Eko škola

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Gora

Gora 61a
44250 Gora, Petrinja

Telefon: 044824755
Fax: 044824650
E-mail: valentina.vujnovic@skole.hr
Web: www.os-igkovacic.petrinjagora.skole.hr

Ravnatelj/ica: Valentina Vujnović
Školski koordinatori: Marija Fiala Žugaj
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Priprema čudesnog enzima

  Pripremiti i istražiti djelovanje čudesnog enzima. Pripremiti otopinu enzima od različitih sastojaka. Analizirati njegovu djelotvornost. Usporediti njegovo djelovanje u odnosu na kemikalije za čišćenje. Sakupljati otpatke voća i povrća. Pripremaju otopine otpadnog enzima. Proučavaju djelotvornost. Izrađuju prezentaciju, prezentiraju svoj rad i rezultate.

 • Oblaci

  Razlikovati različite vrste oblaka. Obilježiti Svjetski dan meteorologije. Nabrojati vrste oblaka. Nacrtati skicu različitih vrsta oblaka za pano u hodniku škole. Prepoznati kakvo vrijeme donose pojedini oblaci. Objasniti kako nastaju olujni oblaci i zašto su oblaci različite boje. Prikupiti materijale za izradu tablica i grafikona, pripremiti učenike za istraživački rad, usmjeravati učenike kod izrade plakata i prezentacija.

 • Jabuka

  Objasniti važnost jabuke u prehrani i njenoj ljekovitosti. Razlikovati jabuke prema boji, veličini, okusu, sorti. Priprema i konzumiranje proizvoda od jabuke. Prepoznati neke od sorti jabuka. Pripremiti jednostavne proizvode od jabuka. Posjetiti voćnjak. Prikupiti različite sorte jabuka. Izraditi jednostavna jela od jabuke. Izraditi likovne i literarne radove, plakat te urediti školski pano. Provoditi kreativne radionice na temu jabuke: otisci, jabuke od plastelina; priprema soka, slastica, čips od jabuka s cimetom; kušaonica jabuka i ocjenjivanje; igre s jabukama (ples u paru, nošenje jabuke na kuhačama...). Obilježiti Dan jabuka (20. 10.).

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Valentina Vujnović - ravnateljica
 • Snježana Grubić – uč. razredne nastave
 • Davorka Lovrić vlašić - uč. geografije
 • Marija Fiala Žugaj– školski koordinator
 • Joza Gusić - uč. prirode, biologije i kemije
 • Natalija Mijaljević - uč. likovne kulture
 • Marko Katavić - uč. povijesti
 • Štefica Ćorić - tajnica
 • Julia Posavac - predstavnik roditelj
 • Maja Ostojić - voditelj zadruge
 • Željko Debić – domar
 • Leona Posavac - predstavnik viših razreda
 • Jana Celčić - predstavnik nižih razreda i
 • Vica Mioković - predstavnik medija
 • Sitotisak M&M – kum Komunalac d.o.o. Petrinja - kum
 • Mihael Jurić, dipl.ing. šumarstva – predstavnik grada Petrinje

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Pravilna prehrana
Cilj:
 • Edukacija učenika o načelima zdrave prehrane i pravilnim prehrambenim navikama.

Zadatak:
 • Izrada tjednog jelovnika prema načelima zdrave i uravnotežene prehrane redovito se provodi.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

 • predavanja, radionice, plakati.

Nositelji:
 • Učenici, kuharica, učitelji.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Osvijestiti kod učenika i djelatnika važnost brige o otpadu i razvrstavanju otpada.

Zadatak:
 • Redovito zbrinjavati otpad i razvrstavati. PVC vrećice, PET ambalažu i tekstilni otpad iskorištavati u likovnim radionicama. Organski otpad prikladno zbrinjavati. Redovito sakupljati strai papir.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

 • promjenjivi pano, fotografije, plakati.

Nositelji:
 • Učenici, eko patrole, učitelji, kuharica, spremačice.
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Naučiti učenike o važnosti pitke vode za opstanak života na Zemlji te odgovarajuća ponašanja kod kuće, u školi i u okolišu kojima će tu vodu čuvati. Razviti svijest o potrebi pravilnog postupanja s vodom zbog njene ograničenosti kod učenika, nastavnika i osoblja škole, roditelja i šire lokalne zajednice.

Zadatak:
 • Redovito pratiti potrošnju pitke vode, bilježiti i mjesečno jednom izvješćivati putem promjenjivog panoa.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

 • promjenjivi pano.

Nositelji:
 • Učenici, domar, školska koordinatorica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Naučiti učenike o važnosti pitke vode za opstanak života na Zemlji te odgovarajuća ponašanja kod kuće, u školi i u okolišu kojima će tu vodu čuvati. Razviti svijest o potrebi pravilnog postupanja s vodom zbog njene ograničenosti kod učenika, nastavnika i osoblja škole, roditelja i šire lokalne zajednice.


Realizirani zadaci:

Redovito pratili potrošnju pitke vode, bilježili i mjesečno jednom izvješćivali putem promjenjivog panoa.


Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

 


Nositelji:

Učenici, domar, školska koordinatorica.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Osviještenost učenika i djelatnika o važnosti brige o otpadu i razvrstavanju otpada.


Realizirani zadaci:

Redovito smo zbrinjavali otpad i razvrstavali PVC vrećice, PET ambalažu i tekstilni otpad iskorištavati u likovnim radionicama. Organski otpad prikladno zbrinjavali. Redovito sakupljali stari papir.


Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, eko patrole, učitelji, kuharica, spremačice.

Naziv teme: Pravilna prehrana
Ostvareni ciljevi:

Educirani učenici o načelima zdrave prehrane i pravilnim prehrambenim navikama.


Realizirani zadaci:

Izrada tjednog jelovnika prema načelima zdrave i uravnotežene prehrane redovito se provodi.


Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2019./2020. (svaki tjedan).


Nositelji:

Učenici, kuharica, učitelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO-EKO, ŠKOLU VOLIMO.

EKO-EKO, RADIMO VESELO.

EKO-EKO MISLIMO ZELENO.

EKO-EKO, NAŠ JE MOTO.


Eko himna: