Eko škola

Osnovna škola Čučerje, Zagreb

Čučerska cesta 382
10040 Zagreb

Telefon: 01 2986487
Fax: 01 2986487
E-mail: ured@os-cucerje-zg.skole.hr
Web: http://os-cucerje-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vesna Orešković
Školski koordinatori: Marija Draženović, Ivana Toman Maršić, Ankica Bušić, Jadranka Kruljac, Branka Perković
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Povratak zemlji

  Škola posjeduje zemljište koje do sada nije bilo u uporabi za nastavne i izvannastavne potrebe. Kroz realizaciju projekta ćemo obnoviti školsko zemljište s ciljem uzgoja zdravog voća - stare sorte jabuka i šljiva, začinskog bilja i ljekovitog bilja. Na jednu parcelu smo prošle godine zasadili voćnjak sa 100-tinjak sadnica, a planirano je tijekom sljedeće šk godine povezivanje s lokalnim pčelarskim udrugama.

 • Mala škola čiste energije

  U sklopu projekta izrađeni su radni listovi 0Obnovljivi izvori energije\\\\\\\\\\\\\\\', sadržajem i izgledom prilagođeni uzrastu učenika šestih razreda, prateći materijali za nastavnike, kao potpora u nastavi, i prijedlog sadržaja provjere znanja učenika. Materijali su namijenjeni učenicima šestih razreda i njihovim nastavnicima, u sklopu predmeta priroda u nastavnoj cjelini Čovjek i energija. Isto tako koristit će se i na satovima geografije, tehničkog odgoja, satovima razrednog odjela i u izvannastavnim aktivnostima te na satovima informatike, engleskog jezika (on-line igrice ), likovne kulture (naj crtež, strip, izrada maskote ).

 • Da se ne puzabi

  Kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti raditi na očuvanju baštine, tradicijske kulture (pjesama, plesova i govora ) te običaja našega kraja.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Vesna Orešković, ravnateljica
 • Ivana Toman Maršić, stručni suradnik ( školski koordinator)
 • Branka Perković, učiteljica Engleskog jezika  (koordinatorica eko projekata)
 •  Marija Draženović, učiteljica razredne nastave (koordinatorica Eko patrola)
 • Ankica Bušić, učiteljica razredne nastave (koordinatorica za Područnu školu)
 • Stjepan Krvarić, domar
 • Sara Sruk,  učenica
 • Noa Preiner, učenik
 • Petra Bikeš, učenica
 • Manuel Bebić, učenik
 • Zvjezdana Žuglić, VMO Čučerje
 • Josip Križ, Pčelarsko društvo Lipa
 • Tihomir Krvarić, DVD Čučerje
 • Miljenko Šušković, HSLD Vepar
 • Tomislav Novosel, HKPD Bosiljak
 • Darko Preiner, roditelj
 • Krešimir Vadas, roditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Budi prijatelj prirodi
Cilj:
 • usvojiti  spoznaje o važnosti očuvanja prirode i motivirati učenike na  osobno angažiranje i brižnost spram prirode

 


Zadatak:
 • razviti spoznaje o važnosti življenja u skladu s prirodom 
 •  proširivati i produbljivati znanja iz područja zaštite okoliša
 • razumjeti utjecaj čovjeka na okoliš, navesti postupke kojima učenici mogu pridonijeti zaštiti, očuvanju i unaprijeđenju okoliša, razlikovati otpad od smeća i razvrstavati ga u odgovarajuće spremnike

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • izvješća razrednika
 • dnevnici eko patrola
 • foto dokumentacija

Nositelji:
 • razrednici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Čistoća Zemlje, vode, neba to je ono što svima treba!
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici i roditelji su educurani o recikliranju otpada.
 • Podignuta je svijest o važnosti odvajanja i prikupljanja otpada te o uštedama koje se postignu  prikupljanjem otpada.

Realizirani zadaci:
 • Istraživačko poučavanje kroz individualni i skupni rad i izvanučioničku nastavu;  provedene su akcije prikupljanja  plastične ambalaže. 
 • S odvajanjem otpada započelo  se i u obitelji (učenici su tematske dnevnike donijeli i analizirali u školi).

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učitelji PŠ Dankovec.
Naziv teme: Volim Hrvatsku
Ostvareni ciljevi:
 • Istraživanjem u neposrednoj stvarnosti i iz raznih izvora znanja učenici su  upoznali podneblja, reljefe, gospodarstvo, naseljenost zavičajnih regija domovine te važnost očuvanja prirodnih resursa kao uvjeta za opstanak života na Zemlji.
 • Upoznali su prirodne ljepote i posebnosti domovine te  prikladno prezentirali tijek i rezultate istraživanja.

Realizirani zadaci:
 • Primjenom iskustvene i istraživačke nastave provodilo se  promatranje i istraživanje u skupinama, proučavanje (čitanje, gledanje, slušanje) raznih izvora znanja – enciklopedije, časopisi, Internet, radio, TV, kulturno povijesni spomenici i isprave.
 • Izrada tematskih mapa, plakata; prezentacija na panoima i izložbama (u učionici ili školi), implementacija sadržaja u nastavu i izvan nastave u svakodnevnom životu.

Vrijeme realizacije:

Tijekom drugog obrazovnog razdoblja.


Nositelji:
 • učitelji 3. i 4. razreda.
Naziv teme: Pozdrav godišnjim dobima
Ostvareni ciljevi:
 • Prepoznate su promjene u prirodi koje donose godišnja doba, veća razina razvijenosti svijesti o  očuvanju prirode i okoliša, veća razina sposobnosti promatranja i uočavanja promjena - prošireno znanje o promjenama u prirodi kroz godišnja doba, kreiran je pozitivan odnos prema prirodi.

Realizirani zadaci:
 • Promatran je okoliš u jesen, zimi i u proljeće, opisivane su uočene promjene tijekom godišnjih doba, izrađeni su plakati i prezentacije te uspostavljen međupredmetni suodnos.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učiteljice i učenici prvih i drugih razreda.
Naziv teme: Budi prijatelj prirodi
Ostvareni ciljevi:
 • Škola je popunila obrazac o Ocjeni stanja okoliša
 • Određena je godišnja  tema koja je polazište za izradu Godišnjeg plana i programa rada : Budi prijatelj prirodi“
 • Izrađen je Plan rada Eko patrola, a svi razrednici su u okviru sata razrednika učenike upoznali s ciljevima i zadatcima eko škole te radom eko patrola
 • Konstituirajuća sjednica Eko odbora Osnovne škole Čučerje, održana je 11.10.2018.
 • Na sjednici je predložen i potvrđen Godišnji plan i program  rada koji su izradili i uskladili s Nastavnim planom i programom djelatnici škole
 • Na sjednicama stručnih vijeća dogovoren je plan postavljanja sadržaja na Eko pano na ulazu u školu ( za cijelu godinu),  a svaki razred je napravio  plan uređivanja eko kutka u svojoj učionici
 • Određeno je da Dan Eko škole bude 17. svibnja 2019.
 • U suradnji s Vijećem gradske četvrti Gornja Dubrava otvorili smo učionicu na otvorenom
 • Kroz projekte, izvanučionički nastavu, izvannastavne aktivnosti i redovnu nastavu ostvareni su svi sadržaji iz Eko plana

Realizirani zadaci:
 • Kroz eko sadržaje u izvanučioničkoj nastavi poticali smo naše učenike (češće nego prethodnih godina) na boravak na svježem zraku i istraživanje prirode.
 • Sustavnim praćenjem  promjena u prirodi tijekom godine, učenici su pokazali privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i kulturnog okoliša škole i lokalne zajednice, kao i sklonost pokretanju i sudjelovanju u eko aktivnostima razreda i škole.
 • U suradnji s Vijećem gradske četvrti Gornja Dubrava otvorili smo učionicu na otvorenom koju su učitelji maksimalno koristili u svom izvanučioničkom radu.
 • Učenici naše škole su istražujući u neposrednoj stvarnosti i koristeći različite izvore znanja učili povezivati odgojno-obrazovna područja i nastavne predmete, razvijali su sposobnosti promatranja promjena u prirodi tijekom godišnjih doba te povezivali znanje i logičko zaključivanje sa životom ljudi.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • ravnateljica
 • razrednici
 • eko koordinatori

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Učinimo naš planet mjestom na kojem će i naši potomci uživati u zelenilu, plavome moru, sjajnome suncu i svježem zraku.

Ne bismo trebali samo na Dan planeta Zemlje o Zemlji razmišljati, nego bismo se trebali svaki dan o njoj brinuti.

Ako rušimo drveće i uništavamo šume, životinje neće imati dom!

Čuvajte naše vode da nam turizam ne ode.

Čuvajte svijet da nam bude ljepši planet.

Zemlju trebamo čuvati da je ne bi razboljeli!

Zemlja je naš jedini dom.

Čuvajte naš okoliš jer to je naša budućnost!

Ako život voliš ti, smeće nemoj bacati!

Šume su izvor života i pluća svijeta.

Okoliš je izvor šume, a šuma je izvor života!

Ne bacajte smeće jer od toga nema sreće.

Na okoliš pazi i travu ne gazi.

Čuvajmo prirodu i reciklirajmo otpad.

Moja škola voli prirodu. Zato je čuva, pazi i mazi.

Čuvajte prirodu jer ona čuva vas!

Ako čuvamo prirodu i ona će nas čuvati!

Čuvajte šume da nas dulje bude!

Nemojte rušiti drveće samo da sagradite jednu kuću, jer jedno drvo je jedan život.

Jednoga dana možda možemo obnoviti Zemlju!


Eko himna:

Biti eko-škola danas je u modi, brinuti o okolišu, prirodi i vodi.

Eko-škola smo i mi. Za okoliš borimo se svi.

U školi nas o ponašanju prema okolišu uče, da to znamo primijeniti i kod kuće.

Slušajte sada pozorno svi i našoj eko-školi pridružite se vi:

Naša škola primjer je svima, da dalje možemo bez zagađenja i dima.

U našu školu stigla je moda da više ne zagađuje se voda.

Gasimo svjetlo kad izlazimo iz prostorije - to je dio naše eko euforije.

Vodu štedimo da prirodu ne uvrijedimo!

U našoj školi se čisti, u našoj školi se sprema - to je jako dobra shema.

Čistimo svaki njen kutak i dio jer svaki nam je drag i mio.

Smeće nam je protivnik pravi koji okoliš zagađuje i kvari.

Zato čistimo dosadno smeće da ne bude još veće.

Smeće bacamo u koš da nam okoliš ne bude loš.

Naše ruke složne su sve kad smeće trpamo u kontejnere.

Bacamo smeće u prave kante i želimo da nas svi po tome pamte.

Naučili smo odvajati otpad od smeća, za svaku vrstu druga vreća.

Čistimo potok da bude lijep i čist kako bi mu se divio svaki turist.

Park nam od čistoće blista, oko škole priroda je čista!

Oko naše škole nema smeća, nego ima puno cvijeća.

Šuma zelena, potočić žubori, čuvajmo prirodu koju Bog stvori!

Moram vam reći, neka se zna - tu je i eko-zastava.

Zelene boje na vjetru vijori, da na okoliš pazi, svakome govori.

Dok zelena zastava veselo maše, ja se igram oko škole naše.

Dok moj potok veselo teče, ja se igram i ne bacam smeće.

Travu čistim, lišće skupljam. Sve to u kontejnere prikupljam.