Eko škola

Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić, Strizivojna

Braće Radić 166
31410 Strizivojna

Telefon: 031/831 091
Fax: 031/831 357
E-mail: ured@os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr
Web: http://www.os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Andro Mršić
Školski koordinatori: Itana Tomšić, Zora Leko Mlivić, Ivana Soldo Klanac
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Arboretum - sadnja voćaka i drugog bilja

  Ovo je višegodišnji projekt koji je započet prošle školske godine 2016./2017. U proljeće su zasađene sadnice različitog voća, a ove godine planiramo sadnju ukrasnih grmova i grmovitog voća. Svrha ovog projekta je aktiviranje djece u poboljšanju i unaprjeđenju okoliša škole te kroz određeni period upotreba dospjelog voća izradom eko sokova, đemova i općenito konzumacije zdravih eko plodova.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predstavnici učenika:
  • 1. MARKO MAČINKOVIĆ 8.a
  • 2. ANTONIO ANTUNOVIĆ 8.b
  • 3. NIKA MANDARIĆ 7. b
  • 4. LANA KAJIĆ 6. a
  • 5. MARIN JUKIĆ 6. b
  • 6. GABRIJEL VALIDŽIĆ 5. a
  • 7. VIONA GAŠPIĆ 4. a
  • 8. IVAN BILIĆ 4.
 •  Predstavnik roditelja :
  • NATALIJA IVANETIĆ
 •  Predstavnici učitelja:
  • 1.ITANA TOMŠIĆ
  • 2. IVANA SOLDO KLANAC
  • 3. ZORA LEKO MLIVIĆ
  • 4. MELITA VRAGOLOVIĆ
  • 5.IVANA MANDARIĆ
  • 6.MARIJELA MILETIĆ
  • 7. IVANA ĆOSIĆ
  • 8. MATEJ IŽAKOVIĆ
  • 9. NEVENKA VRLJIĆ 
 • Nenastavno osoblje:
  • LJILJANA MANDARIĆ- spremačica
  • IVAN GAŠPAR- domar 
 • Vanjski suradnici:
  • HRVOJE GLAVAČEVIĆ- Eko udruga RAZLIČAK
  • PILANA HRAST – STRIZIVOJNA
 • ​Ravnatelj škole: 
  • ANDRO MRŠIĆ
 • ​Kumovi:
  • Općina Strizivojna, JOSIP JAKOBOVIĆ – načelnik

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Projekti s vanjskim suradnicima: Obrazovanje za održivi planet“ – eko projekt Zeleni Osijek
Cilj:

Edukacija učenika kroz teme održivog razvoja:

 • Zaštita okoliša
 • Održivo gospodarenje prirodnim resursima
 • Klima i energija
 • Održivo gospodarenje otpadom

Zadatak:
 • Sudjelovanjem u različitim aktivnostima
 •  posjetima i edukacijama osvijestiti ishode MPT Održivog razvoja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019.-2020. - 20 mjeseci

 • Radionice
 • Predavanja stručnjaka
 • Izleti i posjeti lokacijama održivog gospodarenja prirodnim resursima i otpadom

Nositelji:
 • Udruga „Zeleni Osijek“ – organizator i projektni prijavitelj
 • OŠ“Ivana Brlić Mažuranić“  s djelatnicima uključenima u projekt– projektni partner
 • Općina Strizivojna – projektni partner
 • Učenici 5. i 6.razreda – nositelji aktivnosti
Naziv teme: Kreativne radionice: Eko vlakić, Eko sapun, VELIKO NE ZA PLASTIČNE VREĆICE!, Spretne ruke
Cilj:

1. Eko vlakić

 • Razviti svijest o sadnji začinskog bilja i način kako ih se može koristiti.

2. Eko sapun

 • Istražiti i naučiti korist prirodnog sapuna i naučiti na koji način ih izraditi

3. Veliko ne za plastične vrečice!

 • Razvijati i poticati kreativnost kod djece.
 • Razvijati i poticati ekološku svijest. Poticati poduzetništvo te očuvanje okoliša za održivi razvoj.

4. Spretne ruke

 • Razvijanje vizualne percepcije i spoznajnih vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo, razvijanje sposobnosti likovnog i praktičnog oblikovanja

Zadatak:

1. Eko vlakić

 • Pronaći idealno materijal za sadnju, odabrati bilje te izraditi vlakić  sa začinskim biljem

2. Eko sapun

 • Pronaći idealne biljke i ostali materijal za izradu sapuna.

3. Veliko ne za plastične vrečice!

 • učenik se kreativno izražava i izrađuje uporabne predmete
 • učenik upoznaje osnove vrtlarenja i uzgoja voća i povrća
 • učenik prezentira proizvod i osmišljava ambalažu i plasira proizvod na tržište
 • učenik osmišljava eko poruke i oslikava platnene vrećice
 • učenika osmišljava i izrađuje plakat ili edukativni letak za poticanje korištenja platnenih vrećica

4. Spretne ruke

 • Raznim likovnim tehnikama izrađuju, bojaju, oblikuju predmete na zadanu temu

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1. Eko vlakić

 • Školska godina 2019./2020. Radionica

2. Eko sapun

 • Školska godina 2019./2020. Radionica

3. Veliko ne za plastične vrečice!

 • Radionice izrade platnenih vrećica, više puta tijekom nastavne godine 2019./2020.

4. Spretne ruke

 • Tijekom nastavne godine 2019./2020.

Nositelji:

1. Eko vlakić

 • Matej Ižaković, nastavnik likovne kulture

2. Eko sapun

 • Matej Ižaković, nastavnik likovne kulture

3. Veliko ne za plastične vrečice!

 • Učiteljice Zora Leko-Mlivić, Goluža Ivana; Učenici 2. I 4. razreda

4. Spretne ruke

 • Ivanka Ratković, knjižničarka

 

Naziv teme: Sajmovi: Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje – sajam kolača, Božićni sajam
Cilj:

1. Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje – sajam kolača

 • Upoznati učenike s tradicijom nastanka kruha, približiti im blagovanje i narodne običaje, sudjelovati u prodajnoj izložbi kruha i kolača.

2. Božićni sajam

 • Plasirati i prezentirati proizvode zadrugarskih sekcija.

Zadatak:

1. Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje – sajam kolača

 • pripremiti prigodan obrazovno zabavni program
 • organizirati posvetu kruha
 •  organizirati prodajnu izložbu kruha i kolača

2. Božićni sajam

 •  izrada prigodnih proizvoda od prirodnih materijala
 • prodaja i prezentacija proizvoda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1. Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje – sajam kolača

 • Listopad 2018. Prigodnom priredbom i prodajnom  izložbom

2. Božićni sajam

 • Tijekom godine, proizvodnjom i izradom ukrasa i proizvoda
 •  prosinac 2018., sudjelovanjem na sajmu

Nositelji:

1. Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje – sajam kolača

 • Učiteljica: Zora Leko - Mlivić, razrednici

2. Božićni sajam

 • Voditelji sekcija učeničke zadruge Strizivojna

 

Naziv teme: Baština-Etno tradicija: Božić u mojoj Strizivojni, Nizinski zavičaj – kulturno povijesne znamenitosti
Cilj:

1. Božić u mojoj Strizivojni

 • Upoznati božićne običaje u našem selu te kreativno izraziti vlastite osjećaje.

2. Nizinski zavičaj – kulturno povijesne znamenitosti

 • Upoznati kulturno povijesne znamenitosti u bližoj okolici te važnost očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Zadatak:

1. Božić u mojoj Strizivojni

 •  upoznati tradicijske običaje u našem mjestu
 • sudjelovati u obilježavanju blagdana u školi i selu – Božićni sajam, izložba likovnih i literarnih radova
 • kreativno se izražavati koristeći se prirodnim materijalima
 • promicati zajedništvo, tradicijske i ljudske vrijednosti

2. Nizinski zavičaj – kulturno povijesne znamenitosti

 • upoznati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu
 • posjetiti kulturno povijesne spomenike u bližoj okolici
 • slušati priču o povijesti Ljelje
 • crtati i slikati motive narodnih nošnji
 • upoznati važnost očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1. Božić u mojoj Strizivojni

PROJEKT ĆE SE ODVIJATI TIJEKOM MJESECA PROSINCA.

 • Učenici će pratiti način pripremanja za Božić u školi, upoznati običaje vezane vezane za Božić u kojima su sudjelovala djeca- čišćenje cipela za Sv. Nikolu. „Položaj“, kićenje jelke, igre u slami….
 • Dio običaja uprizorit ćemo u razredu kroz nastavne predmete.
 • Proučavanje ćemo prezentirati putem likovnih i literarnih radova u sklopu izložbe „Mom kolodvoru za blagdane 2020.“

2. Nizinski zavičaj – kulturno povijesne znamenitosti

 • Integrirani nastavni dan – zastupljenost teme u svim nastavnim predmetima, terenska nastava.

Nositelji:

1. Božić u mojoj Strizivojni

 • Učiteljica Katica Validžić i učenici 1.b

2. Nizinski zavičaj – kulturno povijesne znamenitosti

 • Ivana Goluža, Zora Leko-Mlivić

 

Naziv teme: Projekti škole: Začinsko bilje i školski vrt, Projekt šafran, MASKENBAL
Cilj:

1. Začinsko bilje i školski vrt

 • Usvojiti znanja i radne navike uzgoja vlastitog bilja i konzumacije zdrave prehrane

2. Projekt šafran

 • Projekt Šafran (The Crocus Project) namijenjen je učenicima u dobi od jedanaest do osamnaest godina. Projekt je cjelogodišnja aktivnost u koju se svake godine uključuju škole iz cijeloga svijeta.
 • Projekt Šafran (The Crocus Project) na opipljiv način upoznaje mlade ljude s temom Holokausta i podiže svijest o opasnostima diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti. Uključivanje djece u sadnju lukovica i promatranje cvijeća kako raste potiče kontinuirano učenje o važnosti tolerancije i poštovanja.
 • Sadnja lukovica šafrana u školskom dvorištu, radionice i razgovori na temu diskriminacije, tolerancije, nesnošljivosti, briga za druge, briga za okoliš

3. Maskembal

 • Informirati, motivirati i osvijestiti učenike o mogućnostima reciklaže i o načinima ponovne upotrebe plastične ambalaže.

Zadatak:

1. Začinsko bilje i školski vrt

 •  Proljetna i jesenska sjetva i sadnja vrta
 •   Briga o biljkama u okolišu škole
 •   Izrada zimnice
 •  Sadnja ukrasnog bilja i cvijeća
 • Briga o posađenom voću

2. Projekt šafran

 • radionica o toleranciji i nenasilnom rješavanju sukoba
 • priprema zemlje i važnost pripreme zemlje za sadnju lukovica šafrana
 • briga za lukovice i bilježenje rasta samoga cvijeta
 • briga za okoliš

3. Maskembal

 •  poticanje kreativnosti i stvaralaštva
 •  izrada eko maske od plastične ambalaže
 • natjecanje i izbor za najbolju eko masku

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1. Začinsko bilje i školski vrt

 • Tijekom školske godine 2018./2019.

2. Projekt šafran

 • Listopad 2019.- veljača 2020. Radionice u učionici. Sadnja i priprema terena u školskom dvorištu

3. Maskembal

 • Veljača 2020.Sat likovne kulture; Priredba za maškare

 


Nositelji:

1. Začinsko bilje i školski vrt

 • Učiteljica: Itana Tomšić i učenici KRO Soljak

2. Projekt šafran

 • Nastavnica povijesti Zrinka Racić i učenici 8. razreda

3. Maskembal

 • Ivana Dadić  i voditelj priredbe
Naziv teme: Otpad-recikliranje:Stablo spasi, Eko paket, „Zelena čistka“ – eko akcija, Prikupljanje papira – DM „Zeleni korak“,Prikupljanje baterija,Prikupljanje e-otpada
Cilj:

1. Stablo spasi

 • Potaknuti učenike na recikliranje, štednju energije i očuvanje šuma i okoliša.

2.Eko paket

 • Sudjelovanje u Eko natječaju Međunarodnih Eko škola.

3. „Zelena čistka“ – eko akcija

 • Sudjelovanje u akciji čišćenja i uređenja okoliša „Zelena čistka“
 • Razvijanje eko svijesti kod učenika

4. Prikupljanje papira – DM „Zeleni korak“

 • Razvijanje eko svijesti i pravilnog ponašanja kod učenika.
 • Razvijanje kulture recikliranja

5. Prikupljanje baterija

 • poticati svijest učenika/vrtićke djece o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija
 • skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva
 • uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode
 • poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša
 • potaknuti ekološku osviještenosti učenika, roditelja te mještana

6. Prikupljanje e-otpada

 • skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz okoliša
 • potaknuti ekološku osviještenosti učenika, roditelja te mještana

Zadatak:

1. Stablo spasi

 • Organiziranje odvoza starog papira
 • Prikupljanje starog papira (bilježnica, knjiga, časopisa i sl.
 •  Odlaganje starog papira u predviđeni spremnik
 •  Isprazniti kartonske kutije škole (u kojima se nalazi stari papir) u plavi spremnik
 • Potaknuti učenike na razvrstavanje otpada

2. Eko paket

 •  Izrada likovnog uratka na zadanu temu od tetrapak ambalaže
 • Prikupljanje tetrapak ambalaže i njeno pravilno odlaganje

3. „Zelena čistka“ – eko akcija

 • Razvoj ekološke svijesti kod učenika
 • Razvijanje i poticanje brige za okoliš
 • Uočavanje problema zagađenja okoliša i njegovog utjecaja na kvalitetan život čovjeka

4. Prikupljanje papira – DM „Zeleni korak“

 • razvrstavanje, korištenje i reciklaža papirnate ambalaže
 •  sudjelovanje na natječaju

5.Prikupljanje baterija

 • razvrstavanje i reciklaža starih baterija
 • sudjelovanje na natječaju

6. Prikupljanje e-otpada

 • prikupljanje e- otpada
 • razumijevanje važnosti pravilnog zbrinjavanje e- otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1. Stablo spasi

 • Listopad, 2019. Akcija prikupljanja papira

2. Eko paket

 • Tijekom godine 2019./2020 - Prijavom na natječaj Eko paket;  Izradom likovnog rada; Prikupljanjem tetrapak ambalaže u školi i kod kuće

3. „Zelena čistka“ – eko akcija

 • Rujan 2019. Odabir lokacije prikladne za čišćenje i uređenje u suradnji s lokalnom zajednicom. Provedba akcije čišćenja i uređenja odabrane lokacije

4. Prikupljanje papira – DM „Zeleni korak“

 •  Prijavom na natječaj Zeleni korak.  Prikupljanjem papirne ambalaže u školi i kod kuće: Svibanj 2020.

5. Prikupljanje baterija

 • Svi učenici.Tijekom godine.

6. Prikupljanje e-otpada

 • Svibanj 2020. Akcijom prikupljanja

Nositelji:

1. Stablo spasi

 • Nastavnica Ivana Soldo Klanac i učenici od 5.– 8.razreda, učitelji i ostali djelatnici škole

2. Eko paket

 • Učiteljica Itana Tomšić, učenici PŠ Soljak
 • Učitelj Matej Ižaković, učenici od 5 – 8 razreda

3. „Zelena čistka“ – eko akcija

 • Učiteljica Ivana Soldo Klanac: organizacija i provedba akcije
 • Učenici 5. razreda– aktivni sudionici

4. Prikupljanje papira – DM „Zeleni korak“

 • Itana Tomšić, učenici PŠ Soljak

5. Prikupljanje baterija

 • Ivana Soldo Klanac, Zora Leko Mlivić, Itana Tomšić

6. Prikupljanje e-otpada

 • Marijela Miletić, nastavnica informatike
Naziv teme: Priroda: Četiri godišnja doba, \
Cilj:

1. Četiri godišnja doba

 • Istražiti i prikazati promjene kroz 4 godišnja doba

2. „A-pćiha, ambrozija!“

 • Upoznati  se s negativnim utjecajem ambrozije na zdravlje, te važnost uništavanja ove biljke.

3. Runjenje cvijeta lavande; Sušenje divljeg šipka

 • Upoznavanje djece s svojstvima i primjenom cvijeta lavande.
 • Upoznavanje djece s načinom sušenja divljeg šipka i njegovom primjenom

4. Reljef, klime, tla i vode Hrvatske

 • Izraditi prezentacije o značajnim prirodnim bogatstvima Hrvatske te potrebi njihova očuvanja za buduće generacije.

5. Šume Hrvatske

 • Izraditi prezentacije o pojedinim vrstama šuma i njihovom gospodarskom iskorištavanju u pojedinim prirodno-geografskim regijama Hrvatske.

6. Environmental problems

 • Prepoznavanje najčešćih problema u okolišu i predlaganje mogućih rješenja za navedene probleme.

7. Živo i neživo

 • Istražiti obilježja živoga i svojstva neživoga u neposrednom okolišu.

 8. Države istočne Europe

 • Izraditi prezentacije o posljednjoj europskoj prašumi, Beloveškoj šumi u Bjelorusiji

Zadatak:

1. Četiri godišnja doba

 • istražiti ljeto, jesen, proljeće i zimu
 • prikupiti slikovni materijal i konkrete uz određeno godišnje doba
 •  pričati o jeseni i usporediti ju s drugim godišnjim dobima
 • naučiti pjesmu o jeseni
 • u skupinama osmisliti i izraditi razglednicu koja prikazuje određeno godišnje doba.

2. „A-pćiha, ambrozija!“

 •  opisati izgled biljke promatranjem fotografije i u neposrednom okolišu
 •  istražiti  o negativnom utjecaju biljke na zdravlje pojedinaca
 • doznati kako spriječiti širenje ove biljke

3. Runjenje cvijeta lavande; Sušenje divljeg šipka

 • Runjene lavande, čišćenje i punjene lavande u vrećice.
 • Branje divljeg šipka, čišćenje i sušenje

4. Reljef, klime, tla i vode Hrvatske

 • Izraditi prezentacije o rijekama Hrvatske, podzemnim vodama, ali i bioraznolikosti koja je u tijesnoj vezi s tlima ovisnima o reljefnim preduvjetima i klimatskim odlikama pojedinih prirodno-geografskih regija Hrvatske. Objasniti nužnost očuvanja prirodnih bogatstava za lokalno stanovništvo i gospodarski razvoj kraja.

5. Šume Hrvatske

 • Odrediti značajke biljnog i životinjskog svijeta u šumama Hrvatske, stupnjeve zaštićenosti, ali i ugroženosti te  mogućnosti očuvanja, značaj za okolno stanovništvo, ulogu kroz povijest, ali i mogućnost održivog turističkog razvoja.

6. Environmental problems

 •  Imenovati ekološke probleme u okolini na lokalnoj i globalnoj razini
 • Dati konkretne savjete što svaki pojedinac može napraviti da bi se umanjili ekološki problemi
 • Izraditi poster/ letak/ video/ prezentaciju u pomoću kojeg će sve to prezentirati

7. Živo i neživo

 •  organizirati izvanučioničnu nastavu u prirodi
 •   prikupiti konkrete (živo i neživo)
 • voditi zabilješke u predviđenu tablicu
 • izraditi plakate u skupinama.

8. Države istočne Europe

 • Odrediti značajke biljnog i životinjskog svijeta u Beloveškoj šumi, stupanj zaštićenosti, ugroženosti i smjernice budućeg održivog razvoja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1. Četiri godišnja doba

 • 25.9.2019. Izrada razglednice

2. „A-pćiha, ambrozija!“

 • Rujan 2019. Provedba akcije.

3. Runjenje cvijeta lavande; Sušenje divljeg šipka

 • Rujan i listopad 2019. Radionica

4. Reljef, klime, tla i vode Hrvatske

 • Studeni, nastavni sat geografije osmih razreda

5. Šume Hrvatske

 • Prosinac, nastavni sat geografije šestih razreda; izrada prezentacija

6. Environmental problems

 • Travanj 2020.Tijekom nekoliko nastavnih sati kroz razgovor, praćenje pisanih i multimedijskih uradaka. Učiteljica/ učenici će fotografijama i prilaganjem izrađenih materijala također pratiti provedbu

7. Živo i neživo

 • Travanj 2020.I zvanučionična nastava u prirodi uz privolu roditelja provest će se kroz jedan školski sat. Učenici će s učiteljicom šetnjom obići različite životne zajednice, prikupljati navedene konkrete, voditi zabilješke i u skupinama izraditi plakate

8. Države istočne Europe

 • Svibanj, nastavni sat geografije sedmih razreda

Nositelji:

1. Četiri godišnja doba

 • Ivana Mandarić, učiteljica RN

2. „A-pćiha, ambrozija!“

 • Katica Validžić i Darinka Vučković, učiteljice RN

3. Runjenje cvijeta lavande; Sušenje divljeg šipka

 • Nevenka Vrljić, vjeroučiteljica

4. Reljef, klime, tla i vode Hrvatske

 • Učiteljica geografije i učenici osmih razreda

5. Šume Hrvatske

 • Učiteljica geografije Iva Medvešek i učenici šestih razreda

6. Environmental problems

 • Ivana Ćosić, učenici osmih razreda

7. Živo i neživo

 • Ivana Mandarić, učiteljica RN

8. Države istočne Europe

 • Učiteljica geografije Iva Medvešek  i učenici sedmih razreda
Naziv teme: Obilježavanje međunarodnih i svjetskih dana zdravlja i kulture: Europski tjedan sporta,Dan borbe protiv AIDS -a, Rijeka ljubavi – humanitarna akcija, Healthy recipes, SVJETSKI DAN ZDRAVLJA
Cilj:

1. Europski tjedan sporta

 • Potaknuti učenike na redovitu sportsku aktivnost,boravak u prirodi,brigu o okolišu, higijenu, zdravu prehranu i razvijati suradnički oblik igre i timski duh.

2. Dan borbe protiv AIDS -a

 • Upoznati učenike s načinom prijenosa AIDS-a te osvijestiti učenike o važnosti zaštite prilikom spolnih odnosa.

3. Rijeka ljubavi – humanitarna akcija

 • Razvoj humanitarnih vrijednosti kod učenika

4. Healthy recipes

 • Isticati važnost zdrave prehrane predlaganjem i pripremanjem zdravih recepata.
 • Promicati tradicionalnu hrvatsku kuhinju

5. Svjetski dan zdravlja

 • Informirati i osvijestiti učenike o važnosti pravilne prehrane, redovitog vježbanja te boravka u prirodi.
 • Istražiti što utječe na unapređenje zdravlja.

Zadatak:

1. Europski tjedan sporta

 • Organizirati tjelovježbu na otvorenom,razne poligone,štafetne i elementarne igre
 • Potaknuti učenike na iskorištavanje prirodnih prepreka za izvođenje tjelovježbe (vježbanje u raznolikom okruženju – iskoristi prostor i predmete oko sebe)
 •  Izrada poligona na otvorenom

2. Dan borbe protiv AIDS -a

 • Predavanje o prijenosu bolesti i načinu zaštite
 • Radionica – izrada crvenih vrpci

3. Rijeka ljubavi – humanitarna akcija

 • prikupljanje prehrambenih i neprehrambenih namirnica za potrebite i donacija istih osječkoj humanitarnoj udruzi „Rijeka ljubavi

4. Healthy recipes

 •  Istražiti tradicionalne zdrave recepte u Slavoniji i Hrvatskoj
 • Opisati, napisati i pripremiti zdrave recepte
 • Snimiti video tutorial o pripremi tih zdravih jela

5. Svjetski dan zdravlja

 • šetnja prirodom
 •  razgovor o važnosti pravilne prehrane
 •  izračunati indeks tjelesne mase
 • izrada poruka o zdravlju
 •  istražiti kako se zaštititi od bolesti,
 •  istražiti o zdravoj prehrani,
 •  istražiti o utjecaju tjelesnog vježbanja na zdravlje,
 • izraditi plakat i prezentirati ga

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1. Europski tjedan sporta

 •    21.-30.9.2019. Tjelovježba na otvorenom
 •     svibanj 2020. - izrada poligona

2.Dan borbe protiv AIDS -a

 • 1.12.2019. - Radionica.

3. Rijeka ljubavi – humanitarna akcija

 • prosinac 2019. sudjelovanjem u akciji

4. Healthy recipes

 •  travanj, svibanj 2020.Provedbu će učiteljica pratiti tijekom nekoliko nastavnih sati, a konačni rezultati bit će vidljivi i na stranicama škole gdje će biti objavljene snimke recepata na engleskom jeziku

5. Svjetski dan zdravlja

 • Travanj 2020. - Informativni razgovori i radionice.
 • 7. travnja 2020.Rad u skupinama: Prva će skupina istražiti kako se štitimo od različitih bolesti, druga skupina o zdravoj prehrani, a treća o utjecaju tjelesnog vježbanja na zdravlje. Izrada plakata i prezentacija.

Nositelji:

1. Europski tjedan sporta

 • Nastavnica Marinka Sabo i učenici od 5. do 8. razreda

2. Dan borbe protiv AIDS -a

 • Nastavnica biologije Ivana Sodo Klanac i učenici 8.a i b razreda

3. Rijeka ljubavi – humanitarna akcija

 • Melita Vragolović (predmetna nastava)
 • Domagoj Vragolović (razredna nastava)

4.Healthy recipes

 • Nastavnica Ivana Ćosić i učenici 6. razreda

5. Svjetski dan zdravlja

 • Ivana Dadić; Ivana Madarić, učiteljice RN

 

Naziv teme: Obilježavanje međunarodnih i svjetskih eko datuma: Dan jabuka, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan voda, Svjetski dan šuma, Svjetski dan obnovljivih izvora energije, DAN PLANETA ZEMLJE, Dan akcije za klimu, Svjetski dan zaštite okoliša, Svjetski
Cilj:

1. Dan jabuka

 • upoznati se sa proizvodima od jabuke
 • osvijestiti važnost jabuke u prehrani čovjeka
 • uvidjeti zastupljenost jabuke u sredstvima široke upotrebe

2. Međunarodni dan zaštite močvara

 • Upoznati učenike s „Ramsarskom konvencijom o močvarama“, kako bi im podigli svijest o vrijednosti močvarnih područja i važnosti njihova očuvanja (Kopački rit, Lonjsko i Mokro polje, Crna  mlaka i donji tok Neretve.

3. Svjetski dan voda

 • naglasiti važnost brige o stanju tekućih i stajaćih voda
 • educirati o posljedicama zagađivanja voda na zdravlje ljudi i životinja
 • razviti smisao o prepoznavanju hrvatskih prirodnih bogatstava u sferi pitke vode
 • ukazati na interpretabilnost vode kao figure u pjesničkom smislu

4. Svjetski dan šuma

 • Upoznati učenike o važnosti šuma za naš planet Zemlju

5. Svjetski dan obnovljivih izvora energije

 • Obilježavanje dana Černobilske katastrofe, osvijestiti potrebu za istraživanjem i korištenjem obnovljivih izvora energije- energija vjetra, sunca , vode i biomase. Istovremeno naglasiti mogući trenutak i ograničenost neobnovljivih izvora energije kao i njihov utjecaj na okoliš i živi svijet u njemu, dakle na cijeli ekosustav.

6. Dan planeta Zemlje

 • Razvijanje svijesti učenika o važnosti očuvanja planeta Zemlje i njegove vrijednosti.
 • Izražavanje brige za okoliš uređenjem učionice

7. Dan akcije za klimu

 • Upozoriti učenike na prirodne klimatske promjene i na ljudsku aktivnost koja utječe na promjenu klime i okoliša. Naglasiti da je čisti zrak temeljno ljudsko pravo, a promjena klime utječe na brzinu prilagođavanja svih vrsta na zemlji. Na promjenu klime najviše utječe industrija, promet, transport, sječa šuma i poljoprivreda, koji zajedno stvaraju stakleničke plinove, što uzrokuje efekt staklenika. Kyoto protocol obvezuje države da smanje onečišćenje atmosfere štetnim plinovima.

8. Svjetski dan zaštite okoliša

 • potaknuti učenike na brigu oko očuvanja okoliša
 • napraviti promjene u vlastitom životu koje će direktno utjecati na dobrobit i zdravlje zajednice
 • osvijestiti važnost i posljedice (ne) brige o okolišu
 • očistiti okoliš škole i razvrstati prikupljeni otpad

9. Svjetski dan oceana

 • Obilježavanje Svjetskog dana oceana ima za cilj isticanje važnosti oceana za život na Zemlji te upozoravanje na posljedice koje bi moglo imati nebriga i pretjerano iskorištavanje morskih prostranstava od strane čovjeka. Oceani kao bitan čimbenik prirodne ravnoteže sve su ugroženiji globalnim zagrijavanjem, pretjeranim izlovom  riba, istrebljenjem kitova i delfina te onečišćenjima s kopna i plovila.

Zadatak:

1. Dan jabuka

 •  Proučavanje sorti jabuka
 •  Izrada proizvoda od jabuke
 • Jabuka u pjesmi , plesu, književnosti i likovnom stvaralaštvu
 •  Proučavanje i izlaganje proizvoda od jabuke
 •  Predavanje vanjskih suradnika
 •  Igre s jabukama

2. Međunarodni dan zaštite močvara

 • Istraživanje literature o močvarnim staništima, gledanje filma i radionice

3Svjetski dan voda

 • obraditi pjesme s dotičnom temom (Slap Dobriše Cesarića te ValGustavaKrkleca)
 • pogledati dokumentarni film o izlijevanju nafte u more te poplavama
 • izraditi plakat s književnim radovima te ilustracijama povezanima sa Svjetskim danom voda
 • razgovorom ukazati na važnost svijesti o pitanju očuvanja vodnih resursa

4. Svjetski dan šuma

 • Odlazak u šumu, praćenje promjena, upoznavanje vrsta drveća u šumi gledanje filma i radionica

5. Svjetski dan obnovljivih izvora energije

 • Istraživanje literature, gledanje isječka filma o Černobilskoj katastrofi,  izrada plakata i PPT prezentacija

6. DAN PLANETA ZEMLJE

 • izrada plakata na temu ,,Kakvu zemlju želimo''
 •  izrada plana uređenja učionice, akcija sadnja cvijeća u suradnji s roditeljima utvrđivanje Eko- učenika koji vode brigu o cvijeću

7Dan akcije za klimu

 • Radionice i izrada PPT prezentacija

8. Svjetski dan zaštite okoliša

 • obrađivati književne predloške u kojima se stavlja naglasak na ljepote krajolika (D. Tadijanović, Visoka žuta žita)

 • razgovarati s učenicima o važnosti zaštite okoliša

 •  pogledati edukativni dokumentarni film o posljedicama nekontroliranog krčenja šume

 •  osmisliti pravila za zaštitu okoliša i napisati ih na plakat

 • prikupiti i razvrstati otpada u okolišu škole

9Svjetski dan oceana

 • Istraživanje literature, gledanje isječka filma o onečišćenju Jadranskog mora, izrada plakata i PPT prezentacija

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1. Dan jabuka

 • 21.10.2019. - Izložba učeničkih radova

2. Međunarodni dan zaštite močvara

 • 2.2.2020. - Aktivnost učenika u istraživanju

3. Svjetski dan voda

 • 18. 3. 2020. – 23. 3. 2020. - gledanje dokumentarnog filma, razgovor, pisanje proznih radova o važnosti očuvanja resursa pitke vode te pjesama po uzoru na Cesarićev Slap

4. Svjetski dan šuma

 • 21.3.2020. Prikupljanjem podataka i radioničkom i terenskom  nastavom

5. Svjetski dan obnovljivih izvora energije

 • 26.4.2020. - izrada PPT prezentacije i plakata

6. DAN PLANETA ZEMLJE

 • Travanj - Prezentacija; Praćenje uspješnosti akcije te prezentiranje rezultata i izvješćivanje sudionika.

7. Dan akcije za klimu

 • 15.5.2020 - PPT prezentacija

8. Svjetski dan zaštite okoliša

 • 3. 6. 2020. – 6. 6. 2020. - razgovor, gledanje dokumentarnog filma, izradaplakata s pravilima za zaštitu okoliša
 • 5. lipnja 2020. - Svjetski dan zaštite okoliša održat će se pod satom razrednika kroz izvanučioničnu nastavu uz privolu roditelja. Učenici će biti podijeljeni skupine. Svaka će skupina biti zadužena za skupljanje određenog otpada/smeća (staklo, plastika, papir i smeće).

9Svjetski dan oceana

 • 8.6.2020. - PPT prezentacija

Nositelji:

1. Dan jabuka : 

 • Učenici: 1. – 4.  razreda, učenici od 5. do 8. razreda, roditelji, vanjski suradnici, nastavnici
 • Voditelj: Darinka Vučković

2. Međunarodni dan zaštite močvara

 • Nastavnica biologije Ivana Sodo Klanac i učenici 6.a i b razreda

3. Svjetski dan voda

 • Ivan Damjanović, magistar edukacije hrvatskog jezika i učenici petih i sedmih razreda

4. Svjetski dan šuma

 • Nastavnica biologije Ivana Sodo Klanac i učenici 6.a i b razreda

5. Svjetski dan obnovljivih izvora energije

 • Nastavnica biologije Ivana Sodo Klanac i učenici 7.a i b razreda

6. DAN PLANETA ZEMLJE

 • Ivana Dadić; Katica Validžić

7. Dan akcije za klimu

 • Nastavnica biologije Ivana Sodo Klanac i učenici 8.a i b razreda

8. Svjetski dan zaštite okoliša

 • Ivan Damjanović, magistar edukacije hrvatskog jezika i učenici petih i sedmih razreda
 • Ivana Mandarić, učiteljica RN

9. Svjetski dan oceana

 • Nastavnica biologije Ivana Sodo Klanac i učenici 6.a i b razreda

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKOLOZI PRAVI TO SMO MI, PAMETNI I VESELI POMAŽEMO PRIRODI! 


Eko himna:

Divno  je  imati nebo, školu, dom.

Graditi i slaviti čitav  život svoj.

Čuvajmo  prirodu i  njezin  divan san,

 Ona nam  je  prilika  za  svaki  novi  dan.

Zato  svi slušajte  ove  pjesme  poj,

Čuvajmo  prirodu  i  njezin  eko-spoj.

 Zato svi  slušajte  ove  pjesme  stih,

 Čuvajmo  prirodu  u  njezi  eko-štih!

  Gradimo  s  ljubavlju  naše  snove  sve,

Stvarajmo  s prirodom, a lošem  reci: “Ne”!

Budi mi  prijatelj u  ovoj  priči sad,

Poštujmo  i  gradimo  novi  eko-raj!