Eko škola

Osnovna škola Perušić

Hrvatske mladeži 2
53 202 Perušić

Telefon: 053/679 005
Fax: 053/679 005
E-mail: ured@os-perusic.skole.hr
Web: http://os-perusic.skole.hr/ekologija

Ravnatelj/ica: Snježana Milković
Školski koordinatori: Kristina Kristić Atlagić
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Priprema zimnice na tradicionaln i ekološki način

  Učenici, članovi Eko grupe zajedno sa učiteljicom Slavicom Jerković i školskom kuharicom su odlučili ove godine pripremiti zimnicu na tradicionalna način. Učenici će tijek mjeseca listopada i studenog konzervirati različite jesenske plodove na tradicionalan i ekološki način, kako su to radile naše bake. Tijekom listopada i studenog učenici će pripremiti ukiseljenu ciklu i papriku, te pravi eko sok od mrkve i cikle. Tijekom rad na pripremi zimnice učenici će obraditi i neke teme iz područja zdrave prehrane (samostalno pripremanje i čuvanje plodova koji su uzgojili i ubrali zajedno sa svojim roditeljima, te važnost sezonskog voća i povrća u prehrani, što znači ekološka proizvodnja i prerada voća i povrća). Učenici će proizvode koje su sami napravili prezentirati i prodavati na tradicionalnom Božićnom sajmu. Na taj će način široj zajednici prezentirati dio aktivnosti koje provodi Eko grupe u školi.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Snježana Milković,  ravnateljica
 2. Slavica Jerković, voditeljica Eko – grupe „Suncokret“ (učiteljica)
 3. Kristina Kristić  Atlagić, eko- koordinatorica( pedagoginja)
 4. Nada Marjanović, Općina Perušić
 5. Josipa Jurčić i Beba Romac, učiteljice
 6. Ivana Murgić i Radmila Milković, predstavnici roditelja
 7. Katica Asančajić, spremačica; Ivanka Milković, kuharica  i  Ivan Hećimović, doma
 8. Gabriela Štimac, Ella Borovac, Tena Sorić i Dominik Lulić, učenici

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 •  raditi na izradi  zdravog školskog jelovnika koji uključuje što više sezonskog voća i povrća;
 • usvojiti zdrave prehrambene navike  
 • naučiti čitati deklaracije i prepoznavati oznake za aditive koji se dodaju u hranu;
 • smisliti nove načine kako dodati što više tjelesnih aktivnosti u svom danu (u školi i kod kuće)
 • sadnja  i obrađivanje školskog vrta 

Zadatak:
 •  izrada prijedloga za školski jelovnik (kako bi školski jelovnik učini još zdravijim i kako uvrstiti što više sezonskog voća i povraća u jelovnik) i praćenje kako učenici reagiraju na izmjene jelovnika
 • proučiti prehrambene navike učenika i  za grickalice i brzu hranu predložit neku zdraviju alternativu (putem plakata i prezentacija)
 • izrada plakata o aditivima koji se dodaju u hranu (posebno onu hranu koju učenici naviše jedu - grickalice, sokovi, keksi, čokolade i sl.)
 • sadnja i održavanje školskog vrta i povrtnjaka
 • ekološki uzgoj povrća, cvijeća i začinskog bilja u školskom povrtnjaku (Eko grupa)
 • aktivno korištenje slobodnog vremena učenika u školi  te nabava nove opreme za unutarnje sportove tijekom zimskih mjeseci(stolovi za stoli tenis, reketi, loptice, vijače, različite lopte i sl.)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.

 • o svojim aktivnostima učenici izrađuju plakate, te svoje aktivnosti prezentiraju i preko web stranica škole
 • ankete i upitnici koje provode učenici eko-grupe 
 • eko-patrola na kraju svakog mjeseca

Nositelji:
 • članovi Eko grupe, školska kuharice
 • učenici razredne i predmetne nastave te učitelj TZK, učitelj kemije i biologije 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad - Smeće nije otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Ocjena stanja školskog prostora i okoliša
 • Odvajanje otpada koji se prikuplja
 • Čišćenje školskog okoliša i skupljanje otpada 

Realizirani zadaci:
 • Praćenje stanja školskog okoliša i školskih prostorija 
 • Informinranje učenika o odvanja i prikupljanju otpda preko školskih plaka i pano
 • Organizirana akcija čišćenja školskog dvorište i školskog okoliša 
 • Informiranje i uopnavanja drugih učenika o načinima odvanja otpada i radu recilažnog dvorišta u lokalnom komunalnom poduzeću 

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske 2018./2019. godine 

Ožujak i travnja 2019. 


Nositelji:
 • Učitelji razredne nastave i učenici
 • Voditeljica Eko grupe i članovi Eko-patrole 
 • Ostali učenici predmetne nastave 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Zadatak je vrlo lak, čuvaj vode, šume, zrak!" 


Eko himna: