Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak, Čakovec

Lavoslava Ružičke 2
40 000 Čakovec

Telefon: 040 390 501
Fax: 040 391 510
E-mail: gpatarcec@dv-cvrcak.hr
Web: www.dv-cvrcak.hr

Ravnatelj/ica: Lidija Varošanec
Školski koordinatori: Gordana Patarčec
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • DA platnenoj vrećici

  Poticaj za ovaj projekt bila je vrlo zanimljiva (platnena) vrećica u kojoj je dječak Martin donosio svoje igračke od kuće, te koju je rado dijelio s prijateljima u raznim aktivnostima. Budući da je nakon nekoliko dana bila vizualno ista, cijela, na upit djece kakva je ta vrećica, krenuli smo u istraživanje materijala te vrećice i ostalih plastičnih s kojima djeca imaju više iskustva. Došli smo do saznanja kako su te vrećice puno trajnije, čvršće; ako se pokidaju, mogu se popraviti šivanjem. Na taj način djeca spoznaju velike prednosti primjene platnenih vrećica. U šetnji bližom okolicom nailazimo na hrpu nepravilno odloženoga otpada i odbačene plastične vrećice što je potaknulo dječaka Ninu da nam ispriča kako je sa svojom starijom sestrom na internetu vidio puno ptica i morskih životinja koje ugibaju jer zaglave u plastičnim vrećicama ili ih progutaju. Klara je pričala o velikoj hrpi vrećica koje njena mama čuva u ormaru i koja se svaki put sruši kad mama otvori vrata ormara. Što s njima? Tarja je rekla da su te vrećice kao „čudovište“ koje samo raste. U dogovoru s djecom krenuli smo u nove aktivnosti, izrade „čudovišta“. Na ulazu u vrtić stavili smo drveni štap na kojemu smo željeli izraditi „čudovište“ od plastičnih vrećica. Djeca su potaknula roditelje da zajedno donose plastične vrećice i odlažu ih na štap, a „ čudovište“ je za tjedan dana postalo ogromno. Djeca su mu odlučila načiniti noge i ruke te obilježja za glavu i predlagala imena. Na kraju je odlukom većine dobilo ime Vrećojed. U suradnji s GKP Čakom odlučili smo Vrećojeda dobro pospremiti da slučajno ne zagađuje našu zemlju. Kako su djeca o svojim aktivnostima i dalje informirala svoje roditelje, a istovremeno i postava izložbi naših aktivnosti na vidno mjesto, roditelji su nam postali partneri u daljnjem planiranju i provođenju projekta. Odlučili smo izraditi letke koje smo u suradnji s lokalnom zajednicom dijelili, dok smo plakate, isto u suradnji s lokalnom zajednicom, stavljali na vidna mjesta kako bismo utjecali na osviještenost mještana. Tijekom naših aktivnosti saznajemo da naši veliki prijatelji, učenici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, na sličan način pokušavaju očuvati i popraviti planet. Pozvali smo ih u goste prilikom čega nam prezentiraju fotografije na kojima su prikazane na razne načine odbačene plastične vrećice sa svojim štetnim utjecajem na biljni i životinjski svijet. Zajednička suradnja bila nam je poticaj za nove aktivnosti, oslikavanje platnenih vrećica. Isto tako djeca i odgojitelji šivaju platnene vrećice koje koriste u mnogim daljnjim aktivnostima. U suradnji s djecom i roditeljima oformljen je novi ekološki centar u sobi dnevnog boravka. Novim spoznajama djeca su bila potaknuta na dodatne aktivnosti: recikliranje otpada, izradu novih igračaka od plastičnih vrećica, čišćenje i uređenje eksterijera vrtića. Osmislili smo igru kojom pratimo i bilježimo plusićima pojavnost nošenja platnenih vrećica u vrtić na plakatu koji je vidljiv djeci i roditeljima. Kad djeca popune kolonu na plakatu, dobivaju platnenu vrećicu s logotipom Stonoge koju je izradila majka Nikolina. Djeca su vrlo ponosna na svoju vrećicu, koriste ju za vrtić i ostale svrhe. U svakodnevnim razgovorima s roditeljima saznajemo kako ih upravo djeca podsjećaju i potiču da plastičnu vrećicu zamijene platnenom. Ovim projektom djeca su raznim aktivnostima osviještena i potaknuta na odgovornost prema sebi i okolini te održivom razvoju. Projekt je predstavljen roditeljima na roditeljskome sastanku, lokalnoj zajednici u svrhu aktivnosti i Gimnaziji u svrhu suradnje.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Lidija Varošanec – ravnateljica
 • Gordana Patarčec – stručni suradnik – pedagog i školski koordinator
 • Maja Kozjak Hladki, Jagoda Srša, Smiljana Nedeljko, Saša Sanjković – odgojiteljice PO „Stonoga“
 • Marija Radovan i Damir Čekunec – tehničko osoblje (spremačica i domar)
 • Miroslav Novak – predstavnik lokalne zajednice (predsjednik VMO Novo Selo Rok)
 • Damira Žižek – predstavnik roditelja
 • Željko Hozjan – predstavnik javnih poduzeća (Gradsko komunalno poduzeće Čakom d.o.o.)
 • Ljiljana Počekaj - predstavnik javnih poduzeća (UNIMER d.o.o. – prerada sekundarnih sirovina)
 • Maja Sokol – predstavnik udruga (Nobilis – zaštitarsko-ekološka organizacija)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: otpad, zdrava hrana, priroda i vrtićko okruženje
Cilj:

OTPAD

 • Steći naviku skupljanja i zbrinjavanja papirnatog, plastičnog,staklenog otpada, tetrapaka i starih baterija  na nivou cijelog vrtića te uočiti bitnost procesa recikliranja papira i upotrebe recikliranog papira
 • Uočiti štetnost i opasnost odlaganja otpada u prirodi, ali i upoznati djecu o  iskoristivosti otpada u svakodnevnim vrtićkim aktivnostima

ZDRAVA HRANA

 • Saznati odakle dolazi hrana koju jedemo
 • Upoznati se sa samoniklim jestivim biljem
 • Naučiti kako izgleda piramida zdrave hrane
 • Što učiniti s hranom koju  ne pojedemo
 • Izraditi vrtićki jelovnik

PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE

 • Suživot s prirodom u okruženju vrtića

Zadatak:

Zadaci OTPAD:

 • Organizirano prikupljanje starog papira i kartona kroz akciju „Papir nije smeće“
 • Iskorištavanje papira obostrano
 • Recikliranje manjih količina papira i upotreba recikliranog papira za izradu čestitki i slikovnica
 • Sakupljanje i sortiranje PET ambalaže, te upoznavanje djece s načinom razgradnje i opasnostima po okoliš
 • Sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma
 • Organizirano prikupljanje starih baterija te upoznavanje djece s opasnostima po okoliš
 • Upotreba otpadnog materijala za izradu didaktičkih igara te kao kreativni medij u dječjoj igri i stvaralaštvu

Zadaci ZDRAVA HRANA:

 • Istraživačke aktivnosti kroz koje će djeca istražiti i bilježiti odakle dolazi hrana koju jedu
 • Posjet OPG-u
 • Održavanje eko vrta i konzumiranje plodova
 • Branje biljaka
 • Herbarij – otkrivanje ljekovitih svojstava biljaka uz pomoć tematske literature
 • Priprema jestivih proizvoda od samoniklih jestivih biljaka
 • Prodajna izložba gotovih proizvoda
 • Izrada knjige recepata
 • Upoznati se sa piramidom zdrave hrane
 • Pravilno zbrinjavanje ostataka hrane –kompostiranje
 • Kroz dječje izjave saznati što djeca vole jesti, a što ne, te izraditi jelovnik kako bi se smanjila količina hrane koju ne pojedemo

Zadaci PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE:

 • Uređenje vrtićkog dvorišta
 • Briga za životinjski svijet u okruženju vrtića

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije OTPAD:

Tijekom pedagoške godine- 1x mjesečno (zadnji tjedan u mjesecu)

 • 1U likovnim aktivnostima koristiti iskorišten uredski papir

 

Vrijeme realizacije ZDRAVA HRANA:

 • Tijekom pedagoške godine

 

Vrijeme realizacije PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE:

 • Tijekom pedagoške godine

Nositelji:

Nositelji OTPAD:

 • Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok

Nositelji ZDRAVA HRANA:

 • Odgojitelja, djeca, vlasnici OPG-a, zdravstvena voditeljica, servirka

Nositelji PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE:

 • Odgojitelji, djeca, roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad i zdrava hrana
Ostvareni ciljevi:
 • Steći naviku skupljanja i zbrinjavanja papirnatog, plastičnog,staklenog otpada, tetrapaka i starih baterija  na nivou cijelog vrtića te uočiti bitnost procesa recikliranja papira i upotrebe recikliranog papira
 • Uočiti štetnost i opasnost odlaganja otpada u prirodi, ali i upoznati djecu o  iskoristivosti otpada u svakodnevnim vrtićkim aktivnostima.
 • Saznati odakle dolazi hrana koju jedemo
 • Upoznati se sa samoniklim jestivim biljem
 • Naučiti kako izgleda piramida zdrave hrane
 • Što učiniti s hranom koju ne pojedemo
 • Izraditi vrtićki jelovnik

Realizirani zadaci:
 • Zadaci OTPAD:
  • Organizirano prikupljanje starog papira i kartona kroz akciju „Papir nije smeće“
  • Iskorištavanje papira obostrano
  • Recikliranje manjih količina papira i upotreba recikliranog papira za izradu čestitki i slikovnica
  • Sakupljanje i sortiranje PET ambalaže, te upoznavanje djece s načinom razgradnje i opasnostima po okoliš
  • Sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma
  • Organizirano prikupljanje starih baterija te upoznavanje djece s opasnostima po okoliš
  • Upotreba otpadnog materijala za izradu didaktičkih igara te kao kreativni medij u dječjoj igri i stvaralaštvu
 • Zadaci ZDRAVA HRANA
  • Istraživačke aktivnosti kroz koje će djeca istražiti i bilježiti odakle dolazi hrana koju jedu
  • Posjet OPG-u
  • Održavanje eko vrta i konzumiranje plodova
  • Branje biljaka
  • Herbarij – otkrivanje ljekovitih svojstava biljaka uz pomoć tematske literature
  • Priprema jestivih proizvoda od samoniklih jestivih biljaka
  • Prodajna izložba gotovih proizvoda
  • Izrada knjige recepata
  • Upoznati se sa piramidom zdrave hrane
  • Pravilno zbrinjavanje ostataka hrane –kompostiranje
  • Kroz dječje izjave saznati što djeca vole jesti, a što ne, te izraditi jelovnik kako bi se smanjila količina hrane koju ne pojedemo

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Nositelji:
 • odgojitelji
 • djeca
 • roditelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

PRIRODU PAZI , BILJE NE GAZI,

CVETJE MIRIŠI, ZELENO  DIŠI,

ZA SOBOM POSPRAVI.

STOPRAM UNDA  EKOLOG SI PRAVI!


Eko himna:

V zelenom međimurskom kraju,

za vrtić Stonogu si znaju,

pozna ga šuma, trova, dišeći cvet,

od smetja čuvle  svoj mali svet.

 

REF:

Okoli sebe malo se zgledni,

 pod saki grm pogledni,

 malo se prigni, smetje zdigni,

v provu kontu ga deni,

 tak  pomogel boš Zemli, sebi i meni !!!!

 

Stonoge male znojo kaj je red:

papera v plovo, plastiku v žuto,

glaža v zeleno, železo v sivo,

joko, joko poziju kaj smetje

ne deneju v kontu krivu.

 

REF:..

Ftiček v zroku, riba vu vodi,

cvetek v trovi,

znoju kaj Stonogaši ekologi su provi.

Dečje srce  ima zelenu volju,

ono ,oče Zemljicu bolju!