Eko škola

Osnovna škola Petrijanec

Vladimira Nazora 42
42206 Petrijanec

Telefon: 042/714-044
Fax: 042/208-808
E-mail: os-petrijanec@os-petrijanec.skole.hr
Web: http://os-petrijanec.skole.hr/

Ravnatelj/ica: VALERIJA PALJAK
Školski koordinatori: ANDREJA HRŽENJAK, MARIJA KRAMARIĆ
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • ZLATNA ŠKRINJICA

  Učenici svojim vlastitim rukama rade na polju od svibnja do rujna i na ekološki način uzgajaju žitarice bez upotrebe pesticida i herbicida. Razvijanje ljubavi prema prirordi i tivim organizmima u njoj, usvajanje osnovnih pravila o ekologiji, radost u druženju, u radu, u stvaranju.  

 • OTPAD

  Učenici će usvojiti znanja o ugroženosti naše planete zbog neodgovornog ponašanja ljudi kao i velikih kompanija u svijetu. Cilj je naučiti učenike kako svojim doprinosom i marljivim razvrstavanjem otpada mogu ublažiti načinjenu štetu koju nanosimo prirodi oko sebe. Vrlo važno je da učenike osvijestimo koliko je važno recikliranje za očuvanje našeg planeta zemlje. Učenici će naučiti kako se recikliranjem osigurava smanjenje deponijskog prostora, štednja skupe energije, smanjenje onečišćenosti energije, vode i tla te očuvanje prirode.

 • “TPRSP za 5”

  Uključiti učenike u proces usmjeren prema zaštiti prirodnih resursa našeg planeta: razvijati ekološku svijest , usvajati navike razvrstavanja otpada , poticati na čuvanje, zaštitu i unapređenje okoliša te štednju vode i energije , porukama plakata upozoravati na važnost odgovornoga ponašanja prema planetu na kojemu živimo, jačati strpljivost i upornost u rješavanju zadataka, poticati zajedništvo u radu skupine njegovati estetske i radne sposobnosti recikliranje otpada,odvajanje plastike, papira, starih baterija, tetrapak ambalaže, plastičnih čepova

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Valerija Paljak, ravnateljica
 • Ivanka Hukić, pedagoginja
 • Andreja Hrženjak, učiteljica- glavni koordinator
 • Marija Kramarić, učiteljica- koordinator
 • Nevenka Krsnik, učiteljica- koordinator
 • Sanja Lukaček,predstavnica učitelja
 • Petra Milinković, predstavnica učitelja
 • Mateja Krsnik, predstavnica učitelja
 • Nika Mihin, predstavnik učenika
 • Iva Oreški, predstavnik učenika
 • Krunoslav Jovan, domar
 • Igor Presečki, domar
 • Stanislav Mikulek, domar
 • Ines Krobot, predstavnik općinske eko udruge
 • Vrček Mario, predstavnik skupštine općine
 • Emil Levanić, komunalni redar
 • Marija Patrčević, eko kum 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: VOLIM ZELENO
Cilj:
 • educirati učenike o prikupljanju i uzgoju ljekovitog i aromatičnog bilja
 • organizirati edukativne radionice, izvanučioničnu ili terensku nastavu u kojima će se učenici educirati koliko doprinosimo očuvanju biološke raznolikosti
 • upoznati učenike koliki je značaj održivog razvoja za budućnost - Uključiti učenike u proces usmjeren prema zaštiti prirodnih resursa našeg planeta
 • razvijati ekološku svijest
 • porukama plakata upozoravati na važnost odgovornoga ponašanja prema planetu na kojemu živimo i biljkama koje su važne za očuvanje našeg zdravlja
 • jačati strpljivost i upornost u rješavanju zadataka
 • poticati zajedništvo u radu skupine - njegovati estetske i radne sposobnosti

Zadatak:
 • Edukacija učenika o ljekovitom bilju i načinima obrade
 • Podizanje svijesti učenika o važnosti ljekovitog bilja
 • Podizanje svijesti učenika o važnosti održivog razvoja
 • Podizanje svijesti učenika o važnosti zdravog života
 • Poboljšanje razine znanja te sprječavanje neadekvatnog načina branja bilja i branja zaštićenih vrsta, kako bi se održala biološka raznolikost
 • Pružanje mogućnosti za samostalni uzgoj ljekovitog bilja.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan – lipanj (2019./2020.)

