Eko škola

Osnovna škola Gračani, Zagreb

GRAČANI 4a
10000 ZAGREB

Telefon: 01/4645-689
Fax: 01/4645-689
E-mail: ured@os-gracani-zg.skole.hr
Web: http://os-gracani-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: NATAŠA GJURAN
Školski koordinatori: BRANKICA MEŽNARIĆ, VLATKA SUHINA ŠVALJEK
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • ŠKOLSKI EKO PROJEKT U SURADNJI SA C.I.O.S. -om

  Sakupljanje i sortiranje otpada u odgovarajuće spremnike C.I.O.S. -a koji se nalaze u školskom dvorištu. U projekt su uključeni svi učenici i djelatnici škole.

 • Škola u šumi , šuma u školi

 • The green micro:bit

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Nataša Gjuran, ravnateljica škole 
 • Brankica Mežnarić, učiteljica razredne nastave (koordinatorica)
 • Vlatka Suhina Švaljek, učiteljica razredne nastave (koordinatorica)
 • Marija Legac, učiteljica razredne nastave
 • Marija Bićanić (Maja Šunjo), učiteljica razredne nastave
 • Miljenko Radić, profesor geografije i povijesti
 • Zoran Mickovski, profesor tjelesno zdravstvene kulture
 • Dalibor Dedić ,profesor tjelesno zdravstvene kulture
 • Antonija Visković, učiteljica razredne nastave
 • Mia Bošnjak, učenica
 • Tonka Ružić učenica
 • Vanja Ivanetić, učenica
 • Leoni Medved ,učenica
 • Fran Halapir,učenik
 • Marina Škurla, roditelj
 • Tomislav Jelić,kum projekta
 • Krešimir Kompesak,  predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme
 • Tatjana Žužić, spremačica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Cilj:
 • osvijestiti važnost plodova zemlje
 • poticati zahvalnost na plodovima zemlje
 • osvijestiti opasnosti prskanja plodova zaštitnim kemikalijama  u svrhu zaštite od bolesti, korova i štetočina
 • naučiti izraditi kruh, upoznati potrebne sastojke za izradu kruha 

Zadatak:
 • upoznavanje poljoprivrednih kultura na seoskom imanju
 • edukacija kroz priču "Od zrna do pogače"
 • izrada proizvoda od brašna i ostalih sastojaka potrebnih za kruh i njemu slične proizvode
 • konzumacija vlastitih proizvoda 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad

 • čitanje priče
 • razgovor
 • radionice
 • izrada plakata
 • izložba proizvoda - plodova zemlje
 • radionice

 

 


Nositelji:
 • učenici i učiteljice nižih razreda (od 1. do 4.)
 • domačica seoskog imanja 

 

Naziv teme: TOGETHER
Cilj:
 • osvijestiti važnost električne energije
 • osvijestiti važnost električnih  i elektroničkih uređaja
 • osvijestiti korisnst i štetnost istih
 • smanjenje potrošnje električne energije  
 • osvijestiti važnost vode na Zemlji osobito pitke vode
 • smanjenje potrošnje vode 
 • osvijestiti korisnost i štetnost drugih energenata

Zadatak:
 • kontrolirati potrošnju vode 
 • kontrolirati potrošnju struje
 • oslobađanje i odzračivanje radijatora u svim prostorijama u školi
 • praćenje uključivanja i isključivanja elektroničkih uređaja u školi
 • praćenje uključenih svjetala po školi
 • obilazak eko patrole i  vođenje bilješki 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • eko patrole
 • sastanci
 • vođenje bilješki

Nositelji:
 • energetski tim

 

Naziv teme: OTPAD NIJE SMEĆE
Cilj:
 • svješćivanje važnosti prikupljanja otpada, sortiranja i recikliranja
 • upoznavanje s opasnostima zagađenog okoliša
 • educiranje o važnosti reciklažnih dvorišta

 


Zadatak:
 • prikupljanje starog papira, stakla , plastike
 • izrada eko lutkica od plastičnih čepova
 • izrada usrsnih pilića, kokica, pijetlića od platnenih krpica
 • posjet obližnjem potoku, poučnom stazom
 • posjet reciklažnom dvorištu

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • razgovor
 • radionice
 • praktični rad

Nositelji:
 • učenici prvih i petih razreda 
 • učiteljice prvih razreda
 • djelatnici reciklažnog dvorišta
Naziv teme: THE GREEN MICRO:BIT
Cilj:
 • osnažiti međunarodnu suradnju škola i omogućiti učiteljima i učenicima upoznavanje drugih odgojno-obrazovnih sustava kroz mobilnosti
 • osnažiti ekološku svijest kod učenika, učitelja, roditelja, i šire zajednice kroz različite ekološke radionice i edukacije te pružiti nov, moderan pristup poučavanju kroz ekopedagogiju i stvaranju ugodnoga ozračja koji potiče učenje i poučavanje

 


Zadatak:
 • stvaranje zelenoga zida u školi te poučne staze oko škole koji će poticati antistresno učenje kod učenika te učenje kroz praktični rad
 • izrada i e-knjige kao nov oblik nastavnoga sredstva, u kojemu će biti prikazani projektni rezultati učenika i učitelja
 • povezat će se moderne metode programiranja i navodnjavanja biljaka na zelenome zidu te umjetnost stvaranja land arta u školskome vrtu te recikliranja materijala za izradu elemenata poučne staze

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od listopada do lipnja

 • predavanja
 • radionice
 • praktični rad
 • bilješke
 • izrada e- knjige
 • foto dokumentacija 

Nositelji:
 • učitelji
 • učenici
 • ostali djelatnici škole
 • učitelji partnerskih škola
 • vanjski suradnici
Naziv teme: VELIKI LOV NA BILJKE
Cilj:
 • usvojiti pojam  "biološka razniolikost"
 • usvojiti zašto je biološka raznolikost važna
 • upoznati nove biljne i životinjske vrste
 • upoznati se sa zadanim biljkama i životinjama (Darwinovi mislioci)
 • usvojiti svrhu kartiranja staništa
 • upoznati ekosustav kroz "Mrežu života"

Zadatak:
 • upoznavanje s pojmom "biološka raznolikost" kroz edukativne priče i razgovore
 • ispunjavanje anketnih listića na početku i na kraju provedbe
 • sadnja novih sadnica u učionici i školskom vrtu
 • vizualno upoznavanje staništa (šetnja), skiciranje staništa, izrada makete- kartiranje staništa
 • igra "Mreže života"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od listopada do travnja

 • šetnja
 • bilješke
 • razgovor
 • igra
 • praktični rad

 


Nositelji:
 • učenici i učiteljice prvih razreda

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: VELIKI LOV NA BILJKE
Ostvareni ciljevi:
 • usvojiti pojam  "biološka razniolikost"
 • usvojiti zašto je biološka raznolikost važna
 • upoznati nove biljne i životinjske vrste
 • upoznati se sa zadanim biljkama i životinjama (Darwinovi mislioci)
 • usvojiti svrhu kartiranja staništa
 • upoznati ekosustav kroz "Mrežu života"

Realizirani zadaci:
 • upoznavanje s pojmom "biološka raznolikost" kroz edukativne priče i razgovore
 • ispunjavanje anketnih listića na početku i na kraju provedbe
 • sadnja novih sadnica u učionici i školskom vrtu
 • vizualno upoznavanje staništa (šetnja), skiciranje staništa, izrada makete- kartiranje staništa
 • igra "Mreže života"

Vrijeme realizacije:

Od listopada do travnja


Nositelji:
 • učenici i učiteljice prvih razreda
Naziv teme: THE GREEN MICRO:BIT
Ostvareni ciljevi:
 • osnažiti međunarodnu suradnju škola i omogućiti učiteljima i učenicima upoznavanje drugih odgojno-obrazovnih sustava kroz mobilnosti
 • osnažiti ekološku svijest kod učenika, učitelja, roditelja, i šire zajednice kroz različite ekološke radionice i edukacije te pružiti nov, moderan pristup poučavanju kroz ekopedagogiju i stvaranju ugodnoga ozračja koji potiče učenje i poučavanje

