Eko škola

Osnovna škola dr. Ante Starčevića, Zagreb

Sv. Leopolda Mandića 55
10040 Zagreb

Telefon: 01/2851-615
Fax: 01/2950-606
E-mail: skola@os-astarcevica-zg.skole.hr
Web: http://os-astarcevica-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Nikica Mihaljević
Školski koordinatori: Jasmina Šilić
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnatelj škole Nikica Mihaljević, prof.
 • pedagoginja škole Danijela Domitrović, prof.
 • učitelji / voditelji programa:
 1. Dubravka Volenec, prof.
 2. Brankica Makšijan, učiteljica razredne nastave
 3. Jasmina Šilić, prof.
 • učenici: 
 1.      Bruno Filipović, 5.a
 2.       Paula Stajčić, 6.a
 3.       Dora Gilić , 7.a
 4.       Petra Vokić, 7.a
 5.       Mirna Mareković, 7.b
 6.       Drilon Gecaj, 7.b
 7.       Elena Herceg, 7.c
 • domar škole: Ivica Bolešić
 • predstavnik  lokalne zajednice, gospodin Božidar Macan
 • predstavnica roditelja učenika Sanja Varadin


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: RECIKLIRAJMO!
Cilj:
 • Razlikovati smeće od otpada
 • Osvijestiti potrebu smanjenja otpada i mogućnosti ponovne upotrebe predmeta i materijala
 • Razvijati pravilan i odgovoran odnos prema okolišu u kojem živimo

Zadatak:

Učenik će:

 • istražiti što je recikliranje otpada te koje su mogućnosti recikliranja u svrhu izrade novih uporabnih i ukrasnih predmeta
 • osvijestiti važnost recikliranja i ponovne uporabe starih ili već korištenih proizvoda
 • biti potaknut na razmišljanje i raspravu o svojoj ulozi  u smanjenju onečišćenja okoliša
 • usvojiti i promicati odgovorno ponašanje prema prirodi i društvu u kojem se nalazi  


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od listopada 2018. – svibanja 2019.

 • pronalaženje i prikupljanje informacija (koristeći različite izvore znanja)
 • prikupljanje starog ili već korištenog materijala
 • izrada uporabnih predmeta i ukrasa od recikliranog materijala
 • modeliranje, oslikavanje i dizajn novih predmeta  
 • izložba i predstavljanje izrađenih predmeta
 • obilježavanje Međunarodnog dana bez kupovine 23.11. i Svjetskog dana zaštite okoliša 5.6.


Nositelji:
 • Učenici trećih razreda i njihove učiteljice.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Reciklirajmo!
Ostvareni ciljevi:
 • Razlikovati smeće od otpada
 • Osvijestiti potrebu smanjenja otpada i mogućnosti ponovne upotrebe predmeta i materijala
 • Razvijati pravilan i odgovoran odnos prema okolišu u kojem živimo

Realizirani zadaci:
 • pronalaženje i prikupljanje informacija (koristeći različite izvore znanja)
 • prikupljanje starog ili već korištenog materijala
 • izrada uporabnih predmeta i ukrasa od recikliranog materijala
 • modeliranje, oslikavanje i dizajn novih predmeta  
 • izložba i predstavljanje izrađenih predmeta
 • obilježavanje Međunarodnog dana bez kupovine 23.11. i Svjetskog dana zaštite okoliša 5.6.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018. / 2019..


Nositelji:
 • Učiteljice: Ivona Gornik, Nives Macukić, Brankica Makšijan i učenici trećih razreda.
Naziv teme: Cvrkutom ti kažem hvala - nastavak projekta
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijati svijest o povezanosti pojava u prirodi i njihovu utjecaju na čovjeka i sredinu u kojoj živi
 • Upoznati učenike s mogućnošću uravnoteženog suživota s prirodom na obostranu korist
 • Razvijati kod učenika empatiju i suosjećanje za živa bića iz okoline (ptice, mali sisavci, domaće i kućne životinje)
 • Poticati djecu na konkretne radnje za zaštitu okoliša: čistiti, održavati, saditi, hraniti ptice preko zime
 • Edukacijskim programom upoznati ih sa znanjima i vještinama koje su potrebne za provedbu aktivnosti i izvan škole, tj. u svakodnevnom životu.


Realizirani zadaci:
 • edukativne radionice
 • iznošenje vlastitih iskustava na eko teme
 • izrada hranilica za ptice različitih vrsta
 • odlazak u prirodu (šume, parkovi, org. izleti)
 • uređenje okolice škole (postavljanje putokaza, mjesta za odlaganje hrane za ptice, školski vrt)
 • promatranje dostupnih životinja na njihovim prirodnim staništima (vjeverice, ježevi, ptice)
 • briga i postupanje prema domaćim životinjama i kućnim ljubimcima
 • suradnja s institucijama (Društvo za zaštitu ptica i prirode, Hrv. šume i sl)
 • prezentacija rezultata


Vrijeme realizacije:

Kroz školsku godinu 2018./2019., sezonski, radovi i postupci vezani uz zimski i proljetni period


Nositelji:
 • Učitelji – suradnici, D. Volenec                                                           

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

U čistom zraku ptičji let,

Jedan cvijet za bolji svijet,

Nek' u bistroj rijeci riba pliva,

Nek' se zlati naša prostrana njiva.

1.      Ja sam koš, vjerujte mi, nisam loš!

        Bacaj u mene smeće, imat ćete više sreće!

2.     Razvrstavaj smeće i otpad!

3.     Svjetlo gasi, energiju spasi!

4.     Štedi vodu!

5.     Ako primijetiš kvar, pozovi i doći će domar!

6.     Čuvaj prirodu!

7.     Šume ne krči, već kroz njih trči!

8.     Koristi ekološku ambalažu.

9.     Budi zdraviji i jači, do škole pješači!


Eko himna: