Eko škola

Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina

Budinščina 18c
49284 Budinščina

Telefon: 049 459 113
Fax: 049 459 113
E-mail: ured@os-vnazor-budinscina.skole.hr
Web: www.os-vnazor-budinscina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Renata Kreber-Mikšaj
Školski koordinatori: Gordana Simeunović, Nikolina Milinković, Jasna Kranjec
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • RAZGLEDNICA MOGA MJESTA- škljocni za sjećanje

  CILJ: Razglednice Lijepe naše- fotografije biološkog i kulturno-povijesnog identiteta mjesta/grada -očuvati od zaborava razglednicu kao kulturno, povijesno i tradicijsko nasljeđe i način komunikacije te korištenje istih za edukativne, turističke i osobne potrebe.ZADAĆE:približiti učenicima umjetnost fotografiranja; razvijati ljubav i ponos prema zavičaju (mjestu/gradu) u kojem žive; fotoaparatom zabilježiti biološku raznolikost te kulturno- povijesne znamenitosti (posebnosti) mjesta/grada i očuvati od zaborava; popularizacija razglednice i navike slanja razglednice; potaknuti učenike na boravak na otvorenom, promatranja, uočavanja i „bilježenja“ biološke, povijesne i kulturne raznolikosti i posebnosti mjesta u kojem žive;njegovanje osjećaja osobnog doprinosa u stvaranju edukativnog, turističkog i uporabnog materijala; profesionalni razvoj učenika.Najbolje fotografije - razglednice izlažu se u prostorijama OŠ Vladimir Nazor Budinščina,uz Dane općine Budinščina, na svečanosti kada se dodjeljuju nagrade najuspješnijim učenicima.(Nagrade:I. nagrada - 50 razglednica s prvonagrađenom učeničkom fotografijom i 50 poštanskih maraka , II. nagrada – 30 razglednica s drugonagrađenom učeničkom fotografijom i 30 poštanskih maraka, III. nagrada – 20 razglednica s trećenagrađenom učeničkom fotografijom i 20 poštanskih maraka.)

 • SAJAM DOMAĆIH PROIZVODA

  Dane zahvalnosti za plodove zemlje obilježili smo Sajmom domaćih proizvoda.Samim aktivnostima na Sajmu prethodilo je ispitivanje interesa roditelja i mještana da učenicima predstave svoje OPG-ove ili , jednostavno, domaće proizvode i njihove prerađevine.Cilj nam je bio afirmacija lokalnog uzgoja i zdrave, domaće prehrane te jačanje profesionalne i poduzetničke kompetencije učenika.Predstavilo se nekoliko izlagača, a učenici su mogli upoznati i kušati: kozje mlijeko i sir, kravlje mlijeko i proizvode od mlijeka, razne sorte domaćih jabuka i prerađevine od jabuka, razne vrste buće, pogaču od buće i kruh s bućinim brašnom i sjemenkama, a bilo je tu i mnogo ukusne, domaće zimnice.Učenici su pobliže upoznali i zahtjevan posao pčelara te kušati med i proizvode od meda što je, ujedno, bio uvod u obilježavanje Školskog mednog dana. Izlagači na Sajmu su još jednom pokazali da vrijedne ruke, trud, znanje, cjeloživotno učenje, dobra volja , ali i želja da se dugima pokaže što i kako rade, mogu doprinijeti zajedničkom cilju i ostvariti jedno lijepo druženje uz slatke i zdrave zalogajčiće.

 • RAZMJENA STRANIČNIKA

  Straničnici koji promoviraju Hrvatsku izašli iz naše škole...Učenici Škole uključili su se u Projekt Razmjene straničnika (Bookmark Exhange Project) koji je organizirala Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL) s temom Zašto volim svoju školsku knjižnicu- Inovacija, informacija i utjecaj školske knjižnice.Učenici Škole izrađivali su straničnike za učenike iz Londona. Dogovorili smo da svaki straničnik ima nekoliko informacija o Hrvatskoj: s jedne strane ime zemlje iz koje dolazi (Hrvatska, odnosno Croatia) ,logo i web adresu Škole, a na drugoj strani učenici su oslikavali: hrvatske gradove , građevine i dvorce , nacionalne parkove, otoke, književnike i njihova djela, hrvatske znanstvenike i njihove izume, kravatu, grb , drvene tradicijske igračke, licitarska srca, Bašćansku ploču i glagoljicu…Izrađujući straničnike učenici su „otkrivali“ svoju domovinu, a učenike iz Londona potaknuli da Lijepu Našu bolje upoznaju i posjete…

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica (predsjednica) –Renata Kreber-Mikšaj
 • Školski koordinatori:
  • Gordana Simeunović, pedagoginja
  • Nikolina Milinković (MŠ)
  • Jasna Kranjec (PŠ)
 • Voditelj PŠ Hrašćina  Sebastijan Kocijan
 • Učiteljica Monika Ban
 • Učenici: Luka Petrač, David Čavec i Josip Mačešić
 • Predstavnik roditelja: Biserka Pučak
 • Administrativno osoblje: Dijana Margetić (tajnica )
 • Predstavnik lokalne uprave: Radovan Hercigonja

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: VAŽNO JE BITI ZDRAV
Cilj:

Organizacija boravka na svježem zraku: šetnja, bavljenje sportom i drugim aktivnostima; usvajanje zdravih navika i zdravih stilova života.


Zadatak:
 • Šetnje, bavljenje sportom, kretanje, igre.
 • Obilježavanje dana vezanih za sport, zdravlje, kretanje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Eko odbor, sportske grupe, voditelji, razredni odjeli, učenici, učitelji, roditelji, LS.

Naziv teme: HUMANITARNI I VOLONTERSKI RAD
Cilj:

Senzibiliziranje učenika za volonterski rad i uključivanje te organizacija volonterskih i humanitarnih aktivnosti.


Zadatak:
 • Organizacija i sudjelovanje u volonterskim i humanitarnim aktivnostima: Solidarnost na djelu, Dan narcisa, Marijini obroci, Darujmo s ljubavlju, Škola za Afriku, Caritas…
 • Pomoć učenicima u potrebi.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Volonterske grupe škole, voditeljice skupina, učenici, učitelji, roditelji, vanjske udruge i organizacije.

Naziv teme: DAN PJEŠAČENJA i DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE JESENI -projektni dan-
Cilj:

Ujediniti Dan pješačenja i Dane zahvalnosti za plodove zemlje: zadovoljavanje prava i potrebe za kretanjem i boravkom na svježem zraku;upoznavanje kulturne i povijesne baštine užeg zavičaja/ upoznavanje, prepoznavanje biljnog pokrova (plodova jeseni) užeg zavičaja.


Zadatak:

Organizacija projektnog dana:

 • SR: organizacija aktivnosti, dogovori
 • RN: pješačenje do kapele sv. Benedikta uz upoznavanje/prepoznavanje biljnog svijeta u jesen
 • susret učenika MŠ Budinščina i PŠ Hrašćina
 • blagovanje kestena i jabuka
 • edukativne minute o kulturno-povijesnoj baštini (kapelici svetog Benedikta) i kraju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2021.


Nositelji:

Eko odbor, razredni odjeli, učitelji, roditelji.

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE DATUMA VAŽNIH ZA EKOLOGIJU
Cilj:

Razvijanje ekološke svijesti i potrebe za očuvanjem okoliša; upozoriti na važnost ekoloških tema, upoznati s ljepotama i važnosti očuvanja prirode; senzibilizirati učenike i javnost za ekološke teme i probleme.


Zadatak:
 • Različitim aktivnostima i radionicama za učenike, prezentacijama i plakatima , kvizovima,obilascima i šetnjama obilježiti: Dan ozona, Hrvatski olimpijski dan, Dan zaštite životinja, Svjetski dan pješačenja, Dane zahvalnosti za plodove jeseni, Dan voda, šuma, tla, Dan planeta Zemlje , Dan škole (eko radionice) i Dan ekologije.
 • Uključivanje učenika u Likovne, literarne i foto natječaje s ekološkim predznakom.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Razredni odjeli, grupe INA, učenici, učitelji, roditelji.

Naziv teme: BRIGA ZA OKOLIŠ
Cilj:

Osvijestiti važnost pravodobnog i najboljeg načina zbrinjavanja otpada; aktivna uloga svih u brizi za otpad i smeće; ekologija kao način života.


Zadatak:

Formiranje i rad razrednih eko patrola (sakupljanje, vaganje, skladištenje i odvoz papira); rad razrednih odjela (održavanje unutarnjih i vanjskih prostora škole: voćnjak, cvjetnjak, park, igralište);  ekološka grupa i kuharica(briga za bio otpad);organizacija i uređivanje školskog vrta,  školske akcije sakupljanja otpada i smeća i uključivanje u globalne akcije: "Zelena čistka", "Zeleni korak" "Jedan sat za spas Zemlje“, „Zasadi stablo ne budi panj!“…


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2021./2022.


Nositelji:

Eko odbor, eko grupe škole, ostale grupe INA i razredni odjeli, tehničko i pomoćno osoblje.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Humanitarni i volonterski rad
Ostvareni ciljevi:

Važnost humanitarnog i volonterskog rada, senzibiliziranje, organiziranje i uključivanje.


Realizirani zadaci:

Organiziranje i uključivanje u akcije: Solidarnost na djelu, Darujmo s ljubavlju, Afrika: možemo zajedno, Škola za Afriku,Božićna vila za potrebite (preko Udruge Sveta Ana), Plišanci za Rebro, pomoć za djecu Ukrajine, Financijska pomoć za potrebe učenika iz škole, Sakupljanje plastičnih čepova za rijetke bolesti, Skupljamo za maturalac!


Vrijeme realizacije:

Kroz školsku godinu 2021./2022.


Nositelji:

Školska zadruga Mašlinek, učenici, učitelji, roditelji, udruge i organizacije.

Naziv teme: Obilježavanje datuma važnih za ekologiju
Ostvareni ciljevi:

Osvjestiti važnost brige i očuvanja okoliša (plante Zemlje), upozoriti na važnost očuvanja, senzibilizirati za probleme klimatskih promjena, onečišćenja i zagađenja prekomjernog korištenja prirodnih resursa; ekologija kao način života.


Realizirani zadaci:

Praktične aktivnosti, predavanja, radionice, filmovi, likovni, literarni i foto uradci učenika.


Vrijeme realizacije:

Kroz školsku godinu 2021./2022.


Nositelji:

Eko odbor, razredi, razrednici, učitelji i djelatnici škole, LS, udruge i organizacije.

Naziv teme: Briga za okoliš
Ostvareni ciljevi:

Pravodobno i funkcionalno zbrinjavanje otpada, reciklaža, rekompozicija, sustavna edukacija.


Realizirani zadaci:

Praktične aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru, rad eko patrola, projektne aktivnosti e-twinning, akcije Zeleni korak, Zelena čistka, Jedan sat za spas Zemlje i dr.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Eko odbor, eko patrole, razredi, razrednici, učitelji i djelatnici škole, LS, Udruge.

Naziv teme: Dani zahvalnosti za plodove zemlje i Dan pješačenja
Ostvareni ciljevi:

Šetnja (kretanje) i boravak na svježem zraku, stvaranje dobrih životnih navika.


Realizirani zadaci:

Objediniti Dane zahvalnosti za plodove zemlje i Dan pješačenja; organizirati aktivnosti na otvorenom, pješačenje do kapele svetog Benedikta, blagovanje kuhanih i pečenih kestena i jabuka.


Vrijeme realizacije:
 • 27.10.2021. - učenici razredne nastave MŠ Budinščina i PŠ Hrašćina
 • 29.10.- učenici predmetne nastave MŠ Budinščina i PŠ Hrašćina

Nositelji:

Eko odbor, škola, učitelji, učenici, tehničko osoblje, roditelji.

Naziv teme: Važno je biti zdrav
Ostvareni ciljevi:

Organizacija boravka na svježem zraku: šetnja, bavljenje sportom i drugim aktivnostima; usvajanje zdravih navika i zdravih stilova života.


Realizirani zadaci:

Boravak na svježem zraku, sportske i druge aktivnosti za učenike.


Vrijeme realizacije:

Rujan-listopad 2021.


Nositelji:

Eko odbor, učitelji TZK i sportskih aktivnosti, razrednici, učitelji, učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ti, ja  i PRIRODA.

         Zašto ne?

 

Čista priroda =

       nasmijana lica.

 

     Priuštite si život lak,

      udišite svježi zrak!

 

     Cvijeće i leptiri

     naša su radost,

     smeće i papiri

      velika žalost.

 

    Prirode zdravlje

     naše je slavlje.

 

 Dok čistoća svud miriše

   i priroda zdravo diše.

    Eko, eko, kazni onog

    'ko je šume sjek'o!

  

 Djeca vole biti učenici

      EKO-ŠKOLE.

 

  Priroda je nama sve,

       ne možemo

     živjeti bez nje!

 

    Zemlja je jedna,

    a nas je mnogo.

   BUDIMO JOJ    

    PRIJATELJI!

 

      Bistra voda,

     mnogo ptica,

    formula je za

       sretna lica.

 


Eko himna:

Zagorje moje najlepše

o tebi sad pjevamo mi

popevčicu najlepšu,

popevčicu Zagorsku.

 

Zagorje moje najlepše

o tebi sad brinemo mi

jer želimo: da čisto je ,

 da bistro je,

da svježe je,

jer tada je ljepše sve!