Eko škola

Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Solin

Dudini 17
21210 Solin

Telefon: 021-217-876
Fax: 021-217-590
E-mail: admin@os-vparac-solin.skole.hr
Web: http://os-vparac-solin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Đuro Baloević
Školski koordinatori: Žana Milat
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj
 • Projektni dan - Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

  I ove godine projektnim danom obilježili smo Dan kruha - dan zahvalnosti za plodove zemlje. Učenici nižih razreda uz pomoć roditelja i učitelja organizirali su prodajnu izložbu kruha i pekarskih proizvoda (kolača i peciva) u atriju škole. Umjesto uobičajene marende učenici i učitelji kupovali su njihove izložene proizvode.

 • Dan kravate

  I mi smo u školi obilježili Dan kravate. U atriju škole postavljen je prigodni pano s 3D instalacijama koje su izradili polaznici Likovne radionice s nastavnicom likovnog Sanjom Mirošević. U školskoj knjižnici izrađene su dvije kartonske kravate s latiničnim i glagoljičkim natpsiom 'KRAVATA'. Izradili su ih polaznici Grupe s knjižničarkom Nadom Topić i tako obilježili Dan kravate.

 • Sakupljajmo stare baterije

  Od ove školske godine priključili smo se eko projektu Friško – sakupljajmo zajedno stare baterije. Projektom se želi skrenuti pozornost učenika na važnost recikliranja otpada s ciljem zaštite prirode i smanjenja korištenja vrijednih prirodnih resursa i ukazati na važnost odvajanja pojedinih vrsta otpada, pogotovo baterija, od komunalnog otpada. Cilj je potaknuti ekološku osviještenost učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj škole: Đuro Baloević
 • Eko - školski koordinator: Žana Milat
 • Učenici: Gorana Grubić 8b, Petra Zečević 8d, Sara Ergović 8b
 • Učitelji: Žana Milat, Jelena Žunić, Ivana Banovac
 • Nenastavno osoblje: Ruža Blažević
 • Cemex Hrvatska: Marina Ostojić
 • Školski odbor: Đurđica Kalebić
 • Roditelj: Mario Musić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Selektivno prikupljanje otpada, Pravilna prehrana, Održiva potrošnja i otpad
Cilj:
 • Kroz čitavu školsku godinu uključiti učenike, roditelje i djelatnike škole u sve nastavne i izvannastavne aktivnosti i tako ih upoznati o važnosti očuvanja prirode i okoliša kroz teme „Otpad“, „Pravilna prehrana – zdrav život“ i „Održiva potrošnja“.

 


Zadatak:
 •  Tema: Selektivno prikupljanje otpada u školi
  • (papir, plastične boce, limenke, Tetra - pak ambalaža, baterije)
  • Odlaganje papirnatog otpada u predviđene spremnike u svim prostorijama škole, odlaganje plastičnih boca i limenki u predviđene spremnike u učionici biologije i kemije, prikupljanje Tetra – pak ambalaže u učionicama predmetne i razredne nastave, odlaganje baterija u spremnike tvrtke „Frisko“u školskoj knjižnici.
 •   Tema: Pravilna prehrana – zdrav život
  • Edukacija o načelima zdrave prehrane i pravilnih prehrambenih navika, važnost zdravog doručka i poštivanja pravila prehrambene piramide putem predavanja, radionica, plakata te kroz nastavu prirode i kemije
 •  Tema: Održiva potrošnja i otpad
  • Edukacija o smanjenju potrošnje struje i vode (nadzor eko patrole) naglasak na korištenje obnovljivih oblika energije, recikliranje otpada (stare tkanine, otpale šiške, stare novine…)
 • radionice (eko grupa) kroz razrednu i predmetnu nastavu biologije i kemije te satove razrednika, likovna radionica (upotreba recikliranih materijala).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Tijekom cijele školske godine preko redovite nastave i izvanškolskih aktivnosti.
 • Eko patrola postavlja kutije za selektivno prikupljanje otpada te kontrolira i nadzor.
 • Akcija prikupljanja papira 2-3 puta godišnje na razini škole
 • Podnošenje prijedloga za unaprjeđenje postojećeg stanja, eko - odboru.
 • Izviješća učitelja, evaluacijski listići učenika, medijsko praćenje aktivnosti: TV Jadran, Kronika Grada Solina, lokalne novine i radio postaje.

Nositelji:
 • Ravnatelj škole
 • Eko odbor
 • Školski eko koordinator
 • Eko patrole
 • Razrednici
 • Učiteljsko vijeće
 • Domar i spremačice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dim se širi iznad kuća, udišu ga naša pluća,

Mutan potok kroz grad teče, duž potoka razno smeće.

Zaista je krajnji čas - za čišćenje za naš spas.


Eko himna:

Tu u krilu Salone, 

Ispod Klisa grada, 

A u sjeni borova, Škola naša, naš je dom!

 

Sveti Kajo, čuva nas.

Franjo Bulić sanja nas.

Drevni Jadro mije nas.

Kist Paraća resi nas.

 

Čista voda, trava cvijet,

Život nam je bogat lijep.

Eko stijeg nam lijepo sja,

Vesela smo družina.