Eko škola

Osnovna škola Breznički Hum

Breznički Hum 14
42225 Breznički Hum

Telefon: 042/618225
Fax: 042/209827
E-mail: ured@os-breznicki-hum.skole.hr
Web: http://os-breznički-hum.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vesna Ivančan
Školski koordinatori: Anita Ivančan Božurić, Ana Skuhala, Barica Mlinarek
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Izrada digitalne zbirke biljki i drveća našeg školskog vrta -nastavak projekta

  Cilj projekta:- stvaranje motivacije za rad u timovima, primijeniti, - naučiti i usvojiti nova znanja za izradu digitalne zbirke pomoću različitih programa. Namjena projekta: -naučeno gradivo za izradu digitalne zbirke primijeniti u praksi. Nositelji projekta: svi učitelji, učitelj prirode i biologije, pedagog, knjižničar, svi učenici, roditelji. Način realizacije:nakon što smo upoznali biljke i drveće našeg školskog vrta (njihova ljekovita svojstava, njihovo porijeklo) u nastavku projekta smo fotografirali, snimali i sakupljali radove; te ćemo sada fotografije i sav sakupljeni i raspoloživi materijal spojiti u jednu cjelinu-digitalnu zbirku.

 • SURADNJA S DRUGIM ŠKOLAMA- projekt „Zajedno smo jači“ ( OŠ Visoko )

  Cilj projekta: Suradnja Eko škola, razmjena pozitivnih iskustava. Namjena projekta:Izgradnja pozitivnog stava prema očuvanju okoliša i stjecanje kulture življenja u zdravom okolišu.Nositelji projekta:Školski koordinatori programa Eko škole, učiteljice kemije i biologije, učenici. Način realizacije:Predstavljanje školskih ekoloških aktivnosti kroz Eko kviz, prigodne prezentacije istraživačkog rada, literarne i likovne radove

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Vesna Ivančan, ravnateljica
 • Anita Ivančan Božurić, pedagoginja, školski koordinator
 • Ivana Nogić, knjižničarka
 • Ana Skuhala, učiteljica prirode i biologije
 • Barica Mlinarek, učiteljica razredne nastave
 • Ruža Futač, učiteljica razredne nastave
 • Melani Brckan, učenica
 • Katica Bukal, kuharica
 • Zvonko Futač, domar
 • Zoran Hegedić, načelnik općine Breznički Hum, vanjski član
 • Nataša Črlenec, predstavnik Vijeća roditelja, vanjski član


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Štednja el.energije
Cilj:

 • upoznati način proizvodnje el. energije,
 • uočiti da potrošnja el. energije kao i drugih energenata ovisi isključivo o našem ponašanju,
 • osvijestiti učenike djelatnike škole i mještane  da smanjenjem potrošnje štedimo novac, ali i druge energente

 


Zadatak:

 • Predavanje  o načinu proizvodnje el.energije i potrebi racionalnog korištenja el.instalacija
 • Praćenje potrošnje el.energije u školi
 • Postavljanje upozoravajućih natpisa iznad prekidača
 • Projekt: Ušteda energenata-
 • praćenje potrošnje električne energije prije i nakon uvođenja led žarulja


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • Praćenje potrošnje el.energije u školi

Nositelji:

 • Učitelj fizike i tehničke kulture i učenici V.-VIII. razreda
 • Domar,računovotkinja
 • Eko patrola
 • Eko- patrola učenici i učitelji, kuharica, domar, čistačice,

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Sakupljanje otpada- uključivanje u akciju Zeleni korak
Ostvareni ciljevi:
 • uočiti da postoje različite vrste otpada
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpada,
 • upoznati opasni otpad,
 • naučiti da postoji tzv. korisni otpad,
 • uočiti da  recikliranjem smanjujemo količinu otpada, ali i štedimo,
 • stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada,
 • upoznati neke načine iskorištavanja otpada u ukrasne i uporabne svrhe,
 • uočiti pogrešne navike nas, ali i drugih,
 • surađivati s lokalnom zajednicom,
 • osvještavati mještane o uočenim neprihvatljivim navikama i ponašanjima,
 • ukazivati na ljepotu prirode bez otpada, djelovati djelima i porukama na svijest učenika, ali i na svijest mještana.


Realizirani zadaci:
 • akcije sakupljanja papira
 • surađivanje s lokalnom zajednicom
 • radionice iskorištavanja otpada u korisne svrhe ( npr.krep papir- buketi cvijeća)

 


Vrijeme realizacije:

Cijela školska godina 2018./2019.

 • kvartalno sakupljanje i vaganje papira

Nositelji:
 • Eko- koordinator i eko patrola.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 • ČISTI ZRAK, ČISTA VODA, ČISTO TLO ZNAČE ZDRAVLJE
 • NE BACAJTE SMEĆE, JER SE SAMO OČISTITI NEĆE
 • BEZ ŽIVOTINJA I PTICA PRIRODA BI ZANIJEMILA OD TUGE
 • U PRIRODI NE OSTAVLJAJ NIŠTA OSIM TRAGOVA SVOJIH STOPALA
 • POUČI I DRUGE O VAŽNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA


Eko himna:

1. Smeće razvrstavamo;

baterije prikupljamo,

papir recikliramo,

plastiku sakupljamo.

 

REF: Protiv nereda se borimo,

neposlušne korimo,

priroda nam dobrim vraća,

to đak svaki sada shvaća.

 

2. Vrt smo uredili,

okoliš očistili,

biljke zasadili,

nagradu zaradili.

 

REF: Protiv nereda se borimo,

neposlušne korimo,

priroda nam dobrim vraća,

to đak svaki sada shvaća.

 

 

3. Plodove smo ubrali,

smeće smo pokupili,

u okoliš ulažemo,

s prirodom se slažemo.

 

REF: Protiv nereda se borimo,

neposlušne korimo,

priroda nam dobrim vraća,

to đak svaki sada shvaća.

 

4. Na okoliš pazite,

travu obilazite,

budite dobri i vi,

želimo da priroda ozdravi!