Eko škola

Dječji vrtić Viškovo

Vozišće 19D
51216 Viškovo

Telefon: 051 256 844
Fax: 051 258 404
E-mail: ingrid.loncaric@vrtic-viskovo.hr
Web: www.vrtic-viskovo.hr

Ravnatelj/ica: Ingrid Lončarić
Školski koordinatori: Maja Blažević Kauzlarić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ingrid Lončarić, ravnateljica
 • Maja Blažević Kauzlarić, pedagoginja i koordinator
 • Jelena Andesilić, zdravstvena voditeljica
 • Višnja Lovričević, odgajateljica
 • Sabina Duraković, odgajateljica
 • Petar Fak, domar
 • Suzana Dudaš, kuharica
 • Jelica Jurišić, spremačica
 • Snježana Kozić, predstavnik roditelja
 • Irena Gauš, predstavnik Općine Viškovo
 • Marina Jurić, predstavnik Općine Viškovo
 • Darko Budimir, predstavnik Nastanog zavoda za javno zdravstvo
 • Alen Dundović, predstavnik Metisa

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Racionalna upotreba vode te razvoj svijesti kod djece o njezinoj važnosti.

Zadatak:
 • Odgovorna upotreba vode u sanitarijama i kuhinji.
 • Zatvaranje slavine poslije korištenja, pravovremeno upozoravanje na neispravne slavine i kotliće.
 • Prikupljanje kišnice u spremnik za zalijevanje biljaka.
 • Mjerenje potrošnje vode.
 • Obilježavanje Svjetskog dana vode.
 • Posjet riječkom izvorištu Zvir.
 • e dukativne aktivnosti u skupinama.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgajatelji, ravnatelj, pedagog
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Pronalaženje zajedničkih načina za smanjenje onečišćenja i očuvanje zemlje.

Zadatak:
 • Sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje otpada (papir, staklo, plastika, baterije, otpadno ulje, odjeća i obuća, biootpad).
 • Prikupljanje i iskorištavanje neoblikovanog materijala za aktivnosti.
 • Svakodnevno prikupljanje biootpada i odlaganje u vrtićki komposter.
 • Uočavanje ekoloških problema svoga kraja.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgajatelji, ravnatelj, pedagog
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Poticanje zdravog načina života i usvajanje zdravih navika kod djece:
  • Dijete i priroda - pojačan boravak djece u prirodi i na svježem zraku
  • Provođenje projekta "Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ"

Zadatak:
 • Dijete i priroda - pojačan boravak djece u prirodi i na svježem zraku:
  • svakodnevni boravak na svježem zraku, po svim vremenskim uvjetima
  • šetnje okolišem
  • posjet lokalnim šumama
  • boravak na snijegu zimi
  • igre naših starih
  • česti izleti u prirodu
  • šetnje po lokalnim planinarskim stazama
  • različite aktivnosti na vanjskom prostoru
  • razvoj vještina snalaženja u prirodi
  • upoznavanje flore i faune
  • sudjelovanje na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića PGŽ
  • razvijati svijest kod djece i odraslih o važnosti boravka na svježem zraku te smanjenja korištenja medija
 • Provođenje projekta "Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ":
  • svakodnevno četkanje zubi u vrtiću
  • edukativne aktivnosti na temu zaštite oralnog zdravlja
  • obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgajatelji, pedagog, psiholog, ravnatelj, PD Viškovo, TZ Viškovo

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • Racionalna upotreba i štednja vode.

Realizirani zadaci:
 • odgovorna upotreba vode (u sanitarijama i kuhinji)
 • zatvaranje slavine poslije korištenja
 • pravovremeno upozoravanje na neispravne slavine i kotliće
 • prikupljanje kišnice u spremnik za zalijevanje biljaka
 • mjerenje potrošnje vode
 • u travnju je bio planiran posjet riječkom izvorištu Zvir u sklopu obilježavanja Svjetskog dana vode, međutim zbog zatvaranja vrtića nažalost nije realiziran

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, ravnateljica, pedagoginja
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Pronalaženje zajedničkih načina za smanjenje onečišćenja i očuvanje zemlje.

Realizirani zadaci:
 • svakodnevno selektiranje otpada u odgovarajuće spremnike
 • svakodnevno prikupljanje biootpada iz vrtićkih skupina (kore od voća) te odlaganje u vrtićki komposter - za zadatak su zadužena djeca
 • prikupljanje starih baterija i zbrinjavanje kod ovlaštene tvrtke
 • korištenje otpadnog materijala za izradu didaktike i raznih edukativnih igara
 • izložba didaktike Dječjeg vrtića Viškovo izrađene od otpadnog materijala u Domu hrvatskih branitelja Općine Viškovo, a u sklopu projekta "Viškovo reciklira"
 • održane su edukativne radionice s djecom na temu selektiranja otpada te su djeca dobila edukativne igre i bojanke na istoimenu tematiku u sklopu projekta Viškovo reciklira
 • održana je radionica izrade lutaka od otpadnog materijala u DV Viškovo u organizaciji Gradskog kazališta lutaka Rijeka
 • različite edukativne aktivnosti iz tematike otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, pedagoginja, Općina Viškovo, Gradsko kazalište lutaka Rijeka
Naziv teme: Zdrav život - Dijete i priroda
Ostvareni ciljevi:
 • Pojačan boravak djece u prirodi i na svježem zraku.

Realizirani zadaci:
 • svakodnevni boravak na svježem zraku, po svim vremenskim uvjetima
 • šetnje okolišem
 • učestali posjeti okolnim šumama i livadama te boravak na njima
 • boravak na snijegu zimi
 • česti izleti u prirodu (izlet na Veli vrh na Drenovu, Platak, Šuma Striborova)
 • šetnje po lokalnim planinarskim stazama uz stručno vodstvo PD Kamenjak
 • različite aktivnosti na vanjskom prostoru
 • vještine snalaženja u prirodi
 • upoznavanje flore i faune
 • utjecanje na razvoj svijesti kod djece i odraslih o važnosti boravka na svježem zraku i u prirodi (održan roditeljski sastanak)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, pedagoginja, psihologinja, zdravstvena voditeljica, ostali djelatnici vrtića, Planinarsko društvo Viškovo
Naziv teme: Zdrav život- Zaštita oralnog zdravlja
Ostvareni ciljevi:
 • Poticanje zdravog načina života i usvajanje zdravih navika kod djece (zaštita oralnog zdravlja).

 


Realizirani zadaci:
 • provođenje projekta "Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ"
 • svakodnevno četkanje zubi nakon ručka
 • razne edukativne aktivnosti na temu zaštite oralnog zdravlja
 • u travnju je bilo planirano obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja, međutim zbog zatvaranja vrtića nije se uspjelo realizirati

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške  godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, pedagoginja, zdravstvena voditeljica, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Reciklirati je dobro,

već i vrapci znaju,

tako se voli priroda

u našemu kraju!


Eko himna:

U našem vrtiću Viškovo

pravilo je ovo;

razvrstavamo smeće,

sadimo cvijeće!

 

Ptice hranimo,

od maca ih branimo,

čistu vodu štedimo

da sušu pobijedimo.

 

Halubajski zrak

uvijek svima prija,

sunce kad nas gleda

malo jače sija!

Zdravo se hranimo,

od prehlada se branimo,

a friškoga je zraka,

od jutra do mraka!

 

Roditelji i tete

od malena nas uče,

gasite svijetla

na izlazu iz kuće!