Eko škola

Dječji vrtić Žirek, Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 17c
10410 Velika Gorica

Telefon: 01 621 46 94 ,099/2562952
Fax: 01 621 63 74
E-mail: info@dv-zirek.hr
Web: http://www.dv-zirek.hr/kontakt.asp

Ravnatelj/ica: Sandra Crnić
Školski koordinatori: Lahorka Sarić pedagoginja, Ana Žirović zdravstvena voditeljica, Tanja Njegovec, Petra Petak, Gordana MIkulčić i Ana Dvoraček, Željka Barać,Nevenka Mikulić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • odgovorno ponašanje prema hrani

  cilj:

 • skupljanje starog papira,plastičnih boca,čepova i baterija

  Cilj:sakupljanje starog papira potaknuti roditelje i bližu zajednicu na aktivno sudjelovanje.

 • Etno kultura i običaji protkani ekološkom sviješću

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Sandra Crnić, ravnatelj Vrtića
 • Lahorka Sarić, pedagog
 • Margareta Škofljanec, pedagog u.z.
 • Ana Žirović, zdravstveni voditelj
 • Tanja Njegovec, odgojitelj
 • Ana Dvoraček, odgojitelj
 • Petra Petak, odgojitelj
 • Gordana Mikulčić, odgojitelj
 • Željka Barać, odgojitelj
 • Nevenka Mikulić, odgojitelj
 • Romana Trkulja, roditelj
 • Kristina Žordić
 • Meri Barišić
 • Marina Mahek

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Promet
Cilj:
 • osvijestiti kod djece znanja i razviti vještine potrebne za odgovorno ponašanje u prometu
 • upoznati djecu sa pravilima u prometu, prometnim znakovima, vrstama prijevoznih sredstava, opasnostima u prometu
 • razvijati svijest o važnosti zaštite okoliša (prometna sredstva zagađuju okoliš)

Zadatak:

 • sudjelovanje u HAK-ovoj radionici
 • promatranje i kretanje/sudjelovanje u prometu


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • odgojiteljice
 • djeca
 • roditelji
 • HAK
Naziv teme: Meteorologija
Cilj:

 • poticati razvijanje pozitivnih navika i odgovornog ponašanja u odnosu na skrb za očuvanje prirodnih resursa
 • razvijati senzibilitet za različite oblike istraživanja i rješavanja problema u neposrednom vrtićkom okruženju
 • poticati stjecanje novih spoznaja o atmosferskim procesima i meteorološkim pojavama, te njihovo razumijevanje
 • poticati bilježenje i analiziranje prikupljenih podataka o vremenu


Zadatak:

 • provođenje meteoroloških radionica
 • izrađivanje meteoroloških instrumenata
 • izrađivanje kalendara promjena u odgojnim skupinama te bilježenje
 • istraživanje načina na koji sunčeva energija utječe na razvoj različitih oblika života na Zemlji – promatranje rasta biljaka pod utjecajem/bez utjecaja sunčeve svijetlosti


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • odgojiteljice
 • djeca
 • roditelji
 • Državni hidrometeorološki zavod
Naziv teme: Kulturna baština
Cilj:
 • razvijati interes djeteta za upoznavanje vlastite kulturne baštine i tradicije te tradicije drugih kultura
 • razvijati spoznajne mogućnosti - širenje znanja o vlastitoj i drugim kulturama i njihovoj tradiciji
 • razvijati osjećaj poštovanja prema vlastitoj kulturi i tradiciji 
 • razvijati toleranciju i međusobno uvažavanje različitosti

Zadatak:

 • posjet muzeju
 • ugošćivanje baka i djedova – upoznavanje s tradicijskim igrama, igračkama, pričama, pjesmicama, plesovima,…
 • ugošćivanje KUD-a
 • Izrađivanje replika tradicijske turopoljske arhitekture
 • Slikanje i crtanje objekata, ukrasa
 • Istraživanje značenja naziva Turopolje semiotičko i zemljopisno
 • Izložba skupljenih predmeta i dokumenata u vrtiću
 • Izrada slikovnica na temu tradicijskih građevina i predmeta


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • odgojiteljice
 • djeca
 • roditelji
 • turističke agencije
 • muzeji
Naziv teme: Zdravlje
Cilj:
 • uočiti povezanost hrane i zdravlja
 • omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa
 • stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode
 • igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani
 • upoznati osnovne podjele hranjivih tvari
 • upoznati važnost pojedinih skupina namirnica
 • uočiti važnost pojedinih obroka
 • sudjelovati u izradi jelovnika
 • upoznati poremećaje prehrane
 • omogućiti spoznaju o prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane
 • stvarati navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje
 • omogućiti informacije o najčešćim ovisnostima i njihovoj štetnosti
 • otkrivati procese kruženja zraka, vode i hrane unutar ljudskog tijela

Zadatak:

 • susret sa stomatologom
 •  uočavanje prednosti ekološkog načina proizvodnje hrane
 • izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura
 • sudjelovanje u izradi jelovnika
 • radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje
 • važnost tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja
 • proučavanje lokalnih i sezonskih namirnica
 • istraživanje o jelima koja su se pripremala u prošlosti
 • posjet lokalnom OPG-u
 • izrada kalendara sezonskih namirnica
 • ·provođenje zdravih rođendana (svježe i sušeno voće)
 • redovito provođenje jutarnje tjelovježbe
 • uređenje dvorišta u cilju kvalitetnijeg bavljenja fizičkim aktivnostima
 • šetnje okolišem
 • Škola plivanja
 • ·zimovanje
 • pojačani izlasci u prirodu i boravak na svježem zraku
 • radionice u provedbi pčelara
 •  radionice izrade krema, čajeva,…


