Eko škola

Osnovna škola Glina

Dr. Ante Starčevića 1
44400 Glina

Telefon: 044880663
Fax: 044882174
E-mail: ured@os-glina.skole.hr
Web: www.os-glina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Robertina Štajdohar
Školski koordinatori: Vedrana Miljuš
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Robertina Štajdohar, Zoran Kirinić, Vedrana Miljuš, Željka Cerjak, Emina Ister, Ognjen Ergarac, Andrijana Kirin, Nikola Lončar, Mirela Milošić
  • učenici : Silvana Janus, Valentina Šamija, Ivana Kozina, Borna Išek, Marko Dražetić, Ivana Poplašen, Lorena Klarić, Lorena Balder, Dorotea Cestarić, Kristijan Vrbanec, Valentina Modronja, Vesna Jurković
  • Dario Žinić - zamjenik gradonačelnika, Marin Kaurić - pročelnik za grad Glinu, Martina Jurković - ispred drvnog centra Gline, Mislav Muža - stručni suradnik za Gospodarenje otpadom, Andreja Kuzmić - ravnateljica dječjeg vrtića Glina, Sanja Malović - predstavnica ispred Vijeća roditelja

 


Eko kodeks

Eko kodeks:

MI SMO MALI ZELENI,

RADOSNI I VESELI.

 

RADOSNI ŠTO SUNCE SJA,

ŠTO JE TRAVA ZELENA,

ŠTO NAM RIBE PLIVAJU,

ŠTO NAM PTICE PJEVAJU.

 

VELIKA JE ŽELJA NAŠA,

POTOK BISTAR I BEZ "FLAŠA"

LIVADICE PUNE CVIJEĆA,

NA KOJIMA NEMA SMEĆA.

ZDRAVE ŠUME, MNOGO PRUĆA,

ZA ČIŠĆENJE NAŠIH PLUĆA.

 

MI SMO MALI ZELENI,

RADOSNI I VESELI


Eko himna: