Eko škola

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb

Mirogojska 16
10000 Zagreb

Telefon: 01 46 96 232
Fax: 014678102
E-mail: antonija.galic@stampar.hr
Web: http://www.stampar.hr/

Ravnatelj/ica: dr. Zvonimir Šostar
Školski koordinatori: Antonija Galić, Univ.spec.oecoing. dipl.ing.
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Plastičnim čepovima do skupih lijekova

  Skupljanje plastičnih čepova a sve uz svrhu lakšeg dobavljanja skupih lijekova za oboljele od leukemije i limfoma (Udruga oboljelih od leukemije i limfoma)

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Zvonimir Šostar, ravnatelj NZZJZAŠ
 2. Antonija Galić, koordinatorica Ekoškole
 3. Mirta Hansal, zamjenica koordinatora
 4. Marko Šenjug
 5. Paula Portada
 6. Mirjana Šimić
 7. Martina Joha Kolaković

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGENTI
Cilj:
 1. smanjiti emisiju plinova u atmosferi - provjeriti koji se rashladni mediji koriste u klima uređajima u Zavodu
 2. smanjiti potrošnju električne energije - upoznati zaposlenike zavoda s mogućnostima ušteda racionalnim korisštenjme električne energije.
 3. smanjiti potrošnju vode - štednja vode u sanitarnim prostorijama,laboratorijima,kuhinjama, praonicama posuđa.

Zadatak:
 • promijeniti rashladne medije u klimatizacijskim uređajima prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima na lokaciji Mirogojska 16.
 • propisati radnom uputom ponašanje vezano uz gašenje računala nakon radnog vremena, korištenje rasvjete u radnim prostorijama i ostalim prostorijama
 • upoznati voditelje organizacijskih cjelina s potrebom dodatnog nadzora i edukacije zaposlenika i vježbenika u štednji električne energije.
 • upoznati zaposlenike s mogućnostima ušteda na način da se nabave novi strojevi za pranje laboratorijskog posuđa koji troše znatno manje vode nego kod ručnog pranja i pranja u starim strojevima.
 • racionalno koristiti vodu u sanitarnim čvorovima. Osigurati pravovremeni popravak pokvarenih pipa, vodokotlića, ventila ili zamjena starih za novo.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. Emisije plinova - 01.01.2019. - 15.03.2020., operativni nadzor, interni auditi sustav ISO 14001
 2. Potrošnja el. energije - 31.01.2019. - 15.03.2020., interna edukacija, radionice,upozorenja u radnim prostorijama, radna uputa u sustavu upravljanaja ISO 9001 i ISO 14001
 3. Potrošnja vode - 31.01.2019. - 15.03.2020. , nadzor, interni auditi ISO 14001 - Antonija Galić, Paula Portada

Nositelji:
 1. Emisija plinova - Paula Portada, odjel za održavanje; nadzor: Centar za integrirani sustrav upravljanja, Antonija Galić
 2. Potrošnja el.energije - Paula Portada, Zoran Zeba; interni audit: Antonija Galić, Marija Poljak 
 3. Potrošnja vode - voditelji Odjela i ispitnih laboratorija, medicinskih laboratorija, praonica posuđa i zaposlenici Zavoda

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ENERGENTI
Ostvareni ciljevi:
 1. Emisije plinova - smanjiti emisiju plinova u atmsferi - provjeriti koji se rashladni mediji koriste u klima uređajima u Zavodu
 2. Potrošnja el.energije - zaposlenike Zavoda upoznati s mogućnostima ušteda racionalnim korištenjem električne energije
 3. Potrošnja vode - smanjiti potrošnju vode - štednja vode u sanitarnim prostorijama, laboratorijima, praonicama posuđa

Realizirani zadaci:

Emisije plinova 

 • operativnim nadzorom sustava upravljanja okolišem prema ISO 14001, odgovorne osobe su provjerile realizaciju ovog cilja. Provedena je promjena rashladnih medija u klimatizacijskim uređajima prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima na lokaciji Mirogojska 16

Potrošnja el.energija

 • propisana radna uputa od strane Odjela za informatiku o gašenju računala na kraju radnog vremena. Stavljeno upozorenje u radne prostorije. Na sastancima su voditelji organizacijskih cjelina upoznati s potrebom dodatnog napora i edukacije zaposlenika i pripravnika u štednji el.energije

Potrošnja vode 

 • kupljene su nove perilice staklenog posuđa koje troše znatno manje vode za pranje  i ispiranje nego pranje suđa ručno
 • zamijenjeni stari sanitarni čvorovi u zgradi 1. i 2. u Mirogojskoj 16. Pipe u dobrom stanju.

 


Vrijeme realizacije:
 1. Emisije plinova - 01.01.2019. - 28.01.2020.
 2. Potrošnja el.energije - 01.01.2019. - 28.01.2020.
 3. Potrošnja vode - 31.01.-2019-28.01.2020.

Nositelji:
 • Emisija plinova - Marko Marić, Paula Portada, odjel za održavanje; nadzor: Centar za integrirani sustav upravljanja Antonija Galić
 • Potrošnja el.energije  - Marko Marić, Paula Portada, Zoran Zeba, Damir Vedriš; nadzor: Antonija Galić, Željka bažulic Štimac
 • Potrošnja vode - Marko marić, vioditelji Odjela i ispitnih aboratorija, medicinskih laboratorija, praonica posuđa, zaposlenici Zavoda

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

O odvajanju otpada u Zavodu dileme nema,

sve se na označena mjesta sprema.


Eko himna: