Eko škola

Osnovna škola Trnsko, Zagreb

Trnsko 25
10020 Zagreb

Telefon: 01 / 6520-737
Fax: 01 / 6539-533
E-mail: ured@os-trnsko-zg.skole.hr
Web: www.os-trnsko-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Josip Petrović
Školski koordinatori: Jasna Prnjavorac i Karolina Vuković
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Sakupljajmo zajedno stare baterije

  Svi učenici naše škole sudjeluju u eko projektu pod nazivom Sakupljajmo zajedno stare baterije. Ciljevi projekta su poticati svijest učenika, roditelja te mještana o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija, uočavanje direktne povezanosti čovjeka i prirode te razumijevanje uzročno-posljednične veze ljudskog nemara prema prirodi te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode. U provedbi projekta pomogao nam je Friš d.o.o iz Križevaca koji nam je uz spremnik za odlaganje baterija dostavio i edukativne materijale u obliku letaka i plakata FRIškova učilica. Učenici sakuljaju stare baterije te ih odlažu u spremnik. Pojedini razredi izradili su spremnike za sakupljanje baterija te su ih postavili u ulaze svojih zgrada kako bi se i njihovi sustanari mogli uključiti u projet. Projekt se odvija od listopada 2018. do lipnja 2019. Po završetku projekta tvrtka Friš d.o.o tri razreda s najviše prikupljenih baterija nagrađuje propagandnim poklonima. Voditelj projekta KarolinaVuković.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Josip Petrović, dipl. teolog
 • Karolina Vuković, dipl. uč. razredne nastave
 • Jasna Prnjavorac, prof. biologije i kemije 
 • Marela Kovačević Đukez, prof. likovne kulture
 • Sanja Fabijanić, nastavnik razredne nastave
 • Gordana Dobranić, nastavnik razredne nastave
 •  Dorotea Buntak, dipl. uč. razredne nastave i engleskog jezika
 • Marija Dragušica, prof. geografije
 • Iva Međimorec, dipl. uč. razredne nastave i likovne kulture
 • Marinela Cerovac, nastavnik razredne nastave
 • Ana Belavić, mag. prim. educ
 • Klara Plečko, mag. prim. educ
 • Maja Kralj, nastavnik razredne nastave
 • Jelena Nastav, dipl. uč. razredne nastave
 • Biljana Manin, dipl. pedagog
 • Svjetlana Devčić, knjižničar
 • Tin Vidosavljević, 5.a
 • Roko Valentić, 5.b
 • Nika Šaša, 5.c
 • Anja Komarica, 6.a
 • Marko Vukas, 6.b
 • Ema Starčević, 6.c
 • Fran Vulas, 7.a
 • Marin Trbušić, 7.b
 • Marko Barišić, 7.c
 • Petra Vulama, 8.a
 • Dora Duvnjak Zahirović, 8.b
 • Petar Stjepan Žuljić, 8.c
 • Karolina Tresk, dipl. iur.
 • Gordan Orehovec, domar
 • Marijana Grgić, spremačica
 • Andrijana Kalić Boroje
 • Tomislav Koledić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Trnsko
 • Igor Toljan, direktor Podružnica Zrinjevac
 • Miljenka Kuhar, Društvo za oblikovanje održivog razvoja
 • Aleksandra Štingl

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: voda
Cilj:
 1. Štediti vodu i električnu energiju.
 2. Razvijati ekološku svijest učenika.
 3. Uvrstiti sadržaje o vodi u odgojno-obrazovni rad.
 4. Usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi (pogovovo vodenim staništima), ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja.

Zadatak:
 • 1. Redovito pratiti potrošnju struje i vode u školi
 • 2. Održavanje školskog akvarija.
 • 3. Obilježavanje projektnog Eko-dana u sklopu Svjetskog dana voda.
 • 4. Obrada sadržaja vezanih uz vodu u odgojno-obrazovnom radu.
 • 5. Provođenje izvanučioničke i terenske nastave.
 • 6. Kontrolirati ispravnost slavina i vodokotlića.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 1. Ponedjeljkom i svakodnevno, analizirati prikupljene podatke, izvesti zaključke i koristiti ih u izradi novoga plana.
 • 2. Jednom mjesečno, praćenje učenika pri čišćenju.
 • 3. 21. i 22. ožujka, izviješće o rezultatima rada na panou i mrežnoj stranici škole.
 • 4. Tijekom nastavne godine, praćenje provedbe prema ostvarenim planiranim postignućima učenja.
 • 5. Prema godišnjem planu i programu, izviješće o realizaciji planiranih ishoda učenja.
 • 6. Svakodnevno, prijava kvara školskom domaru.

Nositelji:
 • 1. Školski domar.
 • 2. Jasna Prnjavorac i učenici.
 • 3. Svi učitelji i zaposlenici škole.
 • 4. Svi učitelji razredne i predmetne nastave prema izrađenom planu.
 • 5. Učitelji i učenici svih razrednih odjela.
 • 6. Učenici u sklopu Eko-patrole.
Naziv teme: zbrinjavanje otpada
Cilj:
 1. Razvijati navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada.
 2. Razvijati ekološku svijest učenika.
 3. Uvrstiti sadržaje zbrinjavanja otpada u odgojno-obrazovni rad.
 4. Usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja.

Zadatak:
 • 1. Sudjelovanje u projektu Sakupljajmo zajedno stare baterije.
 • 2. Obrada sadržaja vezanih uz zbrinjavanje otpada u odgojno-obrazovnom radu.
 • 3. Brinuti o zbrinjavanju otpada na terenskoj i izvanučioničkoj nastavi.
 • 4. Obilježavanje važnih datuma vezanih uz zaštitu okoliša.
 • 5. Održavanje čistoće prostora u školi i oko nje, odvajanje papirnatog i plastičnog otpada u učionicama i ostalim prostorima škole.
 • 6. Provedba projekta Čep po čep (sakupljanje plastičnih čepova).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 1. Tijekom nastavne godine, prema masi skupljenih baterija.
 • 2. Tijekom nastavne godine, praćenje provedbe prema ostvarenim postignućima učenja.
 • 3. Prema godišnjem planu i programu, izviješće o realizaciji izvanučioničke i terenske nastave.
 • 4. 22. ožujka, 22. travnja, 5.lipnja, izviješće o provedbi aktivnosti, uređenje eko-panoa.
 • 5. Tijekom nastavne godine, analiza rada Eko-patrole prema viđenome i zapisanome u tablice pri pregledu školskih prostora.
 • 6. Tijekom nastavne godine, praćenje provedbe prema količini skupljenih čepova.

Nositelji:
 • 1. Učiteljica Karolina Vuković, sva razredna odjeljenja s učiteljima, roditeljima i širom društvenom zajednicom.
 • 2. Svi učitelji razredne i predmetne nastave prema izrađenom godišnjem planu i programu.
 • 3. Učitelji i učenici svih razrednih odjela.
 • 4. Učitelji i učenici razrednih odjeljenja prema izrađenom planu.
 • 5. Svi razredni odjeli prema izrađenom rasporedu u sklopu rada Eko-patrole.
 • 6. Svi učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: biološka raznolikost
Cilj:
 • Obrazovati učenike o biološkoj raznolikosti, važnosti njenog očuvanja, te ih poticati na pozitivno djelovanje.
 • Razvijati ekološku svijest učenika.
 • Uvrstiti sadržaje o bioraznolikosti u odgojno-obrazovni rad.
 • Usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja.

Zadatak:
 1. Sudjelovanje u projektu Veliki lov na biljke.
 2. Obrada sadržaja vezanih uz bioraznolikost u odgojno-obrazovnom radu.
 3. Provođenje izvanučioničke i terenske nastave.
 4. Obilježavanje važnih datuma vezanih uz bioraznolikost.
 5. Održavanje izložbe FAUNA JADRANSKOG PODMORJA

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. Tijekom nastavne godine 2018./2019., praćenje napretka usporedbom ispunjenih anketa i izrađenog plana školskog dvorišta.
 2. Tijekom nastavne godine, praćenje provedbe prema ostvarenim postignućima učenja.
 3. Prema godišnjem planu i programu, izviješće o realizaciji izvanučioničke i terenske nastave.
 4. 2. veljače, 21. ožujka, 22. travnja, 22. svibnja, izviješće o provedbi aktivnosti, uređenje eko-panoa.
 5. 7.11., izviješće o predavanju i izložbi, evaluacija naučenoga.

Nositelji:
 1. Karolina Vuković, Klara Plečko, Jasna Prnjavorac s učenicima 1., 2. i 5. razreda.
 2. Svi učitelji razredne i predmetne nastave prema izrađenom godišnjem planu i programu.
 3. Učitelji i učenici svih razrednih odjela.
 4. Učitelji i učenici razrednih odjeljenja prema izrađenom planu.
 5. Učitelji i učenici svih razrednih odjela.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Fašnik u Trnskom
Ostvareni ciljevi:

 • Cilj projekta je  poticanje i njegovanje tradicionalnih fašničkih običaja i uvođenje novih u školi i naselju. Izrada maski od ekoloških materijala. Suradnja škole, vrtića i zajednice.


Realizirani zadaci:
 • Izrađen plakat za provođenje akcije.
 • Izrada maski od ekoloških materijala i otpada.
 • Pisanje teksta za školski razglas.
 • Izrađeni plakati te postavljeni na vratima škole i vrtića.
 • Pripremljen i izveden program ispred škole.


Vrijeme realizacije:

 • 5.03.2019.


Nositelji:

 • Gordana Dobranić, Ivana Matošević, Marija Danko, Biljana Manin.

Naziv teme: Mali istraživači
Ostvareni ciljevi:

 • Cilj je poticati učenike da na različite načine istražuju i otkrivaju svijet oko sebe.


Realizirani zadaci:

 • Korištenje web 2.0 alata za ponavljanje sadržaja vezano za prirodu i društvo (jesen, doba dana, snalaženje u vremenu i slično)
 • Eko zimska radionica: od kartonskih tuljaca smo izradili kućice za ptice.
 • Eko proljetna radionica: stablo na panou smo ukrasili simbolima proljeća
 • Proučavali smo proljetnice


Vrijeme realizacije:

 • Školska godina 2018./2019.


Nositelji:

 • Učenici 3.c razreda i razrednica Ivana Matošević.

Naziv teme: ZIDNE NOVINE : Ekologija- dani koje obilježavamo tijekom godine
Ostvareni ciljevi:

 • Educirati učenike kreativne radionice o danima u godini kojima se obilježavaju ekološke teme. Razvijati ekološku svijest učenika. Razvijati istraživačke, likovne i literarne sposobnosti učenika.


Realizirani zadaci:

 • radionice za učenike o načinim istraživanja ekoloških tema
 • ZIDNE NOVINE: likovno osmišljavanje plakata s ekološkim temama
 • ZIDNE NOVINE :pisanje članaka o ekološkim temama
 • ZIDNE NOVINE :obavještavanje o najavama i izvješćivanje o provedbi eko tema škole - prema planu Eko tima


Vrijeme realizacije:

 • Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:

 • Učenici 2.c, razrednica Marinela Cerovac.

Naziv teme: Akvarijska grupa
Ostvareni ciljevi:

 • Korisno i kreativno provođenje slobodnog vremena učenika – uređenje školskog akvarija.


Realizirani zadaci:

 • Uređenje, održavanje i hranjenje riba
 • Upoznavanje s biljkama i životinjama u akvariju
 • Vrste akvarija
 • Tropske i hladnovodne vrste riba


Vrijeme realizacije:

 • Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici 5. – 8. razreda i Jasna Prnjavorac, prof. biologije i kemije.
Naziv teme: Sakupljajmo zajedno stare baterije
Ostvareni ciljevi:

 • poticanje svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija
 • uočavanje direktne povezanosti čovjeka i prirode te razumijevanje uzročno-posljednične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode
 • poticanje razvoja svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša
 • poticanje ekološke osviještenosti učenika, roditelja te mještana
 • poticanje na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijanje poduzetničkog duha


Realizirani zadaci:

 • Prikupljeno oko 160 kg starih baterija.


Vrijeme realizacije:
 • Od listopada 2018. do lipnja 2019.

Nositelji:

 • Svi učenici naše škole zajedno sa svojim razrednim učiteljima. Koordinator akcije Karolina Vuković.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Škola je moja ekološka kuća.

Neka čist zrak dišu naša pluća!


Eko himna: