Eko škola

Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Solin

Dudini 17
21210 Solin

Telefon: 021-217-876
Fax: 021-217-590
E-mail: admin@os-vparac-solin.skole.hr
Web: http://os-vparac-solin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Đuro Baloević
Školski koordinatori: Žana Milat
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj
 • Projektni dan - Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

  I ove godine projektnim danom obilježili smo Dan kruha - dan zahvalnosti za plodove zemlje. Učenici nižih razreda uz pomoć roditelja i učitelja organizirali su prodajnu izložbu kruha i pekarskih proizvoda (kolača i peciva) u atriju škole. Umjesto uobičajene marende učenici i učitelji kupovali su njihove izložene proizvode.

 • Dan kravate

  I mi smo u školi obilježili Dan kravate. U atriju škole postavljen je prigodni pano s 3D instalacijama koje su izradili polaznici Likovne radionice s nastavnicom likovnog Sanjom Mirošević. U školskoj knjižnici izrađene su dvije kartonske kravate s latiničnim i glagoljičkim natpsiom 'KRAVATA'. Izradili su ih polaznici Grupe s knjižničarkom Nadom Topić i tako obilježili Dan kravate.

 • Sakupljajmo stare baterije

  Od ove školske godine priključili smo se eko projektu Friško – sakupljajmo zajedno stare baterije. Projektom se želi skrenuti pozornost učenika na važnost recikliranja otpada s ciljem zaštite prirode i smanjenja korištenja vrijednih prirodnih resursa i ukazati na važnost odvajanja pojedinih vrsta otpada, pogotovo baterija, od komunalnog otpada. Cilj je potaknuti ekološku osviještenost učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj škole: Đuro Baloević
 • Eko - školski koordinator: Žana Milat
 • Učenici: Gorana Grubić 8b, Petra Zečević 8d, Sara Ergović 8b
 • Učitelji: Žana Milat, Jelena Žunić, Ivana Banovac
 • Nenastavno osoblje: Ruža Blažević
 • Cemex Hrvatska: Marina Ostojić
 • Školski odbor: Đurđica Kalebić
 • Roditelj: Mario Musić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Selektivno prikupljanje otpada, Pravilna prehrana, Održiva potrošnja i otpad
Cilj:
 • Kroz čitavu školsku godinu uključiti učenike, roditelje i djelatnike škole u sve nastavne i izvannastavne aktivnosti i tako ih upoznati o važnosti očuvanja prirode i okoliša kroz teme „Otpad“, „Pravilna prehrana – zdrav život“ i „Održiva potrošnja“.

 


Zadatak:
 •  Tema: Selektivno prikupljanje otpada u školi
  • (papir, plastične boce, limenke, Tetra - pak ambalaža, baterije)
  • Odlaganje papirnatog otpada u predviđene spremnike u svim prostorijama škole, odlaganje plastičnih boca i limenki u predviđene spremnike u učionici biologije i kemije, prikupljanje Tetra – pak ambalaže u učionicama predmetne i razredne nastave, odlaganje baterija u spremnike tvrtke „Frisko“u školskoj knjižnici.
 •   Tema: Pravilna prehrana – zdrav život
  • Edukacija o načelima zdrave prehrane i pravilnih prehrambenih navika, važnost zdravog doručka i poštivanja pravila prehrambene piramide putem predavanja, radionica, plakata te kroz nastavu prirode i kemije
 •  Tema: Održiva potrošnja i otpad
  • Edukacija o smanjenju potrošnje struje i vode (nadzor eko patrole) naglasak na korištenje obnovljivih oblika energije, recikliranje otpada (stare tkanine, otpale šiške, stare novine…)
 • radionice (eko grupa) kroz razrednu i predmetnu nastavu biologije i kemije te satove razrednika, likovna radionica (upotreba recikliranih materijala).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Tijekom cijele školske godine preko redovite nastave i izvanškolskih aktivnosti.
 • Eko patrola postavlja kutije za selektivno prikupljanje otpada te kontrolira i nadzor.
 • Akcija prikupljanja papira 2-3 puta godišnje na razini škole
 • Podnošenje prijedloga za unaprjeđenje postojećeg stanja, eko - odboru.
 • Izviješća učitelja, evaluacijski listići učenika, medijsko praćenje aktivnosti: TV Jadran, Kronika Grada Solina, lokalne novine i radio postaje.

Nositelji:
 • Ravnatelj škole
 • Eko odbor
 • Školski eko koordinator
 • Eko patrole
 • Razrednici
 • Učiteljsko vijeće
 • Domar i spremačice

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Održiva potrošnja i otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Nadzor i praćenje potrošnje energije i vode u školi
 • Edukacija o potrebi smanjenja potrošnje energije i vode u školi
 • Podizanje energetske učinkovitosti u školi

Realizirani zadaci:
 • Svakodnevni nadzor i gašenje nepotrebno upaljenog svijetla,  praćenje ispravnosti instalacija i uklanjanje neispravnosti po potrebi
 • Tjedno i mjesečno očitavanje potrošnje električne energije i vode u školi
 • Prijedlozi za poboljšanje stanja i uštede energije i vode
 • Edukacija učenika i djelatnika o potrebi i važnosti smanjenja potrošnje energije i vode
 • Izrada projekta energetske učinkovitosti te sudjelovanje u natječaju za dobivanje sredstava

 


Vrijeme realizacije:
 • Tijekom cijele godine, preko redovite nastave i izvannastavnih aktivnosti
 • Eko - patrola prati tjedno i mjesečno potrošnju električne energije 
 • Izrada proračuna korisnosti električne energije u osvjetljavanju učionica kupnjom i instalacijom nove rasvjete  (LED, FLUO)

Nositelji:
 • Učenici članovi eko-patrole, domari, spremačice, članovi eko - odbora,
 • Učenici i učitelji od 1. - 8. razreda

 

Naziv teme: Pravilna prehrana
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, te Svjetski dan zdravlja
 • Upoznavanje autohtonih dalmatinskih proizvoda
 • Edukacija o važnostima zdrave i pravilne prehrane
 • Organizacija i provedba akcije prikupljanja prehrambenih i higijenskih potrepština za socijalnu samoposlugu Grada Solina
 • Održavanje školskog maslinika, branje i konzerviranje maslina te prodaja školskog ulja
 • Održavanje školskog okoliša, branje ljekovitog bilja te proizvodnja prirodnih proizvoda ( sapuni, kreme...)

 


Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • Izložba domaćih proizvoda užeg zavičaja, kruha, sjemenja, kolača te alata koji su se koristili u obradi zemlje., uz molitvu, blagoslov i simbolično blagovanje kruha provodimo zahvalu Bogu na darovima
 • Upoznavanje kulturne baštine našeg zavičaja: posjet  tvrtki Stella Mediterranea na klisu (proizvodnja tradicionalnih delikatesnih proizvoda), posjet Nastavnom zavodu za javno zdravstvo - odjel hrane (analiza školskog maslinovog ulja), 
 • Edukacija i radionica o važnostima zdrave prehrane
 • Provedba akcije prikupljanja hrane za socijalnu samoposlugu Grada Solina
 • Održavanje školskog maslinika, branje i konzerviranje maslina, prerada i prodaja maslinovog ulja
 • Održavanje školskog maslinika, branje ljekovitog bilja te proizvodnja prirodnih proizvoda

 


Vrijeme realizacije:
 • Od 10. listopada. 2019g.
 • Tijekom cijele godine preko redovite nastave i izvanškolskih aktivnosti
 • 2-3 akcije godišnje
 • Izviješće učitelja i evaluacijski listići učenika
 • Medijsko praćenje (TV Jadran - emisija Eko forma: predstavljanje rada eko grupe), lokalne novine i radio postaje
 • Kroz projekte: "Živjeti zdravo" u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split

 


Nositelji:

Učenici članovi eko-patrole, članovi eko-odbora, Učenička zadruga "Brnistra", učenici svih razrednih odjela, svi učitelji, domari, spremačice

Naziv teme: Selekcionirano prikupljanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Selektivno smo prikupljali  otpad u školi 
 • Educirali smo učenike o važnosti i načinima smanjenja otpada
 • U okviru eko-grupe reciklirali smo papir, tkanine, plastiku...

 


Realizirani zadaci:
 • Postavljene su kutije za prikupljanje papira, plastičnih boca, limenki i Tetra Pak ambalaže u sve prostorije škole
 • Organizirali smo dvije velike akcije prikupljanja papira na razini škole
 • Sudjelovali smo u humanitarnoj akciji prikupljanja plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske "Čepovima do lijekova"
 • Organizirali smo akciju  čišćenja školskog okoliša
 • Organizirali smo radionice na temu recikliranja i ponovne upotrebe proizvoda
 • Edukacija o važnosti selekcioniranja otpada svih djelatnika škole
 • Sudjelujemo u projektu "Razmišljam EKOLOGIČNO" I u projektu" Reciklažno dvorište i upotreba otpada kao sirovine" na razini Grada Solina

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom cijele školske godine preko redovite nastave i izvanškolskih aktivnosti
 • Od 10.listopada 2019g.

 


Nositelji:

Učenici članovi eko-patrole, članovi eko-odbora, učenička zadruga "Brnistra", učenici svih razrednih odjela, svi učitelji, domari

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dim se širi iznad kuća, udišu ga naša pluća,

Mutan potok kroz grad teče, duž potoka razno smeće.

Zaista je krajnji čas - za čišćenje za naš spas.


Eko himna:

Tu u krilu Salone, 

Ispod Klisa grada, 

A u sjeni borova, Škola naša, naš je dom!

 

Sveti Kajo, čuva nas.

Franjo Bulić sanja nas.

Drevni Jadro mije nas.

Kist Paraća resi nas.

 

Čista voda, trava cvijet,

Život nam je bogat lijep.

Eko stijeg nam lijepo sja,

Vesela smo družina.