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 


Nositelji:

 • odgojiteljice
 • djeca
 • roditelji
 • kuhinjsko osobljeuočiti svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja i važnost vode za svijet
 • upoznati se s bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi, uočiti razlike između pitke i otpadne vode
 • razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode
 • stvarati spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet
 • provoditi praćenje potrošnje i aktivnosti za štednju vode
 • uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu

Zadatak:

 •  mjerenja potrošnje (koliko dugo voda teče za vrijeme osobne higijene)
 • pokusi sa vodom (usvajanje spoznaja o osnovnim svojstvima vode i njenim agregatnim stanjima)
 • sakupljanje kišnice i zalijevanje i uređivanje vrtićkog cvjetnjaka
 • u  odgojnim skupinama osiguravanje mjesta na kojem će se odlagati neiskorištena voda, a koja će se koristiti  za zalijevanje cvijeća
 • posjeta vodocrpilištu i upoznavanje sa postupkom pročišćavanja vode


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • odgojiteljice
 • djeca
 • roditelji
 • eko patrole
 • spremačice
 • kuhinjsko osoblje
 • stručnjaci
Naziv teme: Otpad
Cilj:

 • uočiti razliku između otpada i smeća
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpada 
 • upoznati se s vrstama otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada
 • upoznati se s recikliranjem otpada (papir, plastika, bio otpad, baterije, limenke, plastika)
 • pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada
 • upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.)
 • uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća i pronalaženje načina za djelovanje čišćenja i zaštite okoliša
 • osmisliti poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijest kod djece i odraslih


Zadatak:

 • razvrstavanje, odlaganje, sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova
 • praćenje i bilježenje količine otpada (u kilama prema vrsti otpada)
 • kreativne radionice s otpadnim materijalima (izrada igračaka, ukrasa, pomagala….),
 •  istraživanje vrijeme razgradnje: plastična vrećica, papirnata maramica, plastična čaša, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje i povezivanje sa odgovornosti prema prirodi)
 • upotrebljavanje eko sredstava za zaštitu (biljni pripravci)
 •  izrada kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje, izrada, cvjetnjaka za leptire
 • suradnja sa udrugom za napuštene životinje: sakupljanje starih deka, majica, posuđa, ručnika
 • briga o cvjetnjaku vrtića - bio otpad za naš cvjetnjak, uređivanje igrališta, sadnja voćnjaka, njega i održavanje
 • ciljana šetnja – uočavanje smeća i otpada
 • akcija čišćenja vrtićkog ali i šireg okruženja
 • akcija sakupljanja plastičnih boca, djeca bilježe količinu i odlažu na predviđeno mjesto
 • prodajna izložba čestitaka i ukrasnih predmeta u humanitarne svrhe


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • odgojiteljice
 • djeca
 • roditelji
 • eko patrole
 • spremačice
 • kuhinjsko osoblje

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • PODIZANJE SVIJESNOSTI O VAŽNOSTI UŠTEDE ENERGIJE KOD DJECE I ODRASLIH
 • UPOZNAVANJE DJECE SA SUNČEVOM ENERGIJOM

Realizirani zadaci:
 • Rad Eko patrola utjecao je podizanje osviještenosti o važnosti uštede energije kod djece i odraslih. U odnosu na djecu povezivale su se aktivnosti Eko patrola s odgovornošću djece po odgojnim skupinama za štednju energije. Time su se djeca upoznavala s pojmovima kao što su obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, naučila su razlikovati utjecaj obnovljivih i neobnovljivih izvora energije na okoliš, upoznala su se s osnovnim vrstama obnovljivih izvora energije – sunce, voda, vjetar, istraživala su na koji način sunčeva energija utječe na razvoj različitih oblika života na Zemlji, istraživala su korisne načine upotrebe sunčeve energije bez štetnog utjecaja na ljude i okoliš, te su stjecala spoznaje o načinu i mogućnostima iskorištavanja energije vode, energije sunca, energije vjetra. U odnosu na roditelje aktivnostima Eko patrole utjecali smo posredno preko njihove djece koja su im prepričavala što su u Vrtiću naučila, upozoravala ih u pojedinim situacijama u Vrtiću te kod kuće. U odnosu na djelatnke Vrtića postigli smo bolju usklađenost po pitanju zadataka uštede i reciklaže (na osobnoj i profesionalnoj razini), čistoće prostora, pravovremenih popravaka nakon uočenih nepravilnosti i sl.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • DJECA,DJELATNICI VRTIĆA

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Vedrina srca u sjemenki žira se otkriva!


Eko himna:

Svakog dana u vrtiću

Puno učimo,

Kako zdravlje zemlje naše

Da sačuvamo,

Da običaji stari

Se ne zaborave,

Naučit ćemo sve to

I naše najdraže.

 

Žir, žir, žireki smo

Vesala smo djeca!

Šume čuvamo

I u njima zeca.

Žir, žir, žireki smo

Čisto more, zrak

Želimo sačuvati

Nek pomogne nam svak!

 

Pravo smeće zna se

U kante bacamo,

Papir, staklo, plastiku

Recikliramo,

Nek naše vode bistre

Teku zauvijek,

Svako polje zeleno

Nek bude za sve lijek!

 

Žir, žir, žireki smo

Ponos našeg grada!

Zastavu dignimo

I zapjevajmo sada.

Žir, žir, žireki smo

Čisto more, zrak

Želimo sačuvati

Nek pomogne nam svak!