Eko škola

Druga srednja škola Beli Manastir

Školska 3
31300 Beli Manastir

Telefon: 031/ 703-306
Fax: 031/ 705-206
E-mail: tajnistvo@ss-druga-bm.skole.hr
Web: tajnistvo@ss-druga-bm.skole.hr

Ravnatelj/ica: Blaženka Kalčić
Školski koordinatori: Marija Knežević
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
  • Zelena čistka - eko-projektni dan

    Akcija čišćenja okoliša škole. Učenici sudjeluju u radionicama i akciji čišćenja.