Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak, Čakovec

Lavoslava Ružičke 2
40 000 Čakovec

Telefon: 040 390 501
Fax: 040 391 510
E-mail: gpatarcec@dv-cvrcak.hr
Web: www.dv-cvrcak.hr

Ravnatelj/ica: Lidija Varošanec
Školski koordinatori: Gordana Patarčec
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • DA platnenoj vrećici

  Poticaj za ovaj projekt bila je vrlo zanimljiva (platnena) vrećica u kojoj je dječak Martin donosio svoje igračke od kuće, te koju je rado dijelio s prijateljima u raznim aktivnostima. Budući da je nakon nekoliko dana bila vizualno ista, cijela, na upit djece kakva je ta vrećica, krenuli smo u istraživanje materijala te vrećice i ostalih plastičnih s kojima djeca imaju više iskustva. Došli smo do saznanja kako su te vrećice puno trajnije, čvršće; ako se pokidaju, mogu se popraviti šivanjem. Na taj način djeca spoznaju velike prednosti primjene platnenih vrećica. U šetnji bližom okolicom nailazimo na hrpu nepravilno odloženoga otpada i odbačene plastične vrećice što je potaknulo dječaka Ninu da nam ispriča kako je sa svojom starijom sestrom na internetu vidio puno ptica i morskih životinja koje ugibaju jer zaglave u plastičnim vrećicama ili ih progutaju. Klara je pričala o velikoj hrpi vrećica koje njena mama čuva u ormaru i koja se svaki put sruši kad mama otvori vrata ormara. Što s njima? Tarja je rekla da su te vrećice kao „čudovište“ koje samo raste. U dogovoru s djecom krenuli smo u nove aktivnosti, izrade „čudovišta“. Na ulazu u vrtić stavili smo drveni štap na kojemu smo željeli izraditi „čudovište“ od plastičnih vrećica. Djeca su potaknula roditelje da zajedno donose plastične vrećice i odlažu ih na štap, a „ čudovište“ je za tjedan dana postalo ogromno. Djeca su mu odlučila načiniti noge i ruke te obilježja za glavu i predlagala imena. Na kraju je odlukom većine dobilo ime Vrećojed. U suradnji s GKP Čakom odlučili smo Vrećojeda dobro pospremiti da slučajno ne zagađuje našu zemlju. Kako su djeca o svojim aktivnostima i dalje informirala svoje roditelje, a istovremeno i postava izložbi naših aktivnosti na vidno mjesto, roditelji su nam postali partneri u daljnjem planiranju i provođenju projekta. Odlučili smo izraditi letke koje smo u suradnji s lokalnom zajednicom dijelili, dok smo plakate, isto u suradnji s lokalnom zajednicom, stavljali na vidna mjesta kako bismo utjecali na osviještenost mještana. Tijekom naših aktivnosti saznajemo da naši veliki prijatelji, učenici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, na sličan način pokušavaju očuvati i popraviti planet. Pozvali smo ih u goste prilikom čega nam prezentiraju fotografije na kojima su prikazane na razne načine odbačene plastične vrećice sa svojim štetnim utjecajem na biljni i životinjski svijet. Zajednička suradnja bila nam je poticaj za nove aktivnosti, oslikavanje platnenih vrećica. Isto tako djeca i odgojitelji šivaju platnene vrećice koje koriste u mnogim daljnjim aktivnostima. U suradnji s djecom i roditeljima oformljen je novi ekološki centar u sobi dnevnog boravka. Novim spoznajama djeca su bila potaknuta na dodatne aktivnosti: recikliranje otpada, izradu novih igračaka od plastičnih vrećica, čišćenje i uređenje eksterijera vrtića. Osmislili smo igru kojom pratimo i bilježimo plusićima pojavnost nošenja platnenih vrećica u vrtić na plakatu koji je vidljiv djeci i roditeljima. Kad djeca popune kolonu na plakatu, dobivaju platnenu vrećicu s logotipom Stonoge koju je izradila majka Nikolina. Djeca su vrlo ponosna na svoju vrećicu, koriste ju za vrtić i ostale svrhe. U svakodnevnim razgovorima s roditeljima saznajemo kako ih upravo djeca podsjećaju i potiču da plastičnu vrećicu zamijene platnenom. Ovim projektom djeca su raznim aktivnostima osviještena i potaknuta na odgovornost prema sebi i okolini te održivom razvoju. Projekt je predstavljen roditeljima na roditeljskome sastanku, lokalnoj zajednici u svrhu aktivnosti i Gimnaziji u svrhu suradnje.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Lidija Varošanec – ravnateljica
 • Gordana Patarčec – stručni suradnik – pedagog i školski koordinator
 • Maja Kozjak Hladki, Jagoda Srša, Smiljana Nedeljko, Saša Sanjković – odgojiteljice PO „Stonoga“
 • Marija Radovan i Damir Čekunec – tehničko osoblje (spremačica i domar)
 • Miroslav Novak – predstavnik lokalne zajednice (predsjednik VMO Novo Selo Rok)
 • Damira Žižek – predstavnik roditelja
 • Željko Hozjan – predstavnik javnih poduzeća (Gradsko komunalno poduzeće Čakom d.o.o.)
 • Ljiljana Počekaj - predstavnik javnih poduzeća (UNIMER d.o.o. – prerada sekundarnih sirovina)
 • Maja Sokol – predstavnik udruga (Nobilis – zaštitarsko-ekološka organizacija)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: otpad,zdrava hrana, priroda i vrtićko okruženje, promet.
Cilj:

OTPAD

 • Nastaviti sa aktivnostima sakupljanja i zbrinjavanja papirnatog, plastičnog, staklenog otpada, tetrapaka i starih baterija  na nivou cijelog vrtića te uočiti važnosti procesa recikliranja papira i upotrebe recikliranog papira
 • Uoči ti štetnost i opasnost odlaganja otpada u prirodi, ali i upoznati djecu o  iskoristivosti otpada u svakodnevnim vrtićkim aktivnostima.

ZDRAVA HRANA

 • Ekološki uzgoj i eko namirnice
 • Što učiniti s hranom koju  ne pojedemo

PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE

 • Suživot s prirodom u okruženju vrtića

PROMET

 • Usvojiti i prakticirati pravila ponašanja u prometu
 • Prepoznavanje  i imenovanje prijevoznih sredstva
 • Utjecati na roditelje da češće dovode djecu pješke ili biciklom u vrtić
 • Poticanje orijentacijskog trčanja u prirodi

Zadatak:

OTPAD:

 • Organizirano prikupljanje starog papira i kartona kroz akciju „Papir nije smeće“
 • Iskorištavanje papira obostrano
 • Recikliranje manjih količina papira i upotreba recikliranog papira za izradu čestitki i slikovnica
 • Sakupljanje i sortiranje PET ambalaže, te upoznavanje djece s načinom razgradnje i opasnostima po okoliš
 • Sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma
 • Organizirano prikupljanje starih baterija te upoznavanje djece s opasnostima po okoliš
 • Upotreba otpadnog materijala za izradu didaktičkih igara te kao kreativni medij u dječjoj igri i stvaralaštvu

ZDRAVA HRANA:

 • Posjet OPG-u
 • Održavanje eko vrta i konzumiranje plodova
 • Pravilno zbrinjavanje ostataka hrane –kompostiranje

PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE:

 • Uređenje vrtićkog dvorišta
 • Briga za životinjski svijet u okruženju vrtića
 • Kompostiranje

PROMET

 • Upoznati i primjenjivati osnovna pravila ponašanja u prometu
 • Upoznati se s različitim prijevoznim sredstvima
 • Poticati roditelje da dovode biciklom ili pješke djecu u vrtić
 • Snalaženje u prirodnom okruženju sa zadacima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok, vlasnici OPG-a, MUP Čakovec, Klub orijentacijskog trčanja

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Promet
Ostvareni ciljevi:
 • 1. Usvojena i prakticirana pravila ponašanja u prometu
 • 2. Prepoznavanje  i imenovanje prijevoznih sredstva
 • 3. Utjecaj na roditelje da češće dovode djecu pješke ili biciklom u vrtić
 • 4. Poticanje orijentacijskog trčanja u prirodi - bilo u planu tijekom travnja i svibnja, ali zbog korona virusa nije realizirano

Realizirani zadaci:
 • 1.1.Upoznali smo osnovna pravila ponašanja u prometu i svoje znanje primjenili u šetnjama kroz selo i u gradu Čakovcu
 • 2.1. Upoznali smo se s različitim prijevoznim sredstvima (automus, bicikl, romobil, role...)
 • 3.1. Kroz anketu, poticali smo roditelje da dovode biciklom ili pješke djecu u vrtić
 • 4.1. Snalaženje u prirodnom okruženju sa zadacima - nije realizirano

Vrijeme realizacije:

Vrijeme realizacije od listopada 2019. do 13.03.2020.

 • Od 16.03.2020., odlukom Vlade RH vrtići se zatvaraju, pa tako i PO "Stonoga", što je onemogućilo realizaciju svih zadataka. 

Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji, PU međimurska.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

PRIRODU PAZI, BILJE NE GAZI,

CVETJE MIRIŠI, ZELENO  DIŠI,

ZA SOBOM POSPRAVI.

STOPRAM UNDA  EKOLOG SI PRAVI!


Eko himna:

    V zelenom međimurskom kraju,

     za vrtić Stonogu si znaju,

     pozna ga šuma, trova, dišeći cvet,

    od smetja čuvle  svoj mali svet.

 

  REF: Okoli sebe malo se zgledni,

           pod saki grm pogledni,

           malo se prigni, smetje zdigni,

           v provu kontu ga deni,

           tak  pomogel boš Zemli, sebi i meni !!!!

 

    Stonoge male znojo kaj je red:

     papera v plovo, plastiku v žuto,

     glaža v zeleno, železo v sivo,

     joko, joko poziju kaj smetje

     ne deneju v kontu krivu.

 

     REF:........

 

      Ftiček v zroku, riba vu vodi,

      cvetek v trovi,

      znoju kaj Stonogaši ekologi su provi.

      Dečje srce  ima zelenu volju,

      ono, oče Zemljicu bolju!