Eko škola

Osnovna škola Primošten

Splitska 14
22202 Primošten

Telefon: 022 57 00 12
Fax: 022 57 00 12
E-mail: mirelajukic@net.hr
Web: http://os-primosten.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Nedjeljko Marinov
Školski koordinatori: Nataša Ergić, Mirela Jukić
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Primoštensko srce

  Sudjelovanje u humanitarnim akcijama s ciljem pomaganja potrebnima u našoj sredini odnosno prema odluci pomoć nekoj drugoj sredini.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Dr. Nedjeljko Marinov, ravnatelj
 • Koordinatori: Mirela Jukić i Anita Milkulandra
 • Boris Skorin,domar
 • Vice Skorin, vrtlar,
 • Krešimir Crljen, učitelj povijesti i geografije
 • Amalija Pancirov, učitelj hrvatskog jezika
 • Nenad Marinov, učitelj matematike
 • Jasna Tomić, učitelj biologije, kemije i prirode
 • Silvija Jadrijević. učiteljica razredne nastave
 • Korina Jadrijević, 6.razred
 • Marko Juras, 8.razred

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plava Eko-patrola
Cilj:
 • Doprinjeti povećanju uloge civilnog društva u razvoju komptetencija i aktivnosti sudjelovanja učenika osnovnih škola u lokalnim zajednicama u području održivog razvoja. 

Zadatak:
 • Kroz izvanškolske aktivnosti za učenike viših razreda osnovne škole poticati podizanje ekološke svijesti i ljubavi prema zavičaju.
 • Poduzeti volonterske akcije u lokalnoj zajednici i osmisliti inovativne načine kojima će spojiti edukacija o održivom razvoju s aktivizmom u lokalnoj zajednici.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • 8 radnih akcija, radionica  tijekom školske godine nakon kojih će školski koordinator sudjelovati na zajedničkom sastanku lokalnih koordinatora i voditelja projekta, te redovito pisanje izvješća o napretku.

Nositelji:
 • Udruga  za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta i OŠ Primošten

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Plava Eko patrola
Ostvareni ciljevi:

Cilj projekta „Plava Eko-patrola“ je osiguranje prilike za sustavnu vannastavnu edukaciju o održivom razvoju  za učenike viših razreda osnovnih škola na otočnom i priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije, kroz koji će se metodama neformalnog obrazovanja i informalnog učenja osigurati dodana vrijednost edukacijskog programa te sudjelovanje, aktivno građanstvo i socijalno uključivanje mladih u društvene tokove njihovih lokalnih zajednica od najranije dobi.


Realizirani zadaci:
 • Projekt je službeno započeo 1. lipnja 2019. Tijekom rujna 2019. izabrano je sedam lokalnih kordinatora iz sedam škola na području ŠKŽ, a tijekom listopada i studenoga održani su vikend edukativni seminari za lokalne kordinatore. tijekom prosinca započela je animacija učenika za sudjelovanje u projektu. U svakoj školi oformljena je skupina od 20 učenika patrolaša koji će sa kordinatorom provoditi aktivnosti plave patrole.
 • Prva radionica održana je 18.sijećnja 2020. pod nazivom „Koliko jako gazimo svoj planet“.Cilj  radionice bio je stvoriti ugodnu i poticajnu atmosferu za rad i učenje, osvijestiti koliko jako gazimo svoj planet, koliku odgovornost imamo u raspolaganju resursima, kako problemi mogu pokrenuti cijeli kotač posljedica te kako potaknuti na smanjenje ekološkog otiska.
 • Dana 8. veljače 2020. godine, održana je druga edukativna radionica pod nazivom „Obnovljivi izvori energije“, a cilj radionice bio je upoznati oblike energije i njezinu važnost u svakodnevnom životu; informirati se o izvorima energije i njihovoj održivosti ili neodrživosti; potaknuti na shvaćanje uzročno-posljedičnih veza u korištenju različitih izvora energije; osvijesti važnost obnovljivih izvora energije u održivom razvoju; ali i potaknuti na kreativnost, suradnju, inovativnost i korištenje obnovljivih izvora energije.
 • Dana 7. ožujka 2020. godine, održana je treća edukativna radionica pod nazivom „Hrana i održivost“, a cilj radionice bio je potaknuti na razmišljanja van okvira, kao i na istraživanje odgovora, potaknuti na razmišljanje o dugoročnim posljedicama nekog djelovanja, potaknuti na timski rad i kreativnost, osvijestiti činjenicu da se velika količina hrane baca, da se resursi nepravilno raspodjeljuju te da je potrebno djelovati po principima održivog razvoja, potaknuti na pomno planiranje aktivnosti i djelovanje u skladu s njima te potaknuti na kupnju lokalnih proizvoda. Učenici su se upoznali s principima održivog razvoja kroz neformalne metode učenja i iskustveno učenje – kotač posljedica, teambuilding igru, digitalne materijale, medijsku pismenost, križaljke, tzv. aktivnost dan-noć u vrtu (istaknuta je važnost raznolikosti voća i povrća u vrtu), intervjuiranje građana te školicu pantomime. Nakon pojedine aktivnosti djeca-patrolaši razgovarali su o provedenoj aktivnosti, razmjenjivali svoja zapažanja te kritički promišljali čime su nastavili biti aktivnim sudionikom radionice.
 • Dana 4. travnja održana je četvrta edukativna radionica pod nazivom eRRRRRRRiziraj se! S obzirom na novonastalu situaciju i uslijed globalne pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19), četvrta edukativna radionica održana je online, odnosno na virtualnoj platformi pod nazivom Schoology. Ciljevi radionice bili su osvijestiti koliku količinu otpada stvaramo i potaknuti na razmišljanje o tome gdje otpad završava; osvijestiti utjecaj pretjerane potrošnje i čovjekova nemara za otpad koji stvara te potaknuti na očuvanja okoliša za čovjeka i ostala živa bića; osvijestiti vlastite aktivnosti koje pridonose neodrživoj proizvodnji i zbrinjavanju otpada; upoznati se s aktivnostima i rješenjima za štetu uzrokovanu ogromnim količinama otpada te aktivnostima za poticanjem promjena u razmišljanju i ponašanju ljudi i potaknuti na usvajanje 7R koncepta u svakodnevnom životu.
 • Dana 16.svibnja održana je peta radionica pod nazivom Zeleni Bingo! S obzirom na nastalu situaciju i uslijed globalne pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19), peta edukativna radionica održana je kao kombinacija online edukativne radionice i samostalnog istraživanja djece-patrolaša u prirodi. Ciljevi pete edukativne radionice su bili sljedeći: upoznati djecu s važnošću šuma i potaknuti ih na njihovu zaštitu i sadnju stabala; potaknuti djecu da borave u prirodi i istražuju njezinu raznolikost kao i na to da okolinu gledaju iz druge perspektive kako bi uvidjeli mogućnost primjene stvari i materijala u različite svrhe, ali i u različitim aktivnostima; naučiti djecu da se orijentiraju u prostoru, ali i izradi vlastitog kompasa; potaknuti djecu na istraživanje, praktičan rad, razumijevanje ekosustava i pojma „održivosti“; potaknuti na razmišljanje o povezanosti aktivnosti, pojava i živih bića u sustavu; razvijati fine motoričke sposobnosti te izražavati zahvalnost onome što nam priroda daje.
 • Čekaju nas još dvije edukativne radionice – Zar je more kiselo i Zajedno za čišći okoliš (27.6.2020), te zajednički izlet na Kornate!
 • Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 • Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog
 • razvoja Argonaute i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Vrijeme realizacije:

22 mjeseca, od 1. lipnja 2019. godine do 31. ožujka 2021.


Nositelji:
 • Projekt pod nazivom „Plava Eko-patrola“ je vannastavni edukacijski program za održivi razvoj u priobalnim i otočnim lokalnim zajednicama Šibensko-kninske županije. Projekt je sufinancirao Ured za udruge kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje u iznosu od 1.152.000,00 kn, a njegova ukupna vrijednost je 1.280.000,00 kn. Provedba projekta započela je  1. lipnja 2019. godine.
 • Nositelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta, a partneri na projektu su Lokalna akcijska grupa „More 249“, Općina Murter-Kornati i Osnovna škola Murterski škoji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Škrta zemlja čuva svoje blago


Eko himna: