Eko škola

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Gora

Gora 61a
44250 Gora, Petrinja

Telefon: 044824755
Fax: 044824650
E-mail: valentina.vujnovic@skole.hr
Web: www.os-igkovacic.petrinjagora.skole.hr

Ravnatelj/ica: Valentina Vujnović
Školski koordinatori: Andrijana Petračić
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Priprema čudesnog enzima

  Pripremiti i istražiti djelovanje čudesnog enzima. Pripremiti otopinu enzima od različitih sastojaka. Analizirati njegovu djelotvornost. Usporediti njegovo djelovanje u odnosu na kemikalije za čišćenje. Sakupljati otpatke voća i povrća. Pripremaju otopine otpadnog enzima. Proučavaju djelotvornost. Izrađuju prezentaciju, prezentiraju svoj rad i rezultate.

 • Oblaci

  Razlikovati različite vrste oblaka. Obilježiti Svjetski dan meteorologije. Nabrojati vrste oblaka. Nacrtati skicu različitih vrsta oblaka za pano u hodniku škole. Prepoznati kakvo vrijeme donose pojedini oblaci. Objasniti kako nastaju olujni oblaci i zašto su oblaci različite boje. Prikupiti materijale za izradu tablica i grafikona, pripremiti učenike za istraživački rad, usmjeravati učenike kod izrade plakata i prezentacija.

 • Jabuka

  Objasniti važnost jabuke u prehrani i njenoj ljekovitosti. Razlikovati jabuke prema boji, veličini, okusu, sorti. Priprema i konzumiranje proizvoda od jabuke. Prepoznati neke od sorti jabuka. Pripremiti jednostavne proizvode od jabuka. Posjetiti voćnjak. Prikupiti različite sorte jabuka. Izraditi jednostavna jela od jabuke. Izraditi likovne i literarne radove, plakat te urediti školski pano. Provoditi kreativne radionice na temu jabuke: otisci, jabuke od plastelina; priprema soka, slastica, čips od jabuka s cimetom; kušaonica jabuka i ocjenjivanje; igre s jabukama (ples u paru, nošenje jabuke na kuhačama...). Obilježiti Dan jabuka (20. 10.).

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Valentina Vujnović
 • Snježana Grubić
 • Davorka Lovrić Vlašić
 • Gordana Gali Adamović
 • Joza Gusić
 • Vesna Naglić
 • Nikolina Sukalić Rom
 • Štefica Ćorić
 • Julia Posavac
 • Andrijana Petračić
 • Željko Debić
 • Fran Roksa
 • Josipa Majača
 • Ivica Mioković
 • Mihael Jurić
 • Miroslav Malikenušić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Električna energija
Cilj:
 • upoznati način proizvodnje el. energije
 • uočiti da potrošnja el. energije kao i drugih energenata ovisi isključivo o našem ponašanju
 • osvijestiti učenike i djelatnike škole da smanjenjem potrošnje štedimo novac, ali i druge energente

Zadatak:
 1. praćenje potrošnje električne energije u školi
 2. postavljanje novih upozoravajućih natpisa iznad prekidača

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019,

 • bilježenje, crtanje grafikona, izrada plakata

Nositelji:
 • učenici
 • učitelji
 • domar
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • uočiti da postoje različite vrste otpada
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpada
 • upoznati opasni otpad
 • naučiti da postoji tzv. korisni otpad
 • uočiti da recikliranjem smanjujemo količinu otpada, ali i štedimo
 • naučiti proizvoditi kompost
 • stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada
 • upoznati neke načine iskorištavanja otpada u ukrasne i uporabne svrhe
 • ukazivati na ljepotu prirode bez otpada
 • djelovati djelima i porukama na svijest učenika, ali i na svijest mještana

Zadatak:
 1. nastavak rada eko grupa - kontrola čistoće školskih prostorija  okoliša
 2. akcije skupljanja, selektiranja i zbrinjavanja  papirne ambalaže, baterija, plastike i limenki
 3. preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete
 4. izrada čestitki
 5. ukrašavanje staklenih bočica
 6. korištenje PVC ambalaže za lutke i sl.
 7. sudjelovanje u eko natječajima. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019. godine.

 • Bilježenje mase prikupljenog papira, plastike, limenki
 • Izrada plakata

Nositelji:
 • učenici
 • svi zaposlenici škole
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • upozoriti na  nedostatak pitke vode na Zemlji
 • uočiti razlike u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode
 • upoznati biljni i životinjski svijet svijeta u pitkoj vodi i utjecaj onečišćenja vode na taj svijet
 • razvijati svijest o potrebi štednje pitke vode
 • razvijati svijest o potrebi očuvanja izvora pitke vode

Zadatak:
 1. nastavak rada eko grupa - kontrola slavina i instalacija u školi
 2. postavljanje novih upozoravajućih natpisa iznad slavina o štednji
 3. mjerenja i analize uštede vode, izrada grafikona

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • redovito bilježenje svih uočenih činjenica, izrada plakata.

Nositelji:
 • učenici eko-patrola
 • domar

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upozoreni na  nedostatak pitke vode na Zemlji
 • učenici su uočili razlike u kemijskom sastavu pitke i otpadne
 •   vode
 • učenici su upoznali biljni i životinjski svijet svijeta u pitkoj vodi i utjecaj onečišćenja vode na taj svijet
 • razvijena je  svijest o potrebi štednje pitke vode
 • razvijena je  svijest o potrebi očuvanja izvora pitke vode

Realizirani zadaci:
 • rad eko grupa - kontrola slavina i instalacija u školi
 • postavljeni su novi upozoravajući natpisi iznad slavina o štednji
 • redovito su vršena mjerenja i analize uštede vode, izrada grafikona
 • redovito su se bilježile sve uočene činjenice, izrađivali  plakati

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • eko patrole
 • domar
 • koordinator
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su:
  • uočili da postoje različite vrste otpada
  • stvorili naviku razvrstavanja otpada
  • upoznali opasni otpad
  • naučili da postoji tzv. korisni otpad
  • uočili da recikliranjem smanjujemo količinu otpada, ali i štedimo
  • naučili proizvoditi kompost
  • stvorili naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada
  • upoznali neke načine iskorištavanja otpada u ukrasne i uporabne svrhe

Realizirani zadaci:
 • rad eko grupa - kontrola čistoće školskih prostorija  okoliša
 • akcije skupljanja, selektiranja i zbrinjavanja  papirne ambalaže, baterija, plastike i limenki
 • preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete
 • izrada čestitki
 • ukrašavanje staklenih bočica
 • korištenje PVC ambalaže za lutke i sl.
 • bilježenje sakupljene količine papira

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici
 • svi zaposlenici škole
 • članovi lokalne zajednice
Naziv teme: Električna energija
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upoznali način proizvodnje el. energije
 • uočili su da potrošnja el. energije kao i drugih energenata ovisi isključivo o našem ponašanju
 • osviješteni su učenici i djelatnici škole da smanjenjem potrošnje štedimo novac, ali i druge energente


 


Realizirani zadaci:
 • učenici su pratili potrošnju električne energije u školi
 • izrađivali su grafikone potrošnje
 • postavljeni su novi upozoravajućih natpisa iznad prekidača

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • domar
 • eko patrole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO-EKO, ŠKOLU VOLIMO.

EKO-EKO, RADIMO VESELO.

EKO-EKO MISLIMO ZELENO.

EKO-EKO, NAŠ JE MOTO.


Eko himna:

Ima jedna škola mala,

Gdje su djeca vesela.

To je moja eko škola

Zelenilom okružena.

 

ČISTI IZVOR, BISTRA RIJEKA

PJEVAMO SAD SLOŽNO SVI.

POSLUŠAJ NAS SADA TI

ZA OKOLIŠ BRINEMO MI.

 

Svi se tako trudimo,

O zelenilu brinemo.

Naše ruke čuda rade,

Dok za ptice kuće grade.

 

ČISTI IZVOR, BISTRA RIJEKA

PJEVAMO SAD SLOŽNO SVI.

POSLUŠAJ NAS SADA TI

ZA OKOLIŠ BRINEMO MI.

 

Vrijedne ruke malih đaka

Brinu se o prirodi.

Svaki listić, svaka travka,

Čuva se i pazi.

 

ČISTI IZVOR, BISTRA RIJEKA

PJEVAMO SAD SLOŽNO SVI.

POSLUŠAJ NAS SADA TI

ZA OKOLIŠ BRINEMO MI.