Eko škola

Osnovna škola Glina

Dr. Ante Starčevića 1
44400 Glina

Telefon: 044880663
Fax: 044882174
E-mail: ured@os-glina.skole.hr
Web: www.os-glina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Robertina Štajdohar
Školski koordinatori: Vedrana Miljuš
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :