Eko škola

Osnovna škola Petrijanec

Vladimira Nazora 42
42206 Petrijanec

Telefon: 042/714-044
Fax: 042/208-808
E-mail: os-petrijanec@os-petrijanec.skole.hr
Web: http://os-petrijanec.skole.hr/

Ravnatelj/ica: VALERIJA PALJAK
Školski koordinatori: ANDREJA HRŽENJAK, MARIJA KRAMARIĆ
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • ZLATNA ŠKRINJICA

  Učenici svojim vlastitim rukama rade na polju od svibnja do rujna i na ekološki način uzgajaju žitarice bez upotrebe pesticida i herbicida. Razvijanje ljubavi prema prirordi i tivim organizmima u njoj, usvajanje osnovnih pravila o ekologiji, radost u druženju, u radu, u stvaranju.  

 • OTPAD

  Učenici će usvojiti znanja o ugroženosti naše planete zbog neodgovornog ponašanja ljudi kao i velikih kompanija u svijetu. Cilj je naučiti učenike kako svojim doprinosom i marljivim razvrstavanjem otpada mogu ublažiti načinjenu štetu koju nanosimo prirodi oko sebe. Vrlo važno je da učenike osvijestimo koliko je važno recikliranje za očuvanje našeg planeta zemlje. Učenici će naučiti kako se recikliranjem osigurava smanjenje deponijskog prostora, štednja skupe energije, smanjenje onečišćenosti energije, vode i tla te očuvanje prirode.

 • POGMOGNIMO PLANETU ZEMLJI- ZEMLJA NAŠ DOM

  Naučiti učenike o važnosti 1% pitke vode za opstanak života na Zemlji te odgovarajuća ponašanja kod kuće, u školi i u okolišu kojima će tu vodu čuvati.\\\\\\\\nRazviti svijest o potrebi pravilnog postupanja s vodom zbog njene ograničenosti kod učenika, nastavnika i osoblja škole, roditelja i šire lokalne zajednice.\\\\\\\\nOblikovati stav u učenika da zaštita okoliša počinje s pojedincem koji se odgovorno ponaša.\\\\\\\\nBrigom za vodu i okoliš u školi mobilizirati lokalnu zajednicu da se pridruži naporima.\\\\\\\\nIstraživanjem stanja voda u okolišu škole i mjesta u kojem je škola snimiti početno stanje kako bi se naporima učenika, nastavnika i roditelja stanje počelo popravljati.\\\\\\\\nUpoznati biljni i životinjski svijet u vodi putem raznih radionica i odlaskom na terensku nastavu.\\\\\\\\nUključiti učenike u proces usmjeren prema zaštiti prirodnih resursa našeg\\\\\\\\nplaneta, razvijati ekološku svijest,usvajati navike razvrstavanja otpada, poticati na čuvanje, zaštitu i unapređenje okoliša te štednju vode i energije,porukama plakata upozoravati na važnost odgovornoga ponašanja prema planetu na kojemu živimo,jačati strpljivost i upornost u rješavanju zadataka, poticati zajedništvo u radu skupine, njegovati estetske i radne sposobnosti, recikliranje otpada- odvajanje plastike, papira, starih baterija, tetrapak, ambalaže, plastičnih čepova.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Valerija Paljak, ravnatelj
 • Ivanka Hukić, pedagoginja
 • Andreja Martinčević, učiteljica-glavni koordinator
 • Marija Kramarić, učiteljica -koordinator
 • Nevenka Krsnik, učiteljica-koordinator
 • Sanja Lukaček, predstavnica učitelja
 • Natalija Horvat, predstavnica učitelja
 • Mateja Krsnik, predstavnica učitelja
 • Nika Mihin, predstavnik učenika
 • Iva Oreški, predstavnik učenika
 • Stanislav Mikulek, domar škole
 • Igor Presečki, domar škole
 • Andrea Martinec, predstavnica roditelja
 • Ines Krobot, predstavnik općinske eko-udruge
 • Vrček Mario, predstavnik skupštine općine
 • Ivanka Divjak, predstavnica etno-eko
 • Levanić Emil, komunalni redar
 • Marija Petrčević, eko kum

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Učenici će usvojiti znanja o ugroženosti naše planete zbog neodgovornog ponašanja ljudi kao i velikih kompanija u svijetu. Cilj je naučiti učenike kako svojim doprinosom i marljivim razvrstavanjem otpada mogu ublažiti načinjenu štetu koju nanosimo prirodi oko sebe. Vrlo važno je da učenike osvijestimo koliko je važno recikliranje za očuvanje našeg planeta zemlje. Učenici će naučiti kako se recikliranjem osigurava smanjenje deponijskog prostora, štednja skupe energije, smanjenje onečišćenosti energije, vode i tla te očuvanje prirode.

Zadatak:
 • Prikupljanje starog papira, starih baterija, plastičnih boca, tetrapa ambalaže, plastičnih čepova, razvrstavanje otpada u odgovarajuće spremnike

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici OŠ Petriijanec 
Naziv teme: ZLATNA ŠKRINJICA
Cilj:
 • Učenici svojim vlastitim rukama rade na polju od svibnja do rujna i na ekološki način uzgajaju žitarice bez upotrebe pesticida i herbicida. Razvijanje ljubavi prema prirordi i tivim organizmima u njoj, usvajanje osnovnih pravila o ekologiji, radost u druženju, u radu, u stvaranju.  

Zadatak:
 • Učenici obrađuju školsku njivu i uzgajaju kukuruz i buču. Marljivo rade na školskoj njivi- pripremanje zemelje-gnojenje, sadnja/sijanje, okopavanje, špricanje s koprivom za zaštitu biljke, berba, prerada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.-

 • ovisno o vremenu i potrebama obrade zemlje - uzgoj buča, kukuruza (rujen- travanj-svibanj-lipanj)

Nositelji:
 • Učenici razredne nastave i voditeljica Marija Kramarić  te Ivan Patrčević – vanjski suradnik
Naziv teme: TRAVNJAK
Cilj:
 • Učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti. Razvijati svijest o važnosti travnjaka i njegovom očuvanju.
 • Upoznavanje s glavnim značajkama životne zajednice i njezinom strukturom. Prepoznati ljekovite biljke. Uočiti važnost pripravaka od ljekovitih biljaka u očuvanju zdravlja.

Zadatak:
 • Otkrivanje, istraživanje i pronalaženje različitih puteva koji učenike dovode do rješenja. Individualni rad, rad u skupini, praktični rad, igra memory, izrada plakata i herbarija te izrada pripravka od ljekovitog bilja.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici 4. – tih razreda i razrednice: Nada Kaniški, Grozdana Bilić Erić, Verica Telebar, Renata Petrinjak
Naziv teme: BRIGA O ŠKOLSKOM OKOLIŠU
Cilj:
 • Osvješćivanje pojma ekologije. Poticati učenike na djelovanje u skladu s prirodom. Usmjeravati na lijepo i svrhovito uređenje učionice, prostora škole i školslog okoliša. Upoznati vrste cvijeća i ukrasnog grmlja kroz sijanje, sadnju i brigu o njima. Spoznati njihova osnovna svojstva i uvjete u kojima opstaju.
 • Prepoznati pozitivan i negativan čovjekov utjecaj na okoliš. Usmjeravati učenike na očuvanje okoliša od onečišćenja. Uređivanje cvjetnjaka prema godišnjem dobu.Voditi brigu o lijepom okolišu škole.

Zadatak:
 • Uređivanje staza i zelenih površina oko škole. Nabava sjemenja i sadnica cvijeća i ukrasnog grmlja. Čišćenje okoliša škole. Prikupljanje sirovina za reciklažu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Razrednice 1.d i 1.e Mateja Krsnik, Tihana Sokolić, romska pomagačica Ivana Bogdan, školska kuharica i domar škole.
Naziv teme: POMOGNIMO PLANETU ZEMLJI- ZEMLJA NAŠ DOM
Cilj:
 • Uključiti učenike u proces usmjeren prema zaštiti prirodnih resursa našeg planeta – razvijati ekološku svijest – usvajati navike razvrstavanja otpada – poticati na čuvanje, zaštitu i unapređenje okoliša te štednju vode i energije – porukama plakata upozoravati na važnost odgovornoga ponašanja prema planetu na kojemu živimo – jačati strpljivost i upornost u rješavanju zadataka – poticati zajedništvo u radu skupine - njegovati estetske i radne sposobnosti recikliranje otpada- odvajanje plastike, papira, starih baterija, tetrapak ambalaže, plastičnih čepova.

Zadatak:
 • spoznati utjecaj čovjeka na okoliš
 • razlikovati otpad od smeća
 • upoznati kako se otpad treba razvrstati u odgovarajuće spremnike
 • navesti postupke kojima možemo pridonijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju okoliša te štednji vode i energije
 • sudjelovati u akciji povodom Dana planeta Zemlje
 • napisati poticajne poruke kako i na koji način zaštititi i očuvati našu Zemlju
 • provoditi akcije skupljanja starih baterija, papira, plastčnih boca, plastičnih čepova, tetrapak ambalaže 
 • izraditi plakat za Dan planeta Zemlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./ 2019. (rujan- lianj)


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici OŠ Petrijanec i lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Ostvareni ciljevi:

Učenici su: 

 • upoznati s nastajanjem kruha
 • naučili su kako glagovati kruh i narodne običaje
 • upoznali žetvene i ostale običaje
 • upoznali su autohtone/starinske vrste voća i drugih plodova zemlje
 • upoznali su važnost zdrave prehrane i ekološke obrade zemlj

Realizirani zadaci:
 • uređenje izložbenog stola u holu škole na kje su se stavljali učenički radovi (kruh, voće i povrće iz vlastitog uzgoja)
 • blagoslov kruha od strane župnika 
 • sudjelovanje na Županijskoj smotri dana kruha i zahvalnosti plodove zemlje u Varaždinu

Vrijeme realizacije:

Listopad 2018.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici OŠ Petrijanec.
Naziv teme: DAN KRAVATE
Ostvareni ciljevi:

Učenici su:

 • upoznali povijest nastanka kravate
 • važnost kravate u očuvanju kulturne baštine
 • primjenu kravate u svakodnevnom životu

Realizirani zadaci:
 • učenici su uredili pano škole i svoje razredne panoe na temu kravata
 • nosili kravate na taj dan
   

Vrijeme realizacije:

Listopad 2018.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici OŠ Petrijanec
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:

Učenici su: 

 • naučili o ugroženosti našeg planeta zbog neodgovornog ponašanja ljudi i velikih svjetskih kompanija
 • naučili su kako svojim doprinosom i marljivim razvrstavanjem otpada mogu ublažiti načinjenu štetu koju nanosimo prirodi oko sebe
 • osvješteni koliko je važno recikliranje za očuvanje našeg planeta zemlje
 • naučili su naučiti kako se recikliranjem osigurava smanjenje deponijskog prostora, štednja skupe energije, smanjenje onečišćenosti energije, vode i tla te očuvanje prirode

Realizirani zadaci:
 • prikupljanje starog papira, starih baterija, plastičnih boca, tetrapa ambalaže, plastičnih čepova
 • razvrstavanje otpada u odgovarajuće spremnike

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018. - lipanj 2019.


Nositelji:
 • Svi djelatnici i učenici OŠ Pterijanec, eko patrola
Naziv teme: ZLATNA ŠKRINJICA
Ostvareni ciljevi:

Učenici su:

 • naučili kako svojim vlastitim rukama raditi na polju i na ekološki način uzgajati žitarice i ostale proizvode bez upotrebe pesticida i herbicida

 


Realizirani zadaci:
 • učenici su ručno obrađivali školsku njivu (sadnja, okopavanje , berba, prerada)
 • tretirali billjku sa otopinom od koprive (zaštita biljke)

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.- ovisno o vremenu i potrebama obrade zemlje - uzgoj buča, kukuruza (rujen- travanj-svibanj-lipanj)


Nositelji:
 • Učenici razredne nastave i voditeljica Marija Kramarić  te Ivan Patrčević – vanjski suradnik
Naziv teme: TRAVNJAK
Ostvareni ciljevi:

Učenici su: 

 • razvili svijest o važnosti travnjaka i njegovom očuvanju
 • upoznali se s glavnim značajkama životne zajednice i njezinom strukturom
 • naučili prepoznati ljekovito bilje
 • naučili su izrađivati pripravke od ljekovitog bilja i njihovu važnost za očuvanje zdravlja čovjeka

Realizirani zadaci:
 • upoznavanje s travnjakom i ljekovitim biljem
 • izrada priipravka od ljekovitog bilja
 • izrada herbarija od biljaka na travnjaku

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici 4. – tih razreda i razrednice: Nada Kaniški, Grozdana Bilić Erić, Verica Telebar, Renata Petrinjak


 

Naziv teme: BRIGA O ŠKOLSKOM OKOLIŠU
Ostvareni ciljevi:

Učenici su:

 • osvjestili pojam ekologija
 • naučili djelovati u sladu s prirodom
 • naučili zašto je važno redovito uređivati i održavati prostor škole i školskog dvorišta 
 • upoznali su vrste cvijeća i ukrasnog grmlja kroz sijanje, sadnju i brigu o njima te osnovna svojstva i uvjete u kojima opstaju
 • naučili su prepoznati pozitivan i negativan čovjekov utjecaj na okoliš

Realizirani zadaci:

Učenici su:

 • uredili staze i zelene površine oko škole
 • nabavili su sjeme i sadnice cvijeća i ukrasnog bilja koje su sadili - sijali
 • ćistili su redovito okoliš škole i jezine unutrašne prostore
 • prikupljali su sirovine za reciklažu

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Razrednice 1.d i 1.e Mateja Krsnik, Tihana Sokolić, romska pomagačica Ivana Bogdan, školska kuharica i domar škole.
Naziv teme: POMOGNIMO PLANETU ZEMLJI-ZEMLJA NAŠ DOM
Ostvareni ciljevi:

Kod učenika je:

 • razvijena ekološka svijest
 • navika razvrstavanja otpada
 • svijest o očuvanju, zaštiti i unapređivanju okoliša
 • očuvanje štednje vode i električne energije
 • odgovorno ponašanje prema planetu Zemlji na kojem žive
 • važnost skupljanja starog otpada i njegova reciklaža

Realizirani zadaci:

Učenici su:

 • spoznali utjecaj čovjeka na okoliš
 • naučili razliku između otpada i smeća
 • naučili kako se otpad razvrstava u odgovarajuće spremnike
 • sudjelovali u akcijama uređenja i zaštite okoliša, prikupljanja otpada
 • naučili su na koji način i kako možemo doprinjeti uštedi vode i električne energije

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018. - lipanj 2019.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici OŠ Petrijanec.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne pazeći prirodu,

ne pazimo nas,

pomozimo sebi

u eku je spas!


Eko himna:

Volim

1.

Volim sunce, zvijezda plam

bit u društvu, a ne sam.

Volim pticu, volim cvijet

volim sretan i lijep svijet.

pripjev:

Neka ljubav buja raste

da Zemljom ne zavlada mrak.

Neka svako živo biće

udiše prekrasan svijež zrak.

2.

Volim zvjerku dok se glasa,

kreket žaba, lavež pasa.

Volim kišu, bijeli snijeg,

za ljubav dižem eko-stijeg.