Eko škola

Osnovna škola 'Petar Berislavić', Trogir

Obala Petra Berislavića 16
21220 Trogir

Telefon: 021 881766
Fax: 021797468
E-mail: trogir-002@os-pberislavic-trogir.skole.hr
Web: www.os-pberislavic-trogir.skole.hr

Ravnatelj/ica: Edita Bratinčević
Školski koordinatori: Đina Županović, Sandra Mrčela
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Zelena i plava metla - Oliti ono smo ča pokazujemo

  Interdisciplinarni i istraživački projekt. Učenici identificiraju neekološko ponašanje (foto zapis, anketiranje, eko patrole...) u lokalnoj zajednici te predlažu moguća rješenja (izložbe, dramske predstave, večeri poezije, eko modne revije, reciklažne izložbe, akcije čišćenja kopna i mora...) i senzibiliziraju građanstvo i poduzeća komunalne djelatnosti kao i ona čija je djelatnost unapređenje turističke djelatnosti zajednice.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Edita Bratinčević, ravnateljica
 • Sandra Mrčela, učiteljica
 • Nada Ivanović, učiteljica
 • Mirela Medić, učiteljica
 • Irena Petrović, učiteljica
 • Mihaela Russo, učiteljica
 • Ivanka Vudrić, učiteljica
 • Anita Parčina, prof. geografije
 • Antonela Radić, prof. biologije i kemije
 • Nives Anđelić, prof. matematike
 • Ivana Bilić, prof. biologije i kemije
 • Bruna Dadić, prof.
 • Katja Šćurla, knjižničarka
 • Đina Županović, pedagoginja
 • Ana Jerković, psihologinja
 • Doma Dimitrov, logoped
 • Ana Karara Čović, odvjetnica
 • Ela Kovačić, tajnica
 • Marko Ćurković, kućni majstor
 • Zora Krstulović, spremačica
 • Vesna Japundžić, roditelj
 • Ruža Kovačević Bilić, roditelj
 • Josipa Kuzmanić, roditelj

Učenici:

 • Bartol Perković, 5.a
 • Niko Radeljak, 5.c
 • Tessa Cmrečnjak, 5.d
 • Branimir Mlačić, 6.a
 • Ivka Zlatunić, 6.c
 • Lucijana Šantić, 7.a
 • Dalibor Buzuk, 7.c
 • Ana Rapić, 7.d
 • Tvrtko Tomaš, 8.a
 • Petra Opačak, 8.b
 • Katarina Katić, 8.c
 • Lara Peraga, 5.a PŠ
 • Barbara Bilić, 5.b PŠ
 • Marin Boćina, 6.a PŠ
 • Antonia Piteša, 7.a PŠ
 • Stella Pavković, 7.b PŠ
 • Lovre Alajbeg, 8. a PŠ

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Kulturna baština
Cilj:
 • Istraživanje kulturne baštine, upoznavanje njene posebnosti i osvješćivanje važnosti njenog  očuvanja za opstojnost nacionalnog identiteta.

Zadatak:
 • Projekt: Ban Berislavić i ja
  • Učenici će istražiti život bana Berislavića (pisani materijal, posjet Muzeju grada Trogira i razgovor s kustosima), posjetiti njegovu rodnu kuću, osmisliti slikovnicu za djecu
 • Biblijski vrt
  • Učenici će istražiti koje se biljke spominju  u  Bibliji, prikupiti sadnice i organizirati Biblijski vrt
 • Dani materinskog jezika - 
 • Da se vidi i cuje
  • Učenici će pjevati, recitirati i glumiti djela na trogirskoj cakavici
 • Dan grada Trogira
  • Učenici će se upoznati s kulturnom baštinom svojeg mjesta, grada, države. Proučiti će i povijesno-ekonomsku perspektivu koja utječe na razvoj turizma. Kroz istraživački rad upoznati će se s kulturnim vrednotama koje su najposjećenije. Radom na podacima, analizama i prezentacijama usporediti će utjecaj turizma na njihovu okolinu u povijesti i sadašnjem vremenu te ih inspirirati u dizajnu izrade brošura, letaka i plakata.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom 2018.-2019. šk. godine

Nositelji:
 • svi učenici, učitelji i djelatnici škole
Naziv teme: Obilježavanje ekoloških datuma
Cilj:
 • Neke datume obilježavamo kontinuirano iz godine u godinu s ciljem održavanja tradicije u zavičaju/narodu.
 • Neke datume ne obilježavamo kontinuirano kako bismo učenicima kroz osmogodišnje školovanje ukazali na različitost/složenost ali i povezanost čovjeka i prirode, te važnost života u suglasju s prirodom.

Zadatak:
 • Dan starijih osoba - Učenici će zajedno s djedovima i bakama sudjelovati u uređenju školskog okoliša
 • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje - Učenici će s roditeljima načiniti kruh, kolače, pite…, prikupiti plodove zemlje zavičaja, organizirati prezentaciju i zajedničko blagovanje. 
 • Projekt: Kruh-hrana i simbol ljudske opstojnosti: Učenici će istražiti povijest kruha i prezentirati rezultate istraživanja. Učenici će među učenicima ispitati razumijevanje izreka: Dobar kao kruh,Dati kruh u ruke, prezentirati rezultate ispitivanja 
 • Dan jabuka - Učenici će istražiti važnost jabuka za zdravlje, osmisliti plakat.
 • sv.Nikola i Božić - Učenici će izraditi čizmice, bižićne ukrase od prirodnih /recikliranih materijala kojima će ukrasiti učionice i školske hodnike.
 • Maškare - Učenici će od otpadnog materijala načiniti maske
 • Dan planete Zemlja - Učenici će tijekom tri godišnja doba istražiti i fotografirati biljke koje rastu na Čiovu te organizirati foto izložbu: Među okruške stine sniva bilje.
 • Dan voda i Dan planete Zemlja - Učenici će istražiti različite izvore znanja/informacija o načinima onečišćenja/zaštite vode i planete Zemlja, načiniti edukativne prezentacije, predstaviti rezultate istraživanja u malom zborniku učeničkih radova na engleskom jeziku „The Berries'“.
 • 2.okruški festival malih znanstvenika - Učenici će proučiti i uvježbati jednostavne pokuse iz fizike i kemije te ih prezentiratu učenicima i roditeljima
 • Dan voda - Pollution and global warming, water cycle in nature; učenici će istražitiuzroke uništavanje šuma i mora; proučiti vodeni ciklus u prirodi; načiniti plakat i predstaviti postupke za očuvanje vode

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom 2018.-2019. šk. godine

Nositelji:
 • svi učenici, učitelji i djelatnici škole
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Poticati učenike na preuzimanje odgovornosti za osobno zdravlje: uključivanje u edukativne projekte, istraživanje i proučavanje činjenica o zdravoj/nezdravoj hrani, kritičko promišljanje o osobnom ponašanju u odabiru hrane i korištenju slobodnog vremena, planiranje aktivnosti za unapređenje osobnog zdravlja.

Zadatak:
 • Učenici će posjetiti predstavljanje projekata Moš ča oš i Sajma mogućnosti; razgovarati s predstavnicima sportskih klubova, kulturno-umjetničkih društava, učenicima srednjih škola, volonterima HGSS-a, DVD-a i policijskim djelatnicima o mogućnostima bavljenja sportom, volonterskim radom ili nastavkom školovanja za zanimanja u policiji ili vojsci.
 • Učenici će sudjelovati u projektu
 • U zdravom tijelu, zdrav duh, te se međusobno natjecati u  različitim sportskim disciplinama.
 • Učenici će slikom i riječju predstaviti svoj omiljeni sport s ciljem da i druge učenike potaknu na bavljenje sportom.
 • Učenici će istražiti stare igre  i osmisliti nove igre; projekt Dječje igre prošlosti i budućnosti
 • Učenici će istražiti koje su namirnice poželjne za konzumaciju u vrijeme doručka, osmisliti, načiniti i konzumirati zdravi doručak. Rezultate istraživanja i doživljaj konzumiranja prezentirati na plakatu.
 • Učenici će istražiti vrste ljekovitog bilja koje raste na Čiovu, prikupiti ga , posaditi, njegovati i od njega pripremiti čajeve, sokove…, a rezultate istraživanja prezentirati na plakatu.
 • Voda izvor života, učenici će istražiti i prezentirati igre s vodom i ledom
 • The importance of exercise – meditate your learning:
 • Učenici će izvoditi meditacijske vježbe, pravilno disati, usvojiti engleske riječi o ljudskom tijelu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom 2018.-2019. šk. godine

Nositelji:
 • svi učenici, učitelji i djelatnici škole
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Na razini škole  kontinuirano senzibilizirati učenike da se uključe u aktivnosti smanjivanja i zbrinjavanja otpada.
 • Poticati učenike na aktivan odnos prema okolišu;  praćenje stanja, kritičko promišljanje, planiranje aktivnosti, refleksija i planiranje novih aktivnosti.

Zadatak:
 • Pregled stanja okoliša.
 • Ozelenjavanje školskog prostora biljkama koje proizvode kisik.
 • Njegovanje biljaka u školskom prostoru.
 • Parcelacija školskog okoliša i podjela parcela
 • Ozelenjavanje školskog okoliša.
 • Njegovanje  biljaka u školskom dvorištu.
 • Pisanje zamolbe trgovačkim poduzećima za donacijom  sadnica maslina, mandarina i mediteranskog bilja.
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša škole i mjesnih plaža, a dio prikupljenog otpada prenamijeniti i ukrasiti okoliš škole.
 • Učenici će istražiti posljedice djelovanja otpada na okoliš, osmisliti i napisati eko poruke, a od prikupljenih kutija za jaja načiniti cvjetove.
 • Učenici će gledati film o Suncu, opisati postupke u obitelji, školi i lokalnoj zajednici kojima se pridonosi održivome razvoju.
 • Učenici će osmislit i realizirati Eko-kviz na temu Reciklirati je zabavno
 • Učenici će istražiti i odgovoriti na pitanje Možemo li bez plastičnih vrećica, a rezultate istraživanja prezentirati na plakatu.
 • Učenici će od starih majica načiniti ruksak.
 • Učenici će od konca načiniti narukvice prijateljstva
 • Učenici će od starog papira načiniti autohtoni suvenir
 • Recycle-Reduce-Reuse, Healthy eating habits, Organic production;
 • Učenici će kroz projektnu nastavu istražiti izazove 21.stoljeća:
  • -kako smanjiti upotrebu plastike, reciklirati i ponovno iskoristiti materijale
  • -smanjiti potrošnju vode, električne i plinske energije
  • -koristiti više solarnu energiju i energiju vjetra, obnovljive izvore energije
  • -Kompostirati
  • -ne bacati hranu i racionalno nabavljati namirnice
  • -promišljati o svom jelovniku i prehrambenim navikama
  • -naučiti izraze vezane za vrste energije i različite materijale, vrste namirnica
 • Pollution and global warming, water cycle in nature; učenici će raspravljati o pozitivnom i negativnom utjecaju turizma na okoliš.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom 2018.-2019. šk. godine

Nositelji:
 • svi učenici, učitelji i djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Bioraznolikost i uređenje školskog okoliša
Ostvareni ciljevi:
 • Izrađena parcelacija školskog okoliša

Realizirani zadaci:
 • školski okoliš podijeljen prema broju razrednih odjeljenja na manje parcele
 • parcele označene simbolima
 • izrađena legenda 

IZVJEŠĆE:

 • Gospođa Rina Posavec, baka učenice Barbare Posavec (4.b), osmislila je i pripremila šablone za oslikavanje oznaka za razredne parcele. Učenice Barbara Posavec i Ana Ivanković (4.b) pomogle su baki Rini u oslikavnju.
 • Koordinatorica Eko-škole i školski domar svakom su razrednom odjeljenju dodijelili po jednu parcelu.Plan rasporeda parcela pročitan je učenicima po razrednim odjeljenjima, a jedan je plan izvješen na oglasnu ploču u školskoj zbornici.

Vrijeme realizacije:

Studeni 2018.


Nositelji:
 • Eko-patrola
 • škoolska Eko-koordinatorica
 • domar
Naziv teme: Čistoća
Ostvareni ciljevi:
 • Nakon ljetne stanke uređen školski okoliš

Realizirani zadaci:
 • uklonjen korov
 • uklonjeno smeće
 • tlo prekopano 
 • biljke prehranjene

Vrijeme realizacije:

1. istopada, Dan starijih osoba


Nositelji:
 • učenici 4.b razreda
 • razredna učiteljica
 • djedovi i bale učenika

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dosta je smeća, kažem to sada!

U meni živi i smješi se nada!


Eko himna:

Zemlja je krilo, Zemlja je majka

al živjeti na njoj nije uvijek bajka!

Jer ljudi neki ne misle isto

da toplo to krilo treba biti čisto.

Da leći mogu na mirisnu travu

i gledati boju, nebesku plavu.

Ja te to tražim veliki svijete,

pogledaj bolje

ta još sam dijete.

Dosta je smeća,kažem to sada!

U meni živi i smješi se nada,

da svijet će ovaj biti plav i zlatan 

i mojim trudom Eko zaodjeven.