Eko škola

Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina

Budinščina 18c
49284 Budinščina

Telefon: 049 459 113
Fax: 049 459 113
E-mail: ured@os-vnazor-budinscina.skole.hr
Web: www.os-vnazor-budinscina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Marija Zozoli
Školski koordinatori: Gordana Simeunović, Nikolina Milinković, Jasna Kranjec
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • KONČ NAŠ SVAGDAŠNJI

  CILJ PROJEKTA: Istražiti i upoznati narodnu nošnju hrašćinskog kraja, isticati i upozoravati na važnost očuvanja tradicijske nošnje užeg zavičaja, potaknuti zajednicu na brigu o tradicijskoj nošnji i suradnju u cilju rekonstrukcije hrašćinske narodne nošnje.Knjiga „Zapisi o Hrašćini“ podsjetila nas je na narodnu pjesmu „Hrašćinka je fajn snešica“ koja je naš interes usmjerila na narodnu nošnju zavičaja i nezaobilazan detalj te nošnje – konč za koji nismo znali što je. Što je konč nisu znali ni naši ukućani, a ni većina mještana.Prve informacije o konču dala nam je naša bivša učiteljica. Shvatili smo da je konč zaboravljeni dio narodne nošnje što su ga žene nosile na glavi i da mu prijeti potpuni zaborav, a time i da se izgubi vrijedan dio zavičajnog identiteta. Otkrili smo da iščeznuće konča kao problem uopće nije prisutno u zajednici i to pitanje nitko nije smatrao bitnim. No, većina ispitanika smatrala je da bi se o tom nasljeđu baštine trebao brinuti mjesni KUD. Mi mislimo da je oživljavanje konča važno za očuvanje zavičajnog identiteta i da je krajnje vrijeme pokrenuti projekt za njegovo spašavanje od zaborava. To bi trebalo zbog svoje posebnosti biti zanimljivo KUD-u, lokalnoj, ali i županijskoj vlasti radi turističke atrakcije.Na području općine Hrašćina djeluje KUD „Meteor“ koji na svojim nastupima nosi narodnu nošnju koju su u nedostatku originalnih sašile same članice folklorne sekcije prema nahođenju starijih mještanki. Provedene ankete pokazale su neslaganja oko pitanja hrašćinske nošnje. Neki ispitanici smatraju da je KUD trebao uključiti stručnjake i izraditi izvornu narodnu nošnju. Kako u zajednici nismo našli ni skupine ni pojedince koji bi se bavili očuvanjem nošnje, odlučili smo promijeniti stav zajednice i potaknuti određene skupine ljudi da se zauzmu za istraživanje i obnovu konča. U nedostatku podataka na terenu prihvatili smo se istraživanja literature koja opisuje hrašćinsku narodnu nošnju, traženju starih fotografija kojima je nošnja dokumentirana i traženju osoba koje bi nam mogle pomoći u rekonstrukciji konča.Usuglasili smo se da je najbolji pristup rješavanju problema usmjeriti naše aktivnosti na poticanje udruga da se angažiraju oko istraživanja i promocije konča.KUD je najodgovorniji jer mu je djelatnost najuže vezana za naš problem pa će promovirati konč na svojim nastupima. Općina Hrašćina mogla bi podržati spašavanje konča financiranjem njegove stručne izrade. Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina pronalazit će vjerodostojne i autentične podatke u muzejima, arhivima i drugim ustanovama. Mi ćemo podatke o konču tražiti na terenu propitkujući starije mještanke.Dobre strane našeg pristupa su istraživanje i timski rad, razvijanje zavičajnog identiteta te povezivanje i međusobna suradnja udruga, škole i Općine. Osim toga, izabrali smo aktivnosti koje su ustavne i potiču ostvarenje ljudskih prava i načela građanskog odgoja.Mi, učenici na terenu smo pronašli jednu osobu koja nam je vjerno opisala konč i oblikovala uzorak. Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina dosad je otkrio da u muzejima i arhivima nema nikakvih zapisa o narodnoj nošnji i konču hrašćinskog kraja. Cilj nam je potaknuti ih da pokrenu projekt većih istraživačkih razmjera koji uključuje i rekonstrukciju nošnje.Želimo potaknuti i članice folklorne sekcije KUD-a „Meteor“ da prema uzorku žičanog dijela konča sašiju platneni dio kojim se žičani pokriva.Naše aktivnosti objavljivane su na web stranicama škole i općine, radio Zlataru i u Zagorskom listu.Projekt je predstavljen učenicima naše škole, ravnateljici i pedagoginji, Učiteljskom vijeću i na Godišnjoj skupštini Kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina te na Županijskoj smotri Građanskog odgoja i obrazovanja.Saznali smo što je konč, kako izgleda, tko ga je i kada nosio. Došli smo i do prvog primjerka.KUD „Meteor“ i Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina prihvatili su našu inicijativu, podržali i nastavili projekt. Uzorak koji je izradila baka „pričalica“ prihvaćen je u Muzeju Starog grada Varaždina, a Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina nastavit će projekt s ciljem rekonstrukcije hrašćinske narodne nošnje i u suradnji sa spomenutim muzejom. Naš će cilj u potpunosti biti ostvaren kada folklorna sekcija KUD-a „Meteor“ bude konč uvrstila u detalj narodne nošnje i nosila ga na svojim nastupima.Projekt su izradili učenici V. razreda u okviru iznannastavne aktivnosti Mali građani s učiteljicom Jasnom Kranjec.

 • JEDEMO FINO, JEDEMO ZDRAVO

  Prehrana je važan element opstanka i djelovanja ljudi. Znanje o hrani i kvalitetna prehrana osnova je brige za zdravlje djece, važan cilj svake obitelji te jedan od osnovnih ciljeva odgojno-obrazovne i zdravstvene djelatnosti.Hrana služi kao gradivna tvar i izvor energije. Potrebna je za održavanje života, rast i razvoj, obnavljanje tjelesnih tkiva te za obavljanje svih aktivnosti, kako tjelesnih tako i mentalnih (u koje svakako ubrajamo i školsko učenje).Neznanje o prehrani (uravnoteženoj prehrani u ravnomjerno raspoređenim obrocima) i davanje prednosti „brzoj hrani“ koja je upitne kvalitete, rezultira porastom loših prehrambenih navika, raznih bolesti, pretilošću, pothranjenošću, teškoćama u pažnji i koncentraciji.Ciljevi i zadaće:stvoriti uvjete za kulturno i optimalno blagovanje u školskoj blagovaonici; kvalitetnija prehrana učenika kao preduvjet zdravog rasta i razvoja, efikasnijeg učenja i rada;izrada školskog jelovnika odrađene kvalitete u skladu s potrebama učenika; kontinuirano praćenje prehrane učenika i utjecaja na rast i razvoj (aktivnosti učenika) te izmjene u jelovniku;nabavka zdravijih namirnica; projekti: Europsko mlijeko u školama, Povlačenje jabuka i mandarina s tržišta, Zalogajček,Vrtim zdravi film;osnovne informacije i znanja o zdravoj prehrani; senzibiliziranje svih o zdravoj prehrani; praktična primjena znanja.Odgojno-obrazovni rad:redovna nastava(priroda i društvo, priroda, biologija, kemija, hrvatski i engleski jezik, geografija, povijest, TZK, LK, GK i ostali)- nastavni plan i program, zdravstveni odgoj,Građanski odgoj i obrazovanje;izborna nastava: vjeronauk, njemački, informatika; satovi razrednika: zdravstveni odgoj: Modul 1: Živjeti zdravo (Pravilna prehrana); Bonton;Rast i razvoj i dr.;tematski/integrirani dani; predavanja/ radionice: dr. školske medicine i dr.;razredne prezentacije/plakati; Ostalo: iz školskog kurikuluma:prehrana u školi ;Dani zahvalnosti za plodove zemlje (kestenijada) i Dan jabuka;praćenje aktivnosti tijekom godine; objavljivanje na webu i u tiskovinama.Projekt je izradila pedagoginja škole u suradnji sa školskim timom za kvalitetu kao dio Razvojnog plana škole za školsku godinu 2016./2017.

 • ČUVARI BAŠTINE: MALI ČUVARI VELIKIH STVARI

  CILJ: Proširivanje i produbljivanje znanja i iskustva učenika putem upoznavanja i proučavanja povijesne i kulturne baštine RH sa ciljem njegovanja, očuvanja i promidžbe te proširivanje zajednice „čuvara baštine“ZADAĆE:posjetiti i upoznati ustanovu Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu - učenici VIII. razreda;upoznati zanimanje restaurator i pojmove (kulturna baština, restauriranje);posjetiti i pobliže upoznati kapelu sv. Petra u Golalovcu koja se nalazi 5 km od škole (iz 17 stoljeća,dijelom sanirana od strane HRZ) –svi učenici škole;posjetiti i pobliže upoznati baroknu crkvu svete Marije Snježne u Belcu -učenici VI. razreda;kroz radionički rad izraditi barokni oltar – učenici VIII. razreda; utjecati na razvoj profesionalnih interesa kod učenika i profesionalno usmjeravanje; uključiti učenike u razredne, školske ekološke projekte ili u organizaciji drugih; utjecati na podizanje svijesti učenika i ostalih o potrebi čuvanja i obnavljanja kulturne i povijesne baštine.NAČIN REALIZACIJE:Projekt će se ostvariti kroz školsku godinu 2016./2017. kroz redovnu nastavu (naročito nastavu povijesti, likovne kulture i vjeronauka) te druge oblike nastavnog i vannastavnog rada (posjeti, radionice). Učenici VIII. razreda će sudjelovati u radionicama u organizaciji HRZ u kojima će upoznati zanimanje restaurator teod papirnatih predložaka izrađivati barokni oltar. Učenici VIII. razreda posjetit će u Hrvatski restauratorski zavod i upoznati ga. Učenici VI. razreda posjetit će baroknu crkvu u Belcu. Učenici razredne nastave MŠ Budinščina posjetit će barokni grad Varaždin.Uz Dan škole (30.5.) organizirat ćemo pješačenje za sve učenike škole do Kapele sv. Petra u Gotalovcu uz razgled kapele i edukativne minute za „male čuvare“ od strane župnika župe Zajezdra i restauratora Hrvatskog restauratorskog zavoda.Svoje spoznaje i uratke učenici će prezentirati putem plakata, prezentacija i praktičnih uradaka u holu škole drugim učenicima, roditeljima i mještanima te na web stranici škole i u tiskovinama.Nositelji projekta su škola: ravnateljica,učitelji (razrednici, voditelji INA), stručno razvojna služba i djelatnici (konzervatori-restauratori) Hrvatskog restauratorskog zavoda, a UKLJUČENI U REALIZACIJU su svi učitelji i svi učenici škole, stručni vodiči kroz Varaždin, crkve u Belcu i kapelice svetog Petra u Gotalovcu, roditelji učenika i lokalna sredina.NAČIN VREDNOVANJA:Praktična primjena stečenih znanja i vještina,profesionalna usmjerenost učenika i pokazan interes i afinitet prema određenim zanimanjima i poslovima , izrada plakata i prezentacija, uređenje školskog hola radovima učenika iz radionica, objava u tiskovinama i na web stanicama škole te prikaz na roditeljskim sastancima, vijeću roditelja i učenika.AKTIVNOSTI: redovna nastava: sadržaji svih predmeta koji imaju dodirnih točaka s projektom, a posebno nastava povijesti, likovne kulture i vjeronauka; suradnja s Hrvatskim restauracijskim zavodom;posjet učenika VIII. razreda HRZ : upoznavanje s ustanovom i aktivnostima iste te poslovima konzervatora, rastauratora, kustosa;posjet učenika VI. razreda baroknoj crkvi u Belcu uz stručno vodstvo; posjet svih učenika škole (MŠ/PŠ) kapeli sv. Petra u Gotalovcu uz stručno vodstvo; radionice za učenike u organizaciji HRZ;istraživanja učenika, proučavanje određene građe i materijala,izrada prezentacija i uključivanje u projekte drugih (pr. Kulturna baština, Školski sat, HRT);izložba uradaka učenika (iz radionice) u holu škole uz pojašnjenja o cilju i načinu rada; prezentacija o cjelokupnom projektu i objava materijala na web-u; prijava projekta na natječaj novog lista Rijeka za najbolji eko-projekt. Projekt je osmislila pedagoginja škole G. Simeunović.