Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica

Josipa Pucekovića 4
10410 Velika Gorica

Telefon: 016221302
Fax: 016222029
E-mail: ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr
Web: http://os-ekumicica-velikagorica.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Snježana Ruklić
Školski koordinatori: Maja Đuričić, Stanka Čirjak, Darija Žaper, Dubravka Bayer
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Razvrstavanje i recikliranje otpada

  Kroz eko akcije sakupljanja starog papira i baterija, organizirane kontinuirano tijekom cijele školske godine, nastojimo educirati naše učenike o važnosti izdvajanja korisnog otpada iz smeća i recikliranja te izdvajanja opasnog otpada. Kroz sudjelovanje u kreativnim radionicama za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta likovnim preoblikovanjem otpadnih materijala i ambalaže, učenici na zanimljiv način uče o otpadu po principu „3R“: reuse - ponovno upotrijebi, reduce - smanji, recycle - recikliraj. Sakupljamo i plastične čepove te istovremeno djelujemo eko i humanitarno (za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca).

 • Ljekovito, aromatično i začinsko bilje

  S namjerom boljeg povezivanja rada naše školske zadruge „Vuzel“ i eko škole izabrali smo kao temu projekta LJEKOVITO BILJE. Jedni će ga saditi, uzgajati i sušiti, a drugi će izrađivati ukrasnu eko ambalažu, pakirati ga i prodavati. Uzgajat ćemo prvenstveno LAVANDU koja dobro uspjeva i u kontinentalnoj Hrvatskoj, ali i smilje, ružmarin, čuvar kuće i mnogo drugog bilja. Već smo pikirali reznice: mnoštvo grančica zabodeno je u zemlju i pokušat će se dobiti što više ukorijenjenih sadnica koje bismo kasnije na proljeće presadili van u našu eko učionicu na otvorenom i drugdje oko škole. Izrađivat ćemo platnene vrećice s motivima lavande i drugog ljekovitog bilja. Upoznat ćemo raznolikost ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te njihovo djelovanje. Naučit ćemo kako napraviti prirodnu kozmetiku te ćemo proizvesti sapune s lavandom i eteričnim uljima.

 • Okoliš škole

  Planiramo očistiti i urediti školsko dvorište (žardinjere, cvijeće, drveće, grmovi, živica i sl.) i atrij škole tzv. staklenik (podloga, klupice, tegle, bilje, još jedna vrata). Željeli bismo napraviti natkrivenu eko učionicu na otvorenom tj. drvenu sjenicu. Eko udruga ZMAG iz Vukomerića (u sklopu njihova sudjelovanja u EU projektu) predlaže nam suradnju i permakulturno dizajniranje školskog vrta.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Snježana Ruklić - ravnateljica
 • Anđa Kovač - pedagoginja
 • Stanka Čirjak - učiteljica razredne nastave - koordinator
 • Maja Đuričić -n astavnica informatike - koordinator
 • Dubravka Bayer - profesorica kemije - koordinator
 • Natalia Ivanković - profesorica biologije
 • Tajana Brnić - nastavnica likovne kulture
 • Darija Žaper - profesorica biologije - koordinator
 • Jelena Kadić - spremačica
 • Kata Šepčić - kuharica
 • Tomislav Cvetković - domar
 • Marko Ružić - savjetnik za zaštitu okoliša grada Velike Gorice- predstavnik lokalne uprave
 • Vladimir Štarkelj - predstavnik lokalne eko udruge „Zelena akcija Mičevec“
 • Filip Galeković - predstavnik lokalnog gospodarstva „Galeković“
 • Petra Klarić - predstavnica roditelja
 • Dubravka Livada - predstavnica roditelja
 • Lidija Tomić - predstavnica roditelja
 • Učenici:
  • 2.C  TONKA ĐURIČIĆ
  • 2.C  FILIP LANDEKA
  • 2.D  JURA KLARIĆ
  • 2.D  LUKA SAFIN
  • 4.E  JANKO ĐURIČIĆ
  • 4.E  JAKOV LANDEKA
  • 6.D  FRANKA MATAŠIN
  • 6.D  LUCIJA DREZGA
  • 7.A  MARKO JUG
  • 7.A  NOA KRANJČEC
  • 7.A  ZVONIMIR OMERZO
  • 8.E  MARTA MATAŠIN

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ŠKOLSKO DVORIŠTE - OKOLIŠ
Cilj:
 • Uočiti ljepotu čistog i lijepo uređenog okoliša
 • Uočiti estetsku vrijednost koju čine biljke u našoj neposrednoj blizini i biološku raznolikost
 • Stvarati naviku da radom oplemenjujemo i uređujemo svoj prostor
 • Naučiti djelovanje pojedinih ljekovitih biljaka na čovjekovo zdravlje

Zadatak:
 • Kontinuirana briga o vanjskom i unutarnjem zelenilu 
 • Ozelenjivanje interijera škole lončanicama – urediti prostore u kojima učenici borave za vrijeme odmora (hodnike), ali i učionice
 • Uzgoj vlastitih presadnica biljaka
 • Obnoviti ogradu, posaditi živicu i ozeleniti dvorište oko škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.

 • Eko patrola, eko odbor, eko koordinatorice, ravnateljica

Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave
 • Voditelji eko grupa
 • Učiteljice prirode, biologije i kemije
 • Razrednici - predmetna nastava
 • Domari i spremačice
Naziv teme: ZDRAVLJE
Cilj:
 • Shvatiti da su PRAVILNA PREHRANA, redovita HIGIJENA te KRETANJE  i boravak na svježem zraku - preduvjeti zdravlja
 • Naučiti da hrana sadrži hranjive tvari (bjelančevine, ugljikohidrate i masnoće), ali i vitamine i minerale
 • Prehrambena piramida uči nas koja hrana treba biti više ili manje zastupljena u našoj prehrani da bismo bili zdravi i imali normalnu tjelesnu masu
 • Ukazati da proizvodnja hrane utječe na klimatske promjene pa tako i naše prehrambene navike i odabir hrane

Zadatak:
 • Kretanje u prirodi - poučni izleti u prirodu i na eko imanje 
 • Radionice o pravilnoj prehrani
 • Sudjelovati u izradi školskog jelovnika
 • Upoznati lokalne običaje i tradiciju, turopoljska jela
 • Uočiti važnost odgovornog izbora hrane (sezonsko, lokalno, domaće, svježe i neprerađeno; manje mesa, a više povrća i voća)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.

 • Eko odbor, eko koordinatorice, ravnateljica

Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave
 • Učitelji tjelesno zdravstvene kulture
 • Učiteljice prirode, biologije i kemije
 • Razrednici - predmetna nastava
 • Kuharice
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Saznati o ekološkim problemima današnjice - učinku staklenika, globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama
 • Objasniti potrebu i važnost štednje energije te motivirati učenike da daju svoj doprinos očuvanju okoliša
 • Informirati i educirati djecu, ali i odrasle kako se racionalno koristi energija (struja, plin, grijanje, voda)
 • Zagovarati štednju i učinkovitu upotrebu energije te obnovljive izvore energije

Zadatak:
 • Štedjeti energiju u školi i kod kuće
 • Mjesečno mjerenje potrošnje energenata i usporedba

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.

 • Eko patrole, domari, računovodstvo, tajnica

Nositelji:
 • Učitelji razredne nastave
 • Učitelji prirode, biologije i kemije
 • Učitelji geografije
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Osvještavanje o globalnom nedostatku i potrebi štednje pitke vode
 • Uočiti razliku u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode
 • Otkriti i uočiti bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta u prirodnim vodama
 • Naučiti kako se prirodne vode mogu zaštiti i očuvati od onečišćavanja
 • Saznati kako se pročišćavaju otpadne vode​Saznati o podzemnim vodama, vodocrpilištima i vodozaštitnom području u blizini Velike Gorice

Zadatak:
 • Proučiti vodene ekosustave na izletima i izvanučioničnoj nastavi
 • Napraviti kemijsku analizu uzoraka vode iz prirode
 • Razgledati izvorišta pitke vode ili pročišćivač otpadnih voda

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.

 • Eko patrole, eko odbor, eko koordinatorice, ravnateljica

Nositelji:
 • Učitelji razredne nastave
 • Učitelji prirode, biologije i kemije
 • Učitelji geografije
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Naučiti kako se pravilno zbrinjava otpad
 • Stvoriti naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada
 • Naučiti da postoji iskoristivi otpad koji se može reciklirati (papir, staklo, metal i PET) i opasni otpad (baterije)
 • Stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada
 • Promicati uporabu platnenih vrećica umjesto plastičnih
 • Upoznati neke načine iskorištavanja otpadne ambalaže  u ukrasne i uporabne svrhe
 • Uočiti pogrešne navike nas, ali i drugih
 • Ukazivati na ljepotu prirode bez otpada
 • Prikupljati otpad u humanitarne svrhe

Zadatak:
 • Nastavljanje akcija sakupljanja i vaganja starog papira za recikliranje
 • Sakupljanje  istrošenih  baterija
 • Preoblikovanje otpadne ambalaže u ukrasne i uporabne predmete te igračke
 • Izrada spremnika za svaku učionicu za razvrstavanje otpada za recikliranje (od kartonske kutije i kolaž papira - žutog, plavog, crvenog, zelenog)
 • Kreativno oslikavanje platnenih vrećica
 • Izrada edukativnih materijala o otpadu
 • Sudjelovanje u akcijama lociranja otpada odbačenog u prirodu (divlja odlagališta)
 • Pomoći bolesnima u humanitarnim akcijama npr. sakupljanja plastičnih čepova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.

 • Eko patrole, eko odbor, eko koordinatorice, ravnateljica

Nositelji:
 • Papirko tim
 • Voditelji eko grupa
 • Zadruga Vuzel
 • Učitelji i učenici - razredna i predmetna nastava
 • Spremačice i domar

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Pravilno zbrinjavanje otpada
 • Stvorena navika razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada koji se može reciklirati (papir, staklo, metal i PET)
 • Izdvajanje opasnog otpada (baterije)
 • Stvaranje navike štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada
 • Uporaba platnenih vrećica umjesto plastičnih
 • Upoznavanje nekih načina iskorištavanja otpadne ambalaže  u ukrasne i uporabne svrhe
 • Uočavanje pogrešnih navika – svojih i tuđih
 • Uočavanje ljepote prirode bez otpada
 • Prikupljanje otpada u humanitarne svrhe


 


Realizirani zadaci:
 • Organiziranje akcija sakupljanja i vaganja starog papira
 • Sakupljanje istrošenih  baterija
 • Preoblikovanje otpadne ambalaže u ukrasne i uporabne predmete te igračke
 • Izrada spremnika za razvrstavanje otpada za recikliranje (od kartonske kutije i kolaž papira - žutog, plavog, crvenog, zelenog)
 • Kreativno oslikavanje platnenih vrećica
 • Izrada edukativnih materijala o otpadu
 • Lociranje otpada odbačenog u prirodu (divlja odlagališta)
 • Pomoći bolesnima u humanitarnim akcijama npr. sakupljanje plastičnih čepova

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Papirko tim
 • Voditelji eko grupa i eko koordinatorice
 • Učitelji tehničke kulture
 • Učitelji likovne kulture (Zadruga Vuzel)
 • Učitelji i učenici - razredna i predmetna nastava
 • Ravnateljica
 • Spremačice i domar
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Osvještenost o globalnom nedostatku i potrebi štednje pitke vode
 • Uočavanje razlike u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode
 • Otkrivanje bogatstva biljnog i životinjskog svijeta u prirodnim vodama
 • Znanje kako se prirodne vode mogu zaštiti i očuvati od onečišćavanja
 • Informiranost o podzemnim vodama, vodocrpilištima i vodozaštitnom području u blizini Velike Gorice kao i o pročišćavanju otpadne vode

Realizirani zadaci:
 • Proučavanje vodenih ekosustava na izletima i izvanučioničnoj nastavi
 • Kemijska analiza uzoraka vode iz prirode
 • Razgledavanje izvorišta pitke vode ili pročišćivača otpadnih voda

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022., a najviše na proljeće.


Nositelji:
 • Razrednici i ravnateljica
 • Učitelji prirode, biologije i kemije
 • Učitelji geografije


 

 

Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Bolje poznavanje ekoloških problema današnjice - učinka staklenika, globalnog zatopljenja i klimatskih promjena
 • Informiranje i edukacija, djece i odraslih, kako se učinkovito i racionalno koristi energija (struja, plin, grijanje, voda) i zagovaranje obnovljivih izvora energije
 • Osvještenost koliko je štednja energije važna kao i motivacija za vlastiti doprinos očuvanju okoliša


Realizirani zadaci:
 • Štednja energije u školi i kod kuće
 • Redovito praćenje potrošnje energenata i uspoređivanje s prethodnim razdobljima


 


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Eko patrola
 • Domari
 • Računovodstvo, tajnica
 • Učitelji razredne nastave
 • Učitelj tehničke kulture
 • Učitelji prirode, biologije i kemije
 • Učitelji geografije
 • Učitelji matematike

 

Naziv teme: ZDRAVLJE
Ostvareni ciljevi:
 • Usvojanje životnih navika važnih za očuvanje i unaprjeđenje zdravljaSpoznaja važnosti PRAVILNE PREHRANE .. Prehrambena piramida upućuje koja hrana treba biti više ili manje zastupljena u prehrani da bismo bili zdravi i imali normalnu tjelesnu masu. Hrana sadrži hranjive tvari (bjelančevine, ugljikohidrate i masnoće), ali i vitamine i minerale. Uvidjeti da naše prehrambene navike tj. naš odabir hrane utječe na ugljični otisak i klimatske promjene.
 • Aktualna zbivanja, pandemija covida-19 i epidemiološke mjere, ukazala su na važnost HIGIJENE u očuvanju zdravlja i borbi protiv zaraznih bolesti
 • Uočavanje važnosti KRETANJA i boravka na svježem zraku za zdrav život

Realizirani zadaci:
 • Kretanje u prirodi - poučni izleti u prirodu i na eko imanje 
 • Radionice o pravilnoj prehrani
 • Sudjelovanje u izradi školskog jelovnika
 • Upoznavanje lokalnih običaja i tradicije, turopoljskih jela
 • Uočavanje važnosti odgovornog izbora hrane (sezonsko, lokalno, domaće, svježe i neprerađeno; manje mesa, a više povrća i voća)

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave
 • Učitelji tjelesno zdravstvene kulture
 • Učiteljice prirode, biologije i kemije
 • Razrednici - predmetna nastava
 • Kuharice
Naziv teme: ŠKOLSKO DVORIŠTE - OKOLIŠ
Ostvareni ciljevi:
 • Vlastitim radom oplemenjen i uređen okoliš škole
 • Uočavanje razlike između neuređenog školskog dvorišta i čistog i urednog školskog dvorišta (prije i poslije uređivanja okoliša)
 • Veća ekološka osviještenost
 • Spoznaja vrijednosti koju raznolike biljke čine u našoj neposrednoj blizini
 • Praktična znanja o uzgoju bilja
 • Upoznavanje s utjecajem ljekovitog i začinskog bilja na čovjekovo zdravlje

Realizirani zadaci:
 • Ozelenjivanje dvorišta oko škole i interijera škole (hodnici i učionice)
 • Kontinuirana briga o vanjskom i unutarnjem zelenilu
 • Uzgoj vlastitih presadnica biljaka
 • Uzgoj začina za korištenje (i prodaju putem šk.zadruge)

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022., a najviše na proljeće.

 


Nositelji:
 • Voditeljice eko grupa i eko koordinatorice
 • Učiteljice prirode, biologije i kemije
 • Učiteljice razredne nastave
 • Razrednici - predmetna nastava
 • Tajnica i ravnateljica
 • Domari i spremačice
 • Učenici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Unesimo EKO u naše živote, očuvajmo prirodne ljepote!

Za papir-plavi spremnik biraj, za ljepšu prirodu-otpad recikliraj!  


Eko himna:

1. himna: KOLIJEVKA

 

Zemlja je kolijevka

Zeleno-plava

Njezina ljubav je čista i zdrava

 

Očima nebeskim

Ona te gleda

Ogrne plaštom i nikom te neda.

 

Kao dar svojemu, kao svome rodu

Daje ti bistru, čistu vodu,

Ona za tebe svu težinu nosi,

A šalje ti laki lahor u kosi.

 

Najljepši pogled je

Gdje ti oko seže

Kad sve oko tebe je zeleno i svježe.

Njezinom blagu dodaješ veće

Kad sačuvaš stablo i zasadiš cvijeće.

 

Osluhni zemlju,

Istinu ti priča :

"Kolijevka ja sam za sva živa bića.

 

Čuvaj me, voli

U srcu me nosi

S prirodom živi, samnom se ponosi

 

 

2. himna: EKO-rap

U ZELENO DVORIŠTE KUMIČIĆ ŠKOLE, DOLAZE UČENICI ŠTO OKOLIŠ VOLE.

TU NE GAZI SE TRAVA I NE TRGA SE CVIJEĆE, TU SE ČUVA SVAKI KUTAK GDJE SE DOBRO DRUŠTVO KREĆE.

KUMIČIĆ JE EKO- ŠKOLA TU SE PRIRODA POŠTIVA !

U SKUPLJANJU PAPIRA MI SMO UVIJEK ŠKOLA PRVA, SPASILI SMO CIJELU ŠUMU, PET VAGONA DRVA.

A ZELENA GRUPA TRAŽI - IDEMO I DALJE, TU SE EKO PORUKA ZA BUDUĆNOST ŠALJE…

RECIKLIRAJ SVE ŠTO MOŽEŠ, RAZUMNO KORISTI, ENERGIJU ŠTEDI, ČUVAJ, NA PLANET TI MISLI…..

KUMIČIĆ JE EKO- ŠKOLA TU SE PRIRODA POŠTIVA!

ODRŽIVI RAZVOJ JEDINI JE SPAS, BUDIMO AKTIVNI ZA OPSTANAK SVIH NAS.

MI, BAŠ MI, I JA I TI BIT ĆEMO PRIMJER GENERACIJI

CIJELA GORICA NEKA ZNA SVI SMO MI EKOLOGIJA !

KUMIČIĆ JE EKO- ŠKOLA TU SE PRIRODA POŠTIVA