Eko škola

Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Varšavska 18
10 000 Zagreb

Telefon: 01/48 78 980
Fax:
E-mail: ured@os-jjstrossmayera-zg.skole.hr
Web: http://www.os-jjstrossmayera-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Nenad Oremuš
Školski koordinatori: Tanja Petrač, Marica Rukljač
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mali urbani vrtlari

  Projekt Mali urbani vrtlari temelji se na stvaranju urbanog vrta u strogom središtu Zagreba, u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera u Varšavskoj ulici. U navedeni projekt uloženo je mnogo razmišljanja i planiranja, postoji jasna vizija i strategija i vidljiv je dugotrajan utjecaj s minimalnim sredstvima. Zahvaljujući učiteljicama/učiteljima entuzijastima, gradonačelniku Milanu Bandiću, Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, tvrtki MK –sadnice (donirani sadni materijal; povrće i aromatično bilje; tvrtka ima certifikat za organsku i integriranu proizvodnju sadnog materijala), učenicima i roditeljima s kojima dijelimo istu viziju i koji su nam pružili materijalnu i moralnu potporu omogućeno nam je da usred gradske jezgre stvorimo ekološku oazu. Na konkretan način potičemo razvijanje ekološke svijesti, osvješćivanje učenika o važnosti suživota svih živih bića, zdravog načina života, razvijanje održivog upravljanja javnim prostorom, razvijanje poduzetničkog duha, omogućavanje spoznaje ljudskog utjecaja na prirodu konkretnim aktivnostima sijanja, sadnje i brige za biljke, poticanje učenika na razmišljanje o očuvanju prirode i važnosti zdrave prehrane (uzgojeno povrće zajedno smo konzumirali na sajmu povrća i začinskog bilja),razvijanje temeljnih znanja i pozitivnih stajališta prema zdravim životnim navikama, razvijanje spremnosti i odgovornosti za primjenu stečenih znanja u svakodnevnom životu, poboljšanje kakvoće života u lokalnoj zajednici i senzibiliziranju za potrebite (dio uzgojenih biljaka darovan je u humanitarne svrhe) i integriranje svih odgojno-obrazovnih čimbenika, uključivanje roditelja, lokalne zajednice i institucija u život i rad Škole.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ivona Biočić Mandić, učiteljica likovne kulture-estetsko uređenje, uređenje panoa
 • Kata Galić, vjeroučiteljica, voditeljica ekoloških aktivnosti (Dani kruha, pečenje kruha)
 • Kristina Kostadinovska, učiteljica razredne nastave, voditeljica Malih urbanih vrtlara
 • Nives Medved, učiteljica razredne nastave, voditeljica prirodoslovne skupine razredne nastave, vođenje eko-patrole razredne nastave
 • Nikolina Baletić, učiteljica hrvatskog jezika, voditeljica priredbe  povodom Dana kruha i asistencija knjižničarke Višnja Flegar
 • Katja Petrović, učiteljica hrvatskog jezika
 • Davorka Mihoković, učiteljica razredne nastave, 
 • Nataša Momčinović, učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture, vođenje eko patrole za predmetnu nastavu
 • Tanja Petrač, učiteljica biologije i kemije, školska koordinatorica Eko-škole, voditeljica ekološke skupine 6. i 8. razreda
 • Marica Rukljač, učiteljica razredne nastave, školska koordinatorica Eko-škole, voditeljica Malih urbanih vrtlara
 • Višnja Radić, učiteljica razredne nastave, voditeljica folklorne skupine razredne nastave
 • Željko Hasanović, domar, tehnička služba
 • Višnja Flegar, školska knjižničarka (uređenje panoa povodom Dana voda)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • stjecanje znanja o zdravoj prehrani te poticanje razvoja svijesti o potrebi provođenja zdrave prehrane učenika, djelatnika škole , ali i šire (utjecanje na njihove obitelji te lokalnu zajednicu)
 • provođenje projekta Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • provođenje športskih aktivnosti (Šport u školi i kao izvannastavna i izvanškolska aktivnost)

Zadatak:
 • provođenje radionica o zdravoj prehrani
 • organiziranje školske svečanosti Dana kruha , Dana jabuka (čak se i svečanost podizanja Zelene zastave  već više puta vezala uz Dan kruha  kao naše najvažnije svečanosti i projekta na nivou škole
 • provođenje Škole u prirodi, Škole skijanja, terenske nastave viših razreda kao projekata koji promiču zdrav način življenja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.,

 • listopad (Dan kruha, Dan jabuka), zimski mjeseci (Škola skijanja) te prema  kurikulumu, u određene mjesece (terenska nastava, škola u prirodi)

Nositelji:
 • Organizacijski odbor (za Dane kruha), ravnatelj (Škola skijanja na Sljemenu), razrednici, predmetni učitelji, učitelji razredne nastave, učenici, roditelji
Naziv teme: Energija
Cilj:
 • smanjenje potrošnje električne struje
 • smanjenje potrošnje vode te ostalih energenata
 • uz smanjenu potrošnju očuvati urednost pažljivijim odnosom prema okolišu

Zadatak:
 • pratiti potrošnju električne struje i vode te ostalih energenata bilježenjem podataka  jednom u dva tjedna ili jednom mjesečno (kad se pokaže manje potrebnim)- rad eko - patrola
 • organizirati i sudjelovati na ekološkim predavanjima (bar 2 puta godišnje)
 • provođenje ekoloških akcija i nagrađivanje najuspješnijih razreda
 • sudjelovanje na Zagrebačkom energetskom tjednu provođenjem projekata štednje energije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • jednom mjesečno praćenje, akcije 2 puta godišnje, ostale ekološke aktivnosti redovito i trajno tijekom školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Eko-odbor, eko-patrole, voditelji ekoloških skupina, šk. koordinatorice eko- škole
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • jačanje svijesti o potrebi štednje vode
 • stjecanje znanja o stanju zaliha i izvora čiste vode  u nas i u svijetu te time i shvaćanje potrebe čuvanja izvora pitke vode
 • dugoročni cilj; ugraditi sustav pročišćavanja otpadne vode (za ispiranje u vodokotlićima)

Zadatak:
 • pratiti stanje slavina, izvijestiti tehničku službu u slučaju kapanja vode te odmah zamijeniti gumice na slavini
 • provoditi projekte na temu Voda (kemijska analiza vode,  upoznavanje bioindikatora  za određivanje čistoće vode i njihovo prepoznavanje na terenu i sl.)
 • štedjeti vodu, smanjiti potrošnju vode poticanjem učenika na štednju (eko-patrole)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.,

 • uz  Dan močvara, 2.2.; Dan voda,22.3.; Dan planeta Zemlje,22.4. te Svjetski dan zaštite okoliša, 5.6.

Nositelji:
 • Nositelji; učitelji, učenici, Eko-odbor
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • napredovanje u prepoznavanju vrsta otpada i njegovom sortiranju
 • jačanje svijesti o važnosti odvajanja otpada
 • imati uredniji okoliš škole i prostor škole
 • utjecati na čuvanje okoliša
 • smanjiti količinu ostalog otpada pravilnim odvajanjem

 


Zadatak:
 • provjeriti i nadopuniti spremnike za papir i ostale vrste otpada
 • sortirati otpad u školi i okolišu škole
 • odvajanjem otpada na pojedine vrste otpada i većom sviješću o tome smanjiti pogrešno odvajanje i nalaženje pogrešno razvrstanih vrsta otpada
 • pratiti uspješnost odvajanja otpada eko-patrolama
 • organizirati ekološka predavanja o otpadu i time utjecati na aktivnosti  svih polaznika u smjeru smanjivanja ostalog otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2018./2019.t

 • ekološkim akcijama skupljanja otpada za reciklažu (ove godine to je skupljanje tetrapaka za natječaj Eko paket).
 • praćenje se odvija putem eko patrola, ispunjavanjem upitnika i analizom upitnika. Rezultati se objavljuju na Eko odboru te izvještavaju na sjednici Učiteljskog vijeća te u razredima.

Nositelji:
 • Svi učitelji, učenici, Eko odbor

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdravi život
Ostvareni ciljevi:

Tema Zdravi život

 • stjecanje znanja o zdravoj prehrani te poticanje razvoja svijesti o potrebi provođenja zdrave prehrane učenika, djelatnika škole , ali i šire (utjecanje na njihove obitelji te lokalnu zajednicu)
 • provođenje projekta Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • provođenje športskih aktivnosti (Šport u školi i kao izvannastavna i izvanškolska aktivnost)

 

 


Realizirani zadaci:
 • provođenje radionica o zdravoj prehrani
 • organiziranje školske svečanosti Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • provođenje Škole u prirodi, Škole skijanja, terenske nastave viših razreda kao projekata koji promiču zdrav način življenja

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019., 16.10. (Dan kruha), zimski mjeseci (Škola skijanja) te, prema  kurikulumu, u određene mjesece (terenska nastava, škola u prirodi)

 

 


Nositelji:
 • Organizacijski odbor (za Dane kruha), ravnatelj (Škola skijanja na Sljemenu), razrednici, predmetni učitelji, učitelji razredne nastave, učenici, roditelji
Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:
 • smanjenje potrošnje električne struje
 • smanjenje potrošnje vode te ostalih energenata
 • uz smanjenu potrošnju  nastojala se očuvati urednost pažljivijim odnosom prema okolišu

 


Realizirani zadaci:
 • realizirani su zadatci praćenja potrošnje električne struje i vode te ostalih energenata bilježenjem podataka  jednom  mjesečno radom eko - patrola
 • sudjelovali smo u natječaju Eko-paket te osmislili nagrađivanje najuspješnijih razreda

Vrijeme realizacije:

jednom mjesečno praćenje,  ostale ekološke aktivnosti redovito i trajno tijekom školske godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • Eko-odbor, eko-patrole, voditelji ekoloških skupina, šk. koordinatorice eko- škole
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Tema Voda

 • jačanje svijesti o potrebi štednje vode
 • stjecanje znanja o stanju zaliha i izvora čiste vode  u nas i u svijetu te time i shvaćanje potrebe čuvanja izvora pitke vode

Realizirani zadaci:
 • Realizirani su zadatci praćenja ispravnosti slavina, provođeni su projekti na temu Voda za Dan darovitih.
 • Redovito se prati štednja vode i edukacijom i radom eko patrola nastoji se poticati učenike na štednju vode.

 

 


Vrijeme realizacije:

 Vrijeme realizacije - kontinuirano,  Dan darovitih 21.3. 2019. 


Nositelji:
 • Nositelji; učitelji, učenici, Eko-odbor
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Ostvareni su ciljevi napredovanja u prepoznavanju vrsta otpada i njegovom sortiranju, jačanju svijesti o važnosti odvajanja otpada te a taj način odgajati za okoliš  (imati uredniji okoliš škole i prostor škole, utjecati na čuvanje okoliša, smanjiti količinu ostalog otpada pravilnim odvajanjem).

 

 


Realizirani zadaci:
 • Redovito se provjeravaju spremnici za papir i ostale vrste otpada, sortira se otpad u školi i okolišu škole, prati se uspješnost odvajanja otpada radom eko patrola.

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2018./2019. te ekološkim akcijama skupljanja otpada za reciklažu (ove godine to je skupljanje tetrapaka za natječaj Eko paket).

 


Nositelji:
 • Praćenje se odvija putem eko patrola, ispunjavanjem upitnika i analizom upitnika. Rezultati se objavljuju na Eko odboru te izvještavaju na sjednici Učiteljskog vijeća te u razredima.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

U našoj se školi Zemlja voli.

Eko-poruke učenika

Bacili smo sjeme

izniklo je drvce,

očistimo okoliš

za još jedno zrnce.

              Nikolina Golub, Mia Buršić, VI. a

 

Više cvijeća i drveća, manje otpada i smeća!

                                                           Matija Hirtz

Škola nam blista

jer je sva čista.

Ne gledajte pred njom smeće

nego posadite drveće i cvijeće.

Nemojte da plače, nego da od veselja skače.

                                                       Andrea Šrut, 5.c 


Eko himna: