Eko škola

Osnovna škola Bol

Rudina 1
21420 Bol

Telefon: 021635103
Fax:
E-mail: ured@os-bol.skole.hr
Web: http://os-bol.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Bartul Bakulić
Školski koordinatori: Ana Bodlović, Zdravka Koljatić, Anamarija Kurte, Mislava Dodig
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Pješke u školu za zdravlje u Bolu

  Kako bismo promovirali zdrav način života, hodanje kao zdravu naviku i provođenje vremena na svježem zraku, odlučili smo se za ovaj projekt. Naime, živimo u malom turističkom mjestu, a svakodnevno se susrećemo s prometnim problemima. Nedovoljan broj djece i njihovih roditelja pješači. Budući da stanovnici Bola sve više ovise o automobilima kojima onečišćavamo naše mjesto, učenici Osnovne škole Bol savjetuju svakodnevno hodanje ili korištenje bicikla. Tako želimo izbjeći prometne gužve, ali i svojim primjerom učiniti nešto korisno za zdravlje naših mještana, što je osnovni cilj ovog projekta. Projektom Pješke u školu za zdravlje u Bolu nastojat ćemo potaknuti djecu i odrasle na veću tjelesnu aktivnost. Djelovanjem u školi i zajednici želimo informirati i senzibilizirati građane Bola svih dobnih skupina o pozitivnim učincima tjelesne aktivnosti, te ponuditi i pokrenuti organizirano grupno hodanje. Za početak planiramo provesti anketni upitnik među učenicima, djelatnicima škole i članovima lokalne zajednice o načinima dolaska u školu i na posao. Učenici će izrađivati letke i plakate povezane s temom. Tijekom mjeseca travnja planiramo povezati dva dana - 7. travnja (Svjetski dan zdravlja) i 10. travnja (Pješke u školu) za provedbu našeg projekta. U dogovoru s ravnateljem Škole i Općinom Bol predložit ćemo obustavu prometa u užem centru Bola na nekoliko sati. Također, cilj nam je potaknuti Turističku zajednicu Općine Bol kako bi navedene aktivnosti uvrstila u ponudu zdravstvenog turizma otoka Brača. Gosti bi hodajući upoznavali znamenitosti Bola, a kod učenika bismo na taj način poticali zanimanje za kulturnu baštinu rodnog mjesta. Naš projekt, njegove ciljeve i aktivnosti, te krajnji rezultat medijski ćemo popratiti. Poznato je da hodanje nije skupa aktivnost, a mogu je prakticirati ljudi svih dobnih skupina. Pješačeći do samostanske crkve u Bolu i natrag do škole upoznat ćemo kulturne znamenitosti Bola i nastojati potaknuti sumještane da parkiraju svoje automobile ispred kuće i prošeću s nama.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj Bartul Bakulić
 • Školske koordinatorice: Ana Bodlović, Zdravka Koljatić, Anamarija Kurte, Mislava Dodig
 • Učiteljice razredne nastave: Karmen Selak, Branka Šesnić, Merica Biliš i Marina Soljačić
 • Predstavnici učenika: predsjednici razreda 5. -8. razreda
 • Predstavnici roditelja: Vlado Anić, Zoran Kojdić
 • Predstavnici lokalne vlasti; jedan predstavnik Općine Bol
 • Predstavnik komunalnog poduzeća Grabov rat i predstavnik TZ Bol

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravi doručak
Cilj:

Podizanje svijesti o važnosti doručka i pravilne pripreme doručka.


Zadatak:
 • priprema zdravih obroka i napitaka za doručak
 • prezentiranje široj javnosti i degustacija

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Lipanj 2020. g.

 • Praćenje zadovoljstva posjetitelja degustiranim obrocima i napitcima, objava na školskom webu.

Nositelji:
 • učitelji predmetne nastave (geogragija, biologija/priroda, engleski jezik, hrvatski jezik), stručni suradnici (pedagoginja i knjižničarka)
 • učenici predmetne nastave
Naziv teme: Dan planete Zemlja
Cilj:
 • ačanje svijesti učenika o važnosti  očuvanja okoliša
 • skrenuti pozornost učenika na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja
 • osvijestiti kod učenika postojanje problema zagađenja okoliša i educirati ih o načinima zaštite našeg planeta

Zadatak:
 • edukacija učenika o onečišćenju koje prijeti okolišu i načinima borbe protiv zagađenja planete
 • izrada radova na temu zaštite planete Zemlja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kraj travnja 2020. g.

 • Izlaganje radova u školskom hodniku i školskom webu.

Nositelji:
 • učitelji razredne nastave
 • koordinatorice Eko škole
 • učenici
Naziv teme: Erasmus+ projekt "Click for schools"
Cilj:
 • identificirati potrebe učitelja u predmetnoj nastavi i postojeću online podršku za poučavanje usmjereno na globalno razumijevanje klimatskih promjena i utjecaja tih promjena na svakodnevni život na Mediteranu.
 • ponuditi pregled postojećih pedagoških online alata koji olakšavaju poučavanje o klimatskim promjenama.

 


Zadatak:
 • razvijanje pedagoških alata za rad u predmetnoj nastavi
 • predstavljanje projektnog rada javnosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

 • Razvijanje pedagoških alata za rad u predmetnoj nastavi i predstavljanje projektnog rada javnosti.

Nositelji:
 • učitelji predmetne nastave
 • učenici predmetne nastave
Naziv teme: Božićne radionice
Cilj:
 • poticanje svijesti o važnosti recikliranja i ponovne upotrebe materijala
 • razvijanje kreativnosti kod učenika
 • poticanje učenika na humanitarno djelovanje i pomoć onima u potrebi 

Zadatak:
 • organiziranje božićnih radionica sa svim učenicima škole
 • izrada božićnih ukrasa
 • organiziranje humanitarne prodajne izložbe

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Prosinac 2019. g.

 • Foto dokumentacija, zadovoljstvo i uspjeh prodajne izložbe.


 


Nositelji:
 • učitelji razredne i predmetne nastave i stručni suradnici
 • svi učenici
Naziv teme: Recikliraj i profitiraj
Cilj:

Educirati djecu o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada i odgovornog ponašanja prema prirodi.

 


Zadatak:

Izrada kreativnih radova od prikupljenog otpada (čepova, plastičnih boca, TETRA PAK ambalaže...).


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

 • Izlaganje radova u školskog hodniku, ukrašavanje hodnika i izložba u centru mjesta.

Nositelji:
 • koordinatorice Eko škole, učitelj likovne kulture, učiteljice razredne nastave
 • učenici 
Naziv teme: Dani kruha
Cilj:
 • kod učenika osjećaja zahvalnosti za plodove zemlje
 • upoznavanje Hrvatske baštine i običaja
 • upoznavanje sa starim zanatima

Zadatak:

Priredba u čast Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kraj listopada 2019. g.

 • Fotodokumentiranje priredbe, zadovoljstvo sudionika i gostiju.

Nositelji:
 • učitelji razredne i predmetne nastave i stručni suradnici
 • svi učenici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan planeta Zemlja
Ostvareni ciljevi:
 • jačanje svijesti učenika o važnosti  očuvanja okoliša
 • skrenuti pozornost učenika na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja
 • osvijestiti kod učenika postojanje problema zagađenja okoliša i educirati ih o načinima zaštite našeg planeta

Realizirani zadaci:
 • edukacija učenika o onečišćenju koje prijeti okolišu i načinima borbe protiv zagađenja planete
 • izrada radova na temu zaštite planete Zemlja

Vrijeme realizacije:
 • kraj travnja

Nositelji:
 • učiteljice razredne nastave
 • učiteljica engleskoga jezika
 • učenici predmetne i razredne nastave
Naziv teme: Zdravi doručak
Ostvareni ciljevi:
 • Podizanje svijesti o važnosti doručka i pravilne pripreme doručka.

