Eko škola

Dječji vrtić Križevci

Matije Gupca 52
48260 Križevci

Telefon: 048/681-309
Fax: 048/681-309
E-mail: vrtic@krizevci.hr
Web: www.vrtic.krizevci.hr

Ravnatelj/ica: Nataša Batković
Školski koordinatori: Ivana Damjanić
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
 • 1001 rajčica

  Cilj eko-projekta s kojim smo osvojili drugu nagradu na eko-natječaju jest upoznati djecu sa životnim ciklusom rajčice (od sjemenke do biljke i ploda) te im kroz igru i istraživačke aktivnosti pokazati različite vrste rajčica u svrhu promicanja ekološkog načina života u našem vrtiću.

 • UNICEF-ov projekt

  Treću godinu za redom uključeni smo u projekt \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Škole za Afriku\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Aktivnosti kojima prikupljamo novac izravno su povezane s očuvanjem okoliša i recikliranjem ponajviše papira i plastike. O projektu se može pročitati u dokumentu priloženom kod 1. projekta.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marija Krušić, v.d. ravnateljica
 • Ivana Damjanić, pedagoginja
 • Ranka Čubić-Habijanec, odgojiteljica
 • Andrea Fulir, odgojiteljica
 • Božica Hrlec, odgojiteljica
 • Martina Lepčić, odgojiteljica
 • Marija Falat Harča, odgojiteljica
 • Marina Filipčić, odgojiteljica
 • Jelena Tenodi Vertuš, odgojiteljica + četvero djece prijavljenih 
 • Krešimir Novosel, domar
 • Štefica Ivanušić, spremačica
 • Marijana Podhraški, kuharica
 • Vesna Babić, tajnica
 • Anica Čupen, predstavnica roditelja
 • Marija Vragović, predstavnica Komunalnog poduzeća Križevci
 • Dijana Dretar, predstavnica Komunalnog poduzeća Križevci
 • Adriana Majdak, predstavnica Šumarije Križevci
 • Maša Horvat, predstavnica tvrtke Friš d.o.o  
 • + četvero djece prijavljenih

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme:
Cilj:
 • Poticanje ekološke osjetljivosti djece i razumijevanja ovisnosti čovjeka i okoliša.

Zadatak:

Kako bismo ostvariti prvotno postavljen cilj, odredili smo nekoliko temeljnih zadataka. Svaki zadatak ima nekoliko podzadataka u obliku aktivnosti koje će se provoditi. 

 • Uočavanje i zaštita različitih biljnih i životinjskih vrsta u vrtićkom okruženju:
  • dnevne i tjedne šetnje za razmišljanje, uočavanje i učenje o sustavima (obitelj, lokalna zajednica, biljke i životinje)
  • Informiranje o mjerama zaštite čitanjem enciklopedije, gledanjem fotografija, dokumentarnih filmova, razgovorom…
  • izrada identifikacijskih kartica o karakteristikama biljnih i životinjskih vrsta te načinima brige o istim
  • održavanje postojećeg i sadnja novog drveća (autohtone voćke i ukrasno drveće) u suradnji s roditeljima i kumovima, presađivanje božićne jelke u dvorište
 • Podizanje svijesti o zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije:
  • predavanje o zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije, s posebnim naglaskom na one na području grada
  • posjet spomeniku parkovne arhitekture u blizini OŠ Vladimir Nazor kao i parku pokraj Poljoprivrednog učilišta u Križevcima
  • učenje o mjerama zaštite i kulturi ponašanja na zaštićenim područjima
  • prepoznavanje i imenovanje problema koji se javljaju u prirodi (onečišćenja, devastacije staništa, globalno zatopljenje, bolesti i sl.)
 • Razvijanje ekološke osjetljivosti djece aktivnim učenjem i djelovanjem u neposrednom okruženju:
  • izrada plakata i poruka o važnosti očuvanja prirode
  • poticanje igara simulacije problema s kojima se priroda suočava, igranje dramskih igara
  • podržavanje i razvijanje pozitivnih emocija i stavova, primjerenog ponašanja i djelovanja u odnosu prema prirodi osmišljavanjem slikopriča i sl.
  • mjesečne akcije prikupljanja stare odjeće i njihova prenamjena u koristan materijal za izradu različitih predmeta
  • formiranje posebnog eko kutka za prikupljanje stare odjeće
  • izrada društvenih igara od prirodnog i otpadnog materijala - loto, domino, lutke, taktilne vrećice
  • likovno stvaralaštvo djece od prirodnih i otpadnih materijala - konstrukcije, skulpture, ukrasi i drugi kreativni elementi
  • „Pričaj mi o prirodi“ – čitanje promo brošura, knjiga i slikovnica na temu očuvanja okoliša (npr. Pismo iz Zelengrada)
 • Informiranje i suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom:
  • izrada vanjskog Info pulta kao oblika informiranja roditelja i lokalne zajednice o eko aktivnostima i važnim eko datumima kroz godinu
  • održavanje poučnih predavanja o važnosti očuvanja prirode (roditelji biolozi i srodna zanimanja) 
  • osmišljavanje i provođenje zajedničke kampanje „Male ruke za velika djela“ – periodično izvještavanje o primjerima dobre eko prakse iz vrtića (roditeljski sastanci, eko pano)
  • uključivanje roditelja u eko aktivnosti – izrada igračaka, sadnja cvijeća, zelene čistke i sl.
 • Uključivanje u aktualne (humanitarne) akcije prikupljanjem otpada:
  • sakupljanje plastičnih čepova i papira u humanitarne svrhe
  • sakupljanje i zbrinjavanje baterijskog otpada
  • prodaja plastičnih boca i prenamjena dobivenog novca u humanitarne svrhe
 • Projektni dan – „Vrtić u prirodi“ – ovisnost čovjeka i okoliša:
  • razne igre u dvorištu vrtića, organiziranje mini izleta u neposrednoj blizini vrtića (livade, parkovi, šuma)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Aktivnosti će se provoditi tijekom pedagoške godine 2019./2020., ovisno o interesu djece. Također, neke će se aktivnosti intenzivirati u rano proljeće budući da će djeca više vremena boraviti u prirodi i vanjskim prostorijama vrtića.

 • Rad na aktivnostima će se dokumentirati (fotografije, mape, izvještaji) te će na taj način biti praćena provedba zadataka. Također, u prostorijama vrtića oformljen je Info pult, zaseban kutak kao način informiranja roditelja i zajednice o našim eko aktivnostima. Rad eko patrole također će se dokumentirati, što će nam uvelike olakšati način praćenja provedbe zadataka. 

 


Nositelji:
 • Nositelji aktivnosti su većinom kolektiv i djeca Dječjeg vrtića Križevci. Učinkovita ekološka edukacija i rad na podizanju ekološke svijesti neminovno zahtijeva uspostavljanje partnerskih odnosa s roditeljima, lokalnom zajednicom i svim onim pojedincima čiji su rad i djelovanje usmjereni promociji ekologije. Naše su aktivnosti zamišljene kao aktivnosti koje ujedinjuju vrtić i lokalnu zajednicu u misiji očuvanja okoliša. Stoga su u aktivnosti, prema mogućnostima i prirodi suradnje, uključeni naši kumovi – Komunalno poduzeće Križevci, Šumarija Križevci i Friš d.o.o. Obzirom na specifičnost teme i osmišljene aktivnosti, radit ćemo na i uspostavljanju suradnje sa OŠ Vladimir Nazor te Visokim gospodarskim učilištem.