Eko škola

Druga srednja škola Beli Manastir

Školska 3
31300 Beli Manastir

Telefon: 031/ 703-306
Fax: 031/ 705-206
E-mail: tajnistvo@ss-druga-bm.skole.hr
Web: tajnistvo@ss-druga-bm.skole.hr

Ravnatelj/ica: Blaženka Kalčić
Školski koordinatori: Marija Knežević
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Zelena čistka - eko-projektni dan

  Akcija čišćenja okoliša škole. Učenici sudjeluju u radionicama i akciji čišćenja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica - Blaženka Kalčić, prof.
 • Voditelj programa - školski koordinator - pedagoginja - Marija Knežević, mag. pedagogije
 • Učenici - Livija Sekereš, 2. Ur, Mislav Romanović, 2. E, Marko Antić, 3. Ur, Nikolina Antolić, 4. E, Ana Marija Bertin, 4. Ur
 • Predstavnici tehničkog i administrativnog osoblja - administrator - Rasko Lujić
 • Predstavnici roditelja - Alen Petričević
 • Predstavnici lokalne zajednice - Goran Hes
 • Javnih i drugih poduzeća - Baranjska čistoća - Vjekoslav Perišin

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Povezanost i Zelena čistka
Cilj:
 • Povezati ekologiju sa strukovnim područjima zanimanja naše škole, područja ekologije i kreativnosti, ekologije i poduzetništva, ekologije i gastronomije, ekologije i turizma, priroda u službi zdravlja te prirod, duha i tijela.

Zadatak:
 • Radionice, čišćenje okoliša kao fizička aktivnost. Edukativne radionice o prirodi u službi zdravlja, povezanosti ekologije i kreativnosti, poduzetništva i ekologije, ekologije i turizma, ekologije i gastronomije, prirode, duha i tijela.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Ekološke aktivnosti obilježavamo tijekom čitave godine kroz radionice i kroz nastavni program, a svake se godine provodi eko-projektni dan. Tema je ovogodišnjeg projektnog dana bila Povezanost. 14. 5. 2019. proveli smo 13 radionica u našoj školi. Temu Zdravog života obuhvatili smo kroz područja ekologije i kreativnosti, ekologije i poduzetništva, ekologije i gastronomije, ekologije i turizma, priroda u službi zdravlja te priroda, duh i tijelo. S programom smo krenuli u 8:00 sati, a završno predstavljanje održali smo u nastavno-sportskoj dvorani, na koje su bili pozvani svi učenici, profesori i roditelji te predstavnici lokalne samouprave.
 • Eko projektni dan objedinjuje sve što se radilo cijele godine. Eko-patrole na tjednoj razini vode dnevnike o stanju u školi, a predsjednici razrednih odjela izvješćuju o provedenim radionicama na učeničkom vijeću.

Nositelji:
 • Profesori, učenici, stručna suradnica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zelena čistika i Povezanost
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su prikupili i izdvojili prirodne materijale iz prirode i ekološki razgradive predmete te ih iskoristili, tj. prilagodili i preoblikovali u neke nove predmete za svakodnevnu uporabu. Osvijestili su biorazgradivost i iskoristivost prirodnih materijala, ali onih reciklažnih (plastika).
 • Učenici su objasnili ulogu zdrave prehrane te važnost boravka u prirodi u službi zdravlja.
 • Učenici su izradili plakat o povezanosti ekologije i turizma, napravili su eko-menu te posjetili teretanu Taurus u Belom Manastiru.

Realizirani zadaci:
 • Ekološke aktivnosti obilježavamo tijekom čitave godine kroz radionice i kroz nastavni program, a svake se godine provodi eko-projektni dan. Tema je ovogodišnjeg projektnog dana bila Povezanost. 14. 5. 2019. proveli smo 13 radionica u našoj školi. Temu Zdravog života obuhvatili smo kroz područja ekologije i kreativnosti, ekologije i poduzetništva, ekologije i gastronomije, ekologije i turizma, priroda u službi zdravlja te priroda, duh i tijelo te su svi zadani zadaci provedenih radionica realizirali.

Vrijeme realizacije:
 • 14.5.2019. godine

Nositelji:
 • Marija Knežević, mag. pedagagogije, profesori i učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

''Svijet je lijep, a život dar je s neba, al žeđa nek ti bude velika ljuta glad. Pa gutaj vatru moju i siši mlijeko moje i bit ćeš sveđer mlad.''


Eko himna: