Eko škola

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica

Hercegovačka 1
48 000 Koprivnica

Telefon: 048 240 342
Fax: 048 240 348
E-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
Web: http://www.podravsko-sunce.hr/

Ravnatelj/ica: Radmila Popović
Školski koordinatori: Nela Bogadi
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Naš povrtnjak

  NAŠ POVRTNJAK Planirani broj polaznika – 60 Voditelji aktivnosti - Rehabilitatori, radni terapeuti i tehničko osoblje Centra. Ciljevi aktivnosti - Učenje o prirodi opservacijom i zapažanjem; učenje putem osjeta, neposredno iskustvo; "učenje iz prve ruke" . Nastava postaje avantura i igra te je tako snažno motivirajuće sredstvo za stjecanje i razvijanje novih iskustava. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj i održivu budućnost Način realizacije - Rad u vrtu; prigodne radionice. Vremenski okvir - Školska godina 2017./2018. Osnovna namjena - Praktičan rad u vrtu; boravak na svježem zraku; razvijanje ljubavi prema prirodi. Način vrednovanja - Uspoređivanje količine proizvedenih namirnica na odnosu na prethodne godine; spremljena količina zimnice. Način korištenja rezultata - Dobiveni rezultati koristit će se za unapređenje nastavnog procesa.

 • Obiteljski dan

  DAN OBITELJI Planirani broj polaznika – svi djelatnici i polaznici Centra Voditelj – Radmila Popović, ravnateljica Centra Ciljevi aktivnosti - Unapređivanje suradnje između roditelja i škole; međusobno povezivanje roditelja učenika; osnaživanje obiteljskih veza; edukacija djece o čuvanju i vrijednosti vlastitih stvari. Način realizacije - predavanje za roditelje; sportske igre roditelja , djece i učitelja; razmjena rabljene odjeće i drugih predmeta koje više ne trebamo da bismo potaknuli ponovno korištenje i recikliranje. Vremenski okvir - Školska godina 2017./2018. Osnovna namjena - Obilježavanje Dana obitelji; održivi razvoj; razvijanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša. Način vrednovanja - Analiza na Stručnom vijeću Centra; Foto-novine; anketiranje roditelja. Način korištenja rezultata - Poboljšanje suradnje roditelja i škole, kao i roditelja polaznika međusobno.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE
Cilj:
 • Sve aktivnost Centra usmjerene su na razvoj zdravih životnih navika.

Zadatak:
 • U svim razredima će se provoditi razredni projekti Zdravi zubi.
 • Provodit će se preventivni programi za učenike viših razreda o štetnosti nikotina i alkohola.
 • Prehranom u školskoj kuhinji učenicima se pruža zdrav i uravnotežen obrok; na nastavi  kroz programe tehničke kulture i osposobljavanja za obavljanje jednostavnijih poslova učenici će učiti sami pripremiti zdrav obrok.
 • Velika pažnja posvećuje se poticanju učenika na usvajanje higijenskih navika te redovitu tjelovježbu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

TIjekom nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Koordinatori ekoškole, medicinska sestra, nastavnici
Naziv teme: ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:
 • Učenici Centra će razvijati svijest o važnosti čuvanja okoliša, aktivno će sudjelovati u smanjenju onečišćenja okoliša te reciklirati otpad.

Zadatak:
 • Provest će se niz kreativnih radionica u kojima će učenici reciklirati otpad: filcanje vune - izrada nakita; oporabljanje otpadnog materijala. 
 • Na razini Centra održavat će se mjesečna natjecanja u sakupljanju starog papira i baterija.
 • Centar ima vlastito kompostište te će učenici pravilno odvajati bio-otpad i koristiti u vlastitom vrtu. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Razrednici, nastavnici  i koordinatori eko škole
Naziv teme: ČIŠĆENJE OKOLIŠA
Cilj:
 • Kod polaznika Centra razviti svijest o važnosti vlastitog aktivnog doprinosa čišćenju okoliša.

Zadatak:
 • Osim redovite brige za okoliš Centra (polaznici će brinuti o čistoći  i urednosti  parka, vrta i voćnjaka  škole), provest će se i akcije u lokalnoj zajednici.
 • Provest će se projekt Lijepe naše obale - čišćenje dijela obale rijeke Drave. 
 • Priključit ćemo se akciji „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš!“.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Koordinatorica Ekoškole, razrednici.
Naziv teme: EKOLOGIJA
Cilj:
 • Kroz edukativne radionice učenici će obilježiti značajnije datume te tako učiti o ekologiji.

Zadatak:
 • Obilježiti važne datume:
  • Hrvatski olimpijski dan; Europski tjedan kretanja; Tjedan cjeloživotnog učenja; Dane zahvalnosti za plodove zemlje (Dani kruha, Kestenijada); Dan Grada Koprivnice, Dan sjećanja na Vukovar (terenska nastava u Vukovar); Koprivnički fašnik; Svjetski dan zaštite šuma (terenska nastava Posjet šumi Repaš i jezeru Čambina); Svjetski dan zaštite voda (projekt Lijepe naše obale; terenska nastav Ušće Mure u Dravu, jezero Šoderica); Dan planeta Zemlje (Projektni dan Ekoškole)
 • Održati izvanučioničku nastavu - posjet vinogradu, voćnjaku, vrtu, šumi, parku.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Koordinatorice eko škole, razrednici, voditelji izvannastavnih aktivnosti
Naziv teme: ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I VODE
Cilj:
 • Racionalna potrošnja električne energije i vode.

Zadatak:
 • Svakodnevnim ukazivanjem na važnost štednje struje i vode učenici će usvojiti navike pravilnog ponašanja: redovito će provjeravati jesu li svjetla ugašena, voda zatvorena i sl.
 • Obzirom na vrstu teškoće kod naših učenika, oni neće izračunavati potrošnju već usvajati pozitivne navike. Izrađivat će plakate, pisati upozorenja onima koji se neadekvatno ponašaju te postavljati oznake koje upućuju na štednju.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Razrednici, tehničko osoblje