Eko škola

Dječji vrtić Viškovo

Vozišće 19D
51216 Viškovo

Telefon: 051 256 844
Fax: 051 258 404
E-mail: ingrid.loncaric@vrtic-viskovo.hr
Web: www.vrtic-viskovo.hr

Ravnatelj/ica: Ingrid Lončarić
Školski koordinatori: Maja Blažević Kauzlarić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ingrid Lončarić, ravnateljica
 • Maja Blažević Kauzlarić, pedagoginja i koordinator
 • Jelena Andesilić, zdravstvena voditeljica
 • Doris Avramović, odgajateljica
 • Ivana Topić, odgajateljica
 • Danijela Gjeldum, odgajateljica
 • Petar Fak, domar
 • Dragica Prša, pomoćna kuharica
 • Višnja Božičević, spremačica
 • Snježana Kozić, predstavnik roditelja
 • Irena Gauš, predstavnik Općine Viškovo
 • Marina Jurić, predstavni Općine Viškovo
 • Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
 • Alen Dundović, predstavnik Metisa
 • Gabrijela Galić, dijete
 • Maro Lovrić, dijete
 • Sara Pranjić, dijete
 • Marko Škeva, dijete

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Smanjenje onečišćenja i očuvanje zemlje


Zadatak:
 • sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje otpada (papir, staklo, plastika, otpadno ulje, odjeća i obuća, biootpad)
 • prikupljanje i iskorištavanje neoblikovanog materijala za aktivnosti 
 • svakodnevno prikupljanje biootpada i odlaganje u vrtićki komposter
 • uočavanje ekoloških problema svoga kraja
 • obilježavanje Dana planete Zemlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • Praćenje provedbe zadataka vrši se kroz pedagošku dokumentaciju odgojne skupine, ljetopis vrtića, foto i video dokumentaciju, web stranicu vrtića, vrtićki godišnjak te kroz ostale oblike dokumentacije.

Nositelji:
 • djeca 
 • odgajatelji
 • pedagog
 • kuhinjsko i tehničko osoblje
Naziv teme: Voda
Cilj:

Smanjiti potrošnju vode


Zadatak:
 • odgovorna upotreba vode u sanitarijama i kuhinji (zatvaranje slavine poslije korištenja, pravovremeno upozoravanje na neispravne slavine i kotliće, prikupljanje kišnice u spremnik za zalijevanje biljaka)
 • mjerenje potrošnje vode
 • obilježavanje Svjetskog dana vode
 • uključivanje u akciju Zelena čistka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • Praćenje provedbe zadataka vrši se kroz pedagošku dokumentaciju odgojne skupine, ljetopis vrtića, foto i video dokumentaciju, web stranicu vrtića, vrtićki godišnjak te kroz ostale oblike dokumentacije.

Nositelji:
 • djeca 
 • odgajatelji
 • stručni suradnici
 • kuhinjsko i tehničko osoblje
Naziv teme: Projekt
Cilj:

Glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje.


Zadatak:
 • istraživanje o biološkoj raznolikosti i njenoj važnosti
 • ispunjavanje upitnika znanja o biološkoj raznolikosti
 • sastavljanje karte staništa vrtićkog dvorišta/okoliša i bilježenje prisutnih vrsta
 • fotografiranje biljaka i bilježenje u tablicu
 • istraživanje  o načinima očuvanje autohtone biološke raznolikosti
 • povećanje broja autohtonih vrsta u okolišu vrtića
 • ispunjavanje upitnika o biološkoj raznolikosti na kraju pedagoške godine

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • Praćenje provedbe zadataka vrši se kroz pedagošku dokumentaciju odgojne skupine, ljetopis vrtića, foto i video dokumentaciju, web stranicu vrtića, vrtićki godišnjak te kroz ostale oblike dokumentacije.
 • Praćenje se vrši i kroz zadane upitnike iz projekta i razne druge oblike dokumentacije (karta staništa i sl.)

Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • pedagoginja
 • Udruga Lijepa Naša
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Poticanje zdravog načina života i usvajanje zdravih navika kod djece


Zadatak:
 • provođenje projekta "Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ"
 • sudjelovanje u projektu Razvoj kinantropoloških obilježja djece predškolske i ranoškolske dobi
 • zdrava prehrana
 • obilježavanje Svjetskog dana zdravlja
 • obilježavanje Svjetskog dana hrane
 • obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja

Boravak na svježem zraku

 • svakodnevni boravak na svježem zraku, po svim vremenskim uvjetima
 • šetnje okolišem
 • korištenje bazena ljeti
 • Škola plivanja
 • boravak na snijegu zimi
 • igre naših starih
 • sudjelovanje na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića PGŽ
 • razvijati svijest kod djece i odraslih o važnosti boravka na svježem zraku te smanjenja korištenja medija
 • obilježavanje Hrvatskog Olimpijskog dana (sportske igre)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • Praćenje provedbe zadataka vrši se kroz pedagošku dokumentaciju odgojne skupine, ljetopis vrtića, foto i video dokumentaciju, web stranicu vrtića, vrtićki godišnjak te kroz ostale oblike dokumentacije.
   

 


Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • zdravstvena voditeljica
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
 • Učiteljski fakultet u Rijeci
 • Kineziološki fakultet u Zagrebu

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Razvoj svijesti o važnosti očuvanja vode i štednja vode

Realizirani zadaci:
 • projekti i aktivnosti u skupini na temu vode i važnosti njezinog očuvanja (čitanje slikovnica na temu vode, gledanje edukativnog filma, pokusi s vodom)
 • obilježavanje Dana vode
 • posjet riječkom izvorištu Zvir i vodovodu
 • odgovorna upotreba vode  u (sanitarijama i  kuhinji
 • zatvaranje slavine poslije korištenja
 • prikupljanje kišnice u spremnik za zalijevanje biljaka
 • mjerenje potrošnje vode

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, pedagoginja, ostali djelatnici vrtića, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
Naziv teme: PROJEKT „VELIKI LOV NA BILJKE“
Ostvareni ciljevi:
 • Glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje.

Realizirani zadaci:
 • ispunjavanje anketnog upitnika o biološkoj raznolikosti
 • izrada makete staništa vrtićkog okruženja
 • izrada kućice za ptice u suradnjis roditeljima
 • sadnja borova u posudice
 • izrada plakata pomoću identifikacijskih kartica (vrabac i kos)
 • izrada kućica za ptice od otpadnog materijala
 • istraživačke aktivnosti na svijetlećem stolu – promatranje i istraživanje prešanog cvijeća
 • posjet plantaži smilja na otoku Krku
 • radionica izrade prirodne kozmetike od smilja u suradnji s arimaterapeutkinjom
 • sadnja bilja u dvorište vrtića
 • sadnja bilja na terasi vrtića
 • izrada hranilica za ptice od sjemenki i želatine te njihovo postavljanje na terasi
 • izrada plakata (ptice stanarice i selice)
 • izrada roda (kaširanje roda, izrada gnijezda od grana)
 • proučavanje slikovnica i enciklopedija o pticama
 • izrada ptica od neoblikovanog materijala (kos, vrabac, roda, lastavica)
 • čitanje raznovrsnih priča o pticama
 • istraživačke aktivnosti s perjem – uspoređivanje perja po boji, obliku, teksturi
 • upoznavanje sa životnim ciklusom ptice
 • pisanje perom
 • izrada banke sjemena (prikupljanje raznovrsnih sjemenki, crtanje slike)
 • gledanje edukativnog filma o Charlesu Darwinu
 • izrada plakata (tratinčica, crvena djetelina)
 • formiranje botaničkog centra u sobi – prikupljanje biljaka u suradnji s roditeljima, postavljanje viseće ograde i epruveta za biljke puzavice
 • briga za sobno cvijeće, zalijevanje, brisanje prašine s lišča, rezanje starih listova
 • upoznavanje s dijelovima biljke – izrada plakata
 • upoznavanje lavande i njezinih ljekovitih svojstava, istraživanje mirisa
 • modeliranje tratinčice u das masi i filcanje crvene djeteline
 • izrada herbarija; prešanje  biljaka, cvijeća i lišća te pisanje imena biljke
 • obilježavanje prvog dana proljeća; sadja proljetnica u suradnji s roditeljima
 • posjet Vrtnom centru i kupnja trajnica
 • obilježavanje Dana planeta zemlje
 • šetnja bližom okolicom vrtića – odlazak na livadu s povećalima, bilježenje novih spoznaja u bilježnicu
 • izrada plakata (bubamara, kišna glista)
 • proučavanje literature o kukcima
 • modeliranje kukaca kroz razne likovne tehnike
 • izrada sapuna od lavande iz vrtića
 • završno ispunjavanje ankete o biološkoj raznolikosti
 • izrada nove makete staništa
 • vidljiva je izuzetno velika razlika u poznavanju određenih vrsta kod djece na početku i na kraju pedagoške godine

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, roditelji, pedagoginja, ostali djelatnici vrtića, Farma smilja Krk, aroma-terapeutkinja Tatjana Ljuština Milaković
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Pronalaženje zajedničkih načina za smanjenje onečišćenja i očuvanje zemlje

Realizirani zadaci:
 • sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje otpada (papir, staklo, plastika, otpadno ulje, odjeća i obuća, biootpad)
 • prikupljanje starih baterija te njihovo pravilno zbrinjavanje
 • prikupljanje i iskorištavanje otpadnog materijala za aktivnosti
 • svakodnevno prikupljanje biootpada i odlaganje u vrtićki komposter
 • provedene su dvije radionice u vrtićim skupinama na temu recikliranja u sklopu lokalnog projekta „Viškovo reciklira“
 • nabavka ekoloških slikovnica na temu otpada
 • proučavanje ekoloških slikovnica te razgovor o toj tematici
 • u sklopu akcije Zelena čistka očišćena je okolica vrtića

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, roditelji, pedagoginja, ostali djelatnici vrtića, Farma smilja Krk, aroma-terapeutkinja Tatjana Ljuština Milaković
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Ostvareni ciljevi:
 • Poticanje zdravog načina života i usvajanje zdravih navika kod djece
 • Boravak na svježem zraku

Realizirani zadaci:

Poticanje zdravog načina života i usvajanje zdravih navika kod djece

 • provođenje projekta „Unaprjeđenje oralnog zdravlja oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ“)
 • pravilna higijena ruku
 • čitanje slikovnica na temu higijene
 • izrađivanjem poticajima na temu higijene
 • samoposluživanje
 • poticanje konzumacije vode
 • konzumacija raznog voća
 • proslave rođendana uz svježe i suho voće
 • uzgoj voća i povrća
 • poticanje konzumiranja raznovrsne hrane
 • provedba mini projekta „Hranimo se zdravo“ – skupina Pčelice
 • zdravi doručak u Osnovnoj školi Kozali

Boravak na svježem zraku

 • svakodnevni boravak na svježem zraku, po svim vremenskim uvjetima
 • šetnje okolišem
 • korištenje bazena ljeti
 • Škola plivanja
 • boravak na snijegu zimi - izleti
 • sudjelovanje na Olimpijskom festivalu PGŽ
 • zajedničke šetnje djece i roditelja u organizaciji TZ Viškovo po planinarskim šetnicama Viškova
 • izleti (Ranč Pegaz, Istra, Krk)
 • tijekom godine kroz razne aktivnosti nastojalo se razvijati svijest kod  odraslih o važnosti boravka na svježem zraku te smanjenja korištenja medija (održan je roditeljski sastanak na istoimenu tematiku u pet odgojno-obrazovnih skupina)
   

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, zdravstvena voditeljica, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Osnovna škola Kozala

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 Reciklirati je dobro,

već i vrapci znaju,

tako se voli priroda

u našemu kraju!


Eko himna:

U našem vrtiću Viškovo

pravilo je ovo;

razvrstavamo smeće,

 sadimo cvijeće!

 

Ptice hranimo,

od maca ih branimo,

čistu vodu štedimo

da sušu pobijedimo.

 

Halubajski zrak

uvijek svima prija,

sunce kad nas gleda

malo jače sija!

 

Zdravo se hranimo,

od prehlada se branimo,

a friškoga je zraka,

od jutra do mraka!

 

Roditelji i tete

od malena nas uče,

gasite svijetla

na izlazu iz kuće!