bio-otpada na kompost vrtića
  • sanitarno primjereno održavanje komposta

Vrijeme realizacije:
 • Sve navedene zadatke smo realizirali kontinuirano od listopada 2018. do danas (ožujak 2019.) te nastavljamo i dalje, do kraja pedagoške godine.

Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • roditelji
 • ravnateljica
 • pedagoginja
 • ostali radnici vrtića: pomoćna kuharica, spremačica, domari

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čupamo, kopamo sadimo,

otpad sortiramo, kompostiramo, recikliramo,

ZDRAVI ŽIVOT BIRAMO!


Eko himna:

PLAVI ZVONČIĆI

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN

ZVONČIĆI PLAVI TO SMO MI.

 

KADA SUNCE SIJE I KAD KIŠA PADA

U VRTIĆ RADOSNO IDEMO MI,

TAMO SU DRAGI PRIJATELJI SVI.

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN

ZVONČIĆI PLAVI TO SMO MI.

 

ZA NAS BRINU NAŠE DRAGE TETE,

ONE NAS VOLE, MAZE I PAZE,

UČE NAS I VODE NA EKO STAZE.

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN

ZVONČIĆI PLAVI TO SMO MI.

 

SVAKOG DANA RADIMO, KOPAMO SADIMO,

OTPAD SORTIRAMO, RECIKLIRAMO

ZDRAVI ŽIVOT BIRAMO!

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN

ZVONČIĆI PLAVI TO SMO MI.

 

AKO JOŠ NE ZNATE GDJE JE MJESTO TO,

POSLUŠAJTE PLAVIH ZVONČIĆA GLAS

I DOĐITE U ZAGREBAČKO BLATO KOD NAS!