Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica

Josipa Pucekovića 4
10410 Velika Gorica

Telefon: 016221302
Fax: 016222029
E-mail: ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr
Web: http://os-ekumicica-velikagorica.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Snježana Ruklić
Školski koordinatori: Dubravka Bayer, Stanka Čirjak, Maja Đuričić, Suzana Rauker
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Razvrstavanje i recikliranje otpada

  Kroz eko akcije sakupljanja starog papira i baterija, organizirane kontinuirano tijekom cijele školske godine, nastojimo educirati naše učenike o važnosti izdvajanja korisnog otpada iz smeća i recikliranja te izdvajanja opasnog otpada. Od ove školske godine po prvi put odvojeno sakupljamo i Tetra pak ambalažu. Kroz sudjelovanje u kreativnim radionicama za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta likovnim preoblikovanjem otpadnih materijala i ambalaže, učenici na zanimljiv način uče o otpadu po principu „3R“: reuse - ponovno upotrijebi, reduce - smanji, recycle - recikliraj. Sakupljamo i plastične čepove te istovremeno djelujemo eko i humanitarno (za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca).

 • Ljekovito, aromatično i začinsko bilje

  S namjerom boljeg povezivanja rada naše školske zadruge „Vuzel“ i eko škole izabrali smo kao temu projekta LJEKOVITO BILJE. Jedni će ga saditi, uzgajati i sušiti, a drugi će izrađivati ukrasnu eko ambalažu, pakirati ga i prodavati. Uzgajat ćemo prvenstveno LAVANDU koja dobro uspjeva i u kontinentalnoj Hrvatskoj, ali i smilje, ružmarin, čuvar kuće i mnogo drugog bilja Već smo pikirali reznice: mnoštvo grančica zabodeno je u zemlju i pokušat će se dobiti što više ukorijenjenih sadnica koje bismo kasnije na proljeće presadili van u našu eko učionicu na otvorenom i drugdje oko škole. Izrađivat ćemo platnene vrećice s motivima lavande i drugog ljekovitog bilja. Upoznat ćemo raznolikost ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te njihovo djelovanje. Proizvest ćemo prirodne sapune s lavandom.

 • Okoliš škole

  Planiramo očistiti i urediti školsko dvorište (žardinjere, cvijeće, drveće, grmovi, živica i sl.) i atrij škole tzv. staklenik (podloga, klupice, tegle, bilje, još jedna vrata). Željeli bismo napraviti natkrivenu eko učionicu na otvorenom tj. drvenu sjenicu. Eko udruga ZMAG iz Vukomerića (u sklopu njihova sudjelovanja u EU projektu) predlaže nam suradnju i permakulturno dizajniranje školskog vrta.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Snježana Ruklić, ravnateljica
 2. Anđa Kovač, pedagoginja
 3. Dubravka Bayer, profesorica kemije - koordinator (1. turnus PN)
 4. Maja Đuričić, nastavnica informatike - koordinator (2. turnus PN)
 5. Stanka Čirjak, učiteljica razredne nastave - koordinator (2. turnus RN)
 6. Suzana Rauker, učiteljica razredne nastave -  koordinator (1. turnus RN)
 7. Tina Gregurić, profesorica povijesti
 8. Lada Rojc, profesorica geografije
 9. Natalia Ivanković, profesorica biologije
 10. Tajana Brnić, nastavnica likovne kulture i voditeljica zadruge „Vuzel“
 11. Davorka Ilečić, učiteljica razredne nastave
 12. Marcela Đurić, učiteljica razredne nastave
 13. Mladen Ergić, profesor glazbene kulture (eko aktivist)
 14. Katarina Grgić Noršić, nastavnica informatike
 15. Renata Cvetko, učiteljica razredne nastave
 16. Sara Brandić, profesorica biologije  (zamjena za Dariju Žaper)
 17. Martina Cahun, spremačica
 18. Jelena Kadić, spremačica
 19. Kata Šepčić, kuharica
 20. Tomislav Cvetković, domar
 21. Marko Ružić, savjetnik za zaštitu okoliša grada Velike Gorice - predstavnik lokalne uprave
 22. Vladimir Štarkelj, predstavnik lokalne eko udruge „Zelena akcija Mičevec“
 23. Filip Galeković, predstavnik lokalnog gospodarstva „Galeković“
 24. Lidija Tomić, predstavnik roditelja (Gabrijela 4.d)
 25. Danijela Puškar, predstavnik roditelja (Petar 6.e)
 26. Dubravka Livada, predstavnik roditelja (David 8.c)
 27. Tina Karlović Papak, predstavnik roditelja (Iva i Hrvoje 6.b, Ivan 1.a)
 28. Gordana Matašin, predstavnik roditelja (Marta 5.e, Franka 3.d)

i još 40 učenika (predstavnici svih 40 razreda naše škole iz Vijeća učenika)

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVLJE/HRANA
Cilj:
 • Shvatiti da su PRAVILNA PREHRANA, redovita HIGIJENA te KRETANJE  i boravak na svježem zraku - preduvjeti zdravlja
 • Prehrambena piramida uči nas koja hrana treba biti više ili manje zastupljena u našoj prehrani da bismo bili zdravi i imali normalnu tjelesnu masu
 • Naučiti da hrana sadrži hranjive tvari (bjelančevine, ugljikohidrate i masnoće), ali i vitamine i minerale
 • Motivirati učenike da preispitaju svoje prehrambene navike te zauzmu globalno odgovoran odnos prema hrani. Doprinijeti očuvanju okoliša birajući sezonsku hranu od lokalnih proizvođača, a ne hranu koju bi trebalo transportirati izdaleka.


Zadatak:
 1. Kretanje u prirodi 
 2. Radionice o pravilnoj prehrani
 3. Sudjelovati u izradi školskog jelovnika
 4.  Odgovoran izbor hrane (sezonsko, lokalno, domaće, svježe i neprerađeno; manje mesa, a više povrća i voća)

 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Satovi razrednika
 • Satovi tjelesno zdravstvene kulture
 • Satovi prirode i biologije
 • Satovi kemije

Nositelji:
 • Svi učitelji razredne nastave
 • Svi razrednici (zdravstveni odgoj)
 • Učitelji tjelesno zdravstvene kulture
 • Učitelji prirode
 • Učitelji biologije
 • Učitelj kemije
 • Kuharice
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Osvještavanje o globalnom nedostatku i potrebi štednje pitke vode
 • Naučiti kako se prirodne vode mogu zaštiti i očuvati od onečišćavanja
 • Saznati o podzemnim vodama, vodocrpilištima i vodozaštitnom području u blizini Velike Gorice
 • Otkriti i uočiti bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta u prirodnim vodama
 • Uočiti razliku u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode
 • Saznati kako se pročišćavaju otpadne vode

Zadatak:
 1. Razgledati izvorište pitke vode, vodocrpilište ili pročišćivač otpadnih voda
 2. Proučiti vodene ekosustave na izletima i izvanučioničnoj nastavi
 3. Napraviti kemijsku analizu uzoraka vode iz prirode
 4. Sudjelovati u EKO radionici s temom voda
 5. Power point prezentacije za 7. i 8. razrede s temom voda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Svjetski dan zaštite voda 22. ožujka 2019.

 • Posjet 4. razreda pročišćivaču otpadnih voda.

 

 


Nositelji:
 • učitelji prirode
 • učitelji biologije
 • učitelj kemije Dubravka Bayer
 • EKO koordinator Maja Đuričić
 • učiteljice 4. razreda
 • svi učitelji i učenici
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Saznati o ekološkim problemima današnjice - učinku staklenika, globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama
 • Objasniti potrebu i važnost štednje energije te motivirati učenike da daju svoj doprinos očuvanju okoliša
 • Informirati i educirati djecu, ali i odrasle kako se racionalno koristi energija (struja, plin, grijanje, voda)
 • Zagovarati štednju i učinkovitu upotrebu energije te obnovljive izvore energije

Zadatak:
 1. Mjesečno mjerenje potrošnje energenata i usporedba
 2. Štednja energije
 3. Gasiti svjetla, računala i druge električne uređaje
 4. Smanjiti grijanje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • EKO patrola
 • domar
 • računovodstvo
Naziv teme: OKOLIŠ
Cilj:
 • Uočiti ljepotu čistog i lijepo uređenog okoliša
 • Uočiti estetsku vrijednost koju čine biljke u našoj neposrednoj blizini
 • Stvarati naviku da radom oplemenjujemo i uređujemo svoj prostor

Zadatak:
 1. Obnoviti OGRADU, posaditi živicu i ozeleniti dvorište oko škole
 2. Uljepšati kolni prilaz školi
 3. Napraviti staze, postaviti kante za otpad, postaviti klupe
 4. Posaditi nove sadnice na mjesto osušenih stabala
 5. Uzgoj LJEKOVITOG BILJA i cvijeća
 6. Ozelenjivanje interijera škole lončanicama – urediti prostore u kojima učenici borave za vrijeme odmora (hodnike), ali i učionice
 7. Kontinuirana briga o vanjskom i unutarnjem zelenilu
 8. Uzgoj vlastitih presadnica biljaka
 9. Uređenje atrija škole tzv. staklenika

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019., a naročito na proljeće

 • Ravnateljica
 • EKO patrola

Nositelji:
 • EKO odbor
 • EKO koordinatori (Stanka Čirjak i Suzana Raukar)
 • svi djelatnici i učenici

 

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Naučiti kako se pravilno zbrinjava otpad i stvoriti naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada
 • Uočiti važnost izdvajanja korisnog otpada iz smeća (papir, staklo, plastika, metal, tekstil) kao i izdvajanja problematičnog, opasnog otpada (baterije, lijekovi, kemikalije)
 • Ako otpad razvrstamo i odložimo u ispravne spremnike (plavi, zeleni, žuti,...) on se može RECIKLIRATI - preraditi i ponovno upotrijebiti za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. Ako ga bacimo u kantu s miješanim komunalnim otpadom, postaje smeće koje nije iskoristivo i koje štetno utječe na okoliš i zdravlje!
 • Uočiti ljepotu prirode bez otpada. Shvatiti da nam recikliranje pomaže u očuvanju prirode i njenih sirovina, smanjenju onečišćenja zraka, vode i tla
 • Ponašati se prema otpadu prema pravilu tri slova R - reuse, reduce i recycle - što u prijevodu znači ponovno upotrijebi, smanji i recikliraj
 • Upoznati neke načine iskorištavanja otpadne ambalaže u ukrasne i uporabne svrhe

Zadatak:
 1. Objaviti termin AKCIJE sakupljanja starog papira i baterija (oglasna knjiga, web stranica škole, plakat na ulazu u školu).
 2. Učenici 8.razreda dežuraju na sporednom ulazu u školu. Trebaju prihvatiti od svih donositelja (učenici, roditelji, učitelji) odvojeno prikupljeni stari papir i istrošene baterije te ih izvagati, zabilježiti masu, ubaciti u odgovarajući kontejner i na kraju zbrojiti za svaki razred i ukupno. Prihvatiti i donešene otpadne plastične čepove.
 3. Organiziranje KREATIVNIH RADIONICA za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta likovnim preoblikovanjem otpadnih materijala i ambalaže.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Jedanput mjesečno oglašavamo akciju sakupljanja starog papira, istrošenih baterija i plastičnih čepova tijekom cijele školske godine. No, otpad za recikliranje može se donijeti u školu i izvan termina akcije prema dogovoru.
 • Rezultati akcija objavljuju se na web stranici škole, a razrednici ih primaju e-mailom.
 • Najbolji razred se nagrađuje.

 

 


Nositelji:
 • Svi razredi i razrednici, roditelji
 • Papirko tim (Lada Rojc i Tina Gregurić)
 • Učenici 8. razreda
 • Učitelji u razrednoj nastavi i voditelji EKO grupa

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su naučili kako se pravilno zbrinjava otpad i stvaraju naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada.
 • Uočili su važnost izdvajanja korisnog otpada iz smeća (papir, staklo, plastika, metal, tekstil) kao i izdvajanja problematičnog, opasnog otpada (baterije, lijekovi, kemikalije).
 • Naučili su: Ako otpad razvrstamo i odložimo u ispravne spremnike (plavi, zeleni, žuti,...) on se može RECIKLIRATI - preraditi i ponovno upotrijebiti za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. Ako ga bacimo u kantu s miješanim komunalnim otpadom, postaje smeće koje nije iskoristivo i koje štetno utječe na okoliš i zdravlje!
 • Uočavaju ljepotu prirode bez otpada. Shvaćaju povezanost recikliranja i očuvanja prirode i njenih sirovina, smanjenja onečišćenja zraka, vode i tla. Naučili su pravilo tri slova R za otpad - reuse, reduce i recycle - što u prijevodu znači ponovno upotrijebi, smanji i recikliraj.
 • Upoznali su neke neke načine iskorištavanja otpadne ambalaže u ukrasne i uporabne svrhe.

Realizirani zadaci:
 • Održano je 6 AKCIJA sakupljanja starog papira i baterija. 
 • Sakupljali smo i otpadne plastične čepove u dobrotvorne svrhe.
 • Ove godine po prvi smo puta sakupljali i Tetra Pak ambalažu. Sudjelovali smo na natjecanju EKO paketa Hrvatska s učeničkim radovima od Tetra Paka (žirafa, vuk, sove, kućice za ptice).
 • Učenici su sudjelovali na KREATIVNIM RADIONICAMA za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta likovnim preoblikovanjem otpadnih materijala i ambalaže.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019


Nositelji:
 • Svi razredi i razrednici, roditelji
 • Papirko tim (Lada Rojc i Tina Gregurić)
 • Učenici 8. razreda
 • Učitelji u razrednoj nastavi i voditelji EKO grupa
Naziv teme: OKOLIŠ
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su uočili ljepotu čistog i lijepo uređenog okoliša.
 • Također su uočili estetsku vrijednost koju čine biljke u našoj neposrednoj blizini.
 • Učenici stvaraju naviku da radom oplemenjuju i uređuju svoj prostor.

Realizirani zadaci:
 • Kontinuirano brinemo o vanjskom i unutarnjem zelenilu.
 • Na EKO dan u školskom su dvorištu učenici obojali sve velike tegle (žardinjere), napunili ih zemljom i posadili novo cvijeće. Sakupili su smeće porazbacano uokolo. Obojali su i zgradu škole izvana i prekrili grafite.
 • Roditelji i učenici (predstavnici svih razreda) kupili su i posadili voćke u školsko dvorište (prostor buduće EKO učionice).

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019., a naročito na proljeće


Nositelji:
 • EKO patrola
 • Ravnateljica, tajnica, domar, spremačice
 • EKO koordinatori (Stanka Čirjak i Suzana Raukar)
 • Svi djelatnici i učenici
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su saznali o ekološkim problemima današnjice - učinku staklenika, globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama.
 • Uvidjeli su potrebu i važnost štednje energije.
 • Učenici su informirani i educirani kako se racionalno koristi energija (struja, plin, grijanje, voda). Većina će njih zagovarati štednju i učinkovitu upotrebu energije te obnovljive izvore energije te tako dati svoj doprinos očuvanju okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Mjesečno mjerenje potrošnje energenata i usporedba
 • Štednja energije
 • Gasiti svjetla, računala i druge električne uređaje
 • Smanjiti grijanje

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • EKO patrola
 • Domar
 • Računovodstvo
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su osvijestili problem globalnog nedostatka pitke vode i potrebu njene štednje.
 • Naučili su kako se prirodne vode mogu zaštiti i očuvati od onečišćavanja.
 • Saznali su o podzemnim vodama, vodocrpilištima i vodozaštitnom području u blizini Velike Gorice.
 • Otkrili su i uočili bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta u prirodnim vodama.
 • Uočili su razliku u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode.
 • Saznali su kako se pročišćavaju otpadne vode.

Realizirani zadaci:
 • Učenici su razgledali PROČIŠĆIVAČ OTPADNIH VODA.
 • Sudjelovali su u EKO radionici s temom voda.
 • Proučili su vodene ekosustave na izletima i izvanučioničkoj nastavi.
 • Napravili su kemijsku analizu uzoraka vode iz prirode.
 • Učenicima je prezentirana tema VODA (u power pointu).

Vrijeme realizacije:
 • Svjetski dan zaštite voda 22. ožujka 2019.

