Eko škola

Osnovna škola Trnsko, Zagreb

Trnsko 25
10020 Zagreb

Telefon: 01 / 6520-737
Fax: 01 / 6539-533
E-mail: ured@os-trnsko-zg.skole.hr
Web: www.os-trnsko-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Josip Petrović
Školski koordinatori: Jasna Prnjavorac i Karolina Vuković
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Sakupljajmo zajedno stare baterije

  Svi učenici naše škole sudjeluju u eko projektu pod nazivom Sakupljajmo zajedno stare baterije. Ciljevi projekta su poticati svijest učenika, roditelja te mještana o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija, uočavanje direktne povezanosti čovjeka i prirode te razumijevanje uzročno - poslijednične veze ljudskog nemara prema prirodi te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode. U provedbi projekta pomogao nam je Friš d.o.o iz Križevaca koji nam je uz spremnik za odlaganje baterija dostavio i edukativne materijale u obliku letaka i plakata FRIškova učilica. Učenici sakupljaju stare baterije te ih odlažu u spremnik. Pojedini razredi izradili su spremnike za sakupljanje baterija te su ih postavili u ulaze svojih zgrada kako bi se i njihovi sustanari mogli uključiti u projekt. Projekt se odvija od listopada 2019. do lipnja 2020. Po završetku projekta tvrtka Friš d.o.o tri razreda s najviše prikupljenih baterija nagrađuje propagandnim poklonima. U protekloj školskoj godini sakupili smo 390 kilograma starih baterija i popeli se na 17. mjesto u konkurenciji od više od 100 škola u RH. Voditelj projekta Karolina Vuković.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj: Josip Petrović, dipl. teolog
 • Školski koordinatori: Karolina Vuković, dipl. učitelj razredne nastave; Jasna Prnjavorac, prof. biologije i kemije 
 • Učitelji:
  • Marela Kovačević Đukez, prof. likovne kulture
  • Sanja Fabijanić, nastavnik razredne nastave
  • Gordana Dobranić, nastavnik razredne nastave
  • Marija Dragušica, prof. geografije
  • Iva Međimorec, dipl. uč. razredne nastave i likovne kulture
  • Marinela Cerovac, nastavnik razredne nastave
  • Ana Legin, mag. prim. educ
  • Jelena Nastav, dipl. uč. razredne nastave
  • Marina Fistonić, prof. hrvatskog jezika
  • Ana Kršinić Dobovičnik, dipl. teolog
 • Stručni suradnici: Biljana Manin, dipl. pedagog; Svjetlana Devčić, dipl. bibliotekar
 • Učenici iz Vijeća učenika:
  • Iva Krišto, 5.a
  • Mika Sumirat Adikusumah, 5.b
  • Matea Hrgović, 5.c     
  • Lovro Pavlek, 5.d
  • Tin Vidosavljević, 6.a
  • Ena Težak, 6.b
  • Jan Krnjeta, 6.c
  • Leon Bengez, 7.a
  • Marko Vukas, 7.b
  • Petar Badurina, 7.c
  • Fran Vulas, 8.a
  • Luka Knežević, 8.b
  • Petar Tolić, 8.c     
 • Tehničko i administrativno osoblje: Karolina Tresk, dipl. iur.; Gordan Orehovec, domar; Marijana Grgić, spremačica
 • Predstavnici roditelja:  Andrijana Kalić Boroje
 • Predstavnici lokalne zajednice: Božidar Borojević, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Trnsko 
 • Predstavnici javnih i drugih poduzeća: Igor Toljan, direktor Podružnica Zrinjevac
 • Predstavnici udruga: Miljenka Kuhar, Društvo za oblikovanje održivog razvoja
 • Eko – kum:  RWE Hrvatska -  Aleksandra Štingl

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 1. štednja vode
 2. uvrstiti sadržaje o štednji vode i vodenim ekosustavima u odgojno-obrazovni rad
 3. usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegovoga očuvanja

Zadatak:
 1. obilježavanje Eko-dana (Svjetski dan voda)        Projekt: Ispitivanje kvalitete različitih vrsta vode u Zagrebu                                                      očitavanje potrošnje vode
 2. obrada sadržaja vezanih uz štednju vode i vodene ekosustave tijekom nastavne godine kroz nastavne jedinice u različitim predmetima prijavljene na početku nastavne godine
 3. u sklopu terenske nastave učenika svih razrednih odjeljenja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Krisina Mlinarić Činčurak i Jasna Prnjavorac; svi djelatnici; domari
 • svi učitelji i nastavnici prema izrađenom planu
 • svi razrednici i učitelji u pratnji
Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 1. razvijati navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada
 2. uvrstiti sadržaje o zbrinjavanju otpada u odgojno-obrazovni rad
 3. usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegovoga očuvanja
   

Zadatak:
 1. Projekt: Sakupljajmo zajedno stare baterije 
  Pedagoška radioica: Gospodarenje otpadom 
 2. obrada sadržaja vezanih uz zbrinjavanje tijekom nastavne godine kroz nastavne jedinice u različitim predmetima prijavljene na početku nastavne godine
 3. eko-patrola; u sklopu terenske nastave učenika svih razrednih odjeljenja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Karolina Vuković, razrednici i učenici; Biljana Manin
 • svi učitelji i nastavnici prema izrađenom planu
 • svi učenici; svi razrednici i učitelji u pratnji
Naziv teme: Biološka raznolikost
Cilj:
 1. obrazovati učenike o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje
 2. uvrstiti sadržaje o bioraznolikosti u odgojno-obrazovni rad
 3. usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegovoga očuvanja

Zadatak:
 1. Projekt: Veliki lov na biljke 
  Izvannastavna aktivnost: Kreativna radionica produženog boravka 1.b razreda 
  Projekt: Priroda kroz četiri godišnja doba 
  Projekt: Kalendar
 2. obrada sadržaja vezanih uz bioraznolikost tijekom nastavne godine kroz nastavne jedinice u različitim predmetima prijavljene na početku nastavne godine
 3. u sklopu terenske nastave učenika svih razrednih odjeljenja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Prnjavorac, Vuković, Kokotović, Fabijanić; Marinela Cerovac; Aktiv 1. razreda (Kokotović, Legin, Donatov, Vidaković, Cerovac); Aktiv 2. razreda (Jurković, Mikulić, Šimičić, Kralj, Nastav, Fabijanić)
 • svi učitelji i nastavnici prema izrađenom planu
 • svi razrednici i učitelji u pratnji

Eko kodeks

Eko kodeks:

Škola je moja ekološka kuća.

Neka čist zrak dišu naša pluća!


Eko himna: