Eko škola

Dječji vrtić Žirek, Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 17c
10410 Velika Gorica

Telefon: 01 621 46 94 ,099/2562952
Fax: 01 621 63 74
E-mail: info@dv-zirek.hr
Web: http://www.dv-zirek.hr/kontakt.asp

Ravnatelj/ica: Sandra Crnić
Školski koordinatori: Lahorka Sarić pedagoginja, Ana Žirović zdravstvena voditeljica, odgojitelji/ce: Tihomir Kovačević, Gordana Mikulčić, Lorena Kranjčec, Maja Mikulin
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Promet: Dijete sudionik prometa

  Zadaće:\\n- usvajanje osnovnih znanja i vještina o sredstvima i pravilima u prometu kod djece\\n- dijete sudionik prometa\\n- zaštita djece u prometnim situacijama\\n- planiranje prometnog poligona

 • Zivjeti zdravo u vrtiću

  Zadaće:\\n-tjelesna aktivnost-od zdravog vježbanja zdravi smo i jaki\\n-pravilna prehrana: šarena hrana svakoga dana najbolja je za zdravlje mališana \\n-voda je najzdravije piće\\n- zdrav doručak\\n- zdravo okruženje: razvrstavanjem otpada čuvamo našu zemlju\\n- onom tko dobro pere ruke bolest ne zadaje puno muke

 • Humanitarne akcije

  Humanitarne akcije -Solidarnost na dijelu - prikupljanje pomoći korisnicima centra Crvenog križa. Povodom Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje - donacija peciva i kruha u pučku kuhinju Crvenog križa. Humanitarna akcija prikupljanja potrepština za raseljene obitelji iz Ukrajine. Skupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih limfoma i leukemije .

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Sandra Crnić- ravnateljica
 • Lahorka sarić- pedagog
 • Ana Žirović - zdrav, voditeljica
 • Lorena Kranjčec- odgojitelj
 • Gordana Mikulčić- odgojitelj 
 • Maja Mikulin - odgojitelj 
 •  Meri Barišić - predstavnik grada
 • Martina Popec - predstavnik roditelja 
 • Tihomir Kovačević 

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravo tijelo - Zdrav duh
Cilj:
 • informirati, motivirati i osvijestiti djecu kako se što zdravije i kvalitetnije hraniti. upoznati ih s utjecajem hrane na zdravlje, potaknuti što odgovorniji odnos prema sebi i svome tijelu.
 • stjecanje zdravih navika od najranije dobi
 • poticanje samostalnosti prilikom pripreme obroka
 • razvoj samostalnosti i pozitivne slike o sebi
 • razvoj suradničkog učenja među djecom
 • sudjelovanje u izradi zdravog jelovnika
 • važnosti i povezanost kretanja, briga o vlastitom tijelu

Zadatak:
 • aktivno sudjelovanje djece u traženju informacija i podataka o prehrani
 • razviti zdrave navike u prehrani
 • usvojiti potrebu za raznovrsnom i umjerenom prehranom
 • poticati timski rad kod djece

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022., usvojene su nove spoznaje o važnosti kretanja i pravilne prehrane, zadovoljena je potreba za razvijanjem mašte, kreativnosti i iskazivanjem emocija.


Nositelji:

Odgojitelji predškolskog odgoja.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 1. Izgraditi ekološku osjetljivost djece aktivnim učenjem i djelovanjem u neposrednom okruženju
 2. Razvijati odgovornost, svjesnost postupaka, ponašanja i navika s ciljem stvaranja zdravog sigurnog i očuvanog životnog okoliša
 3. Stjecati znanje o potrebi zaštite okoliša
 4. Izgraditi pozitivne osobine ličnosti nužne za osviještenog člana zajednice
 5. Implementirati usvojeno znanje u svakodnevnom životu- izbor, odlučivanje i stvaranje navika odvajanja, razvrstavanja i ponovnog korištenja otpada u vrtiću i obitelji
 6. Usvojiti znanje o sortiranju otpada u različite prikladne spremnike, razlikovanje pojmova otpad i smeće, izradi predmeta za igru i svakodnevnu uporabu od otpada
 7. Razvijati svijest o plomoći potrebitima i na koji način je to moguće-doniranje hrane, odjeće, igračaka i sl.
 8. Stvoriti naviku odvojenog odlaganja otpada i recikliranja
 9. Upoznati i razumijeti odgovornost čovjeka za stanje okoliša
 10. Uočiti i razvijati spoznaje o trenutnom stanju okoliša na Zemlji

Zadatak:
 1. Procjenjivati/ocjenjivati količinu i vrstu otpada u vrtičkom okruženju
 2. Oformiti/osigurati spremnike za skupljanje starih baterija i plastičnih čepova za svaki objekt
 3. Izraditi didaktičke igračke od otpadnog materijala(lutke, stolno-namupulativne/finomotoričke, društvene igre i sl.)
 4. Razvrstavati otpad
 5. Provoditi akcije uređenja i očuvanja okoliša
 6. Briga o zdravlju i zdravoj prehrani - učenje o skupinama namirnica, sudjelovanje u izradi zdravog jelovnika, učenje o važnosti razumne potrošnje, upotrebi biorazgradivih ili ponovno upotrebljivih spremnika za hranu, učenje o važnosti i povezanosti kretanja i zdravlja, briga o vlastitom tijelu
 7. Oformiti vrt u dvorištu DV- prikupiti sjeme, sadnice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Pedagoška godina 2021./2022.


Nositelji:
 1. Srednje, starije, predškolske skupine, eko patrola
 2. Odgojitelji, eko voditelji
 3. Odgojitelji, starije vrtićke skupine, roditelji-doniranjem iskoristivog otpada
 4. Kolektiv DV, djeca svih skupina
 5. Kolektiv DV, djeca
 6. Zdravst.voditelj, odgojitelji, djeca starijih jasličkih-predskolskih skupina
 7. Odgojitelji, djeca, roditelji
 8. Tehničko osoblje vrtića, domari 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdravo tijelo - Zdrav duh
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje djece sa raznim vrstama, oblicima, bojama voća i povrća
 • jačanje imunološkog suatava
 • izbjegavanje pretilosti kod djece i poticanje na razne oblike kretanja
 • razvoj spoznaje da se pravilnom ishranom osigurava energija potrebna za rastom i razvojem te da tjelesnom aktivnošću stjećemo otpornost organizma prema raznim bolestima

Realizirani zadaci:
 • izrada piramide zdrave prehrane
 • pokretna igra ''pridruži povrće boji''
 • pjesma ''Volim sladoled od brokule''
 • memory kartice na temu zdrava prehrana
 • vježbe na postavljenom poligonu
 • igre na otvorenom

Vrijeme realizacije:

Spomenute aktivnosti se provode svakodnevno tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji eko skupina DV Žirek.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Vedrina srca u sjemenki žira se otkriva"


Eko himna: