Eko škola

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica

Hercegovačka 1
48 000 Koprivnica

Telefon: 048 240 342
Fax: 048 240 348
E-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
Web: http://www.podravsko-sunce.hr/

Ravnatelj/ica: Radmila Popović
Školski koordinatori: Nela Bogadi
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Naš povrtnjak

  NAŠ POVRTNJAK Planirani broj polaznika – 60 Voditelji aktivnosti - Rehabilitatori, radni terapeuti i tehničko osoblje Centra. Ciljevi aktivnosti - Učenje o prirodi opservacijom i zapažanjem; učenje putem osjeta, neposredno iskustvo; "učenje iz prve ruke" . Nastava postaje avantura i igra te je tako snažno motivirajuće sredstvo za stjecanje i razvijanje novih iskustava. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj i održivu budućnost Način realizacije - Rad u vrtu; prigodne radionice. Vremenski okvir - Školska godina 2017./2018. Osnovna namjena - Praktičan rad u vrtu; boravak na svježem zraku; razvijanje ljubavi prema prirodi. Način vrednovanja - Uspoređivanje količine proizvedenih namirnica na odnosu na prethodne godine; spremljena količina zimnice. Način korištenja rezultata - Dobiveni rezultati koristit će se za unapređenje nastavnog procesa.

 • Obiteljski dan

  DAN OBITELJI Planirani broj polaznika – svi djelatnici i polaznici Centra Voditelj – Radmila Popović, ravnateljica Centra Ciljevi aktivnosti - Unapređivanje suradnje između roditelja i škole; međusobno povezivanje roditelja učenika; osnaživanje obiteljskih veza; edukacija djece o čuvanju i vrijednosti vlastitih stvari. Način realizacije - predavanje za roditelje; sportske igre roditelja , djece i učitelja; razmjena rabljene odjeće i drugih predmeta koje više ne trebamo da bismo potaknuli ponovno korištenje i recikliranje. Vremenski okvir - Školska godina 2017./2018. Osnovna namjena - Obilježavanje Dana obitelji; održivi razvoj; razvijanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša. Način vrednovanja - Analiza na Stručnom vijeću Centra; Foto-novine; anketiranje roditelja. Način korištenja rezultata - Poboljšanje suradnje roditelja i škole, kao i roditelja polaznika međusobno.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ROMEO BALOG, učenik 7. razreda
 • MATEJA TOJAGA, učenica odgojno-obrazovne skupine G6
 • ANA PUHALO, polaznica poludnevnog boravka
 • MARINKO JAKOVLJEVIĆ, polaznik poludnevnog boravka
 • STOJA DUJAKOVIĆ, roditelj
 • HELENA HEĆIMOVIĆ, Sunčano selo Jagnjedovec
 • KRISTINA RIBIĆ, GKP Komunalac d.o.o
 • SAŠA GRUBAČEVIĆ, GKP Komunalac d.o.o
 • KREŠIMIR JURATOVIĆ, FKK Podravina
 • ALEN STIPIĆ, domar
 • KSENIJA JAKOVIĆ, medicinska sestra
 • MARTINA GOLUB-HORVAT, učiteljica
 • ANJA HOLEČEK, učiteljica
 • SANJA ŠIJAK, učiteljica
 • RADMILA POPOVIĆ, ravnateljica
 • NELA BOGADI, školska koordinatorica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I VODE
Cilj:
 • Racionalna potrošnja električne energije i vode.

Zadatak:
 • Svakodnevno ukazivanje na važnost štednje struje i vode učenici usvajaju navike pravilnog ponašanja: redovito provjeravanje jesu li svjetla ugašena, voda zatvorena i sl. Obzirom na vrstu teškoće kod naših učenika, oni neće izračunavati potrošnju već usvajati pozitivne navike. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • razrednici, tehničko osoblje
Naziv teme: ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE
Cilj:
 • Sve aktivnost Centra usmjerene su na razvoj zdravih životnih navika.

Zadatak:
 • U svim razredima provode se razredni projekti Zdravi zubi – osim educiranja o važnosti brige za higijenu i zdravlje zubi, organiziran je i posjet stomatologa.
 • Provođenje preventivnog programa za učenike viših razreda o štetnosti nikotina i alkohola.
 • Prehranom u školskoj kuhinji učenicima pružati zdrav i uravnotežen obrok; na nastavi  kroz programe tehničke kulture i osposobljavanja za obavljanje jednostavnijih poslova učenici uče sami pripremiti zdrav obrok.
 • Velika pažnja posvećuje se poticanju učenika na usvajanje higijenskih navika te redovitu tjelovježbu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Koordinatori ekoškole, medicinska sestra, učitelji
Naziv teme: EKOLOGIJA
Cilj:
 • Kroz edukativne radionice učenici će obilježiti značajnije datume te tako učiti o ekologiji.

Zadatak:
 • Obilježiti značajnije datume i aktivno sudjelovati u njima. 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • Hrvatski olimpijski dan  
 • Europski tjedan kretanja
 • Tjedan cjeloživotnog učenja
 • Kestenijada
 • obilježavanje Dana Koprivnice
 • Dan sjećanja na Vukovar
 • Koprivnički fašnik
 • Integrirani nastavni dan – Tradicionalni Božićni običaji
 • Integrirani nastavni dan - Tradicionalni Uskršnji običaji
 • Posjet šumi Repaš i jezeru Čambina
 • Projektni dan Eko škole 

Nositelji:
 • koordinatorice eko škole, razrednici, voditelji izvannastavnih aktivnosti
Naziv teme: ČIŠĆENJE OKOLIŠA
Cilj:
 • Kod polaznika Centra razvijena je svijest o važnosti vlastitog aktivnog doprinosa čišćenju okoliša.

Zadatak:
 • Osim redovite brige za okoliš Centra (polaznici brinu o čistoći  i urednosti  parka, vrta i voćnjaka  škole), provodit će se i akcije u lokalnoj zajednici.
 • projekti: Lijepe naše obale - čišćenje obale rijeke Drave,
 • Zelena čistka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • čišćenje okoliša škole; akcije čišćenja: Lijepe naše obale, Zelena čistka...

Nositelji:
 • Koordinatorica Ekoškole, razrednici.
Naziv teme: ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:
 • Učenici Centra razvit će svijest o važnosti čuvanja okoliša, aktivno će sudjelovati u smanjenju onečišćenja okoliša te će reciklirati otpad.

Zadatak:
 • Kreativne radionice u kojima će učenici reciklirati otpad.
 • U planu je i projekt Krpice na sunce u kojem roditelji učenika razmjenjuju rabljenu odjeću, obuću i igračke.
 • Na razini Centra održavat će se mjesečna natjecanja u sakupljanju starog papira i baterija.
 • Osim papira i baterija, sakupljamo plastične čepove, razvrstavamo plastiku - boce i plastične vrećice.
 • Otpad se u Centru pravilno zbrinjava. Imamo vlastiti vrt i kompostište te tako zbrinjavamo i organski otpad.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine (akcije sakupljanja papira i baterija provode se svakog posljednjeg petka u mjesecu).
 • Projekt Krpice na sunce bit će proveden 16.5.2019. (Obiteljski dan).

Nositelji:
 •  razrednici, nastavnici  i koordinatori eko škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ZBRINJAVANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici Centra  razvili su svijest o važnosti čuvanja okoliša, aktivno sudjeluju u smanjenju onečišćenja  okoliša te recikliraju otpad.

Realizirani zadaci:
 • Proveden je niz kreativnih radionica u kojima su učenici reciklirali otpad: filcali su vunu i tako izrađivali nakit; sudjelovali su na natječaju Eko paket svojim radom načinjenim od tetrapaka, učitelji od plastičnog i limenog otpada izrađuju didaktička sredstva za učenike.
 • Na razini Centra održavana su mjesečna natjecanja u sakupljanju starog papira i baterija: do 3. mjeseca sakupljeno je ukupno 7563 kg starog papira i 5418 komada starih baterija.
 • Otpad se u Centru pravilno zbrinjava. Imamo vlastiti vrt i kompostište te tako zbrinjavamo i organski otpad.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • akcije sakupljanja papira i baterija provodile su se svakog posljednjeg petka u mjesecu.

Nositelji:
 • razrednici, nastavnici  i koordinatorica eko škole
Naziv teme: ČIŠĆENJE OKOLIŠA
Ostvareni ciljevi:
 • Kod polaznika Centra razvijena je svijest o važnosti vlastitog aktivnog doprinosa čišćenju okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Osim redovite brige za okoliš Centra (polaznici brinu o čistoći  i urednosti  parka, vrta i voćnjaka  škole), provedene su i akcije u lokalnoj zajednici. Imali smo Zelenu čistku kada smo očistili šumu u okolici Koprivnice.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • čišćenje okoliša škole; akcije čišćenja: Zelena čistka 14.9.2018.

