Eko škola

Dječji vrtić Trnoružica, Zagreb

Rusanova 11
10 000 Zagreb

Telefon: 01/ 2312 - 524
Fax:
E-mail: vrtic.trnoruzica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-trnoruzica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Irma Pasek
Školski koordinatori: Ravnateljica Irma Pasek, pedagoginja Andreja Cerinski (zamjena Adrijana Mudrinić)
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Vrijeme i djeca

  Cilj projekta jest stjecanje novih spoznaja u području meteorologije te poticanje svijesti djece i odraslih o klimatskim promjenama i utjecaju čovjeka na okoliš u kojem živi.

 • Pravilno odvajanje otpada

  Cilj projekta jest sakupljanje, odvajanje te adekvatno zbrinjavanje različitih vrsta vrtićkog otpada te njegovo recikliranje i ponovno korištenje ukoliko je to moguće (plastika, papir, biootpad, stare baterije i dr.). Razvijanje ekološke svijesti kod djece i odraslih.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • V.Iveljić (voditelj), M.Radić, J.Kukrka, Lj.Kopačević, Lj.Batarelo, I.Boroje, N. Đuretić, J.Pavčnik, T.Vučić, I. Majdandžić, N.Radenić, V.Matošević
 • BRIGA O VRTU: T.Matijević, M. Kuran

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Naša kuća kao bajka
Cilj:
 • prenamijeniti prostor na način da djeci stvori ugodu i veseli boravak u vrtiću
 • prenamijenjen prostor koristila bi djeca
   

Zadatak:
 • osmisliti dijelove bajke koji bi bili primjereni za prostor
 • podijeliti eko tim na skupine djelovanja, kako bi se olakšao i ubrzao rad 
 • Pripremiti sav potreban materijal za izradu elemenata projekta
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • planirani završetak projekta je 28.2., način praćenja preovedbe zadataka je putem fotografiranja (dokumentiranje)
   

Nositelji:
 • svi odgojitelji
Naziv teme: Od starog novo
Cilj:
 • snimiti stanje – okoliš vrtića
 • utvrditi probleme i mogućnosti rješenja
 • predvidjeti i upozoriti na nove probleme, pokušati ih spriječiti
 • unaprijediti kakvoću življenja
 • organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta
 • zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore
 • upoznati i štititi biološku raznolikost eko sustava
 • poticati i osmišljavati rad u okolišu

Zadatak:
 • usklađivanje i prilagođavanje Eko Škola odgojno-obrazovnom sustavu
 • uvođenje posebnih programa zaštite okoliša
 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • interdisciplinirani pristup odgoju i obrazovanju za okoliš
 • osnivanje centra odgoja i obrazovanja za okoliš kao podrška programima zaštite okoliša
 • opremanje suvremenom literaturom s tematikom zaštite okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 10. mjesec 2019.godine - 5 mjesec 2020.

Nositelji:
 • Jelena Kukurka, Janja Pavčnik, Ivana Boroje, Ivančica Majdandžić, Ljiljana Batarelo, Ljiljana Kopačević, Marija Radić, Martina Kuran, Nadina Đuretić, Nevenka Radenić, Tatjana Vučić, Tena Matijević, Vanja Matošević, Valentina Iveljić

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Naša kuća kao bajka
Ostvareni ciljevi:
 • ostvareni su svi ciiljevi u potpunosti
 • prostor je uređen i djeca ga koriste
   

Realizirani zadaci:
 • zadatci su u potpunosti realizirani. Osmišljen je dvorac koji služi za dječju igru, zidovi i ormari oslikani su djelovima poznatih bajka
 • materijal koji je korišten u radu, najvećim dijelom je PNM.
   

Vrijeme realizacije:
 • Projekt je raliziran do 28.2.2020. i dokumentiran je fotografijama

Nositelji:
 • Odgojitelji Jelena Kukurka, Janja Pavčnik, Ivana Boroje, Ivančica Majdandžić, Ljiljana Batarelo, Ljiljana Kopačević, Marija Radić, Martina Kuran, Nadina Đuretić, Nevenka Radenić, Tatjana Vučić, Tena Matijević, Vanja Matošević, Valentina Iveljić
   
Naziv teme: Izmjena projekta, uređenje predprostora
Ostvareni ciljevi:
 • cilj prvotno napisanog plana projekta nije u potpunosti ostvaren
 • u prostoru su uređeni zidovi, ormari i vrata
   

Realizirani zadaci:
 • Zadaci nisu realizirani u potpunosti; problem nastaje kod tehničkog izvođenja.
 • Zadaci  koji su se trebali vezati na pojam „očuvanja vode“ ostvaren je djelomično kroz bojanje vrata.
 • Stablo je napravljeno, no ne uklapa se u prostor.
 • Boja je odlično prekrila sve nedostatke starog namještaja, te tako pripremila prostor za daljnje projektiranje.
   

Vrijeme realizacije:
 • projekt je zaustavljen, te se vrijeme realizacije pomiče na drugi termin
   

Nositelji:
 • svi odgojitelji
Naziv teme: Podjela eko tima na skupine
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljene ideje o prenamjeni prostora
 • dogovor o načinu izvedbe stabla te vrsta boja prostora (vrata, ormar, cijevi)

Realizirani zadaci:
 • Tim A (izrada stabla): Tatjana Vučić, Jelena Kukurka, Marija Radić, Nadina Đuretić (pomoć  i savjet!!), Duško
 • Tim B (bojanje vrata, ormara, cijevi): Vanja Matošević, Nevenka Radenić, Ivančica Majdandžić, Ivana Boroje
 • Tim C (bojanje krošnje, krugova): Nadina Đuretić, Janja Pavčnik, Valentina Iveljić, Ljiljana Batarelo, Ljiljana Kopačević

Vrijeme realizacije:
 • Vrijeme predviđeno za realizicju je od 24.10. - 1.12. 2019. godine

Nositelji:
 • Jelena Kukurka, Janja Pavčnik, Ivana Boroje, Ivančica Majdandžić, Ljiljana Batarelo, Ljiljana
 • Kopačević, Marija Radić, Martina Kuran, Nadina Đuretić, Nevenka Radenić, Tatjana Vučić,
 • Tena Matijević, Vanja Matošević, Valentina Iveljić

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Mi plešemo sa Suncem,

trčimo za kišama,

razgovaramo s cvijećem,

pjevamo s pticama,

čudimo se točkastoj bubamari,

mi smo malo eko čuvari.

Na naš dječji način

borimo se za tvoj spas.

Draga prirodo, ostani uz nas!


Eko himna:

Iako smo mali

zadatak smo si dali:

čuvanje planeta

uz pomoć naših teta!

Otpad razvrstavamo u spremnike prave:

plastiku u žute, a papir u plave.

Dok ručice peremo,

ne curi nam voda

jer znamo da o njoj ovisi

budućnost ljudskog roda!