 


Realizirani zadaci:
 • stvaranje zelenoga zida u školi te poučne staze oko škole koji će poticati antistresno učenje kod učenika te učenje kroz praktični rad
 • izrada i e-knjige kao nov oblik nastavnoga sredstva, u kojemu će biti prikazani projektni rezultati učenika i učitelja
 • povezat će se moderne metode programiranja i navodnjavanja biljaka na zelenome zidu te umjetnost stvaranja land arta u školskome vrtu te recikliranja materijala za izradu elemenata poučne staze

Vrijeme realizacije:

od listopada do lipnja


Nositelji:
 • učitelji
 • učenici
 • ostali djelatnici škole
 • učitelji partnerskih škola
 • vanjski suradnici
Naziv teme: OTPAD NIJE SMEĆE
Ostvareni ciljevi:
 • osvješćivanje važnosti prikupljanja otpada, sortiranja i recikliranja
 • upoznavanje s opasnostima zagađenog okoliša
 • educiranje o važnosti reciklažnih dvorišta

Realizirani zadaci:
 • prikupljanje starog papira, stakla , plastike
 • izrada eko lutkica od plastičnih čepova
 • izrada uskrsnih pilića, kokica, pijetlića od platnenih krpica
 • posjet obližnjem potoku, poučnom stazom
 • posjet reciklažnom dvorištu

Vrijeme realizacije:

Od rujna do svibnja


Nositelji:
 • učenici prvih i petih razreda 
 • učiteljice prvih razreda
 • djelatnici reciklažnog dvorišta
Naziv teme: TOGETHER
Ostvareni ciljevi:
 • osvijestiti važnost električne energije
 • osvijestiti važnost električnih  i elektroničkih uređaja
 • osvijestiti korisnst i štetnost istih
 • smanjenje potrošnje električne energije  
 • osvijestiti važnost vode na Zemlji osobito pitke vode
 • smanjenje potrošnje vode 
 • osvijestiti korisnost i štetnost drugih energenata

Realizirani zadaci:
 • kontrolirati potrošnju vode 
 • kontrolirati potrošnju struje
 • oslobađanje i odzračivanje radijatora u svim prostorijama u školi
 • praćenje uključivanja i isključivanja elektroničkih uređaja u školi 
 • praćenje uključenih svjetala po školi
 • obilazak eko patrole i  vođenje bilješki 

Vrijeme realizacije:

Od siječnja do travnja 2019.


Nositelji:
 • energetski tim
 • učenici od 5. do 8. raz
Naziv teme: DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Ostvareni ciljevi:
 • osvijestiti važnost plodova zemlje
 • poticati zahvalnost na plodovima zemlje
 • osvijestiti opasnosti prskanja plodova zaštitnim
 • kemikalijama   u svrhu zaštite od bolesti, korova i štetočina
 • naučiti izraditi kruh, upoznati potrebne sastojke za izradu kruha 

Realizirani zadaci:
 • upoznavanje poljoprivrednih kultura na seoskom imanju
 • edukacija kroz priču "Od zrna do pogače"
 • izrada proizvoda od brašna i ostalih sastojaka potrebnih za     
 • kruh i njemu slične proizvode
 • konzumacija vlastitih proizvoda 

Vrijeme realizacije:

Listopad


Nositelji:
 • učenici i učiteljice nižih razreda (od 1. do 4.)
 • domačica seoskog imanja 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajte prirodu

 da bude čista

 i da se naša škola blista.

 

Srce će vam biti meko

ako živite eko,

to vrijedi i za vas dragi braco i seko.

 

Ako imamo čistu vodu

letjet će ptičice po nebeskom svodu.

 

Sve ovisi o vama

jer priroda bez vas bit će sama.

 

Zapamtite svi budite eko

i pit ćemo zdravo mlijeko.

 

Ne rušite drveće, ne bacajte smeće

od čiste prirode nema veće sreće.

 

Od toga bit će čisti svijet,

blistat će se svaki cvijet.

 


Eko himna: