Eko škola

Osnovna škola Omišalj

Baječ 8
51513 Omišalj

Telefon: 051 842 078
Fax: 051 841 819
E-mail: ured@os-omisalj.skole.hr
Web: http://os-omisalj.hr

Ravnatelj/ica: Žarko Žarković
Školski koordinatori: Gordana Božić
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Izgradnja mediteranskog parka