Eko škola

Dječji vrtić Trnoružica, Zagreb

Rusanova 11
10 000 Zagreb

Telefon: 01/ 2312 - 524
Fax:
E-mail: vrtic.trnoruzica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-trnoruzica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Irma Pasek
Školski koordinatori: Ravnateljica Irma Pasek, pedagoginja Andreja Cerinski (zamjena Adrijana Mudrinić)
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

  • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
  • Vrijeme i djeca

    Cilj projekta jest stjecanje novih spoznaja u području meteorologije te poticanje svijesti djece i odraslih o klimatskim promjenama i utjecaju čovjeka na okoliš u kojem živi.

  • Pravilno odvajanje otpada

    Cilj projekta jest sakupljanje, odvajanje te adekvatno zbrinjavanje različitih vrsta vrtićkog otpada te njegovo recikliranje i ponovno korištenje ukoliko je to moguće (plastika, papir, biootpad, stare baterije i dr.). Razvijanje ekološke svijesti kod djece i odraslih.