Eko škola

Osnovna škola Gračani, Zagreb

GRAČANI 4a
10000 ZAGREB

Telefon: 01/4645-689
Fax: 01/4645-689
E-mail: ured@os-gracani-zg.skole.hr
Web: http://os-gracani-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: NATAŠA GJURAN
Školski koordinatori: BRANKICA MEŽNARIĆ, VLATKA SUHINA ŠVALJEK
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

  • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
  • Eko-paket
  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • ŠKOLSKI EKO PROJEKT U SURADNJI SA C.I.O.S. -om

    Sakupljanje i sortiranje otpada u odgovarajuće spremnike C.I.O.S. -a koji se nalaze u školskom dvorištu. U projekt su uključeni svi učenici i djelatnici škole.

  • Škola u šumi , šuma u školi

  • The green micro:bit