Eko škola

Osnovna škola Glina

Dr. Ante Starčevića 1
44400 Glina

Telefon: 044880663
Fax: 044882174
E-mail: ured@os-glina.skole.hr
Web: www.os-glina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Robertina Štajdohar
Školski koordinatori: Vedrana Miljuš
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Robertina Štajdohar, Zoran Kirinić, Vedrana Miljuš, Željka Cerjak, Emina Ister, Ognjen Ergarac, Andrijana Kirin, Nikola Lončar, Mirela Milošić
 • učenici : Silvana Janus, Valentina Šamija, Ivana Kozina, Borna Išek, Marko Dražetić, Ivana Poplašen, Lorena Klarić, Lorena Balder, Dorotea Cestarić, Kristijan Vrbanec, Valentina Modronja, Vesna Jurković
 • Dario Žinić - zamjenik gradonačelnika, Marin Kaurić - pročelnik za grad Glinu, Martina Jurković - ispred drvnog centra Gline, Mislav Muža - stručni suradnik za Gospodarenje otpadom, Andreja Kuzmić - ravnateljica dječjeg vrtića Glina, Sanja Malović - predstavnica ispred Vijeća roditelja

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zasadi stablo, ne budi panj! Čeka nas velika kolektivna sadnja stabala u Hrvatskoj!
Cilj:
 • Podizanje svijesti o prevelikoj sječi drveća

Zadatak:
 • posaditi drveće u okolišu škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 25.10.2019.

Nositelji:
 • učitelji i učenici OŠ Gline
 • drvna industrija Sherif (kum Eko škole)
Naziv teme: Projektni dan (svaki razred ili paralelka bi imala neku aktivnost vezanu za Dan planete Zemlje 22.4.) – EKO KVIZ
Cilj:
 • Podizanje svijesti

Zadatak:
 • Obilježiti dan planteta Zemlje raznim aktivnostima prilagođenim dobi učenika plus održati eko kviz

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • datum oko 22.4. 

Nositelji:
 • učitelji i učenici OŠ Gline
Naziv teme: Postavljanje kućica za ptice oko škole
Cilj:
 • osvijestiti djecu o problemu hrane i skloništa za ptice zimi

Zadatak:
 • izraditi i postaviti kućice za ptice oko škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • bilo koji dan (povezati uz neki datum obilježavanja ekoloških tema - dan ptica selica )

Nositelji:
 • učitelji i učenici OŠ Gline
Naziv teme: Jedan tjedan u mjesecu – tjedan plastike, stakla, elektroničkog otpada i papira (predavanje + prikupljanje)
Cilj:
 • podizanje svijesti o recikliranju

Zadatak:
 • predavanja i radionice 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • jedan tjedan u mjesecu

Nositelji:
 • Komunalac Glina d.o.o.
 • učitelji i učenici OŠ Glina
Naziv teme: PROJEKT: Glina-Topusko-Gvozd za čišći okoliš
Cilj:
 • Primarni cilj projekta izgradnja je svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Zadatak:
 • obrazovne radionice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • cijela školska godina

Nositelji:
 • prof.dr.sc. Sanja Kalambura

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: RECIKLIRANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:

Brojne radionice i predavanja.


Realizirani zadaci:
 • 22.9. Na Okruglom stolu u Hrvatskom domu u Glini sudjelovali su i učenici 7.a i b razreda Osnovne škole Glina
 • 3.10.3. u Osnovnoj školi Glina održane su likovne i kreativne radionice u sklopu GTG za čišći okoliš. Radionice je vodila izv.prof.dr.sc.Sanja Kalambura,
 • 30.10. radionica u Osnovnoj školi Glina. Gđa.Lana Štajcar održala je predavanje pod nazivom Načini sprečavanja nastanka otpada, a na temu predavanja učiteljica Diana Cestarić je s razredima 5.e, 6.c, 7.c i 8.c odradila kreativne radionice na kojima su učenici od kartonskih kutija i tuljaka papira izrađivali spremnike za školski pribor.
 • 31.1. U Osnovnoj školi Glina održano je predavanje pod nazivom Obveze s nastalim otpadom u sklopu rada Eko škole. Predavanje je ispred gradskog poduzeća Komunalac d.o.o. pripremio Mislav Muža, ujedno i član Eko odbora Osnovne škole Glina.Učenici su upoznati s vrstama otpada, njegovim odlaganjem te ponovnom upotrebom. Naglasak je stavljen na plastiku kao temu za mjesec veljaču u planu rada Eko škole.
 •  6.2. informativno obrazovna radionica na temu: “Funkcionalnost reciklažnog dvorišta - upotreba i stanje”. Predavanje je održala izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura.

Vrijeme realizacije:
 • 22.9. okrugli stol
 • 3.10. likovne radionice 
 • 30.10. radionica gdje. Lane Štajcar
 • 31.1. predavanje Obveze s nastalim otpadom
 • 6.2. radionica

Nositelji:
 • učenici i učitelji OŠ GLINA
 • GTG za čišći okoliš

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

MI SMO MALI ZELENI,

RADOSNI I VESELI.

 

RADOSNI ŠTO SUNCE SJA,

ŠTO JE TRAVA ZELENA,

ŠTO NAM RIBE PLIVAJU,

ŠTO NAM PTICE PJEVAJU.

 

VELIKA JE ŽELJA NAŠA,

POTOK BISTAR I BEZ "FLAŠA"

LIVADICE PUNE CVIJEĆA,

NA KOJIMA NEMA SMEĆA.

ZDRAVE ŠUME, MNOGO PRUĆA,

ZA ČIŠĆENJE NAŠIH PLUĆA.

 

MI SMO MALI ZELENI,

RADOSNI I VESELI


Eko himna: