Eko škola

Dječji vrtić Križevci

Matije Gupca 52
48260 Križevci

Telefon: 048/681-309
Fax: 048/681-309
E-mail: vrtic@krizevci.hr
Web: www.vrtic.krizevci.hr

Ravnatelj/ica: Katarina Ivković-Balint
Školski koordinatori: Ana-Marija Nikolić
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
 • 1001 Rajčica

  Cilj eko-projekta s kojim smo osvojili drugu nagradu na eko-natječaju jest upoznati djecu sa životnim ciklusom rajčice (od sjemenke do biljke i ploda) te im kroz igru i istraživačke aktivnosti pokazati različite vrste rajčica u svrhu promicanja ekološkog načina života u našem vrtiću.

 • UNICEF-ov projekt

  Treću godinu za redom uključeni smo u projekt \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Škole za Afriku\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Aktivnosti kojima prikupljamo novac izravno su povezane s očuvanjem okoliša i recikliranjem ponajviše papira i plastike. O projektu se može pročitati u dokumentu priloženom kod 1. projekta.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Katarina Ivković-Balint, ravnateljica
 • Ana-Marija Nikolić, pedagoginja
 •  Dragica Kemenović, odgojiteljica
 • Zorica Martinac, odgojiteljica
 • Jasna Đanić-Dvorski, odgojiteljica
 • Martina Lepčić, odgojiteljica
 • Martina Dvečko, odgojiteljica
 • Marija Falat Harča, odgojiteljica
 • Krešimir Novosel, domar
 • Štefica Ivanušić, spremačica
 • Marijana Podhraški, kuharica
 • Vesna Babić, tajnica
 • Lidija Mateković, predstavnica roditelja
 • Marija Vragović, predstavnica Komunalnog poduzeća Križevci
 • Dijana Dretar, predstavnica Komunalnog poduzeća Križevci
 • Adriana Majdak, predstavnica Šumarije Križevci
 • Maša Horvat, predstavnica tvrtke Friš d.o.o    

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: BLAGO VRTIĆKOG OKOLIŠA: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:
 • razlikovanje, imenovanje, njega i obogaćivanje različitih biljnih i životinjskih vrsta u okružju Vrtića te poticanje svijesti o zaštiti okoliša

Zadatak:

Uočavanje različitih biljnih i životinjskih vrsta u vrtićkom okruženju: 

 •  aktivnost „traženja blaga“ – uočavanje različitih biljaka i životinja
 • izrada mape staništa
 • informiranje kroz enciklopedije, fotografije, dokumentarne filmove, razgovor…

Podizanje svijesti o zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije

 • predavanje o zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije

Razlikovanje, imenovanje i bogaćenje različitog drveća u neposrednom okruženju te podizanje svijesti o važnosti očuvanja drveća

 • prepoznavanje i imenovanje različitih vrsta drveća (listopadnog i zimzelenog) i njihovih kora, lišća, plodova kroz aktivnosti promatranja, istraživanja i različite didaktičke igre
 • izrada identifikacijskih kartica za drveće
 • odlazak djece u šumu uz temu „Kako čuvati šume“
 • sadnja novog drveća (autohtone voćke i ukrasno drveće) u suradnji s roditeljima i kumovima, presađivanje božićne jelke u dvorište
 • priča Drvo ima srce

Razlikovanje, imenovanje i bogaćenje različitih biljaka u neposrednom okruženju te podizanje svijesti o važnosti očuvanja biljaka

 • prepoznavanje i imenovanje različitih vrsta biljaka (jestivih i ukrasnih) kroz aktivnosti promatranja, istraživanja i različite didaktičke igre
 • izrada herbarija
 • izrada identifikacijskih kartica za biljke
 • sadnja novih biljaka i briga o vrtu
 • sakupljanje sjemenja u povrtnjaku i voćnjaku i izrada banke sjemenja
 • aktivnosti u sklopu projekta „1001 rajčica“ odgojne skupine Ribice 

Razlikovanje, imenovanje i skrb o različitim životinjama u neposrednom okruženju

 • prepoznavanje i imenovanje različitih vrsta životinja kroz aktivnosti promatranja, istraživanja i različite didaktičke igre
 • izrada identifikacijskih kartica za životinje
 • izrada kućica i hranilica za ptice od otpada

Razlikovanje, imenovanje i skrb o različitim kukcima u neposrednom okruženju

 • prepoznavanje i imenovanje različitih vrsta kukaca kroz aktivnosti promatranja, istraživanja i različite didaktičke igre
 • izrada identifikacijskih kartica za kukce
 • izrada hotela za kukce
 • sadnja biljaka koje privlače kukce, npr. lavanda
 • posjet izložbi Svijet kukaca u Varaždinu

Izgrađivanje ekološke osjetljivosti djece aktivnim učenjem i djelovanjem u neposrednom okruženju

 • zrađivanje društvenih igara od prirodnog i otpadnog materijala - loto, domino, lutke, taktilne vrećice
 • likovno stvaralaštvo djece od prirodnih i otpadnih materijala - konstrukcije, skulpture, ukrasi i drugi kreativni elementi

Informiranje roditelja i lokalne zajednice

 • izrada vanjskog info pulta kao oblika informiranja roditelja i lokalne zajednice

Uključivanje u aktualne (humanitarne) akcije prikupljanjem otpada

 • skupljanje plastičnih čepova i papira u humanitarne svrhe
 • skupljanje i zbrinjavanje baterijskog otpada

Projektni dan „Soba na otvorenom– promicanje povezanosti čovjeka s prirodom od najranije dobi

 • izrada „vanjske sobe dnevnog boravka“ (stolčići, taktilna staza, zeleni šator…)
 • izviđačke igre na otvorenom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. Listopad-studeni, ožujak-travanj; obrasci traženja blaga (u prilogu), fotografije, izložba mape staništa
 2. Proljeće 2018.
 3. Tijekom godine; rad eko patrole, fotografije, promjenjivi pano
 4. Tijekom godine; rad eko patrole, fotografije, promjenjivi pano
 5. Tijekom godine; rad eko patrole, fotografije, promjenjivi pano
 6. Tijekom godine; rad eko patrole, fotografije, promjenjivi pano
 7. Tijekom godine, eko dnevnik, fotografije, promjenjivi pano
 8. Tijekom pedagoške godine; eko dnevnik, fotografije
 9. Tijekom pedagoške godine; eko dnevnik, fotografije, praćenje količine skupljenih sirovina, pano
 10. 26. travnja; rad eko patrole, fotografije, promjenjivi pano

Nositelji:
 1. Odgojiteljice i djeca vrtićkih odgojnih skupina
 2. Kumovi (JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KC-KŽ županije/Šumarija)
 3. Kolektiv DV, djeca svih odgojnih skupina, roditelji, kumovi
 4. Kolektiv DV, djeca svih odgojnih skupina, roditelji, kumovi
 5. Kolektiv DV, djeca svih odgojnih skupina, roditelji, kumovi
 6. Kolektiv DV, djeca svih odgojnih skupina, roditelji, kumovi
 7. Odgojiteljice, djeca i roditelji svih odgojnih skupina
 8. Kolektiv DV
 9. Kolektiv DV, djeca i roditelji
 10. Kolektiv DV, djeca i roditelji, kumovi, izviđači

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Blago vrtićkog okoliša - biološka raznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Ove pedagoške godine skupljali smo i zbrinjavali baterijski, papirnati, plastični, stakleni i bio otpad te PET ambalažu od čije smo prodaje kupovali didaktičke materijale i sudjelovali u humanitarnim akcijama. Također, skupljali smo papir u humanitarne svrhe te izrađivali igračke i didaktički materijal od otpada i pedagoški neoblikovanih materijala. Njegovali smo kulturnu baštinu obilježavajući Dane kruha, Dan kravate i mnoge druge važne datume. Brinuli smo o biljnim i životinjskim vrstama u okolini te obogaćivali okoliš vrtića novim biljkama, ali i uklanjali neko suho drveće koje je predstavljalo opasnost i štetilo zgradi vrtića. U procesu smo projekta energetske obnove zgrade vrtića. Planiramo nadogradnju kompostišta, sadnju novog drveća te izradu vanjske sobe dnevog boravka i taktilnih staza.

Realizirani zadaci:
 • Uočavanje različitih biljnih i životinjskih vrsta u vrtićkom okruženju
 • Razlikovanje, imenovanje i bogaćenje različitog biljaka u neposrednom okruženju te podizanje svijesti o važnosti očuvanja drveća (u sklopu projekta “Veliki lov na biljke” i “1001 rajčica” te povodom Dječjeg tjedna)
 • Razlikovanje, imenovanje i skrb o različitim životinjama u neposrednom okruženju (u sklopu projekta “Veliki lov na biljke”)
 • Izgrađivanje ekološke osjetljivosti djece aktivnim učenjem i djelovanjem kroz razne aktivnosti u neposrednom okruženju
 •  Sakupljanje i zbrinjavanje papirnatog, plastičnog i baterijskog otpada
 • Skupljanje bio-otpada i kompostiranje
 • Informiranje roditelja i lokalne zajednice kroz vanjski eko-kutić za roditelje
 • Uključivanje u aktualne (humanitarne) akcije prikupljanjem otpada (sakupljanje papira za Udrugu Maslačak, prodaja ukrasa izrađenih od otpadnih materijala, prihod za “Škole za Afriku”)
 • Projektni dan „Soba na otvorenom–promicanje povezanosti čovjeka s prirodom od najranije dobi (postavljanje vanjske sobe dnevnog boravka i taktilnih staza)
 • Njegovanje i poticanje svijesti o važnosti očuvanja kulturne baštine (kroz obilježavanje važnih datuma poput Dana kruha, Dana kravate, Dana dječjih prava, blagdana...)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • Kolektiv DV, djeca, roditelji, kumovi (Šumarija, donatori, Komunalno poduzeće Križevci)

 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

BITI EKO BAŠ JE FORA,

ČUVAJMO ŠUME, RIJEKE I MORA!

PRIRODU DANAS ČUVAJMO MI

DA SUTRA BI BILI VESELIJI SVI!


Eko himna:

MOŽDA SMO MALI, ALI ZNAMO

SMEĆE SORTIRATI,

PAPIR RECIKLIRATI.

 

MI SMO EKOLOZI PRVE KLASE

PRIRODU ČUVAMO,

CVIJEĆE NE TRGAMO.

 

PRIPJEV:

ZELENA JE BOJA PRAVA

VESELA, ČISTA I ZDRAVA,

PRIRODA NAM MODU KROJI

JER ZELENO NAM DOBRO STOJI.

 

I TEBE ĆU RADO NAUČITI

DRVO POSADITI

PTIČICE NAHRANITI.

 

SVI ĆEMO MARLJIVO RADITI

VODU ŠTEDJETI

ŠUME SAČUVATI.

 

PRIPJEV:

ZELENA JE BOJA PRAVA

VESELA, ČISTA I ZDRAVA,

PRIRODA NAM MODU KROJI

JER ZELENO NAM DOBRO STOJI.

 

 

BITI EKO BAŠ JE FORA,

ČUVAJMO ŠUME, RIJEKE I MORA!

PRIRODU DANAS ČUVAJMO MI

DA SUTRA BI BILI VESELIJI SVI!