Eko škola

Gimnazija Nova Gradiška

TRG KRALJA TOMISLAVA 9
35400 NOVA GRADIŠKA

Telefon: 035/361-427
Fax: 035/361-427
E-mail: ured@gimnazija-nova-gradiska.skole.hr
Web: gimnazija-nova-gradiska.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ljiljana Ptačnik
Školski koordinatori: Ljiljana Vidmar, Marko Plander
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Europski dan parkova

    Učenici izborne nastave iz biologije stanice snimili su kratak videozapis u kojemu su rekli nešto kratko o Europskom danu parkova te su prezentirali deset zanimljivih činjenica o hrvatskim nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Videozapis je dostupan na sljedećoj poveznici: https://youtu.be/pgxLn5cJIvQ Školski ekolozi prigodnim plakatom poslali su poruku važnosti zaštite i očuvanja parkova.

  • EKO PATROLA

    Eko-patrola je cijelogodišnja aktivnost u kojoj su učenici drugih i trećih razreda barem dva puta tjedno obilazili cjelokupni interijer i eksterijer naše škole, brinuli o prozračnosti i redu u učionicama te upozoravali na nepotrebnu potrošnju električne energije. Sve aktivnosti i eventualne nepravilnosti uredno su zabilježene na standardiziranom formularu kojeg smo sami osmislili. Projekt je proveden u cijelosti, izvršeni su svi zadaci i postignuti su traženi ciljevi. Sve aktivnosti su se odvijale u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom.

  • EKOLOŠKI OTISAK

    Povodom obilježavanja Dana škole proveli smo radionicu o ekološkom otisku kroz koju smo odredili ekološki otisak učenika i zaposlenika naše škole. Ekološki otisak nam govori koliko prirodnih dobara imamo na raspolaganju u odnosu na to u kojoj se mjeri njima koristimo. Svaki učenik i zaposlenik trebao je ispuniti upitnik s pitanjima vezanim uz svoje životne navike. Pitanja su bila podijeljena u pet različitih kategorija ( potrošnja vode, potrošnja hrane, prijevoz, potrošnja energije i otpad), a svaki odgovor nosio je određeni broj bodova. \\nNa temelju ukupnog zbroja bodova svaki ispitanik mogao je odrediti svoj ekološki otisak. Prosječan ekološki otisak iznosio je 2,6 gha/osobi što je dobar rezultat obzirom da ekološki otisak čovječanstva iznosi 2,8 gha/osobi. \\nProjekt prijavljen za CUC konferenciju.\\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Ljiljana Ptačnik, Ljiljana Vidmar, Marko Plander, Josip Sokić, Dragutin Baković, Kristina Hron, Rebeka Akmačić, Petar Akmačić, Petar Bešlić, Paula Petranović, Lorena Vrsajković, Martina Suvala i Niko Lovrić.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ekološki otisak
Cilj:

Istražiti u kojoj mejri učenici i zaposlenici Gimanzije Nova Gradiška žive u skladu s održivim razvojem.


Zadatak:

Izračunati ekološki otisak svakog zaposlenika i učenika škole i na temelju dobivenih podataka izračunati ekološki otisak učenika i zaposlenika Gimnazije Nova Gradiška.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije: siječanj 2021. godine

  • praćenje ispunjavanja anketnog upitinika putem platforme MS Forms na temelju kojeg je je određen ukupni ekološki otisak

Nositelji:

Školski koordinatori: Ljiljana Vidmar i Marko Plander

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Ekološki otisak
Ostvareni ciljevi:

Na temelju dobivenih podataka utvđreno da ekološki otisak učenika i zaposlenika Gimnazije Nova Gradiška iznosi 2,6 gha/osoba što je dobar rezultat obzirom da prosječan ekološki otisak stanovnika Zemlje iznosi 2,8 gha/osoba.


Realizirani zadaci:

Izračunat ekološki otisak svakog učenika i zaposlenika Gimnazije Nova Gradiška.


Vrijeme realizacije:

Siječanj - veljača 2021. godine


Nositelji:

Školski koordiantori: Ljiljana Vidmar, Marko Plander.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Non scholae, sed vitae discimus - Ne za školu, već za život učimo


Eko himna: