Eko škola

Dječji vrtić Sisak Novi, Sisak

Hrvatskog Narodnog Preporoda 33
44000 Sisak

Telefon: 044 537 839
Fax:
E-mail: djecjivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr
Web: http://www.vrticsn.hr/

Ravnatelj/ica: Sandra Kramarić
Školski koordinatori: Ivana Pandurić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

  • Eko-paket
  • Projekt 'Drvo oko nas'

    Cilj projekta bio je poticati cjeloviti razvoj s posebnim naglaskom na odgovornom ponašanju (poticanje aktivnog sudjelovanja u društvenom životu promicanje odgovornosti djece prema općem društvenom dobru, prirodi te prema sebi i drugima).