Eko škola

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica

Hercegovačka 1
48 000 Koprivnica

Telefon: 048 240 342
Fax: 048 240 348
E-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
Web: http://www.podravsko-sunce.hr/

Ravnatelj/ica: Radmila Popović
Školski koordinatori: Nela Bogadi
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Naš povrtnjak

  NAŠ POVRTNJAK\nPlanirani broj polaznika – 60\nVoditelji aktivnosti - Rehabilitatori, radni terapeuti i tehničko osoblje Centra.\nCiljevi aktivnosti - Učenje o prirodi opservacijom i zapažanjem; učenje putem osjeta, neposredno iskustvo; \"učenje iz prve ruke\" . Nastava postaje avantura i igra te je tako snažno motivirajuće sredstvo za stjecanje i razvijanje novih iskustava. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj i održivu budućnost\nNačin realizacije - Rad u vrtu; prigodne radionice.\nVremenski okvir - Školska godina 2017./2018.\nOsnovna namjena - Praktičan rad u vrtu; boravak na svježem zraku; razvijanje ljubavi prema prirodi.\nNačin vrednovanja - Uspoređivanje količine proizvedenih namirnica na odnosu na prethodne godine; spremljena količina zimnice.\nNačin korištenja rezultata - Dobiveni rezultati koristit će se za unapređenje nastavnog procesa.

 • Obiteljski dan

  DAN OBITELJI\nPlanirani broj polaznika – svi djelatnici i polaznici Centra\nVoditelj – Radmila Popović, ravnateljica Centra\nCiljevi aktivnosti - Unapređivanje suradnje između roditelja i škole; međusobno povezivanje roditelja učenika; osnaživanje obiteljskih veza; edukacija djece o čuvanju i vrijednosti vlastitih stvari.\nNačin realizacije - predavanje za roditelje; sportske igre roditelja , djece i učitelja; razmjena rabljene odjeće i drugih predmeta koje više ne trebamo da bismo potaknuli ponovno korištenje i recikliranje.\nVremenski okvir - Školska godina 2017./2018.\nOsnovna namjena - Obilježavanje Dana obitelji; održivi razvoj; razvijanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša.\nNačin vrednovanja - Analiza na Stručnom vijeću Centra; Foto-novine; anketiranje roditelja.\nNačin korištenja rezultata - Poboljšanje suradnje roditelja i škole, kao i roditelja polaznika međusobno.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • MATEO MAČEK, učenik 3. razreda
 • SNJEŽANA ORŠOŠ, učenica 5. razreda
 • IVAN PLEŠA, učenik odgojno-obrazovne skupine G4c
 • ANA PUHALO, polaznica poludnevnog boravka
 • MARINKO JAKOVLJEVIĆ, polaznik poludnevnog boravka
 • MAJA MIKULINJAK, roditelj
 • HELENA HEĆIMOVIĆ, Sunčano selo Jagnjedovec
 • KRISTINA RIBIĆ, GKP Komunalac d.o.o
 • SAŠA GRUBAČEVIĆ, GKP Komunalac d.o.o
 • ALEN STIPIĆ, domar
 • KSENIJA JAKOVIĆ, medicinska sestra
 • MARTINA GOLUB-HORVAT, učiteljica
 • LUKA FEMEC, učitelj
 • SANJA ŠIJAK, učiteljica
 • RADMILA POPOVIĆ, ravnateljica
 • NELA BOGADI, školska koordinatorica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE
Cilj:

Sve aktivnost Centra usmjerene su na razvoj zdravih životnih navika.


Zadatak:
 • Provoditi preventivne programe za učenike viših razreda o štetnosti nikotina i alkohola.
 • Prehranom u školskoj kuhinji učenicima će se pružati zdrav i uravnotežen obrok; na nastavi kroz programe tehničke kulture i osposobljavanja za obavljanje jednostavnijih poslova učenici će učiti sami pripremiti zdrav obrok.
 • Velika pažnja će se posvećivati poticanju učenika na usvajanje higijenskih navika te redovitu tjelovježbu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tijekom nastavne godine 2021./2022., a provedba zadataka će se pratiti putem izvješća i objava na vijesti na službenim stranicama. 


Nositelji:

Učitelji, stručni suradnici, medicinska sestra, koordinatorice eko škole.

Naziv teme: ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:

Učenici Centra razviti će svijest o važnosti čuvanja okoliša, aktivno sudjelovati u smanjenju onečišćenja okoliša te reciklirati otpad.


Zadatak:
 • Provesti niz kreativnih radionica u kojima će učenici reciklirali otpad.
 • Učenici će sakupljati stari papir, baterije, plastične čepove.
 • Otpad se u Centru pravilno zbrinjava. Imamo vlastiti vrt i kompostište te će se tamo pravilno zbrinjavati i organski otpad.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tijekom nastavne godine 2021./2022., a provedba zadataka će se pratiti putem izvješća i objava na vijesti na službenim stranicama. 


Nositelji:

Učitelji, stručni suradnici, tehničko osoblje, koordinatorice eko škole.

Naziv teme: ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I VODE
Cilj:

Racionalna potrošnja električne energije i vode.


Zadatak:

Svakodnevnim ukazivanjem na važnost štednje struje i vode učenici će usvojiti navike pravilnog ponašanja: redovito provjeravanje jesu li svjetla ugašena, voda zatvorena i sl. Obzirom na vrstu teškoće kod naših učenika, oni ne izračunavaju potrošnju već usvajaju pozitivne navike. Izrađuju plakate, pišu upozorenja onima koji se neadekvatno ponašaju, postavljaju oznake koje upućuju na štednju.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tijekom nastavne godine 2021./2022., a provedba zadataka će se pratiti putem izvješća i objava na vijesti na službenim stranicama. 


Nositelji:

Razrednici, tehničko osoblje, eko patrola.

Naziv teme: ČIŠĆENJE OKOLIŠA
Cilj:

Kod polaznika Centra razvijati svijest o važnosti vlastitog aktivnog doprinosa čišćenju okoliša.


Zadatak:

Osim redovite brige za okoliš Centra (polaznici brinu o čistoći  i urednosti  parka, vrta i voćnjaka  škole), provoditi i akcije u lokalnoj zajednici.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tijekom nastavne godine 2021./2022., a provedba zadataka će se pratiti putem izvješća i objava na vijesti na službenim stranicama. 


Nositelji:

Razrednici, eko patrola, domari, spremačice, koordinatorice eko škole.

Naziv teme: EKOLOGIJA
Cilj:

Cilj je kroz edukativne radionice obilježiti značajnije datume te na taj način učiti o ekologiji. 


Zadatak:

Značajnije datume (npr. Hrvatski olimpijski dan, Dani zahvalnosti za plodove Zemlje, Fašnik, Dan planeta Zemlje i sl.) prigodno obilježiti na način na koji će se učenici kreativno izraziti i na taj način učiti o ekologiji. 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tijekom nastavne godine 2021./2022., a provedba zadataka će se pratiti putem izvješća i objava na vijesti na službenim stranicama. 


Nositelji:

Učitelji, stručni suradnici, koordinatorice eko škole.

Eko kodeks

Eko kodeks:

„Sunce grije, čista priroda se smije!“


Eko himna:

Pajo Kanižaj: ZELENA PJESMA

Zeleno je zeleno, nebo je plavo.

Sve što je prirodno to je ono pravo!

Zeleno je zeleno plavo je more.

Umjesto na živce, popni se na gore!

Zeleno je zeleno žuto je sunce.

Obroncima šeći, penji na vrhunce!

Zeleno je zeleno svašta je smeđe.

Sanjaj polja, šume i kad skupiš vjeđe!

Zeleno je zeleno, bijele su breze.

S prirodom se veži, bez toga si bez veze!

Zeleno je zeleno, more je plavo.

Sve što je prirodno to je stvarno pravo!

Najljepše je zeeeleeenoooo…