Eko škola

Dječji vrtić Žirek, Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 17c
10410 Velika Gorica

Telefon: 01 621 46 94 ,099/2562952
Fax: 01 621 63 74
E-mail: info@dv-zirek.hr
Web: http://www.dv-zirek.hr/kontakt.asp

Ravnatelj/ica: Sandra Crnić
Školski koordinatori: Lahorka Sarić pedagoginja(Marcela Križanić), Ana Žirović zdravstvena voditeljica ,Ivana Petračić, Gordana Mikulčić, Marina Božić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Od bicikla do rakete

  Cilj: Usvajanje osnovnih znanja o prometnoj kulturi,poticati i motivirati dijete na interes o događajima na planeti Zemlji u kontekstu svemira.

 • Etno kultura, čuvari naše baštine

  Cilj: njegovanje i čuvanje kulturne, materijalne i nematerijalne baštine našeg kraja

 • Humanitarne akcije

  Humanitarne akcije -solidarnost na dijelu - prikupljanje pomoći korisnicima centra Crvenog križa, za dan kruha donacija peciva i kruha u pučku kuhinju Crvenog križa. Suradnja s azilom za napuštene životinje - prikupljanje materijalnih sredstava deka i ručnika i sl.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • predstavnik roditelja - Adrea Kos
 • predstavnik lokalen zajednice- Meri Barišić, Kristina Žordić
 • pedagog - Marcela Križani, Zdravstvena voditeljica Ana Žirović
 • odgojitelji- Gordana Mikulčić, Ivana Petračić, Marina Božić,Cindrić Martina,Ivana Zdunić
 • spremačica Suzana Jež, domar Milan Tomašević,kuhar - Kristina Šajnović
 • ravnateljica Sandra Crnić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada, upoznati se s recikliranjem otpada (papir, plastika, bio otpad, baterije, limenke, plastika), pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada, upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igrački, didaktike, pomagala, ukrasa, itd.), uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i pronalaziti načine zaštite okoliša,poticati empatiju prema svim živim bićima, osmisliti poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijesti kod djece i kod odraslih.

Zadatak:
 • razvrstavanje, odlaganje, sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova, baterija
 • praćenje i bilježenje količine otpada (u kilama prema vrsti otpada)
 • kreativne radionice s otpadnim materijalima (izrada igrački, ukrasa, pomagala)
 • istraživanje vrijeme razgradnje: papirnata maramica, plastična vrećica, kora jabuke (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje, povezivanje odgovornosti prema prirodi)
 • upotrebljavanje eko sredstava za zaštitu (biljni pripravci)
 • briga o pticama- izrada kućica hranilica za ptice
 • briga o napuštenim životinjama- sakupljanje posteljine, deka
 • briga o biljkama- sadimo ljekovito bilje, bio otpad za naš cvijetnjak, uređivanje i briga, njega i održavanje
 • akcija sakupljanja otpada u okolici vrtića- briga o prirodi
 • ciljana šetnja- uočavanje smeća i otpada
 • prodajna izložba čestitki i ukrasnih predmeta u humanitarne svrhe
 • sakupljanje potrebnih namirnica za Crveni križ- ostvarivanje humanitarnih ciljeva od opće koristi
 • eko patrola- svakodnevna briga o uštedi energije, pravilnoj rasporedi otpada, urednosti soba dnevnog boravka vrtića

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Djeca dječjeg vrtića "Žirek", odgajatelji i članovi eko grupe.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Vedrina srca u sjemenki Žira se skriva


Eko himna:

SVAKOG DANA U VRTIĆU

PUNO UČIMO,

KAKO ZDRAVLJE ZEMLJE NAŠE

DA SAČUVAMO,

DA OBIČAJI STARI

SE NE ZABORAVE,

NAUČIT ĆEMO SVE TO

I NAŠE NAJDRAŽE.

ŽIR – ŽIR – ŽIREKI SMO,

VESELA SMO DJECA!

ŠUME ČUVAMO

I U NJIMA ZECA.

ŽIR – ŽIR – ŽIREKI SMO,

ČISTO MORE, ZRAK,

ŽELIMO SAČUVATI

NEK' POMOGNE NAM SVAK'!

PRAVO SMEĆE, ZNA SE,

U KANTE BACAMO,

PAPIR, STAKLO, PLASTIKU

RECIKLIRAMO,

NEK' NAŠE VODE BISTRE

TEKU ZAUVIJEK,

SVAKO POLJE ZELENO

NEK BUDE ZA SVE LIJEK!

ŽIR – ŽIR – ŽIREKI SMO,

PONOS NAŠEG GRADA,

ZASTAVU DIGNIMO

I ZAPJEVAJMO SADA.

ŽIR – ŽIR – ŽIREKI SMO,

ČISTO MORE, ZRAK,

ŽELIMO SAČUVATI

NEK' POMOGNE NAM SVAK'!

EKO VRTIĆ ŽIREK!