Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica

Josipa Pucekovića 4
10410 Velika Gorica

Telefon: 016221302
Fax: 016222029
E-mail: ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr
Web: http://os-ekumicica-velikagorica.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Snježana Ruklić
Školski koordinatori: Stanka Čirjak, Maja Đuričić, Darija Žaper, Dubravka Bayer
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Razvrstavanje i recikliranje otpada

  Kroz eko akcije sakupljanja starog papira i baterija, organizirane kontinuirano tijekom cijele školske godine, nastojimo educirati naše učenike o važnosti izdvajanja korisnog otpada iz smeća i recikliranja te izdvajanja opasnog otpada. Od ove školske godine po prvi put odvojeno sakupljamo i Tetra pak ambalažu. Kroz sudjelovanje u kreativnim radionicama za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta likovnim preoblikovanjem otpadnih materijala i ambalaže, učenici na zanimljiv način uče o otpadu po principu „3R“: reuse - ponovno upotrijebi, reduce - smanji, recycle - recikliraj. Sakupljamo i plastične čepove te istovremeno djelujemo eko i humanitarno (za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca).

 • Ljekovito, aromatično i začinsko bilje

  S namjerom boljeg povezivanja rada naše školske zadruge „Vuzel“ i eko škole izabrali smo kao temu projekta LJEKOVITO BILJE. Jedni će ga saditi, uzgajati i sušiti, a drugi će izrađivati ukrasnu eko ambalažu, pakirati ga i prodavati. Uzgajat ćemo prvenstveno LAVANDU koja dobro uspjeva i u kontinentalnoj Hrvatskoj, ali i smilje, ružmarin, čuvar kuće i mnogo drugog bilja. Već smo pikirali reznice: mnoštvo grančica zabodeno je u zemlju i pokušat će se dobiti što više ukorijenjenih sadnica koje bismo kasnije na proljeće presadili van u našu eko učionicu na otvorenom i drugdje oko škole. Izrađivat ćemo platnene vrećice s motivima lavande i drugog ljekovitog bilja. Upoznat ćemo raznolikost ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te njihovo djelovanje. Naučit ćemo kako napraviti prirodnu kozmetiku te ćemo proizvesti sapune s lavandom i eteričnim uljima.

 • Okoliš škole

  Planiramo očistiti i urediti školsko dvorište (žardinjere, cvijeće, drveće, grmovi, živica i sl.) i atrij škole tzv. staklenik (podloga, klupice, tegle, bilje, još jedna vrata). Željeli bismo napraviti natkrivenu eko učionicu na otvorenom tj. drvenu sjenicu. Eko udruga ZMAG iz Vukomerića (u sklopu njihova sudjelovanja u EU projektu) predlaže nam suradnju i permakulturno dizajniranje školskog vrta.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

DJELATNICI ŠKOLE:

 • Snježana Ruklić, prof. – ravnateljica škole (PREDSJEDNIK)
 • Anđa Kovač – pedagoginja
 • Stanka Čirjak – učiteljica razredne nastave (koordinator)
 • Maja Đuričić – prof. informatike (koordinator)
 • Dubravka Bayer – prof. kemije (koordinator)
 • Darija Žaper – prof. biologije (koordinator)
 • Lada Rojc – prof. geografije
 • Tina Gregurić – prof. povijesti
 • Željka Ilečić – tajnica
 • Mirjana Mikulić i Branka Grđan – spremačice
 • Davorka Ilečić, Tea Spajić i Danjela Faber – učiteljice razredne nastave

PREDSTAVNICI UČENIKA (EKO grupe):

 • Franka Matašin, Toma Lukenda, Lucija Drezga i Bruna Valentinčić iz 4.d (voditeljica Stanka Čirjak)
 • Petra Horžić, Lucija Čolić, Matea Safin, Marta Iličić i Medina Kantarević iz 8.e (voditeljica Maja Đuričić)
 • Petar Puškar, Matea Barić, Gabriela Golub i Allani Sabljak iz 7.e (voditeljica Dubravka Bayer)

PREDSTAVNICI RODITELJA: Katarina Grgić Noršić, Gordana Matašin

PREDSTAVNICI LOKALNE ZAJEDNICE:

 • Predstavnik lokalne uprave: Marko Ružić, dipl.inž.biolog. - savjetnik za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice
 • Predstavnik lokalne ekološke udruge: Vladimir Štarkelj / Zelena akcija Mičevec (ZAM)
 • Predstavnici lokalnog gospodarstva: Filip Galeković / Parket, podovi i stolarija Galeković (KUMOVI)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Saznati o ekološkim problemima današnjice - učinku staklenika, globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama.
 • Objasniti potrebu i važnost štednje energije te motivirati učenike da daju svoj doprinos očuvanju okoliša.
 • Informirati i educirati djecu, ali i odrasle kako se racionalno koristi energija (struja, plin, grijanje, voda).
 • Zagovarati štednju i učinkovitu upotrebu energije te obnovljive izvore energije.

Zadatak:
 • Štedjeti energiju u školi i kod kuće
 • Uvesti regulacijske ventile na sve radijatore
 • Rad EKO patrole
 • Mjesečno mjerenje potrošnje energenata i usporedba 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • EKO patrola
 • Domar
 • Računovodstvo
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Osvještavanje o globalnom nedostatku i potrebi štednje pitke vode.
 • Uočiti razliku u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode.
 • Otkriti i uočiti bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta u prirodnim vodama.
 • Naučiti kako se prirodne vode mogu zaštiti i očuvati od onečišćavanja.
 • Saznati kako se pročišćavaju otpadne vode.
 • Saznati o podzemnim vodama, vodocrpilištima i vodozaštitnom području u blizini Velike Gorice.

Zadatak:
 • Proučiti vodene ekosustave na izletima i izvanučioničnoj nastavi
 • Napraviti kemijsku analizu uzoraka vode iz prirode
 • Razgledati izvorišta pitke vode ili pročišćivač otpadnih voda 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Svjetski dan zaštite voda 22. ožujka i tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učitelji prirode
 • Učitelji biologije
 • Učitelj kemije
 • Svi učitelji i učenici
Naziv teme: HRANA/ZDRAVLJE
Cilj:
 • Shvatiti da su PRAVILNA PREHRANA, redovita HIGIJENA te KRETANJE  i boravak na svježem zraku - preduvjeti zdravlja.
 • Naučiti da hrana sadrži hranjive tvari (bjelančevine, ugljikohidrate i masnoće), ali i vitamine i minerale.
 • Prehrambena piramida uči nas koja hrana treba biti više ili manje zastupljena u našoj prehrani da bismo bili zdravi i imali normalnu tjelesnu masu.
 • Ukazati da proizvodnja hrane utječe na klimatske promjene pa tako i naše prehrambene navike i odabir hrane.

Zadatak:
 • Kretanje u prirodi - poučni izleti u prirodu i na eko imanje
 •  Radionice o pravilnoj prehrani
 •  Sudjelovati u izradi školskog jelovnika 
 • Upoznati lokalne običaje i tradiciju, turopoljska jela 
 • Uočiti važnost odgovornog izbora hrane (sezonsko, lokalno, domaće, svježe i neprerađeno; manje mesa, a više povrća i voća)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • EKO odbor
 • EKO patrole

Nositelji:
 • Svi učitelji razredne nastave
 • Svi razrednici (zdravstveni odgoj)
 • Učitelji tjelesno zdravstvene kulture
 • Učitelji prirode
 • Učitelji biologije
 • Učitelj kemije
 • Kuharice
Naziv teme: OKOLIŠ I EKO DAN
Cilj:
 • Shvatiti povezanost čovjeka s prirodom.
 • Uočiti važnost čistog okoliša za opstanak ljudi na Zemlji.
 • Uočiti estetsku vrijednost koju čine biljke u našoj neposrednoj blizini i biološku raznolikost.
 • Stvarati naviku da radom oplemenjujemo i uređujemo svoj prostor.
 • Naučiti djelovanje pojedinih ljekovitih biljaka na čovjekovo zdravlje.

Zadatak:
 • Kontinuirana briga o vanjskom i unutarnjem zelenilu.
 • Ozelenjivanje interijera škole lončanicama – urediti prostore u kojima učenici borave za vrijeme odmora (hodnike), ali i učionice.
 • Uzgoj vlastitih presadnica biljaka.
 • OBILJEŽITI EKO DAN.
 •  Obnoviti ogradu, posaditi živicu i ozeleniti dvorište oko škole.
 • Napraviti viseći kamenjar.
 • Uzgoj i njega cvijeća (pohranjivanje sjemenja).
 • Uzgoj i njega LJEKOVITOG, ZAČINSKOG i AROMATIČNOG BILJA (začinska spirala).
 • Posaditi nove sadnice na mjesto osušenih stabala.
 •  Uljepšati kolni prilaz školi.
 •  Napraviti staze, postaviti kante za otpad, postaviti klupe.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020, a naročito na proljeće

 • EKO dan - 22. travnja - Dan planeta Zemlja
 • EKO odbor

Nositelji:
 • Ravnateljica, domar, spremačice
 • EKO koordinatori (Darija Žaper, Maja Đuričić, Stanka Čirjak i Dubravka Bayer)
 • EKO grupe
 • Svi učitelji i učenici
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Naučiti kako se pravilno zbrinjava otpad.
 • Stvoriti naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada.
 • Naučiti da postoji iskoristivi otpad koji se može reciklirati (papir, staklo, metal i PET) i opasni otpad (baterije).
 • Stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada.
 • Promicati uporabu platnenih vrećica umjesto plastičnih.
 • Upoznati neke načine iskorištavanja otpadne ambalaže.
 • Uočiti pogrešne navike nas, ali i drugih.
 • Ukazivati na ljepotu prirode bez otpada.
 • Prikupljati otpad u humanitarne svrhe.

Zadatak:
 • Nastavljanje akcija sakupljanja i vaganja starog papira za recikliranje.
 • Sakupljanje istrošenih baterija.
 • Preoblikovanje otpadne ambalaže u ukrasne i uporabne predmete te igračke.
 • Izrada spremnika za svaku učionicu za razvrstavanje otpada za recikliranje (od kartonske kutije i kolaž papira - žutog, plavog, crvenog, zelenog).
 • Kreativno oslikavanje platnenih vrećica.
 • Izrada edukativnih materijala o otpadu.
 • Sudjelovanje u akcijama lociranja otpada odbačenog u prirodu (divlja odlagališta).
 • Pomoći bolesnima u humanitarnim akcijama npr. sakupljanja plastičnih čepova​.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Eko patrola

Nositelji:
 • Papirko tim, spremačice, domar
 • Cijela škola: učenici, djelatnici, roditelji

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su saznali o ekološkim problemima današnjice - učinku staklenika, globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama.
 • Uvidjeli su potrebu i važnost štednje energije. Saznali su kako se računa ugljični otisak.
 • Učenici su informirani i educirani kako se racionalno koristi energija (struja, plin, grijanje, voda). Većina će njih zagovarati štednju i učinkovitu upotrebu energije te obnovljive izvore energije te tako dati svoj doprinos očuvanju okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Mjesečno mjerenje potrošnje energenata i usporedba
 • Štednja energije (i u školi i kod kuće)
 • Gasiti svjetla, računala i druge električne uređaje
 • Smanjiti grijanje

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • EKO patrola
 • Domar
 • Računovodstvo
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su osvijestili problem globalnog nedostatka pitke vode i potrebu njene štednje.
 • Naučili su kako se prirodne vode mogu zaštiti i očuvati od onečišćavanja.

Realizirani zadaci:
 • Saznali su o podzemnim vodama, vodocrpilištima i vodozaštitnom području u blizini Velike Gorice.
 • Otkrili su i uočili bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta u prirodnim vodama.
 • Napravili su kemijsku analizu uzoraka vode. Uočili su razliku u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode.
 • Saznali su kako se pročišćavaju otpadne vode.

Vrijeme realizacije:

Svjetski dan zaštite voda 22. ožujka i tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učitelji prirode
 • Učitelji biologije
 • Učitelj kemije
 • Svi učitelji i učenici
Naziv teme: HRANA/ZDRAVLJE
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su utvrdili da su PRAVILNA PREHRANA, redovita HIGIJENA te KRETANJE i BORAVAK NA SVJEŽEM ZRAKU - preduvjeti zdravlja.
 • Koristeći prehrambenu piramidu učenici su naučili koja hrana treba biti više ili manje zastupljena u našoj prehrani da bismo bili zdravi i imali normalnu tjelesnu masu.
 • Naučili su da hrana sadrži hranjive tvari (bjelančevine, ugljikohidrate i masnoće), ali i vitamine i minerale.
 • Učenici su preispitali svoje PREHRAMBENE NAVIKE i neki od njih će zagovarati globalno ODGOVORAN ODNOS PREMA HRANI. Naučili su da radi očuvanja okoliša treba birati sezonsku svježu i neprerađenu hranu od lokalnih proizvođača, a ne hranu koja se transportira izdaleka. Naučili su i to da bi odrasli ljudi (također radi doprinosa očuvanju okoliša) trebali jesti više povrća i voća, a manje mesa. Naučili su da ne bismo smjeli bacati hranu.

Realizirani zadaci:
 • Kretanje u prirodi i boravak na svježem zraku
 • Radionice o prehrani i zdravlju
 • Prezentacije o odgovornom izboru hrane koji doprinosi OČUVANJU OKOLIŠA
 • Nastavne jedinice o biološki važnim spojevima
 • Izrada školskog jelovnika

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Satovi razrednika
 • Satovi tjelesno zdravstvene kulture
 • Satovi prirode i biologije
 • Satovi kemije

Nositelji:
 • Svi učitelji razredne nastave
 • Svi razrednici (zdravstveni odgoj)
 • Učitelji tjelesno zdravstvene kulture
 • Učitelji prirode
 • Učitelji biologije
 • Učitelj kemije
 • Kuharice
Naziv teme: OKOLIŠ i EKO DAN
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su shvatili povezanost čovjeka s prirodom i uočili su važnost čistog okoliša za opstanak ljudi na Zemlji. Učenici stvaraju naviku da radom oplemenjuju i uređuju svoj prostor.

Realizirani zadaci:
 • Tijekom zime brinemo o unutarnjem zelenilu, a dolaskom proljeća započinjemo glavne EKO aktivnosti vani u školskom dvorištu. No, ove školske godine u tome nas je spriječila pandemija korona virusa koja je promijenila dosadašnji način života ljudi u cijelom svijetu.
 • Na EKO dan u školskom dvorištu nije bilo učenika zbog izvanrednih mjera Stožera civilne zaštite, ali je umjesto njih nekoliko djelatnika škole obilježilo Dan planeta Zemlja sadnjom drveća (17 stabala) na prostoru ispred glavnog ulaza u školu.
 • Tijekom „online“ nastave svi su se učenici škole, od najmanjih do najvećih, uključili i objavili nešto posvećeno našem planetu Zemlji. Bilo je tu snimljenih videa, plakata, poruka, prezentacija, fotografija, slika i brojnih drugih kreativnih radova od otpadnih materijala i ambalaže. Nastala je galerija vrlo zanimljivih radova (malih umjetničkih djela) koji  su objavljeni u MS Teamsu u kanalu Ekoškola.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020., a naročito na proljeće

 • (22.4. Dan planeta Zemlja)

Nositelji:
 • Ravnateljica (Snježana Ruklić)
 • EKO koordinatori (Darija Žaper, Maja Đuričić, Stanka Čirjak i Dubravka Bayer)
 • EKO grupe
 • Svi učitelji i učenici
 • Domar, spremačice
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su naučili kako se pravilno zbrinjava otpad i stvorili su naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada.
 • Uočili su važnost izdvajanja korisnog otpada iz smeća (papir, staklo, plastika, metal, tekstil). Naučili su: Ako otpad razvrstamo i odložimo u ispravne spremnike (plavi, zeleni, žuti,...) on se može RECIKLIRATI - preraditi i ponovno upotrijebiti za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. Ako ga bacimo u kantu s miješanim komunalnim otpadom, postaje smeće koje nije iskoristivo i koje štetno utječe na okoliš i zdravlje!
 • Učenici bolje uočavaju ljepotu prirode bez otpada. Shvaćaju povezanost recikliranja i očuvanja prirode i njenih sirovina, smanjenja onečišćenja zraka, vode i tla. Naučili su pravilo tri slova R za otpad - reuse, reduce i recycle - što u prijevodu znači ponovno upotrijebi, smanji i recikliraj. Upoznali su neke načine iskorištavanja otpadne ambalaže.

Realizirani zadaci:
 • Ove godine nastava se nije odvijala kako je uobičajeno (štrajk učitelja i pandemija korona virusa) pa je održan manji broj akcija sakupljanja starog papira i baterija nego inače. Učenici osmih razreda (EKO patrola) obično dežuraju na sporednom ulazu u školu. Od svih donositelja (učenici, roditelji, učitelji) preuzimaju odvojeno prikupljeni stari papir i istrošene baterije te ih važu, bilježe masu, a potom ubacuju u odgovarajući kontejner. Preuzimaju i donesene otpadne plastične čepove koje sakupljamo u dobrotvorne svrhe. Na kraju obrađuju podatke, zbrajaju odvage papira i baterija za svaki razred pojedinačno i ukupno po akciji za cijelu školu.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Papirko team, EKO patrola, učenici, roditelji, učitelji, spremačice, domar …

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Unesimo EKO u naše živote, očuvajmo prirodne ljepote!

Za papir-plavi spremnik biraj, za ljepšu prirodu-otpad recikliraj!         


Eko himna:

http://os-ekumicica-velikagorica.skole.hr/nastava/predmeti/ekoskupina/eko_himna