Eko škola

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb

Mirogojska 16
10000 Zagreb

Telefon: 01 46 96 232
Fax: 014678102
E-mail: antonija.galic@stampar.hr
Web: http://www.stampar.hr/

Ravnatelj/ica: dr. Zvonimir Šostar
Školski koordinatori: Antonija Galić, dipl.ing.
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Plastičnim čepovima do skupih lijekova

  Skupljanje plastičnih čepova a sve uz svrhu lakšeg dobavljanja skupih lijekova za oboljele od leukemije i limfoma (Udruga oboljelih od leukemije i limfoma)

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Dr. Zvonimir Šostar, Ravnatelj Zavoda
 • Antonija Galić, Koordinatorica Eko-Škole
 • Mirta Hansal
 • Marko Šenjug
 • Paula Portada
 • Mirjana Šimić
 • Lea Ulm

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGENTI
Cilj:
 • Smanjiti emisiju plinova u atmosferu
 • Smanjiti potrošnju električne energije - upoznati zaposlenike zavoda s mogućnostima ušteda racionalnim korištenjem električne energije
 • Smanjuiti potrošnju vode - štednja vode u sanitarnim prostorijama, laboratorijima, praonicama posuđa

Zadatak:
 • Propisati radnom uputom ponašanje vezano za gašenje računala nakon radnog vremena, korištenje rasvjete u radnim prostorijama i ostalim prostorima. Upoznati voditelje organizacijskih cjelina s potrebom dodatnog nadzora i edukacije zaposlenika i vježbenika u štednjio električne energije. Upoznati zaposlenike s mogućnostima ušteda na način da se nabave novi strojevi za pranje laboratorijskog posuđa koji znatno troše manje vode nego kod ručnog pranja i pranja u starim strojevima. Racionalno koristiti vodu u sanitarnim čvorovima. Osigurati pravovremeni popravak pokvarenih pipa, ventila, vodokotlića. 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. Emisija plinova - 01.01.2019. - 01.05.2019., operativni nadzor, interni auditi sustav ISO 14001
 2. Potrošnja električne energije - 01.01.2019. - 01.05.2019., interna edukacija, radionice, upozorenja u radnim prostorijama, radna uputa u sustavu upravljanja ISO 9001, ISO 14001.
 3. Potrošnja vode - 01.01.2019. - 01.05.2019., nadzor, interni auditi ISO 14001, A. Galić, P. Portada

 


Nositelji:
 • Emisija plinova - Paula Portada, Odjel za održavanje; nadzor:Centar za integrirani sustav upravljanja, Antonija Galić
 • Potrošnja električne energije - Paula Portada(odjel za održavanje), Zoran Zeba(tehnička služba), Damir Vedriš(informatika); interni audit: A. Galić, Lea Ulm, Davor Malenica
 • Potrošnja vode - voditelji Odjela i ispitih laboratorija, medicinskih laboratorija, praonica posuđa, zaposlenici Zavoda.