Realizirani zadaci:
 • priprema zdravih obroka i napitaka za doručak
 • prezentiranje široj javnosti i degustacija

Vrijeme realizacije:
 • listopad

Nositelji:
 • učitelji predmetne nastave (geogragija, biologija/priroda, engleski jezik, hrvatski jezik), stručni suradnici (pedagoginja i knjižničarka)
 • učenici predmetne nastave
Naziv teme: Click for schools - Erasmus+ projekt
Ostvareni ciljevi:
 • identificirati potrebe učitelja u predmetnoj nastavi i postojeću online podršku za poučavanje usmjereno na globalno razumijevanje klimatskih promjena i utjecaja tih promjena na svakodnevni život na Mediteranu.
 • ponuditi pregled postojećih pedagoških online alata koji olakšavaju poučavanje o klimatskim promjenama.

Realizirani zadaci:
 • organiziranje prosvjeda za klimu
 • izrada transparenata za prosvjed
 • posjet pčelinjaku i educiranje učenika o značaju pčela u biosustavu
 • razvijanje pedagoških alata za rad u predmetnoj nastavi (na projektnim partnerstvima u Italiji i Grčkoj)
 • predstavljanje projektnog rada javnosti putem lokalnog web portala i web stranice škole

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom nastavne godine 2019./2020.

Nositelji:
 • učitelji predmetne nastave
 • učenici predmetne nastave
Naziv teme: Božićne radionice
Ostvareni ciljevi:
 • poticanje svijesti o važnosti recikliranja i ponovne upotrebe materijala
 • razvijanje kreativnosti kod učenika
 • poticanje učenika na humanitarno djelovanje i pomoć onima u potrebi 

Realizirani zadaci:
 • organiziranje božićnih radionica sa svim učenicima škole
 • izrada božićnih ukrasa
 • organiziranje humanitarne prodajne izložbe

Vrijeme realizacije:
 • prosinac 2019.

Nositelji:
 • učitelji razredne i predmetne nastave i stručni suradnici
 • svi učenici
Naziv teme: Recikliraj i profitiraj
Ostvareni ciljevi:
 • Educirati djecu o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada i odgovornog ponašanja prema prirodi.

Realizirani zadaci:
 • učenici predmetne nastave su izradili kreativnie radove od prikupljenog otpada (čepova, plastičnih boca, TETRA PAK ambalaže...) i prezentirali ih javnosti u okviru projektnog dana Eko škole
 • učenice koje sudjeluju u izvannastavnoj aktivnosti Eko grupa su izradile spremnike za odvojeno prikupljanje otpada
 • izrađeno je božićno drvce od prikupljenih čepova
 • u školskom hodniku je izloženo i stablo izrađeno od čepova

Vrijeme realizacije:
 • tijekom nastavne godine

Nositelji:
 • učitelji i učenici OŠ Bol
Naziv teme: Dani kruha
Ostvareni ciljevi:
 • ravijanje kod učenika osjećaja zahvalnosti za plodove zemlje
 • upoznavanje Hrvatske baštine i običaja
 • upoznavanje sa starim zanatima

Realizirani zadaci:
 • posjet učenika 1. razeda lokalnoj pekari i upoznavanje sa načinom pripreme kruha
 • školska priredba u okviru obilježavanja Dana kruha

Vrijeme realizacije:
 • kraj listopada

Nositelji:
 • učiteljice i učenici razredne nastave

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ovaj kodeks prati

Da priroda ne pati.

 

U prirodu ne bacaj smeće

Jer to ona razgraditi neće.

 

Priroda je naše blago

Ako je čuvaš bit će joj drago.

 

Zasadiš li nešto cvjetno

Živjet ćeš na Zemlji sretno.

 

A isto tako neka uvijek bude čista,

Ova naša voda bistra.

 

Priroda je važna svima,

velikima i malima.

 

Zato budi primjer drugoj djeci,

Zagađenju „Ne“ ti reci.


Eko himna: