Eko škola

Osnovna škola Zrinskih, Nuštar

Zrinskog 13
32 221 Nuštar

Telefon: 032 386-648
Fax: 032 388-908
E-mail: zrinus@os-zrinskih-nustar.skole.hr
Web: http://os-zrinskih-nustar.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Dobrila Ereš
Školski koordinatori: Stanko Leko, Ljerka Benčević, Klaudija Wild, Bojana Klanac
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Moja škola-Eko-škola; sadnja začinskog bilja

    PROJEKT: Moja škola- Eko škola Ime i prezime učitelja: Andrea Leko, Marija Lesandrić, Marija Marošević i Jasna Rožman Razred: 3. r. -istražiti osnovna obilježja biljaka, načina sijanja i uzgoja, te upotrebe uzgojenog začinskog bilja -stvaranje svijesti o potrebi čuvanja prirode i korištenja njezinih resursa -upoznavanje vrsta začinskog bilja i obogaćivanje rječnika -razvijati naviku međusobnog uvažavanja, pomaganja i dogovaranja -razvijati osjećaj za lijepo radno ozračje u razredu i osjećaj ljubavi prema prirodi te poticati zaštitu prirode - poticanje ljubavi prema prirodi, isticanje važnosti njenog očuvanja -stjecanje znanja i vještina usmjerenih prema potrebama života -poticanje pozitivnih moralnih vrednota učenika -razvijanje socijalizacije i suradničkih odnosa - razvijanje radnih navika, savjesnog odnosa prema radu i ekološke osviještenosti -istražiti vrste začinskih biljaka (ppt) -radionica: sijanje začinskih biljaka u plastične posude -istražiti za čega se posađene začinske biljke mogu koristiti - redovito zaljevanje i briga o posijanim biljkama - izrada brošure o začinskim biljkama - podjela ili prodaja uzgojenog začinskog bilja Vremenik Rujan-travanj Detaljan troškovnik i način vrednovanja, i način korištenja rezultata, pribor i materijal: - zemlja, plastične posude, sjeme, voda (učenici potreban pribor i materijal donose od kuće prema vlasitim mogućnostima) -propitivanjem interesa i zadovoljstva učenika -samovrednovanjem vlastitih radova i vrednovanjem rada i postignutih rezultata drugih učenika -prezentiranjem ostvarenih ciljeva

  • Stare sorte voćaka u školskom dvorištu

    STARE SORTE VOĆAKA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU Ime i prezime: Marica Jurec, Jasna Rožman, Andrijana Marinčić, Eva Dakić Razredi: 1. – 4., PŠ Cerić -posaditi stare sorte voćaka u školskom dvorištu i brinuti o njima - istražiti i upoznati dio naše prirodne i kulturne baštine - utemeljiti mali voćnjak u dijelu školskoga dvorišta - organizirati gospodarenje i isplanirati načine iskoristivosti koje može ponuditi formirani voćnjak - provoditi aktivnosti praćenja promjena u voćnjaku tijekom godišnjih doba - provoditi aktivnosti njege i održavanja voćnjaka (sadnja novih sadnica, prihranjivanje, orezivanje, održavanje tla ispod voćaka...) - sagledati dugoročne prednosti i namjenu takvoga voćnjaka za učenike i zajednicu -osmisliti i provoditi aktivnosti tradicionalne uporabe voća Namjena: osvijestiti važnost čuvanja okoliša brigom o starim sortama voćaka - Razvijati ekološku svijest učenika Način realizacije; zajednički organizirani rad učenika i učiteljica; sadnja sadnica početkom ožujka 2016., -praćenje, njega i briga o voćkama tijekom šk.g. Vremenik -u drugom polugodištu počevši od početka ožujka 2016. Okvirni troškovnik: sadnice voćaka pribaviti kontaktiranjem nadležnih udruga i doniranim sredstvima Način njegova, praćenja aktivnost u radu; vrednovanje i samovrednovanje ocjenom individualnog i skupnog rada učenika; -Od odbačenih i prikupljenih plastičnih predmeta iz prirode načiniti korisne, uporabne predmete s ciljem osvještavanja štetnosti bacanja plastičnih predmeta u okoliš te smanjiti uporabu istih. Namjena Razvijanje i njegovanje ekološke svijesti i spoznavanje važnosti očuvanja okoliša, uočavanje razliku između otpada i smeća. Naučiti razvrstavati otpad. Nositelji učenici posebne skupine i učiteljica Način realizacije radionica o utjecaju plastike na okoliš, sakupljanje plastičnih predmeta, kroz skupni rad oblikovati plastične predmete u uporabne i kreativne predmete, izrada letka/brošure o štetnosti bacanja plastike u okoliš