Eko škola

Dječji vrtić Žirek, Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 17c
10410 Velika Gorica

Telefon: 01 621 46 94 ,099/2562952
Fax: 01 621 63 74
E-mail: info@dv-zirek.hr
Web: http://www.dv-zirek.hr/kontakt.asp

Ravnatelj/ica: Sandra Crnić
Školski koordinatori: Lahorka Sarić pedagoginja, Ana Žirović zdravstvena voditeljica, Tanja Njegovec, Petra Petak, Gordana MIkulčić i Ana Dvoraček, Željka Barać
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

  • Eko-paket
  • Od bicikla do rakete

    Cilj: Usvajanje osnovnih znanja o prometnoj kulturi,poticati i motivirati dijete na interes o događajima na planeti Zemlji u kontekstu svemira.

  • skupljanje starog papira,plastičnih boca,čepova i baterija

    Cilj:sakupljanje starog papira potaknuti roditelje i bližu zajednicu na aktivno sudjelovanje.

  • Etno kultura, čuvari naše baštine

    Cilj: njegovanje i čuvanje kulturne, materijalne i nematerijalne baštine našeg kraja.