Eko škola

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Braće Petr 2
43285 Hercegovac

Telefon: 043524539
Fax: 043524539
E-mail: vera.obrovac@skole.hr
Web: http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vera Obrovac
Školski koordinatori: Zrinka Đurović, Juraj Marković
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Sigurniji internet

  Ciljevi: Upoznavanje učenika s prednostima i nedostacima Interneta, s posljedicama dijeljenja svojih osobnih podataka; razvijanje kritičnosti i samokritičnost pri pregledu WWW sadržaja; saznati koliko učenici vremena provode na Internetu i društvenim mrežama. Sudjelovanje na istoimenom natječaju. Namjena: Znati prepoznati web stranice s kvalitetnim sadržajem, razvijati kod učenika potrebu za istraživanjem i samostalnim radom, primjenjivati naučeno gradivo u praktičnim zadacima korištenjem programa: MS Office PowerPoint, Easy GIF Animator, Windows Movie Maker, Paint, MS Office Word, MS Office Excel te raznih web 2.0 alata. Vrijeme realizacije: Od siječnja do lipnja 2016. godine.

 • Školski list

  Ciljevi: Omogućiti razvijanje prijateljskog ozračja među učenicima, poticati usmeno i pisano jezično i likovno izražavanje. Namjena: Prikazati sva važnija događanja, uspjehe, aktivnosti, projekte, književne susrete, radionice, odnosno život naše škole. Vrijeme realizacije: tijekom školske godine

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Vera Obrovac, ravnateljica
 • Juraj Marković, pedagog
 • Barbara Evaj, knjižničarka
 • Mirela Dvožak Glavač, učiteljica
 • Zrinka Opalički, koodinatorica 
 • Dora Sertić
 • Elena Žuti
 • Karla Sejka
 • Mia Starešinčić
 • Lea Vrbanić
 • Nadja Havranek
 • Mihael Bazijanec
 • Ivana Šlegl
 • Rafael Žlender
 • Maja Bašljan

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad i recikliranje
Cilj:
 • Cilj odabrane teme je smanjenje otpada i recikliranje u svrhu očuvanja okoliša, ali ponajprije edukacija učenika i roditelja o mogućnostima ponovne uporabe otpadnih materijala i smanjenju onečišćenja okoliša i prostora u kojem živimo. 

Zadatak:

Glavni zadaci tijekom školske godine bit će: 

 1. Organizacija velikih akcija prikupljanja starog papira dvaput godišnje (u listopadu i travnju) u suradnji s učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom. 
 2. Recikliranje starih automobilskih guma u cilju uređenja okoliša škole uređivanjem (bojanjem) guma i sadnjom cvijeća u njih. Ovisno o vremenskim uvjetima planirana aktvinost će se odvijati u travnju. 
 3. Recikliranje različitih otpadnih materijala (papir, tkanina, plastika i sl) u okviru izvannastavnih aktivnosti ili u sklopu nastave i mini učeničkih projekata. Aktivnosti recikliranja će se odvijati tijekom cijele školske godine. 
 4. Sudjelovanje u natječaju Eko-paket u drugom polugodištu čija će nositeljica ove školske godine biti knjižnjičarka Barbara Evaj. Ovim natječajem škola sudjeluje već dugi niz godina u edukaciji o mogućnostima recikliranja i ponovne uporabe tetrapak ambalaže s kojom se svakodnevno susrećemo. 
 5. Školskim projektom "Staro za novo" škola će učenicima omogućiti da otpadne materijale prenamjene u nove  predmete koji svoju uporabu mogu imati u svakodnevnom životu. Projekt će se odvijati tijekom cijele školske godine, a najveći dio će se odraditi u drugom polugodištu. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Praćenje provedbe zadataka i projekata bit će redovitim izvještavanjem na web stranicama škole. 

Nositelji:
 • Učenici, roditelji i radnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće o radu eko škole 2019.
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje ekološke svijesti učenika
 • obrazovanje za održivi razvoj
 • osposobljavanje učenika za buduće zanimanje ili hobi, pobuditi i razviti svijest o nužnosti i vrijednosti rada za čovjekov život te razvijati kulturu rada
 •  omogućiti stjecanje, produbljivanje, proširivanje i primjenu znanja
 •  razvijanje radnih navika, poduzetnosti i samostalnosti kao i potrebu za suradnjom
 •  pridonositi primjeni znanja iz nastave u praktičan rad
 • razvijati sposobnost vizualnog doživljaja, istraživanja i stvaranja, razvijati kreativnost

Realizirani zadaci:

1.       Kampanja „Za manje otpada“

 •   Ciljevi kampanje su angažirati učenike u aktivnostima smanjenja otpada i educirati ih o problemima otpada u okolišu kako bi ih potakli da aktivno sudjeluju u recikliranju i dugoročnom smanjenju otpada u svom okolišu. Kampanja se održava na razini škole.
 • Glavni cilj akcije u našoj školi bio je recikliranje otpada i ozelenjavanje škole i školskog prostora. Aktivnosti koje su omogućile provođenje kampanje bile su prikupljanje staroga papira (2 velike akcije godišnje), recikliranje otpadnih materijala (staklo, papir, tkanine), ozelenjavanje učionica i okoliša škole, održavanje školskog okoliša i održavanje zelenih površina škole.

2.       Akcije prikupljanja starog papira

 • Tijekom školske godine škola je organizirala 2 velike akcije prikupljanja starog papira u koje su, osim škole, bili uključeni i roditelji i lokalna zajednica. Prva akcija održana je 10.listopada 2018. u kojoj je prikupljeno 4399 kg starog papira, a druga akcija održati će se u travnju prema dogovoru sa tvrtkom Flora VTC. Sav papir bit će im predan ina daljnju obradu i recikliranje. Novac dobiven za papir iskorišten je opremanje školske knjižnice.

3.       Mladi keramičari

 • Rad sekcije Mladih keramičara temelji se na izradi uporabnih i ukrasnih predmeta od gline pečene u keramičkoj peći i na fuziji otpadnog stakla u istoj, povezujući ekologiju očuvanja okoliša iskorištavanjem otpadnog stakla i njegovim recikliranjem te ponovnom uporabom.
 • Voditelj sekcije Zdravko Damjanović i učenici osmislili su i oblikovali nakit od stakla (prstenje i ogrlice), posude za cvijeće od keramike, kalupe od keramike za aroma svijeće te ostale različite predmete. Učenici u radu pokazuju veliku kreativnost i izrazito su zainteresirani za spajanje likovne teorije sa praktičnim izvedbom uporabnog predmeta. Radom stječu konkretna znanja, poštuju radne navike, originalnost i unikatnost u izvedbi i stječu kritičan stav o „kulturi kiča“ koja nas okružuje, istovremeno čuvaju stari, gotovo izumrli, zanat keramike.

4.       Mali poduzetnici

 • Učenici uključeni u rad sekcije Mladi poduzetnici, svoj su rad većinom temeljili na obradi šperploče i izradi predmeta za svakodnevnu uporabu. Rad sekcije potiče učenike na razvoj radnih navika i stjecanje vještina poduzetništva kojima se učenike priprema na tržište rada. Vrijednost ručnog rada nemjerljiva je u odnosu na industrijske proizvode jer učenici shvaćaju sve dijelove proizvodnog procesa, ali i način kako taj proizvod prezentirati potrebama tržišta. Uz pomoć voditelja sekcije Dražena Pešave, izradili su različite predmete od drveta te ih ukrasili prema vlastitom izboru. Svoje radove izložili su na školskim izložbama.

5.       Etno-grupa u PŠ Palešnik

 • Etno sekcije u našoj područnoj školi u  Palešniku sa voditeljicom Bernardicom Žgela sakupljaju i čuvaju stare predmete kojima su se služili ljudi u našem kraju u prošlosti. Sekcija godinama, uz pomoć lokalnog stanovništva, upotpunjuje zbirku predmeta i izlažu ih u prostorima škole čuvajući ih od zaborava. 

