Eko škola

Osnovna škola Trnsko, Zagreb

Trnsko 25
10020 Zagreb

Telefon: 01 / 6520-737
Fax: 01 / 6539-533
E-mail: ured@os-trnsko-zg.skole.hr
Web: www.os-trnsko-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Josip Petrović
Školski koordinatori: Jasna Prnjavorac i Karolina Vuković
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Sakupljajmo zajedno stare baterije

  Svi učenici naše škole sudjeluju u eko projektu pod nazivom Sakupljajmo zajedno stare baterije. Ciljevi projekta su poticati svijest učenika, roditelja te mještana o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija, uočavanje direktne povezanosti čovjeka i prirode te razumijevanje uzročno - poslijednične veze ljudskog nemara prema prirodi te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode. U provedbi projekta pomogao nam je Friš d.o.o iz Križevaca koji nam je uz spremnik za odlaganje baterija dostavio i edukativne materijale u obliku letaka i plakata FRIškova učilica. Učenici sakupljaju stare baterije te ih odlažu u spremnik. Pojedini razredi izradili su spremnike za sakupljanje baterija te su ih postavili u ulaze svojih zgrada kako bi se i njihovi sustanari mogli uključiti u projekt. Projekt se odvija od listopada 2019. do lipnja 2020. Po završetku projekta tvrtka Friš d.o.o tri razreda s najviše prikupljenih baterija nagrađuje propagandnim poklonima. U protekloj školskoj godini sakupili smo 390 kilograma starih baterija i popeli se na 17. mjesto u konkurenciji od više od 100 škola u RH. Voditelj projekta Karolina Vuković.

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Ravnatelj: Josip Petrović, dipl. teolog

Školski koordinatori:

 • Karolina Vuković, dipl. učiitelj razredne nastave
 • Jasna Prnjavorac, prof. biologije i kemije  

Učitelji:     

 • Marela Kovačević Đukez, akademski kipar
 • Lidija Šanje, mag.biologije i kemije
 • Mario Cindrić, mag. kineziologije
 • Jelena Nastav, dipl. učitelj razredne nastave
 • Ana Garić, mag. prim. educ.
 • Iva Odorčić, mag. prim. educ.

Stručni suradnici:

 • Svjetlana Devčić, dipl. bibliotekar

Učenici iz Vijeća učenika:    

 • 5.a    Luka Matić
 • 5.b    Toma Valentić
 • 5.c    Matej Zajec
 • 6.a    Sara Šulc
 • 6.b    Juraj Kanižaj
 • 6.c    Filip Sever
 • 6.d    Ema Blažević
 • 7.a    Lana Perić - zamjenica
 • 7.b    Lea Miličević
 • 7.c    Ana Regetaš
 • 8.a    Lena Madžarević
 • 8.b    Luca Babačić - prdsjednica
 • 8.c    Maja Rončević - zapisničarka

Tehničko i administrativno osoblje:    

 • Gordan Orehovec, tehničar
 • Marijana Grgić, radnica

Predstavnici roditelja: Andrijana Kalić Boroje

Predstavnici lokalne zajednice: Božidar Borojević, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Trnsko
Predstavnici javnih i drugih poduzeća: Igor Toljan, direktor Podružnica Zrinjevac
Predstavnici udruga: Miljenka Kuhar, Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Eko – kum:  RWE Hrvatska -  Aleksandra Štingl


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • razvijati ekološku svijest učenika
 • uvrstiti eko-sadržaje u odgojno-obrazovni rad
 • usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja
 • štediti energiju (vodu i električnu energiju)

Zadatak:
 • praćenje potrošnje struje i vode
 • projekt Geografi istraživači
 • održavanje školskog akvarija (analiza vode)
 • obilježavanje Međunarodnoga dana zaštite močvara
 • EKO-DAN, Svjetski dan voda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:
 • školski domar
 • Svjetlana Devčić i Marija Dragušica s učenicima 6. i 8. razreda
 • Jasna Prnjavorac i učenici
 • svi učitelji i učenici
Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • razvijati ekološku svijest učenika
 • uvrstiti eko-sadržaje u odgojno-obrazovni rad
 • usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja
 • razvijati navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada

Zadatak:
 • projekt Sakupljajmo zajedno stare baterije
 • projekt Naučmo razvrstavati otpad

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:
 • učiteljica Karolina Vuković, razrednici i učenici
 • Jasna Prnjavorac, Dijana Držaić, svi učenici
Naziv teme: Biološka raznolikost
Cilj:
 • razvijati ekološku svijest učenika
 • uvrstiti eko-sadržaje u odgojno-obrazovni rad
 • usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja
 • obrazovati učenike o biološkoj raznolikosti, važnosti njenog očuvanja, te ih poticati na pozitivno djelovanje

Zadatak:
 • održavanje akvarija
 • izrada hranilica za ptice i hranjenje ptica tijekom sezone snijega
 • projekt Kreativni kalendar
 • projekt Geografski istraživači
 • projekt Moj zavičaj u prošlosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:
 • Jasna Prnjavorac s učenicima
 • Jasna Prnjavorac, učiteljice u produženom boravku, učenici
 • učiteljice (Suzana Donatov, Aleksandra Vidaković, Manuela Dudaš, Marinela Cerovac, Jelena Nastav) i učenici 2. razreda
 • Svjetlana Devčić i Marija Dragušica s učenicima 6. i 8. razreda
 • Učiteljice 3.r (Ana Mehić, Snježana Mikulić, Štefica Šimičić, Sanja Fabijanić)

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Ekologija
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati ekološku svijest učenika
 • uvrstiti eko-sadržaje u odgojno-obrazovni rad
 • usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja

Realizirani zadaci:
 • Voće u školi - SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA
 • Likovna radionica
 • Ručni rad

Vrijeme realizacije:
 • tijekom nastavne godine
 • tijekom nastavne godine
 • tijekom nastavne godine

Nositelji:
 • MZOŠ, učenici i učitelji OŠ Trnsko
 • voditeljica produženog boravka Ana Garić
 • učiteljica Štefica Šimičić
Naziv teme: Biološka raznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati ekološku svijest učenika
 • uvrstiti eko-sadržaje u odgojno-obrazovni rad
 • usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja
 • obrazovati učenike o biološkoj raznolikosti, važnosti njenog očuvanja, te ih poticati na pozitivno djelovanje

Realizirani zadaci:
 • EKO DAN - prebrojavanje kolonije gačaca u Trnskom i Parku mladenaca
 • obrada tema o biorazniolikosti u sklopu nastavnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti prema godišnjem izvedbenom kurikulumu

Vrijeme realizacije:
 • 25. ožujka
 • tijekom nastavne godine

Nositelji:
 • učitelji prirode, biologije i geografije
 • svi učitelji s učenicima
Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati ekološku svijest učenika
 • uvrstiti eko-sadržaje u odgojno-obrazovni rad
 • usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja
 • razvijati navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada

Realizirani zadaci:
 • ŠKOLSKI ČASOPIS: Ekologija - dani koje obilježavamo tijekom godine
 • Fašnik u Trnskom - ekološki prihvatljiva izrada maski

Vrijeme realizacije:
 • tijekom nastavne godine
 • početak 2. polugodišta, do 16. veljače

Nositelji:
 • svi učenici škole, učiteljica Mila Kokotović
 • Gordana Dobranić, Ivana Matošević, Marija Danko, Biljana Manin s učenicima nižih razreda
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati ekološku svijest učenika
 • uvrstiti eko-sadržaje u odgojno-obrazovni rad
 • usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja
 • štediti energiju (vodu i električnu energiju)

Realizirani zadaci:
 • praćenje potrošnje struje i vode
 • održavanje školskog akvarija
 • EKO-DAN, Svjetski dan voda
 • projekt Biciklom u školu

Vrijeme realizacije:
 • tijekom školske godine
 • svaki drugi tjedan, tijekom školske godine
 • 25. ožujka
 • od 01. veljače 2021. do 12. ožujka 2021.

Nositelji:
 • domari
 • Akvarijska grupa
 • svi učitelji i učenici
 • Školski sportski savez Grada Zagreba i učitelj Čedo Majstorović

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Škola je moja ekološka kuća.

Neka čist zrak dišu naša pluća!


Eko himna: