Eko škola

Dječji vrtić Sisak Novi, Sisak

Hrvatskog Narodnog Preporoda 33
44000 Sisak

Telefon: 044 537 839
Fax:
E-mail: djecjivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr
Web: http://www.vrticsn.hr/

Ravnatelj/ica: Sandra Kramarić
Školski koordinatori: Ivana Pandurić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • SAKUPI, RECIKLIRAJ I PONOVNO UPOTRIJEBI - PAPIR

 • ISKORISTIMO OTPAD I ZAŠTITIMO PRIRODU

 • SORTIRANJE OTPADNOG MATERIJALA

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • osviještenost djece i odraslih o važnosti odgovornog ponašanja prema otpadu  (razvrstavanja, pravilnog  odlaganja, zbrinjavanja i iskorištavanja ; recikliranja otpada) te  racionalnog korištenja papira (štednja)

Zadatak:
 • Proširivanjem  postojećih  i uvođenjem   novih  aktivnosti i projekata  prema interesima djece na temu
 • Djelovanjem  Eko-patrole u svim objektima
 • Pravilnim  odlaganjem   bio-otpada u suradnji s vrtićkom kuhinjom - održavanjem  kompostišta u dvorištu objekata 'Maslačak' i 'Radost' i obogaćivanje kalifornijskim glistama
 • Održavanjem radionica s roditeljima na temu
 • Priređivanjem  prodajne izložbu prigodnih eko ukrasa i čestitki (blagdanski sajmovi) na svim objektima, održavanjem  tradicionalne  „ Božićnu bajke“ u suradnji s roditeljima i Eko- kumovima
 • Provođenjem  humanitarih akcija doniranja odjeće u suradnjom s Crvenim križem kontinuirano tijekom pedagoške godine
 • Priređivanjem  eko predstava na temu
 • Obavještavanjem  uže i šire lokalne zajednice putem medija o svim provedenim aktivnostima i akcijama
 • Kontinuiranim  objavljivanjima  provedenog na mrežnim stranicama vrtića
 • Kontinuiranim  sakupljanjem  lišća na vanjskom prostoru vrtića i reciklaže u komposištu
 • Sakupljanjem  i prodajom  iskorištenog  sakupljenog papira 
 • Izradom  zona za igru od prirodnina
 • Kontinuiranom  izradom didaktike od neoblikovanog materijala i održavanje izložbe didaktike tijekom Dana Vrtića
 • Kontinuiranom  uporabom  neoblikovanog materijala u odgojno- obrazovnom procesu
 • Sudjelovanjem  u edukativnom  projektu Eko- paket
 • Provođenjem  radionica s roditeljima i vanjskim suradnicima
 • Realizacijom  posjeta u suradnji s Eko-kumovima
 • Prezentiranjem  Eko aktivnosti i akcija u kutićima za roditelje i u medijima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine  2018 /2019.


Nositelji:
 •  Sve skupine
Naziv teme: PRIRODA I VRTIČKI OKOLIŠ
Cilj:
 • osviještenost o važnosti vođenja brige i očuvanja zdravog i prirodnog okoliša

Zadatak:
 • Proširivanjem  postojećih  i uvođenjem  novih  tema  prema interesu djece: briga o očuvanju i uređivanju dvorišta objekata našeg vrtića, briga o prirodi koja nas okružuje (biljke i  životinje), očuvanje biološke raznolikosti  okoliša
 • Provođenjem  Eko-akcija  uređivanja okoliša vrtića:
  • -održavanjem  i obogaćivanjem  postojećeg cvjetnjaka , povrtnjaka i Parka osjetila  u suradnji s Eko-kumovima
  • -uređivanjem  putokaza i predviđene staze za poučnu stazu
  •  -organiziranjem  volonterskih akcija uređivanja okoliša ("Zelena čistka" i sl.) – čišćenje okoliša , čišćenje pješčanika i uređivanje sprava
 • Zbrinjavanjem  stalnih  stanovnika – vjeverice, ptica
 • Redovitim šetnjama u prirodu, boravakom  u prirodi
 • Pošumljavanjem dvorišta Maslačka i Radosti u suradnji s Eko-kumovima
 • Priređivanjem  Eko-predstava
 •  Realizacijom  akcije „Zaštitimo životinje“  povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite životinja i obilježavanja Eko dana Vrtića u  suradnji s Udrugom za zaštitu životinja Patronus i gradom Sisak
 • Organizacijom i ostvarivanjem  posjeta  obližnjim  eko imanjima
 • Prezentiranjem  Eko aktivnosti i akcija u kutićima za roditelje i u  medijima
 •  Uključivanjem uže i šire lokalne zajednice u provođenju planiranih Eko akcija  uređenja dvorišta (Eko-kumovi)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018 /2019.


Nositelji:
 • Sve skupine osim jasličkih 

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvaj prirodu

Voli je ti

Jer ona će

Ti znati

Zahvaliti.

Eko ekipa

To smo mi

Prirodu čuvajmo

Složno svi.

EKO je trava

EKO je voda

EKO je cvijeće

EKO je ljepota

EKO je vrijednost života.

 


Eko himna:

MASLAČAK JE TAJ

NAJLJEPŠI ZNAJ

U NJEMU SADA PRAVI RAJ.

TRATINČICA MALA

LATICE SVOJE

PONOSNO SUNCU

POKAZALA BOJE.

     MASLAČAK

SUNCE RADOSNO

DOČEKALO CVIJEĆE

TRATINČICI, MASLAČKU

LICE OKRENUT NEĆE.

RADOST JE TOČKA, VRTIĆ JE NAŠ

ZA SISAK NOVI JEDINO ZNAŠ.