6.       Mladi voćari

 • Voćnjak u PŠ Ladislav zasađen je prije nekoliko godina sa starima sortama voćaka (kruške citronke, jabuke božićnice, jabuke mašenke, zlatne parmenke, šljive bistrice i dr…). Voćnjak se redovito uređuje i nadopunjuje uz pomoć mještana koji se rado odazivaju radnim akcijama. Starinske sorte voća pogodnije su za uzgoj jer su otpornije na bolesti što smanjuje korištenje kemijskih sredstava tijekom uzgoja, ali se zbog komercijalizacije sve manje uzgajaju u velikim voćnjacima. Ovim dugoročnim projektom škola nastoji očuvati danas već rijetke sorte voća, ali i usaditi učenicima radne navike i potrebu za očuvanjem izvornog okoliša sa što manjim kemijskim zagađenjem.

7.       Natječaj Eko-paket

 • I ovu godinu uključeni smo u projekt Eko paket, a inicijativu su preuzele učiteljica Zrinka Cjetojević, u kategoriji učenika razredne nastave, i knjižničarka Barbara Evaj u kategoriji učenika predmetne nastave. Obje su se odlučile za temu recikliranje i svoje radove poslale na natječaj. Projekt Eko-paket provodi se u suradnji s projektom Eko škole udruge Lijepa naša, a usmjeren je djeci i mladima s ciljem educiranja o važnosti odvojenog zbrinjavanja upotrijebljene Tetra Pak ambalaže i odgovornog ponašanja prema prirodi. Potičući djecu na prikupljanje i izradu radova od Tetra Pak ambalaže, zajedno učimo o ulozi čovjeka u brizi za okoliš.

8. Obilježavanje važnih datuma iz područja ekologije i očuvanja kulturne baštine

 • Učenici, učitelji i radnici škole redovito sudjeluju u obilježavanju važnih datuma koji tijekom školske godine promiču očuvanje okoliša i kulturne baštine uređivanjem školskih panoa, radionicama na satovima razrednika i izvannastavnih aktivnosti, predavanjima učitelja i sl. Škola se aktivno uključuje svake godine u obilježavanje Dana kravate koji se obilježava 18.listopada, Dan planeta Zemlje 22.travnja, Svjetski dan zaštite životinja, Dan jabuka, Dan kišobrana, Svjetski dan šuma, Svjetski dan voda, Dan šarenih čarapa i mnogi drugi… učenici se uvijek rado odazivaju prigodnim obilježavanjima.

9.       Školski projekt Staro za novo

 • Knjižničarka Barbara Evaj i pedagog Juraj Marković osmislili su školski projekt Staro za novo u kojem će stare automobilske gume prenamijeniti u nove iskoristive predmete koji će se koristiti u školi, odnosno u školskom dvorištu. Knjižničarka Barbara Evaj je sa svojom skupinom učenika od starih guma načinila taburee koji će služiti kao mjesto za odmaranje učenika u školskom holu.
 • Pedagog Juraj Marković organizirat će učenike te u ukrašene stare automobilske gume posaditi cvijeće i trajnice ispred škole. Taj dio aktivnosti održat će se u travnju ili svibnju, ovisno o vremenskim uvjetima.
 • Radovi učenika nalazit će se na web stranicama škole.

Zrinka Opalički, prof.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji i radnici škole
 • Ravnateljica: Vera Obrovac
 • Školski koordinatori: Juraj Marković i Zrinka Opalički
 • Kumovi: Flora VTC, Općina Hercegovac

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Posadimo ljubav za bolji svijet.


Eko himna:

Kada sunce sklopi oči zaspe svaki cvijet, priroda nam šapće tiho ljubi ovaj svijet. 

A u zoru novog dana sunce opet sja, priroda se budi sretna, nama najljepša. 

"Hej, mi smo djeca, djeca vesela, priroda je nama, nama najdraža, djeca vesela priroda je nama, nama najdraža"

Kolarove breze miluju nas svaki dan, zato nam je život uvijek radostan.

S njihovom dobrotom svaki dan se družimo, pod njihovom se krošnjom potajno ljubimo.

"Hej, mi smo djeca, djeca vesela, priroda je nama, nama najdraža, djeca vesela priroda je nama, nama najdraža"