 • sadnja i uzgoj ljekovitog bilja, izrada sapuna, melema, krema, eteričnih ulja

Nositelji:

Sekciija "VOLIM ZELENO"- voditeljica Andreja Hržanjak i učiteljica Jasmina Zver.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Učenici će usvojiti znanja o ugroženosti planeta Zemlje zbog neodgovornog ponašanja ljudi i velikih kompanija u svijetu. Cilj je naučiti učenike kako mogu svojim doprinosom i marljivim razvrstavanjem otada ublažiti učinjenu štetu koju nanosimo našoj prirodi, zemlji i našem okolišu u kojem živimo.
 • Učenici će se osvijestiti koliko je važno recikliranje za očuvanje naše planete Zemlje te će naučiti kako se recikliranjem osigurava smanjenje onečišćenosti energije, vode i tla te očuvanje prirode.

Zadatak:

Prikupljanje starog papira, starih baterija, tetrapak ambalaže, plastičnih boca i plastičnih čepova te razvrstavanje otpada u odgovarajuće spremnike.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom škoske godine 2019./2020.

 • provođenje akcija skupljanja otpada, izrada spremnika za skupljanje ambalaže, uređivanje eko panoa i pozivanje drugih učenika na odgovornost pravilnog razvrstavanja otpada i očuvanja naše planete Zemlje

Nositelji:

Eko grupa predmetne i razredne nastave- svi učenici, učitelji i ostali djelatnici OŠ Petrijanec.

Naziv teme: ZLATNA ŠKRINJICA
Cilj:
 • Razvijanje ljubavi prema prirordi i tivim organizmima u njoj, usvajanje osnovnih pravila o ekologiji, radost u druženju, u radu, u stvaranju.
 • Učenici vlastitim radom doprinose uzgoju žitarica i ostalih proizvoda bez upotrebe pesticida i herbicida. Učenici rade bez upotebe strojeva, upotrebljava se primitivni alat (motika i ruke).

Zadatak:

Uključiti što više učenika u aktivno razmišljanje o ekologiji i angažiranje u uređenje svog okoliša.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Redovito tijekom šk. god.2019./2020. ovisno o vremenu i potrebama obrade zemlje i brige o uzgoju poljoprivrednih proizvoda (sijanje, sadnje, kopanje, prskanje koprivom za zaštitu biljke u njenom rastu i razvoj, berba i na kraju prerada u proizvode.


Nositelji:
 • Učenici razredne nastave i voditeljica Marija Kramarić
 • Eko kum- Ivan Patrčević
Naziv teme: BRIGA O ŠKOLSKOM OKOLIŠU
Cilj:

Osvješćivanje pojma ekologije. Poticati učenike na djelovanje u skladu s prirodom. Usmjeravati na lijepo i svrhovito uređenje učionice, prostora škole i školslog okoliša. Upoznati vrste cvijeća i ukrasnog grmlja kroz sijanje, sadnju i brigu o njima. Spoznati njihova osnovna svojstva i uvjete u kojima opstaju.


Zadatak:

Prepoznati pozitivan i negativan čovjekov utjecaj na okoliš. Usmjeravati učenike na očuvanje okoliša od onečišćenja. Uređivanje cvjetnjaka prema godišnjem dobu.Voditi brigu o lijepom okolišu škole.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Uređivanje staza i zelenih površina oko škole. Nabava sjemenja i sadnica cvijeća i ukrasnog grmlja. Čišćenje okoliša škole. Prikupljanje sirovina za reciklažu.

Nositelji:

Razrednice 2.d i 2.e Mateja Krsnik, Tihana Sokolić, školska kuharica i domar škole.

Naziv teme: “TPRSP za 5”
Cilj:

Uključiti učenike u proces usmjeren prema zaštiti prirodnih resursa našeg planeta:

 • razvijati ekološku svijest
 • usvajati navike razvrstavanja otpada
 • poticati na čuvanje, zaštitu i unapređenje okoliša te štednju vode i energije
 • porukama plakata upozoravati na važnost odgovornoga ponašanja prema planetu na kojemu živimo
 • jačati strpljivost i upornost u rješavanju zadataka
 • poticati zajedništvo u radu skupine
 • njegovati estetske i radne sposobnosti recikliranje otpada- odvajanje plastike, papira, starih baterija, tetrapak ambalaže, plastičnih čepova

Zadatak:
 • spoznati utjecaj čovjeka na okoliš
 • razlikovati otpad od smeća
 • upoznati kako se otpad treba razvrstati u odgovarajuće spremnike
 • sudjelovati u izradi spremnika i kutka za razvrstavanje otpada
 • navesti postupke kojima možemo pridonijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju okoliša te štednji vode i energije
 • sudjelovati u akciji povodom Dana planeta Zemlje
 • napisati poticajne poruke kako i na koji način zaštititi i očuvati našu Zemlju
 • uočiti odnos slike i teksta na plakatima
 • izraditi plakate na zadane teme očuvanja okoliša
 • sudjelovati u izradi učionice na otvorenom sudjelovati u uređenju vanjskog okoliša škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019. – lipanj 2020.

 • Poticanje razrednika, učitelja, stručnih suradnika te voditelja izvannastavnih aktivnosti i dodatnih nastava na sudjelovanje učenika u izradi i aktivnosti na zadanu temu.

Nositelji:
 • Koordinatorice projekta: Grozdana Bilić-Erić, Anica Konjić, Petra Milinković i Jasmina Zver
 • Svi učenici od 1. do 8. razreda, razrednici i ostali učitelji, stručni suradnici, tehničko osoblje

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:

Učenicci su:

 • usvojili znanja o ugroženosti našeg planeta Zemlje zbog neodgovornog ponašanja ljudi i svjetkih kompanija
 • naučili su kako svojim doprinosom i marljivim radom u razvrstavanju otpada mogu ublažiti načinjenu štetu koju ljudi nanose našoj Zemlji
 • naučili su kako se recikliranjem može ponovno napraviti predmeti za svakodnevnu uporabu

Realizirani zadaci:

Učenici su:

 • prikupljali stari papir, stare baterije, plastične boce i čepove, tetrapak ambalažu
 • razvrstavali otpad u odgovarajuće spremnike
 • uređivali pano u holu škole i provodili razne akcije

Vrijeme realizacije:

Rujan - lipanj 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, učiteji i ostali djelatnici OŠ Petrijanec.

Naziv teme: ZLATNA ŠKRINJICA
Ostvareni ciljevi:

Učenici su:

 • naučili kako svojim vlastitim rukama, znanjem , sposobnostima raditi na polju(njivi) i na ekološki način bez upotrbe pesticida i herbicida uzgajati poljoprivredne kulture
 • naučili su kako iz uzgojenih poljoprivrednih kultura napraviti proizvode za svakodnevnu upotrebu

Realizirani zadaci:

Učenici su:

 • ručno obrađivali zemlju (sadnja, sijanje, okopavanje, špricanje koprivom za zaštiu biljke i njezin zdrav rast i razvoj

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019.-2020.

 • radovi su ovisili o vremenu i potrebama obrade zemlje

Nositelji:

Učenici sekcije Zemlica i voditeljice: Marija kramarić, Andreja Hrženjak i Nevenka Krsnik te vanjski suradnik Ivan Patrčević.

Naziv teme: BRIGA O ŠKOLSKOM OKOLIŠU
Ostvareni ciljevi:

Učenici su:

 • osvjestili pojam što je ekologija
 • naučili djelovati u skladu s prirodom
 • naučili koliko je i zašto je važno redovito uređivati okoliš škole kao i unatrnji školski prostor
 • upoznali su vrste cvijeća i ukrasnog i ljekovitog bilja i grmlja kroz sijanje , sadnju i brigu o njima . Naučili su osnovna svojstva i uvjete u kojima oni opstaju.
 • naučili su prrepoznati pozitivno i negativno djelovanje čovjeka na okoliš

Realizirani zadaci:

Učenici su:

 • uredili glavni eko pano škole kao i ostala izložbena mjesta u školi kako bi ukazali na važnost brige i zaštite okoliša u kojem živimo
 • uredili staze i zelene površine eko škole
 • nabavili su sjeme i sadnice cvijeća i ukrasnog bilja i grmova koje su sadili i sijali
 • redovito su čistili okoliš škole , vodili brigu o cvijeću i ostalim biljkama
 • prikupljali su sirovine za reciklažu

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019./2020.


Nositelji:

Razrednice 2.d i 2.e razreda Mateja Krsnik i Tihana Sokolić, učenici, školska kuharica i domar škole.

Naziv teme: TPRSP ZA 5
Ostvareni ciljevi:

Kod učenika je :

 • razvijena ekološka svijest
 • razvijena je navika razvrstavanja otpada
 • razvijena je svijest o očuvanju, zaštiti i unapređivanju okoliša
 • razvijena je svijest o štednji vode i električne energije
 • razvijeno je odgovorno ponašanje prema planeti Zemlji 
 • razvijena je važnost skupljanja starog otpada i njegova reciklaža

Realizirani zadaci:

Učenici su:

 • uredili eko pano u holu škole kao i u drugim djelovima škole gdje se nalazi izložbeni prostor na zadanu eko temu
 • spoznali utjecaj čivjeka na okoliš
 • naučili razliku između otpada i smeća
 • naučili su kako i na koji način treba štedjeti vodu i električn energiju
 • naučili razvrstavati otpad u odgovarajuće spremnike
 • sudjelovali u akcijama vanjskog i untarnjeg urešenja školskog prostora i okoliša
 • prikupljali i provodili akcije otpada (papir, baterije,tetrapak ambalaža, plastični čepovi i pvc boce...)

Vrijeme realizacije:

Rujan - lipanj (2019.-2020.)


Nositelji:

Učenici, učitelji i svi ostali djelatnici OŠ Petrijanec.

Naziv teme: DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE-ŽUPANIJSKA SMOTRA
Ostvareni ciljevi:

Učenici su:

 • upoznati s nastankom kruha
 • naučili su kako blagovati kruh i narodne običaje
 • upoznati sa uzgojem žitarica i njihovom obradom kako bi koristili brašno u svakodnevnom životu i ostalim narodnim običajima
 • upozanli su autohtone/ starinske vrste voća, povrća i drugih plodova zemlje
 • upozanli su važnost zdrave prehrane i ekološke obrade zemlje i uzgoja žitarica i ostalih poljoprivrednih kultura

Realizirani zadaci:
 • uređen eko pano u holu škole i ostalim razredima na satu razrednika
 • sudjelovanje na Županijskoj smotri dana kruha- uređenje izložbenog prostora i prezentiranje radova i plodova zemlje

Vrijeme realizacije:

Listopad 2019.


Nositelji:

Učenici, učitelji i drugi djelatnici OŠ Pterijanec.

Naziv teme: DAN KRAVATE
Ostvareni ciljevi:

Učenici su:

 • upoznali povijest nastanka kravate
 • važnost kravate u očuvanju kulturne baštine
 • primjena kravate u svakodnevnom životu

Realizirani zadaci:
 • uređen pano u holu škole kao i u ostalim razredima na satu razrednika na temu kravate
 • nošenje kravate na Dan kravate 

Vrijeme realizacije:

Listopad 2019.


Nositelji:

Učenici, učitelji i ostali djelatnici OŠ Petrijanec.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne pazeći prirodu,

ne pazimo nas,

pomozimo sebi

u eku je spas!


Eko himna:

Volim

1.

Volim sunce, zvijezda plam

bit u društvu, a ne sam.

Volim pticu, volim cvijet

volim sretan i lijep svijet.

pripjev:

Neka ljubav buja raste

da Zemljom ne zavlada mrak.

Neka svako živo biće

udiše prekrasan svijež zrak.

2.

Volim zvjerku dok se glasa,

kreket žaba, lavež pasa.

Volim kišu, bijeli snijeg,

za ljubav dižem eko-stijeg.