Nositelji:
 • koordinatorica Ekoškole, razrednici
Naziv teme: EKOLOGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz edukativne radionice učenici su obilježili značajnije datume te tako učili o ekologiji.

Realizirani zadaci:
 • U ovoj školskoj godini Centar je obilježio mnogo važnih datuma, a za početak je to bio Hrvatski olimpijski dan i vrlo skoro Europski školski sportski dan - ukazano je na važnost bavljenja sportom. Aktivno smo sudjelovali u Europskom tjednu kretanja nizom aktivnosti: Kros (pješačenje do obližnjeg izletišta Crna gora, natjecanje u trčanju), Posjet voćnjaku (berba jabuka), Sigurno biciklom u školu, Sport za sve. Aktivno smo sudjelovali i u Tjednu cjeloživotnog učenja s aktivnostima: izrađivanje jesenskih ukrasa, izrađivanje ogrlica od tkanine, u suradnji s Muzejom grada Koprivnice izrađivanje tradicijskog nakita Podravine – kraluše, te radionicom za roditelje "Kako poboljšati snagu uma". Obavljena je i izvanučionička nastava – posjet vinogradu, voćnjaku, vrtu i šumi.
 • Dane zahvalnosti za plodove zemlje obilježili smo Danima kruha te Kestenijadom.
 • Obilježen je Dan grada Koprivnice te Dan sjećanja na Vukovar.
 • Uz Božić smo imali integrirani nastavni dan: Tradicionalni Božićni običaji.
 • Sudjelovali smo na Koprivničkom fašniku - kostime su učenici uz pomoć učitelja izradili upotrebom rabljenog kartona. Kostim su bile Svjetske znamenitosti.
 • Obilježavanje  Svjetskog  dana zaštite šuma  terenskom nastavom Posjet šumi Repaš i jezeru Čambina.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • Hrvatski olimpijski dan 10.9.2018., Europski školski sportski dan - 28.9.2018., Europski tjedan kretanja 17. - 21.9.2018., Tjedan cjeloživotnog učenja 1. – 7.10.2018., Kestenijada – 18.10.2018., obilježavanje Dana Koprivnice – 2. – 9.11.2018., Dan sjećanja na Vukovar – 16.11.2018., Integrirani nastavni dan - Tradicionalni Božićni običaji, Koprivnički fašnik – 2.3.2019., Posjet šumi Repaš i jezeru Čambina – 21.3.2019.

Nositelji:
 • koordinatorica eko škole, razrednici, voditelji izvannastavnih aktivnosti
Naziv teme: ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE
Ostvareni ciljevi:
 • Sve aktivnost Centra usmjerene su na razvoj zdravih životnih navika.

Realizirani zadaci:
 • U svim razredima i odgojno-obrazovnim skupinama provodili su se razredni projekti Zdravi zubi – osim educiranja o važnosti brige za higijenu i zdravlje zubi, organiziran je i posjet stomatologa.
 • Provođeni su preventivni programi za učenike viših razreda o štetnosti nikotina i alkohola.
 • Prehranom u školskoj kuhinji učenicima se pružao zdrav i uravnotežen obrok; na nastavi  kroz programe tehničke kulture, radnog odgoja i izobrazbe obavljanja poslova učenici su učili sami pripremiti zdrav obrok.
 • Velika pažnja posvećivala se poticanju učenika na usvajanje higijenskih navika te redovitu tjelovježbu.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • koordinatori ekoškole, medicinska sestra, nastavnici
Naziv teme: ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I VODE
Ostvareni ciljevi:
 • Racionalna potrošnja električne energije i vode.

Realizirani zadaci:
 • Svakodnevnim ukazivanjem na važnost štednje struje i vode učenici su usvojili navike pravilnog ponašanja: redovito provjeravaju jesu li svjetla ugašena, voda zatvorena i sl. Obzirom na vrstu teškoće kod naših učenika, oni ne izračunavaju potrošnju već usvajaju pozitivne navike. Izrađuju plakate, pišu upozorenja onima koji se neadekvatno ponašaju, postavljaju oznake koje upućuju na štednju.
 • Uz prekidače struje te uz slavine su zalijepljene nove oznake za štednju.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • razrednici, tehničko osoblje

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Sunce grije, čista priroda se smije!


Eko himna:

"Zeleno je zeleno, bijele su breze.  

S prirodom se veži, bez tog si bez veze!"

    (Pajo Kanižaj)