Eko škola

Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina

Budinščina 18c
49284 Budinščina

Telefon: 049 459 113
Fax: 049 459 113
E-mail: ured@os-vnazor-budinscina.skole.hr
Web: www.os-vnazor-budinscina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Marija Zozoli
Školski koordinatori: Gordana Simeunović, Nikolina Milinković, Jasna Kranjec
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • RAZGLEDNICA MOGA MJESTA- škljocni za sjećanje

  CILJ: Razglednice Lijepe naše- fotografije biološkog i kulturno-povijesnog identiteta mjesta/grada -očuvati od zaborava razglednicu kao kulturno, povijesno i tradicijsko nasljeđe i način komunikacije te korištenje istih za edukativne, turističke i osobne potrebe.ZADAĆE:približiti učenicima umjetnost fotografiranja; razvijati ljubav i ponos prema zavičaju (mjestu/gradu) u kojem žive; fotoaparatom zabilježiti biološku raznolikost te kulturno- povijesne znamenitosti (posebnosti) mjesta/grada i očuvati od zaborava; popularizacija razglednice i navike slanja razglednice; potaknuti učenike na boravak na otvorenom, promatranja, uočavanja i „bilježenja“ biološke, povijesne i kulturne raznolikosti i posebnosti mjesta u kojem žive;njegovanje osjećaja osobnog doprinosa u stvaranju edukativnog, turističkog i uporabnog materijala; profesionalni razvoj učenika.Najbolje fotografije - razglednice izlažu se u prostorijama OŠ Vladimir Nazor Budinščina,uz Dane općine Budinščina, na svečanosti kada se dodjeljuju nagrade najuspješnijim učenicima.(Nagrade:I. nagrada - 50 razglednica s prvonagrađenom učeničkom fotografijom i 50 poštanskih maraka , II. nagrada – 30 razglednica s drugonagrađenom učeničkom fotografijom i 30 poštanskih maraka, III. nagrada – 20 razglednica s trećenagrađenom učeničkom fotografijom i 20 poštanskih maraka.)

 • SAJAM DOMAĆIH PROIZVODA

  Dane zahvalnosti za plodove zemlje obilježili smo Sajmom domaćih proizvoda.Samim aktivnostima na Sajmu prethodilo je ispitivanje interesa roditelja i mještana da učenicima predstave svoje OPG-ove ili , jednostavno, domaće proizvode i njihove prerađevine.Cilj nam je bio afirmacija lokalnog uzgoja i zdrave, domaće prehrane te jačanje profesionalne i poduzetničke kompetencije učenika.Predstavilo se nekoliko izlagača, a učenici su mogli upoznati i kušati: kozje mlijeko i sir, kravlje mlijeko i proizvode od mlijeka, razne sorte domaćih jabuka i prerađevine od jabuka, razne vrste buće, pogaču od buće i kruh s bućinim brašnom i sjemenkama, a bilo je tu i mnogo ukusne, domaće zimnice.Učenici su pobliže upoznali i zahtjevan posao pčelara te kušati med i proizvode od meda što je, ujedno, bio uvod u obilježavanje Školskog mednog dana. Izlagači na Sajmu su još jednom pokazali da vrijedne ruke, trud, znanje, cjeloživotno učenje, dobra volja , ali i želja da se dugima pokaže što i kako rade, mogu doprinijeti zajedničkom cilju i ostvariti jedno lijepo druženje uz slatke i zdrave zalogajčiće.

 • RAZMJENA STRANIČNIKA

  Straničnici koji promoviraju Hrvatsku izašli iz naše škole...Učenici Škole uključili su se u Projekt Razmjene straničnika (Bookmark Exhange Project) koji je organizirala Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL) s temom Zašto volim svoju školsku knjižnicu- Inovacija, informacija i utjecaj školske knjižnice.Učenici Škole izrađivali su straničnike za učenike iz Londona. Dogovorili smo da svaki straničnik ima nekoliko informacija o Hrvatskoj: s jedne strane ime zemlje iz koje dolazi (Hrvatska, odnosno Croatia) ,logo i web adresu Škole, a na drugoj strani učenici su oslikavali: hrvatske gradove , građevine i dvorce , nacionalne parkove, otoke, književnike i njihova djela, hrvatske znanstvenike i njihove izume, kravatu, grb , drvene tradicijske igračke, licitarska srca, Bašćansku ploču i glagoljicu…Izrađujući straničnike učenici su „otkrivali“ svoju domovinu, a učenike iz Londona potaknuli da Lijepu Našu bolje upoznaju i posjete…

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: SPORTOM DO ZDRAVLJA
Cilj:
 • Organizacija boravka na svježem zraku: šetnja, bavljenje sportom i drugim aktivnostima; usvajanje zdravih navika i zdravih stilova života.

Zadatak:
 • šetnja, igra, natjecanja na svježem zraku; tjelesne aktivnosti; terenska nastava, izleti; škola plivanja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • izvedbeni programi, izvješća, foto i video, dojmovi učenika

Nositelji:
 • škola, učitelji, učenici, roditelji
Naziv teme: DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE JESENI - Kestenijada
Cilj:
 • Obilježavanje Dana zahvalnosti uz plodove zemlje- kestena; zajedničko druženje, pripremanje i blagovanje kestena i jabuka uz stare tradicijske igre.

Zadatak:
 • SR:organizacija aktivnosti, dogovori
 • šetnja do šume, berba kestena
 • pripremanje i blagovanje kestena
 • stare tradicijske igre učenika u eksterijeru škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019.

 • dojmovi učenika, foto i video zapis, web stranica, tiskovine, izvješća

Nositelji:
 • škola, učitelji, učenici, tehničko osoblje, roditelji
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE DATUMA VAŽNIH ZA EKOLOGIJU
Cilj:
 • Razvijanje ekološke svijesti i potrebe za očuvanjem okoliša; upozoriti na važnost ekoloških tema, upoznati s ljepotama i važnosti očuvanja prirode; senzibilizirati učenike i javnost za ekološke teme i probleme.

Zadatak:
 • Različitim aktivnostima i radionicama za učenike, prezentacijama i plakatima , kvizovima,obilascima i šetnjama obilježiti:  Dan zaštite životinja, Dječji tjedan, Dan tolerancije, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Dan kravate, Dane zahvalnosti za plodove jeseni,Dan jabuka, Dan voda, šuma, tla, Dan planeta Zemlje, Dan zdravlja,  Dan škole i Dan ekologije.
 • Uključivanje učenika u likovne, literarne, foto  i druge natječaje s ekološkim predznakom.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • izvješća, plakati, panoi, prezentacije, foto i video, web stranica, tiskovine, uključenost učenika i drugih, dojmovi, praktična znanja i primjena

Nositelji:
 • Škola, učitelji, učenici, vanjski suradnici, udruge i organizacije, roditelji, LS
Naziv teme: BRIGA ZA OKOLIŠ
Cilj:
 • Osvijestiti važnost pravodobnog i najboljeg načina zbrinjavanja otpada; aktivna uloga svih  u brizi za otpad i smeće; ekologija kao način života.

Zadatak:
 • Formiranje i rad razrednih eko patrola (sakupljanje, vaganje, skladištenje i odvoz papira); rad razrednih odjela (održavanje unutarnjih i vanjskih prostora škole: voćnjak, cvjetnjak, park,vrt,  igralište); velika ekološka grupa i kuharica(briga za bio otpad); školske akcije sakupljanja otpada i smeća i uključivanje u globalne akcije: "Zelena čistka", "Zeleni korak"…

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • liste procjena i praćenja, izvješća, zainteresiranost učenika, dojmovi, foto i video, web stranica, praktična znanja i primjena

Nositelji:
 • Eko odbor, razredne eko patrole, škola, učitelji, učenici
Naziv teme: OSNIVANJE I RAD ŠKOLSKE ZADRUGE \
Cilj:
 • Okupiti na dragovoljnoj osnovi što veći broj učenika i primjerenim metodičkim postupcima omogućiti im razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada; posebno se razvijaju i njeguju radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, stječu znanje i svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanja baštine i pučkog stvaralaštva, učenici profesionalno informiraju i usmjeravaju, te stvaraju preduvjeti za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

Zadatak:
 • Poslovi osnivanja Zadruge; izrada plana i programa Zadruge; povezivanje različitih školskih skupina i aktivnosti; različite praktične, humanitarne i proizvodno-poduzetničke aktivnosti:
  • pružanjem dobrih izvora znanja
  • osiguranjem sredstava za rad koja su nužna za proizvodnu i uslužnu djelatnost Zadruge;
  • problemskom, egzemplarnom i istraživačkom podukom te sudjelovanjem učenika u pokusima i izradi samostalnih istraživačkih radova;
  • omogućivanjem nastupa članova s prikazom rezultata rada i stjecanja priznanja za svoje sposobnosti, znanje i vještine na smotrama, susretima i natjecanjima;
  • suradnjom s roditeljima, poduzećima i ustanovama u mjestu i šire

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • uključenost učenika, uspješnost pojedinih aktivnosti, foto i vodeo snimci, web stranica, izvješća

Nositelji:
 • Škola, članovi zadruge, drugi učenici, učitelji, roditelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ti, ja  i PRIRODA. Zašto ne?

Čista priroda = nasmijana lica.

Priuštite si život lak, udišite

           svježi zrak!

 

Cvijeće i leptiri naša su radost,

   smeće i papiri velika žalost.

 

Bistra voda, mnogo ptica,

formula je za sretna lica.

 

Prirode zdravlje naše je slavlje.

Dok čistoća svud miriše i  

   priroda zdravo diše.

 

Eko, eko,kazni onog

'ko je šume sjek'o!

 

Djeca vole –biti učenici EKO-ŠKOLE.

Priroda je nama sve, ne možemo živjeti bez nje!

 

Zemlja je jedna, a nas je mnogo.

  BUDIMO JOJ PRIJATELJI!


Eko himna:

Zagorje moje najlepše

o tebi sad pjevamo mi

popevčicu najlepšu,

popevčicu Zagorsku.

 

Zagorje moje najlepše

o tebi sad brinemo mi

jer želimo: da čisto je ,

 da bistro je,

da svježe je,

jer tada je ljepše sve!