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učitelji prirode
 • Učitelji biologije
 • Učitelj kemije Dubravka Bayer
 • EKO koordinator Maja Đuričić
 • Učiteljice 4. razreda
 • Svi učitelji i učenici
Naziv teme: HRANA/ZDRAVLJE
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su utvrdili da su PRAVILNA PREHRANA, redovita HIGIJENA te KRETANJE  i BORAVAK NA SVJEŽEM ZRAKU - preduvjeti zdravlja.
 • Koristeći prehrambenu piramidu učenici su naučili koja hrana treba biti više ili manje zastupljena u našoj prehrani da bismo bili zdravi i imali normalnu tjelesnu masu.
 • Naučili su da hrana sadrži hranjive tvari (bjelančevine, ugljikohidrate i masnoće), ali i vitamine i minerale.
 • Učenici su preispitali svoje PREHRAMBENE NAVIKE i neki od njih će zagovarati globalno ODGOVORAN ODNOS PREMA HRANI. Naučili su da radi očuvanja okoliša treba birati sezonsku svježu i neprerađenu hranu od lokalnih proizvođača, a ne hranu koja se transportira izdaleka. Naučili su i to da bi odrasli ljudi (također radi doprinosa očuvanju okoliša) trebali jesti više povrća i voća, a manje mesa. Naučili su da ne bismo smjeli bacati hranu.

Realizirani zadaci:
 • Kretanje u prirodi i boravak na svježem zraku (izvanučionička nastava, izleti, školsko dvorište)
 • Radionice o prehrani i zdravlju
 • Prezentacije o odgovornom izboru hrane koji doprinosi OČUVANJU OKOLIŠA
 • Nastavne jedinice o biološki važnim spojevima
 • Izrada školskog jelovnika

Vrijeme realizacije:
 • Satovi razrednika
 • Satovi tjelesno zdravstvene kulture
 • Satovi prirode i biologije
 • Satovi kemije

Nositelji:
 • Svi učitelji razredne nastave
 • Svi razrednici (zdravstveni odgoj)
 • Učitelji tjelesno zdravstvene kulture
 • Učitelji prirode
 • Učitelji biologije
 • Učitelj kemije
 • Kuharice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Unesimo EKO u naše živote, očuvajmo prirodne ljepote!

Za papir - plavi spremnik biraj, za ljepšu prirodu - otpad recikliraj!


Eko himna:

K o l i j e v k a

 Zemlja je kolijevka

Zeleno-plava

Njezina ljubav je čista i zdrava

 

Očima nebeskim

Ona te gleda

Ogrne plaštom i nikom te neda.

 

Kao dar svojemu, kao svome rodu

Daje ti bistru, čistu vodu,

Ona za tebe svu težinu nosi,

A šalje ti laki  lahor u kosi.

 

Najljepši pogled je

Gdje ti oko seže

Kad sve oko tebe je zeleno i svježe.

Njezinom blagu dodaješ veće

Kad sačuvaš stablo i zasadiš cvijeće.

 

Osluhni zemlju,

Istinu ti priča :

"Kolijevka ja sam za sva živa bića.

 

Čuvaj me, voli

U srcu me nosi

S prirodom živi, samnom se ponosi."

 

 

EKO rap

U ZELENO DVORIŠTE  KUMIČIĆ ŠKOLE,

DOLAZE  UČENICI  ŠTO OKOLIŠ  VOLE.

TU NE GAZI SE TRAVA   I  NE  TRGA SE CVIJEĆE,

TU SE ČUVA SVAKI KUTAK GDJE SE DOBRO DRUŠTVO KREĆE.

 

KUMIČIĆ JE EKO ŠKOLA

TU SE PRIRODA POŠTIVA!

 

U SKUPLJANJU PAPIRA MI SMO UVIJEK ŠKOLA PRVA

SPASILI SMO CIJELU ŠUMU , PET VAGONA  DRVA.

A ZELENA GRUPA TRAŽI -  IDEMO I DALJE

TU SE EKO PORUKA ZA BUDUĆNOST ŠALJE…

 

RECIKLIRAJ SVE ŠTO MOŽEŠ, RAZUMNO  KORISTI,

ENERGIJU ŠTEDI, ČUVAJ, NA PLANET  TI  MISLI…..

                                                                                          

KUMIČIĆ JE EKO ŠKOLA

TU SE PRIRODA POŠTIVA!

 

ODRŽIVI RAZVOJ JEDINI JE SPAS,

BUDIMO AKTIVNI ZA OPSTANAK  SVIH  NAS

 

MI, BAŠ MI, I JA I TI

BIT ĆEMO PRIMJER GENERACIJI

CIJELA GORICA  NEKA  ZNA - SVI SMO MI EKOLOGIJA !

  

KUMIČIĆ JE EKO ŠKOLA

TU SE PRIRODA POŠTIVA!