Eko škola

Osnovna škola Breznički Hum

Breznički Hum 14
42225 Breznički Hum

Telefon: 042/618225
Fax: 042/209827
E-mail: ured@os-breznicki-hum.skole.hr
Web: http://os-breznički-hum.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vesna Ivančan
Školski koordinatori: Anita Ivančan Božurić, Ana Skuhala, Barica Mlinarek
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Izrada digitalne i pisane zbirke biljki i drveća našeg školskog vrta -nastavak projekta

  Cilj projekta:- stvaranje motivacije za rad u timovima, primijeniti, - naučiti i usvojiti nova znanja za izradu digitalne zbirke pomoću različitih programa. Namjena projekta: -naučeno gradivo za izradu digitalne zbirke primijeniti u praksi. Nositelji projekta: svi učitelji, učitelj prirode i biologije, pedagog, knjižničar, svi učenici, roditelji. Način realizacije:nakon što smo upoznali biljke i drveće našeg školskog vrta (njihova ljekovita svojstava, njihovo porijeklo) fotografirali, snimali i sakupljali radove; fotografije i sav sakupljeni i raspoloživi materijal spojili u jednu cjelinu-digitalnu zbirku,u nastavku projekta napravili smo i zbirku u pisanom obliku. tako da ćemo biljke i drveće imati u pisanom i digitalnom obliku.

 • SURADNJA S DRUGIM ŠKOLAMA- projekt „Zajedno smo jači“ ( OŠ Visoko )

  Cilj projekta: Suradnja Eko škola, razmjena pozitivnih iskustava. Namjena projekta:Izgradnja pozitivnog stava prema očuvanju okoliša i stjecanje kulture življenja u zdravom okolišu.Nositelji projekta:Školski koordinatori programa Eko škole, učiteljice kemije i biologije, učenici. Način realizacije:Predstavljanje školskih ekoloških aktivnosti kroz Eko kviz, prigodne prezentacije istraživačkog rada, literarne i likovne radove

 • Sadnja drveća u školskom dvorištu

  Učenici petog razreda posadili su nekoliko drva u školskom dvorištu i ostalim učenicima u školi istaknuli važnost planirane sadnje, a u svrhu smanjenja siječe drveća čime će doprinijeti poboljšanju vlastite životne sredine, ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena naglašavajući važnosti biljaka za smanjenje klimatskih promjena izazvanih čovjekovim djelovanjem.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Vesna Ivančan, ravnateljica
 • Anita Ivančan Božurić, pedagoginja, školski koordinator
 • Ivana Nogić, knjižničarka
 • Ana Skuhala, učiteljica prirode i biologije
 • Barica Mlinarek, učiteljica razredne nastave
 • Ruža Futač, učiteljica razredne nastave
 • Melani Brckan, učenica
 • Martin Futač, učenik
 • Katica Bukal, kuharica
 • Zvonko Futač, domar
 • Zoran Hegedić, načelnik općine Breznički Hum, vanjski član
 • Ivana Stublić, predstavnik Vijeća roditelja, vanjski član

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Pravilna pehrana
Cilj:
 • objasniti značenje redovite i pravilne prehrane za razvoj učenika
 • imenovati pojedinu hranu i pića koja treba izbjegavati ili koristiti u manjim količinama
 • osposobljavati učenike da se znaju pravilno i zdravo hraniti
 • razvijati sposobnost uočavanja, uspoređivanja, opisivanja i logičkog zaključivanja
 • izgrađivati svijest o potrebi očuvanja zdravlja kroz pravilnu prehranu
 • uvažavati napore roditelja da nam osiguraju zdravu i kvalitetnu prehranu
 • poticati radne navike kod učenika za pripremanje hrane

Zadatak:
 • Provodba načela zdrave prehrane i pravilnih prehrambenih navika te briga o važnosti zdravog školskog doručka i ručka. predavanja, radionica, plakata i slično.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Predavanja, radionica, plakata i slično.

Nositelji:
 • Pedagoginja, razrednici, učenici.
Naziv teme: Otpad -recikliranje
Cilj:
 • uočiti da postoje različite vrste otpada
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpad
 • upoznati opasni otpad
 • naučiti da postoji tzv. korisni otpad,
 • uočiti da  recikliranjem smanjujemo količinu otpada, ali i štedimo
 • naučiti proizvoditi kompost
 • stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada
 • upoznati neke načine iskorištavanja otpada u ukrasne i uporabne svrhe
 • uočiti pogrešne navike nas, ali i drugih,
 • surađivati s mjesnom zajednicom,
 • osvještavati mještane o uočenim neprihvatljivim navikama i ponašanjima,
 • ukazivati na ljepotu prirode bez otpada, djelovati djelima i porukama na svijest učenika, ali i na svijest mještana.

Zadatak:
 • akcije skupljanja, selektiranja i zbrinjavanja  papirne ambalaže i baterija
 • preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete, izrada čestitaka, ukrašavanje staklenih bočica,  korištenje PVC ambalaže za lutke i sl.
 • sudjelovanje u akcijama čišćenja neuređenih odlagališta otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020

 • Analize sakupljenog papira vaganjem, izradom dijagrama, radionice izrade  ukrasnih predmeta i organizirane aktivnosti čišćenja okoliša. 

Nositelji:
 • učenici, razrednici, pedagoginja,djelatnici škole i lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Pravilna prehrana
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su spoznali  važnosti zdrave, raznolike i redovne prehrane za razvoj i zdravlje.
 • Tema je  obuhvatila učioničku i izvanučioničku nastavu učenika koja potiče samostalni istraživački duh i učionički rad u skupinama.

 


Realizirani zadaci:
 • Učenici su proučavali razne namirnice te timski izrađivali plakate i prezentirali ih, izradili piramide zdrave prehrane iz likovne kulture te 'odradili' kulinarsko-praktični dio kušajući različite vrste namirnica.Procijenili važnost konzumiranja voća, povrća, sjemenki i  orašastih plodova, samostalno izradili primjer zdravog  dnevnog jelovnika ovisno o godišnjem dobu i tradiciji kraja u kojem žive. 

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, eko patrola, razrednici, pedagoginja i kuharica.
Naziv teme: Otpad - recikliranje
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljanje i razvrstavanje otpada aktivnost je koju realiziramo u suradnji s tvrtkom “Hamburger Recycling”.
 • Organiziramo redovito prikupljanje starog papira nastalog u nastavnom procesu u kutijama Papirko, koje se nalaze po svim učionicama i prostorijama, a krajem svakog mjeseca imamo sakupljanje i vaganje papira po razrednim odjelima.

Realizirani zadaci:
 • Vidljiva je uporaba otpada u nastavi, posebno u likovnim radionicama, prilikom izrade plakata, čestitaka i pozivnica.
 • Većina nastalih radova izlagana je tijekom školske godine u prostorima škole, a određeni radovi poslani su i na izložbe.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, razrednici, pedagoginja i roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 • ČISTI ZRAK, ČISTA VODA, ČISTO TLO ZNAČE ZDRAVLJE
 • NE BACAJTE SMEĆE, JER SE SAMO OČISTITI NEĆE
 • BEZ ŽIVOTINJA I PTICA PRIRODA BI ZANIJEMILA OD TUGE
 • U PRIRODI NE OSTAVLJAJ NIŠTA OSIM TRAGOVA SVOJIH STOPALA

POUČI I DRUGE O VAŽNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA


Eko himna:

1. Smeće razvrstavamo;

baterije prikupljamo,

papir recikliramo,

plastiku sakupljamo.

 

REF: Protiv nereda se borimo,

neposlušne korimo,

priroda nam dobrim vraća,

to đak svaki sada shvaća.

 

2. Vrt smo uredili,

okoliš očistili,

biljke zasadili,

nagradu zaradili.

 

REF: Protiv nereda se borimo,

neposlušne korimo,

priroda nam dobrim vraća,

to đak svaki sada shvaća.

 

 

3. Plodove smo ubrali,

smeće smo pokupili,

u okoliš ulažemo,

s prirodom se slažemo.

 

REF: Protiv nereda se borimo,

neposlušne korimo,

priroda nam dobrim vraća,

to đak svaki sada shvaća.

 

4. Na okoliš pazite,

travu obilazite,

budite dobri i vi,

želimo da priroda ozdravi!