Eko škola

Osnovna škola 'Ivana Brlić Mažuranić', Strizivojna

Braće Radić 166
31410 Strizivojna

Telefon: 031/831 091
Fax: 031/831 357
E-mail: ured@os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr
Web: http://www.os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Andro Mršić
Školski koordinatori: Itana Tomšić, Zora Leko Mlivić, Melita Vragolović
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Arboretum - sadnja voćaka i drugog bilja

  Ovo je višegodišnji projekt koji je započet prošle školske godine 2016./2017. U proljeće su zasađene sadnice različitog voća, a ove godine planiramo sadnju ukrasnih grmova i grmovitog voća. Svrha ovog projekta je aktiviranje djece u poboljšanju i unaprjeđenju okoliša škole te kroz određeni period upotreba dospjelog voća izradom eko sokova, đemova i općenito konzumacije zdravih eko plodova.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predstavnici učenika:
  • HELENA ANDRIĆ 8. a
  • MARIJA IVANETIĆ 8. a
  • JOSIP MARŠIĆ 8. a
  • ANA DAMJANOVIĆ 7.b
  • MARIN JUKIĆ 5. b
  • GABRIJEL VALIDŽIĆ 4. a
 • Predstavnik roditelja :  NATALIJA IVANETIĆ
 • Predstavnici učitelja:
  • ITANA TOMŠIĆ
  • MELITA VRAGOLOVIĆ
  • ZORA LEKO MLIVIĆ
  • MARINA SMETIŠKO (zamjena za IVANU SOLDO - na porodiljnom)
  • IVANA MANDARIĆ
  • MARIJELA MILETIĆ
  • IVANA ĆOSIĆ
  • MATEJ IŽAKOVIĆ
  • SVJETLANA GRBEŠA
  • NEVENKA VRLJIĆ
 • Nenastavno osoblje:
  • LJILJANA MANDARIĆ- spremačica
  • IVAN GAŠPAR- domar
 • Vanjski suradnici:
  • JOSIP ABRAMOVIĆ-komunalno poduzeće „RUNOLIST“
  • HRVOJE GLAVAČEVIĆ- Eko udruga RAZLIČAK
  • PILANA HRAST – STRIZIVOJNA
 • Općina Strizivojna, načelnik JOSIP JAKOBOVIĆ
 • Ravnatelj škole:  ANDRO MRŠIĆ
 • Kumovi:
  • JOSIP ABRAMOVIĆ- komunalno pod. RUNOLIST
  • Općina Strizivojna, Josip Jakobović – načelnik

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: „Gospodarim otpadom“ – eko projekt u suradnji s Općinom Strizivojna
Cilj:

Provedba obrazovno-informativnih aktivnosti u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom


Zadatak:
 • Kreativne i obrazovne radionice
 •  Sadnja biljaka
 •  Izrada edukativnih letaka
 • Prenošenje informacija roditeljima/susjedima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom 2018./2019.

 •  izvješće, fotografiranje

Nositelji:
 • OŠ“Ivana Brlić Mažuranić“ – projektni partner i organizator aktivnosti
 • Općina Strizivojna – projektni prijavitelj
 • Učenici -  nositelji aktivnosti
Naziv teme: Obrazovanje za održivi planet - eko projekt Zeleni Osijek
Cilj:

Edukacija učenika kroz teme održivog razvoja:

 1. Zaštita okoliša
 2. Održivo gospodarenje prirodnim resursima
 3. Klima i energija
 4. Održivo gospodarenje otpadom

Zadatak:
 • Sudjelovanjem u različitim aktivnostima, posjetima i edukacijama osvijestiti ishode MPT Održivog razvoja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom 2019.

 • Radionice
 • Predavanja stručnjaka
 • Izleti i posjeti  lokacijama održivog gospodarenja prirodnim resursima i otpadom

Nositelji:
 • Udruga „Zeleni Osijek“ – organizator i projektni prijavitelj
 • OŠ“Ivana Brlić Mažuranić“  s djelatnicima uključenima u projekt– projektni partner
 • Općina Strizivojna – projektni partner
 • Učenici 5. i 7.razreda – nositelji aktivnosti
Naziv teme: Volimo životinje: Endangered animals, Izložba životinja
Cilj:
 • Osvijstiti potrebu zaštite ugroženih životinja u Hrvastkoj i svijetu
 • Razviti osjećaj brige o različitim životinja iz našeg okruženja te uočiti njihove životne navike

Zadatak:
 • Izrada postera i prezentacije o ugroženim životinjama
 • Sudjelovanje na izložbi životinja i kućnih ljubimaca
 • Fotografiranje, opisivanje, zapažanje o životinjama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Veljača - svibanj 2019.

 • Fotografiranjem, izradom plakata

Nositelji:
 1. Ivana Ćosić i učenici 7.a i 7. b razreda
 2. Učitelj Domagoj Vragolović, učenici RN
Naziv teme: Kreativne radionice: VUNENA PRIČA , Kad se vrijedne ruke slože, Izrada maski od plastične ambalaže
Cilj:
 • Reciklirati stare vunene komade odjeće, proučiti uporabu vune i način njenog dobivanja.
 • Poticanje i razvijanje kreativnosti, osvijestiti mogućnost aktivnog odmora, upoznavanje različitih likovnih tehnika, naučiti raditi u timu, paru, s mlađim ili starijim učenicima.
 •  Informirati, motivirati i osvijestiti djecu o mogućnostima reciklaže i o načinima ponovne upotrebe plastične ambalaže. Razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša.

Zadatak:
 • izraditi predmete od vune, slike s vunom i bojicama, izrada ukrasnih predmeta od vune
 •  izrađivanje ukrasa od prirodnih materijala
 •  izraditi eko maske od plastične ambalaže

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Izložbom likovnih radova.

Nositelji:
 1. Ivanka Ratković, knjižničarka i učiteljice razredne nastave
 2. Iva Rajić i  Zora Leko Mlivić
Naziv teme: Projekti: Projekt šafran, Projekt dijabetes , Erasmus + projekt
Cilj:
 • Podizanje svijesti o opasnostima diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti
 • Educirati učenike o dijabetesu kao bolesti današnjice. Edukacija učenika o važnosti zdrave i uravnotežene prehrane.
 • Cilj razmjene učenika u Erasmus + projektu je razvijanje komunikacijskih vještina, učenje na praktičan način. Učenje o važnosti očuvanja okoliša te razgovor o ekološkim problemima s kojima se susreću u svome mjestu.

Zadatak:
 • Radionice o toleranciji
 • sadnja lukovica šafrana
 • Radionice na temu Dijabetes, bolest modernog društva
 • Ugljikohidratne radionice - Mjerenje glukoze u krvi
 • Radionice na temu očuvanja okoliša
 •  Radionice recikliranja
 • Razgovor i izrada prezentacija o ekološkim problemima
 • Izrada kratkih filmova i PPT prezentacija o važnosti očuvanja okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Radionice. Debata i predavanje. Terenska nastava. Online edukacija

Nositelji:
 1. Nastavnica njemačkog jezika, Melita Vragolović i učenici od 5. do 8. razreda. Učitelj Domagoj Vragolović i učenici od 1 do 4. razreda.
 2. Nastavnica povijesti Zrinka Racić, nastavnica engleskog jezika Ivana Ćosić i školska psihologinja Marija Jurić i učenici  8. razreda koji sudjeluju u programu Easmus+.
Naziv teme: Otpad - recikliranje: Stablo spasi, Eko paket, Krug do srca Zemlje, Zelena čistka
Cilj:

Potaknuti učenike na recikliranje, štednju energije, očuvanju šuma i okoliša.

 


Zadatak:
 • Organiziranje odvoza i prikupljanje starog papira.
 • prikupljanje Tetra Pak ambalaže i kreiranje likovnog rada
 • prikupljanje i odlaganje biootpada
 • sudjelovanje u eko akciji "Zelena čistka"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Izvještajem, akcijama

Nositelji:
 1. Nastavnica geografije Svjetlana Grubeša i učenici od 5.– 8.razreda, učitelji i ostali djelatnici škole
 2. Učitelj likovne kulture: Matej Ižaković i učenici od 5. do 8. razreda 
 3. Učiteljica RN Zora Leko Mlivić i učenici od 1. do 4. razreda
 4. Učiteljica RN Itana Tomšić i učenici od 5. do 8. razreda
Naziv teme: Sajmovi: Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje – sajam kolača, Božićni sajam
Cilj:
 • Upoznati učenike s tradicijom nastanka kruha, približiti im blagovanje i narodne običaje, sudjelovati u prodajnoj izložbi kruha i kolača.
 • Plasirati i prezentirati proizvode zadrugarskih sekcija
 • razvijanje eko poduzetničkog duha

Zadatak:
 • pripremiti prigodan obrazovno zabavni program, organizirati posvetu kruha,  organizirati prodajnu izložbu kruha i kolača
 •  izrada prigodnih proizvoda od prirodnih materijala, prodaja i prezentacija proizvoda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. Listopad 2018. Prigodnom priredbom i prodajnom izložbom
 2. Tijekom godine, proizvodnjom i izradom ukrasa i proizvoda, prosinac 2018., sudjelovanjem na sajmu

Nositelji:
 1. Učiteljica: Ivana Mandarić, razrednici
 2. Zora Leko Mlivić, učiteljica RN, voditelji sekcija

 

Naziv teme: Priroda : Začinsko bilje i školski vrt - Soljak, Uvjeti života, Ambrozija, Hrast, Cvijet
Cilj:
 • Usvojiti znanja i radne navike uzgoja vlastitog bilja i konzumacije zdrave prehrane.
 • Uočiti važnost i suodnos žive i nežive prirode
 • Upoznati se s utjecajem ambrozije na ljudsko zdravlje
 • Objasniti važnost cvijeća za život svih živih bića te važnost sustavne brige za očuvanje i zaštitu različitih vrsta.

 


Zadatak:
 • Proljetna i jesenska sjetva i sadnja vrta;  Briga o biljkama u okolišu škole;  Izrada zimnice;  Sadnja ukrasnog bilja i cvijeća
 • Potaknuti istraživačko učenje u prorodi
 • ukloniti pravilno ambroziju, izraditi plakat
 • Branje i prešanje različitog cvijeće, izrada herbarija, kreativne aktivnosti

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Tijekom školske godine 2018./2019.

 •  Izvanučioničnom nastavom, prikupljanjem i obradom materijala, fotografiranjem

Nositelji:
 1.  Učiteljica: Itana Tomšić i učenici KRO Soljak
 2.  Ivanka Ratković, knjižničarka
 3.   Ivana Mandarić, učiteljica RN, učenici 4a
 4.   Katica Validžić, učiteljica RN, učenici 4 b
 5.   Darinka Vučković, učiteljica RN, učenici 1. r
Naziv teme: Međunarodni dani zdravlja i kulture:Europski tjedan sporta, Europski dan jezika, Dan borbe protiv AIDS -a, Svjetski dan zdravlja
Cilj:
 • Potaknuti učenike na redovitu sportsku aktivnost, higijenu, zdravu prehranu i razvijati suradnički oblik igre.
 • Potaknuti učenike na važnost učenja stranih jezika, međukulturalni suživot, uvažavanje različitosti.
 •  Upoznati učenike s načinom prijenosa AIDS-a te osvijestiti učenike o važnosti zaštite prilikom spolnih odnosa
 • Učenike osvijestiti o važnosti pravilne prehrane, kretanja i brizi o higijeni

Zadatak:
 • Organizirati tjelovježbu na otvorenom. Provesti natjecanje u raznim sportovima ( nogomet, odbojka, rukomet, košarka ) među razredima.
 • Potaknuti učenike na iskorištavanje prirodnih prepreka za izvođenje tjelovježbe
 • Izrada eko utega  
 • izrada tradicionalnog kolača
 • Predavanje o prijenosu bolesti i načinu zaštite
 • Radionica – izrada crvenih vrpci
 •  Provođenje ankete o prehrambenim navikama, bavljenja sportom i održavanju higijena.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Obilježavanje na same spomenute datume dana koji se obilježavaju ili neposredno iza njih u 2018./2019.

 • Vježbanje na otvorenom; Natjecanje među učenicima
 • Pečenje domaće štrudle, Radionice u učionici.

Nositelji:
 1. Nastavnica tjelesne kulture Marinka Sabo i učenici od 5. do 8. razreda.
 2. Nastavnica njemačkog jezika, Melita Vragolović i učenici od 5. do 8. razreda
 3. Nastavnica biologije Marina Smetiško i učenici 8.a i 8. b razreda
Naziv teme: Međunarodni i svjetski dani ekologije: Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, Dan planeta Zemlje , Dan Voda, Svjetski dan zaštite okoliša
Cilj:
 • obilježiti važne međunarodne i svjetske eko datume
 • objasniti važnost zraka za život i važnost zaštite zraka od onečišćenja te potaknuti na istraživačko učenje
 • podizanje razine svijesti o važnosti zaštite i očuvanja okoliša i prirode
 • učiti otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, doživjeti prirodu svim osjetilima, uočavati i povezivati uzroke i posljedice promatranih pojava, razumjeti međusobnu ovisnost ljudi i prirode. Uočiti značenje voda za život ljudi i razvijanje ekološke svijesti.
 • potaknuti učenike na važnost očuvanja okoliša, osvijestiti važnost brige o okolišu, napraviti promjene u vlastitom životu i tako izravno utjecati na očuvanje okoliša, a u konačnici i na vlastito zdravlje, preuzimanje odgovornosti za očuvanje planeta

   


Zadatak:
 • uputiti učenike na pravilno provođenje istraživanja,  pratiti načine prikupljanja i bilježenja podataka,  obraditi prikupljene podatke te ih prezentirati (PPT)
 •  igranje online igara
 • osmišljavanje plakata za spašavanje planeta Zemlje
 •  provesti akciju čišćenja odabrane lokacije, pridonijeti izgradnji ekološke svijesti učenika
 •  prepoznati sebe kao odgovornu osobu koja svojim postupcima može pomoći/odmoći zaštiti planeta Zemlje, čitanje eko priča, pisanje eko poruka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Na same dane obilježavanja ili neposredno nakon njih.
 • Prezentiranjem, osmišljavanjem plakata, akcijama čišćenja, pisanim radovima.

Nositelji:
 1. Ivana Mandarić, učiteljica RN, učenici 4.a
 2. Katica Validžić, učiteljica RN, učenici 4.b
 3. Nastavnica informatike: Mirela Korajac i učenici prvog razreda.
 4. Ivana Dadić, učiteljica RN i učenici 2.b
 5. Sanja Šalinović- Klasović, prof. hrvatskog jezika i učenici 6. i 8. razreda

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Međunarodni i svjetski eko datumi
Ostvareni ciljevi:
 • Dan planeta Zemlje
  • Učenicima je podignuta razine svijesti o važnosti zaštite i očuvanja okoliša i prirode.
 • OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ZAŠTITE MOČVARE I MOČVARNIH STANIŠTA
  • Obilježiti međunarodni dan močvara i osvijestiti važnost očuvanja močvarnih staništa.
 • Dan voda
  • Učenici su uočili značenje voda za život ljudi na Zemlji i razvijanje ekološke svijesti. Sudjelovanje na natječajima. 
 • Svjetski dan zaštite okoliša
  • Učenici su potaknuti  na važnost očuvanja okoliša. Osvijestili su  vlastite mogućnosti utecaja na očuvanje okoliša i preuzeli odgovornosti za očuvanje planeta.

Realizirani zadaci:
 • Čitanje eko priča i pisanje eko poruka na zadanom predlošku (Moj sat za planet Zemlju), slikanje i crtanje planete Zemlje.
 • Nastava u prirodi: istraživanje o temperaturi tla i biološkoj raznolikosti.
 • Razgovor i izrada plakata o zaštiti močvara
 • Razgovor o važnosti očuvanja voda i važnosti vode za život na Zemlji, posjet vodama u zavičaju, slikanje voda, pisanje pjesmica i sastavaka na temu vode, sudjelovanje na natječaju Pjesma nam u srcu, izrada slikovnice Tiha knjiga o vodi.
 • Razgovor s učenicima o zaštiti okoliša,gledanje poticajnog filma o najvećim i najopasnijim zagađivačima okoliša, čišćenje prostora oko škole, izrada plakat o zaštiti okoliša, izrada pisanih radove (proza/poezija) na temu prirode i čistog okoliša.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljica RN Ivana Dadić i učenici 2. razreda; učiteljica RN Ivana Mandarić i Katica Validžić i učenici 4. razreda
 • Svjetlana Grubeša, učiteljica prirode i biologije i učenici 5. razreda
 • Učiteljica Itana Tomšć i učenici PŠ Soljak, učiteljica Svjetlana Grubeša, učiteljica prirode i biologije i učenici 5. razreda
 • Sanja Šalinović Klasović, prof. hrvatskog jezika i učenici 6. i 8. razreda
Naziv teme: Međunarodni i svjetski dani zdravlja i kulture
Ostvareni ciljevi:
 • Europski tjedan sporta
  • Učenici su potaknutni na redovitu sportsku aktivnost, higijenu,  zdravu prehranu i suradniče aktivnosti.
 • Europski dan jezika
  • Učenici su koristili strani jezik i osvijestili važnost poznavanja stranoga jezika,uvažavanja različitosti i različitih kultura.
 • Dan borbe protiv AIDS-a
  • Učenici su upoznati s načinom prijenosa AIDS-a i važnosti zaštite prilikom spolnih odnosa.

Realizirani zadaci:
 • Organizirana je tjelovježba na otvorenom gdje su učenici iskorištavali prirodno okruženje i prepreke za tjelesno vježbanje. Također, izradili su utege od plastični boca i tako dali novu funkciju odbačenim proizvodima. Provedena su natjecanje među razredima u različitim sportovima.
 • Rad na proširenju jezika, pečenje domaće štrudle, prezentacija štrudle i degustacija, razgovor i informiranje sumještana, izrada plakata, letka, provođenje ankete.
 • Predavanje o prijenosu bolesti i načinu zaštite, radionica – izrada crvenih vrpci.

Vrijeme realizacije:

Rujan - prosinac 2018.

 


Nositelji:
 • Učiteljica TZK Marinka Sabo i učenici predmetne nastave
 • Nastavnica njemačkog jezika Melita Vragolović i učenici predmetne nastave
 • Nastavnica biologije Marina Smetiško i učenici 8.razreda
Naziv teme: Priroda
Ostvareni ciljevi:
 • Uvijeti života
  • Terenskom nastavom učenici su upoznali pojam prirode i suodnos žive i nežive prirode te uvjeta života
 • Apćiha ambrozija
  • Učenici su se upoznali sa  štetnim utjecajem ambrozije i važnosti njezina pravilnog uništavanja.
 • Začinsko bilje i školski vrt Soljak
  • Učenici su usvojiili znanja i radne navike uzgoja vlastitog bilja i konzumacije zdrave prehrane.
 • Hrast
  • Učenici su potaknuti na recikliranje, štednju energije, očuvanje šuma i okoliša i pošumljavanja. 

Realizirani zadaci:
 • Na izvanučioničnoj nastavi učenici su boravili u prirodi i prikupiljali konkrete (živa i neživa priroda) i razvrstavali ih. Izradili su  plakat   „Živa i neživa priroda“.
 • Učenici su naučili prepoznati ambroziju i objasniti  njezin negativan utjecaj  na zdravlje, opisati alergijsku reakciju na ambroziju i postupanje u slučaju pojavljivanja.Upoznali su  postupke za pravilno uništavanja biljke i izradili plakat kojim su mještane pozvatli na odgovorno postupanje.
 • Odrađenja je proljetna i jesenska sjetva i sadnja vrta, cjelogodišnja briga o biljkama u okolišu škole, izrada zimnice i vegete od uzgojenog povrća, sadnja ukrasnog bilja i cvijeća
 • Prikupljanje i sadnja žireva hrasta lužnjaka u teglice te cjelogodišnja briga o njima. Sadnja uspješno uzgojenih mladica u dvorištu škole. Obilježavanje Svjetskog dana šume 21. ožujka (plakat provedbe sadnje žireva hrasta lužnjaka)

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljica RN Ivana Mandarić, učiteljica RN Katica Validžić, učenici 4. razreda
 • Učiteljica RN Katica Validžić i učiteljica RN Darinka Vučković
 • Učiteljica geografije Svjetlana Grubeša
 • Učiteljica RN Itana Tomšić, učenici PŠ Soljak
Naziv teme: Recikliranje
Ostvareni ciljevi:
 • Stablo spasi / Zeleni korak
  • Prikupljanje starog papira u svrhu reciklaže. Sudjelovanje na natječaju "Zeleni korak".
 • Eko paket
  • Sudjelovanje u Eko natječaju Međunarodnih Eko škola. Prikupljanje Tetra pak ambalaže i izrada kreativnih uradaka
 • Zelena čistka - uređenje kolodvora Strizivojna - Vrpolje
  • Sudjelovanje u akciji čišćenja i uređenja okoliša „Zelena čistka“. Čišćenje i uređenje zelene provršine kolodvora Strizivojna - Vrpolje.
 • Prikupljanje EE - otpada
  • Prikupiti elektronički otpad i pravilno ga reciklirati.

Realizirani zadaci:

1.Prikupljenje starog papira i organiziranje odvoza. Osvještenost učenika o važnosti odvajanja otpada i kontinuiranom činjenju.

2. Prikupljanje i odvajanje  Tetra pak ambalaže na ispravan način. Izrada kreativnih likovnih radova potaknutih zadanom temom natječaja. Sudjelovanje na natječaju. 

3. Organizacija čišćenja i uređenja zelene površine kolodvora. Popravak i bojanje klupa, sadnja cvijeća. 

4. Učenici i nastavnici prikupili su e-otpad u školi i svojim domovima te ga je specijalizirana tvrtka preuzela. Gledanje edukativnog filma o EE -otpadu.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svjetlana Grubeša, učiteljica RN / Itana Tomšić učiteljica RN
 • Matej Ižaković, učitelj likovne kulture, Svjetlana Grubeša učiteljica RN
 • Itana Tomšić, učiteljica RN
 • Nastavnica informatike, Marijela Miletić
Naziv teme: Volimo životinje
Ostvareni ciljevi:
 • Endangered animals
  • Učenici su upoznali ugrožene životinje u Hrvatskoj i svijetu i izradili prezentacije o njima na engleskom jeziku.

Realizirani zadaci:
 • Izrada postera i prezentacija o ugroženim životinjama sa savjetima kako im možemo pomići.

Vrijeme realizacije:

Veljača 2019.


Nositelji:
 • Učiteljica engleskog jezika Ivana Ćosić, učenici 7. razreda
Naziv teme: Projekti s vanjskim suradnicima
Ostvareni ciljevi:
 • Gospodarim otpadom
  • Provedene su  obrazovno-informativne aktivnosti u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom.

Realizirani zadaci:
 • Organizacija i provedba radionica o recikliranju i odvajanju otpada s učenicima razredne nastave. Podjela majica projekta i edukativnih bojanki. Izrada edukativnih letaka o odvajanju otpada. Osmišljavanje igrokaza o recikliranju "Dvije čiste", uvježbavanje i sudjelovanje na natječaju s još četiri škole sudionice projekta.

Vrijeme realizacije:

Ožujak - lipanj 2019.

 


Nositelji:
 • Zora Leko - Mlivić, učiteljica RN i učenici RN
Naziv teme: Projekti škole
Ostvareni ciljevi:
 • Projekt šafran
  • Učenici su upoznati s temom Holokausta i osvješteni o opasnostima diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti. Sadnjom lukovica i promatranjem cvijeća kako raste potaknuto je kontinuirano učenje o važnosti tolerancije i poštovanja.
 • Projekt dijabetes
  • Učenici su upoznati s  bolesti dijabetes i kako ju prevenirati zdravom  i uravnoteženom prehranom.
 • Erasmus +
  • Ostvarena je suradnja s partnerskim školama iz Češke, Slovačke, Danske i Turske. Ostvaren je posjet Danskoj (pet učenika i troje nastavnika) te Slovačkoj (pet učenika i dvoje nastavnika). Cilj razmjene učenika bio je razvijanje komunikacijskih vještina, učenje na praktičan način. Vođeni su razgovori o ekološkim problemima s kojima se susreću u svome mjestu.

Realizirani zadaci:
 • Odrađena je radionica o toleranciji i nenasilnom rješavanju sukoba. Učenici su pripremili zemlju  za sadnju lukovica šafrana te nastavili  brigu o lukovicama bilježeći rast samoga cvijeta. 
 • Ostvarene su radionice na temu Dijabetes, bolest modernog društva, ugljikohidratne radionice te mjerenje glukoze u krvi. 
 • Odrađene su radionice na temu očuvanja okoliša, radionice recikliranja, razgovori među učenicima i izrada prezentacija o ekološkim problemima kao i izrada kratkih filmova i PPT prezentacija o važnosti očuvanja okoliša.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Zrinka Racić, nastavnica Povijesti i učenici 8. razreda
 • Domagoj Vragolović, učitelj RN i učenici RN
 • Učiteljica Melita Vragolović, nastavnica njemačkog jezika i učenici predmetne nastave
 • Zrinka Racić, nastavnica povijesti, Marija Jurić, psihologinja, Ivana Ćosić, nastavnica engleskog jezika te učenici 8. razreda
Naziv teme: Kreativne radionice
Ostvareni ciljevi:
 • Kad se vrijedne ruke slože
  • Potaknuta je kreativnost kod učenika, upoznali su se sa različitim likovnim tehnikama, naučili raditi u timu, paru, s mlađim ili starijim učenicima.Sudjelovali u radu i aktivnostima u zajednici.
 • Vunena priča
  • Poučeni su o postojanju različitih tehnika likovnog stvaralaštva, istražili tkanje kao jedan vid umjetničke ali i uporabne aktivnosti, reciklirali stare vunene komade odjeće, proučili uporabu vune i način njenog dobivanja.
 • Izrada maski od plastične ambalaže
  • Učenicima je prikazana mogućnost reciklaže te način ponovne upotrebe plastične ambalaže. Osviještena je važnost očuvanja okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Stvoreni su prigodni ukrasi i proizvoda od prirodnih materijala za različite datume i blagdane koje slavimo u školi - božićni sajam, projekti, maškare, valentinovo, Uskrs i dr.
 • Izrada različitih radova od vune, ali i ostalih prirodnih materijala u stvaranju  likovnih djela. 
 • Korištenjem plastičnih boca učenici su izradili originalne mini maske - lutkice. 

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ivanka Ratković, knjižničarka; voditelji sekcija zadruge, Ivanka Ratković, knjižničarka, Zora Leko Mlivić, učiteljica RN, Iva Rajić, učiteljica RN, Itana Tomšić, učiteljica RN
Naziv teme: Sajmovi - Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje; Božićni sajam
Ostvareni ciljevi:
 • Sajam - Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje
  • Učenici su upoznati s tradicijom nastanka kruha, približeni su im  narodni običaji našega zavičaja i načini blagovanja. U suradnji s roditeljima i lokalnom zajenicom sudjelovali su na prodajnoj izložbi kruha i kolača. Ostvarili su povezanost s međupredmetnom temom poduzetništva.
 • Sajam - Božićni sajam
  • Učenici su sudjelovali su na Božićnom sajmu prodajnog karaktera.  Na radionicama zadruge izradili su unikatne radove koje su izložili i prodavali na sjamu. (drvene snjegoviće, vunene privjeske, lizalice, vrećice lavande, kolače i sl.)

Realizirani zadaci:
 • pripremili prigodan obrazovno zabavni program
 • organizirali posvetu kruha
 • organizirali prodajnu izložbu kruha i kolača
 • načinili suvenire za prodaju na Božićnom sajmu
 • sudjelovali u realizaciji prodaje i prezentaciji suvenira

Vrijeme realizacije:

Listopad-prosinac 2018.


Nositelji:
 • Ivana Mandarić, učiteljica RN, Zora Leko Mlivić, učiteljica RN, učitelji, voditelji sekcija zadruge, učenici,roditelji, lokalna zajednica.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKOLOZI PRAVI TO SMO MI, PAMETNI I VESELI POMAŽEMO PRIRODI! 


Eko himna:

Divno  je  imati nebo, školu, dom.

Graditi i slaviti čitav  život svoj.

Čuvajmo  prirodu i  njezin  divan san,

Ona nam  je  prilika  za  svaki  novi  dan.

 

Zato  svi slušajte  ove  pjesme  poj,

Čuvajmo  prirodu  i  njezin  eko-spoj.

Zato svi  slušajte  ove  pjesme  stih,

Čuvajmo  prirodu  u  njezi  eko-štih!

 

Gradimo  s  ljubavlju  naše  snove  sve,

Stvarajmo  s prirodom, a lošem  reci: “Ne”!

Budi mi  prijatelj u  ovoj  priči sad,

Poštujmo  i  gradimo  novi  eko-raj!