Eko škola

Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina

Budinščina 18c
49284 Budinščina

Telefon: 049 459 113
Fax: 049 459 113
E-mail: ured@os-vnazor-budinscina.skole.hr
Web: www.os-vnazor-budinscina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Marija Zozoli
Školski koordinatori: Gordana Simeunović, Nikolina Milinković, Jasna Kranjec
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • RAZGLEDNICA MOGA MJESTA- škljocni za sjećanje

  CILJ: Razglednice Lijepe naše- fotografije biološkog i kulturno-povijesnog identiteta mjesta/grada -očuvati od zaborava razglednicu kao kulturno, povijesno i tradicijsko nasljeđe i način komunikacije te korištenje istih za edukativne, turističke i osobne potrebe.ZADAĆE:približiti učenicima umjetnost fotografiranja; razvijati ljubav i ponos prema zavičaju (mjestu/gradu) u kojem žive; fotoaparatom zabilježiti biološku raznolikost te kulturno- povijesne znamenitosti (posebnosti) mjesta/grada i očuvati od zaborava; popularizacija razglednice i navike slanja razglednice; potaknuti učenike na boravak na otvorenom, promatranja, uočavanja i „bilježenja“ biološke, povijesne i kulturne raznolikosti i posebnosti mjesta u kojem žive;njegovanje osjećaja osobnog doprinosa u stvaranju edukativnog, turističkog i uporabnog materijala; profesionalni razvoj učenika.Najbolje fotografije - razglednice izlažu se u prostorijama OŠ Vladimir Nazor Budinščina,uz Dane općine Budinščina, na svečanosti kada se dodjeljuju nagrade najuspješnijim učenicima.(Nagrade:I. nagrada - 50 razglednica s prvonagrađenom učeničkom fotografijom i 50 poštanskih maraka , II. nagrada – 30 razglednica s drugonagrađenom učeničkom fotografijom i 30 poštanskih maraka, III. nagrada – 20 razglednica s trećenagrađenom učeničkom fotografijom i 20 poštanskih maraka.)

 • SAJAM DOMAĆIH PROIZVODA

  Dane zahvalnosti za plodove zemlje obilježili smo Sajmom domaćih proizvoda.Samim aktivnostima na Sajmu prethodilo je ispitivanje interesa roditelja i mještana da učenicima predstave svoje OPG-ove ili , jednostavno, domaće proizvode i njihove prerađevine.Cilj nam je bio afirmacija lokalnog uzgoja i zdrave, domaće prehrane te jačanje profesionalne i poduzetničke kompetencije učenika.Predstavilo se nekoliko izlagača, a učenici su mogli upoznati i kušati: kozje mlijeko i sir, kravlje mlijeko i proizvode od mlijeka, razne sorte domaćih jabuka i prerađevine od jabuka, razne vrste buće, pogaču od buće i kruh s bućinim brašnom i sjemenkama, a bilo je tu i mnogo ukusne, domaće zimnice.Učenici su pobliže upoznali i zahtjevan posao pčelara te kušati med i proizvode od meda što je, ujedno, bio uvod u obilježavanje Školskog mednog dana. Izlagači na Sajmu su još jednom pokazali da vrijedne ruke, trud, znanje, cjeloživotno učenje, dobra volja , ali i želja da se dugima pokaže što i kako rade, mogu doprinijeti zajedničkom cilju i ostvariti jedno lijepo druženje uz slatke i zdrave zalogajčiće.

 • RAZMJENA STRANIČNIKA

  Straničnici koji promoviraju Hrvatsku izašli iz naše škole...Učenici Škole uključili su se u Projekt Razmjene straničnika (Bookmark Exhange Project) koji je organizirala Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL) s temom Zašto volim svoju školsku knjižnicu- Inovacija, informacija i utjecaj školske knjižnice.Učenici Škole izrađivali su straničnike za učenike iz Londona. Dogovorili smo da svaki straničnik ima nekoliko informacija o Hrvatskoj: s jedne strane ime zemlje iz koje dolazi (Hrvatska, odnosno Croatia) ,logo i web adresu Škole, a na drugoj strani učenici su oslikavali: hrvatske gradove , građevine i dvorce , nacionalne parkove, otoke, književnike i njihova djela, hrvatske znanstvenike i njihove izume, kravatu, grb , drvene tradicijske igračke, licitarska srca, Bašćansku ploču i glagoljicu…Izrađujući straničnike učenici su „otkrivali“ svoju domovinu, a učenike iz Londona potaknuli da Lijepu Našu bolje upoznaju i posjete…

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica (predsjednica): Renata Kreber-Mikšaj
 • Školski koordinatori:
  • Gordana Simeunović, pedagoginja
  • Nikolina Milinković (MŠ)
  • Jasna Kranjec (PŠ)
 • Voditeljica PŠ Hrašćina:  Melita Novosel
 • Učiteljica: Monika Ban
 • Učenici: Luka Petrač, David Čavec i Josip Mačešić
 • Predstavnik roditelja: Mateja Grđan
 • Administrativno osoblje: Dijana Margetić (tajnica)
 • Predstavnik lokalne uprave: Radovan Hercigonja (načelnik općine Budinščina)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: SPORTOM DO ZDRAVLJA
Cilj:
 • Organizacija boravka na svježem zraku: šetnja, bavljenje sportom i drugim aktivnostima; usvajanje zdravih navika i zdravih stilova života.

Zadatak:
 • šetnja, igra, natjecanja na svježem zraku; tjelesne aktivnosti; terenska nastava, izleti; škola plivanja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • izvedbeni programi, izvješća, foto i video, dojmovi učenika

Nositelji:
 • škola, učitelji, učenici, roditelji
Naziv teme: DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE JESENI - Kestenijada
Cilj:
 • Obilježavanje Dana zahvalnosti uz plodove zemlje- kestena; zajedničko druženje, pripremanje i blagovanje kestena i jabuka uz stare tradicijske igre.

Zadatak:
 • SR:organizacija aktivnosti, dogovori
 • šetnja do šume, berba kestena
 • pripremanje i blagovanje kestena
 • stare tradicijske igre učenika u eksterijeru škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019.

 • dojmovi učenika, foto i video zapis, web stranica, tiskovine, izvješća

Nositelji:
 • škola, učitelji, učenici, tehničko osoblje, roditelji
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE DATUMA VAŽNIH ZA EKOLOGIJU
Cilj:
 • Razvijanje ekološke svijesti i potrebe za očuvanjem okoliša; upozoriti na važnost ekoloških tema, upoznati s ljepotama i važnosti očuvanja prirode; senzibilizirati učenike i javnost za ekološke teme i probleme.

Zadatak:
 • Različitim aktivnostima i radionicama za učenike, prezentacijama i plakatima , kvizovima,obilascima i šetnjama obilježiti:  Dan zaštite životinja, Dječji tjedan, Dan tolerancije, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Dan kravate, Dane zahvalnosti za plodove jeseni,Dan jabuka, Dan voda, šuma, tla, Dan planeta Zemlje, Dan zdravlja,  Dan škole i Dan ekologije.
 • Uključivanje učenika u likovne, literarne, foto  i druge natječaje s ekološkim predznakom.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • izvješća, plakati, panoi, prezentacije, foto i video, web stranica, tiskovine, uključenost učenika i drugih, dojmovi, praktična znanja i primjena

Nositelji:
 • Škola, učitelji, učenici, vanjski suradnici, udruge i organizacije, roditelji, LS
Naziv teme: BRIGA ZA OKOLIŠ
Cilj:
 • Osvijestiti važnost pravodobnog i najboljeg načina zbrinjavanja otpada; aktivna uloga svih  u brizi za otpad i smeće; ekologija kao način života.

Zadatak:
 • Formiranje i rad razrednih eko patrola (sakupljanje, vaganje, skladištenje i odvoz papira); rad razrednih odjela (održavanje unutarnjih i vanjskih prostora škole: voćnjak, cvjetnjak, park,vrt,  igralište); velika ekološka grupa i kuharica(briga za bio otpad); školske akcije sakupljanja otpada i smeća i uključivanje u globalne akcije: "Zelena čistka", "Zeleni korak"…

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • liste procjena i praćenja, izvješća, zainteresiranost učenika, dojmovi, foto i video, web stranica, praktična znanja i primjena

Nositelji:
 • Eko odbor, razredne eko patrole, škola, učitelji, učenici
Naziv teme: OSNIVANJE I RAD ŠKOLSKE ZADRUGE \
Cilj:
 • Okupiti na dragovoljnoj osnovi što veći broj učenika i primjerenim metodičkim postupcima omogućiti im razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada; posebno se razvijaju i njeguju radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, stječu znanje i svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanja baštine i pučkog stvaralaštva, učenici profesionalno informiraju i usmjeravaju, te stvaraju preduvjeti za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

Zadatak:
 • Poslovi osnivanja Zadruge; izrada plana i programa Zadruge; povezivanje različitih školskih skupina i aktivnosti; različite praktične, humanitarne i proizvodno-poduzetničke aktivnosti:
  • pružanjem dobrih izvora znanja
  • osiguranjem sredstava za rad koja su nužna za proizvodnu i uslužnu djelatnost Zadruge;
  • problemskom, egzemplarnom i istraživačkom podukom te sudjelovanjem učenika u pokusima i izradi samostalnih istraživačkih radova;
  • omogućivanjem nastupa članova s prikazom rezultata rada i stjecanja priznanja za svoje sposobnosti, znanje i vještine na smotrama, susretima i natjecanjima;
  • suradnjom s roditeljima, poduzećima i ustanovama u mjestu i šire

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • uključenost učenika, uspješnost pojedinih aktivnosti, foto i vodeo snimci, web stranica, izvješća

Nositelji:
 • Škola, članovi zadruge, drugi učenici, učitelji, roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Sportom i tjelesnim aktivnostima do zdravlja
Ostvareni ciljevi:
 • Organizacija boravka na svježem zraku: šetnja, bavljenje sportom i drugim tjelesnim aktivnostima; usvajanje zdravih navika i zdravih stilova života.

Realizirani zadaci:
 • Šetnje, igre, natjecanja na svježem zraku; satovi tjelesne i zdravstvene kulture; terenska nastava i izleti.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture, ostali učitelji, učenici, vanjski suradnici u aktivnostima.
Naziv teme: Projektni dan: Kestenijada
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježavanje Dana zahvalnosti uz plodove zemlje- kestena; šetnja do šume, berba kestena, zajedničko druženje, pripremanje i blagovanje kestena i jabuka.

Realizirani zadaci:
 • Sastanak Odbora eko škole- dogovori;
 • satovi razrednika-organizacija aktivnosti, dogovori;
 • šetnja do šume i berba kestena i jesenskih plodova;
 • pripremanje i zajedničko blagovanje kestena

 


Vrijeme realizacije:

Listopad 2019.


Nositelji:
 • Odbor eko škole, razrednici, razredni odjeli (svi učenici).
Naziv teme: Obilježavanje datuma/dana važnih za ekologiju
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje ekološke svijesti i potrebe za očuvanjem okoliša; upozoriti na važnost ekoloških tema, upoznati s ljepotama i važnosti očuvanja prirode; senzibilizirati učenike i javnost za ekološke teme i probleme.

Realizirani zadaci:
 • Različitim aktivnostima i radionicama za učenike, prezentacijama i plakatima, kvizovima,obilascima i šetnjama obilježili smo: Dan zaštite životinja, Dječji tjedan, Dan tolerancije, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Dan kravate, Dane zahvalnosti za plodove jeseni, Dan jabuka, Dan voda, šuma, tla, Dan planeta Zemlje, Dan zdravlja,  Dan škole i Dan ekologije.
 • Učenici su se u velikom broju uključivali u mnogobrojne likovne, literarne, foto  i druge natječaje s ekološkim predznakom i time dali svoj aktivan doprinos brizi i očuvanju Zemlje.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odbor eko škole, učitelji, razrednici, učenici, roditelji i vanjski suradnici u realizaciji aktivnosti.
Naziv teme: Briga za okoliš
Ostvareni ciljevi:
 • Pravodobno i najprihvatljivije (za okoliš)  zbrinjavanje otpada; iskoristiti u otpadu za nove proizvode (reciklaža i rekompozicija); aktivna uloga svih  u brizi za otpad i smeće; ekologija kao način života.

Realizirani zadaci:
 • Formirane i rad razrednih eko patrola (sakupljanje, vaganje, skladištenje i odvoz papira); rad razrednih odjela - održavanje unutarnjih i vanjskih prostora škole: voćnjak, cvjetnjak, park,vrt,  igralište; zbrinjavanje svakog otpada; školske akcije sakupljanja otpada i smeća i uključivanje u globalne akcije: "Zelena čistka", "Zeleni korak", "Posadi drvo, ne budi panj!", "Borba protiv klimatskih promjena".

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odbor eko- škole, razredne eko patrole, svi razrtedni odjeli, svi učenici i učitelji Škole.
Naziv teme: Osnivanje i rad školske zadruge Mašlinek
Ostvareni ciljevi:
 • Okupili veći broj učenika i primjerenim metodičkim postupcima omogućili im razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada; posebno se radilo na razvijanju i njeguju radnih navika, radne vrijednosti i stvaralaštvu, stjecanju znanja i svijesti o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanja baštine i pučkog stvaralaštva; učenici  se profesionalno informiraju i usmjeravaju, te stvaraju preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

Realizirani zadaci:

Poslovi osnivanja Zadruge; izrada plana i programa Zadruge; povezivanje različitih školskih skupina i aktivnosti; različite praktične, humanitarne i proizvodno-poduzetničke aktivnosti:

 • pružanjem dobrih izvora znanja
 • osiguranjem sredstava za rad koja su nužna za proizvodnu i uslužnu djelatnost Zadruge;
 • problemskom, egzemplarnom i istraživačkom podukom te sudjelovanjem učenika u pokusima i izradi samostalnih istraživačkih radova;
 •  omogućivanjem nastupa članova s prikazom rezultata rada i stjecanja priznanja za svoje sposobnosti, znanje i vještine na smotrama, susretima i natjecanjima, prodajnim izložbama;
 • suradnjom s roditeljima, drugim školama, poduzećima i ustanovama u mjestu i šire

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • voditeljica Udruge- učiteljica nikolina Milinković, voditelji INA, učenici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ti, ja  i PRIRODA. Zašto ne?

Čista priroda = nasmijana lica.

Priuštite si život lak, udišite

           svježi zrak!

 

Cvijeće i leptiri naša su radost,

   smeće i papiri velika žalost.

 

Bistra voda, mnogo ptica,

formula je za sretna lica.

 

Prirode zdravlje naše je slavlje.

Dok čistoća svud miriše i  

   priroda zdravo diše.

 

Eko, eko,kazni onog

'ko je šume sjek'o!

 

Djeca vole –biti učenici EKO-ŠKOLE.

Priroda je nama sve, ne možemo živjeti bez nje!

 

Zemlja je jedna, a nas je mnogo.

  BUDIMO JOJ PRIJATELJI!


Eko himna:

Zagorje moje najlepše

o tebi sad pjevamo mi

popevčicu najlepšu,

popevčicu Zagorsku.

 

Zagorje moje najlepše

o tebi sad brinemo mi

jer želimo: da čisto je ,

 da bistro je,

da svježe je,

jer tada je ljepše sve!