Eko škola

Osnovna škola Sesvete, Zagreb

Ivana Gorana Kovačića 19
10360 Sesvete

Telefon: 012000254
Fax: 012049939
E-mail: os-sesvete@os-sesvete-zg.skole.hr
Web: http://os-sesvete-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: KATICA SESJAK
Školski koordinatori: MARINA ŠKLEDAR
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Šipak

  branje plodova divlje ruže u školskoj okolici, sušenje za čaj, sadnja sadnica divlje ruže u školskom dvorištu

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Katica Sesjak
 • Školski koordinator: Marina Škledar
 • Učitelji razredne/predmetne nastave:
 • Vesna Boršić
 • Dubravka Karakaš
 • Ana Lopac Groš
 • Bosiljka Lihtar
 • Boris Bakarić
 • Sandra Milobar
 • Stela Perić
 • Nataša Peunić
 • Roditelj: Mirjana Princip
 • Predstavnik lokalne zajednice: Dražen Markota
 • Logoped-defektolog: Tihana Andabak
 • Psiholog: Ivana Sušac
 • Tehničko osoblje: Danijel Jurjako 
 • Učenici: EKO PATROLA
  • Zara Nešić
  • Anamarija Prđun
  • Helena Pušić
  • Ella Medić
  • Ana Soldo
  • Sara Geršić
  • Ante Radoš
  • Nikolina Nujić
  • Mia Jurakić
  •  Lana Patrčević
  • Katarina Miličević
  • Tamara Šimić
  • Anamarija Kasalo
  • Franka Zega
  • Jana Krišto
  • Iva Pilić
  • Jelena Ćuro
  •  Patricia Glavaš
  • Ena Vidović
  • Marija Šuster
  • Laura Kućan
  •  Lucija Šarčević
  •  Helena Bokšić
  • Lana Perišić
  • Nikolina Gashi
  • Tara Kozina
  • Antea Čorak
  • Lea Kisić
  • Ana Antunović
  • Lola Ranogajac
  • Ana Kušić
  • Barbara Granić
  • Kristian Petrač
  • Rafael Buban
  • Leonarda Tokić
  • Ivona Pišković
  • Nika Narandja
  • Tara Podolski
  • Marko Baranašić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: školski okoliš
Cilj:
 • oplemeniti izgled neposrednog okoliša školske zgrade

Zadatak:
 • redoito čistiti školski okoliš od smeća
 • održavati postojeće cvjetne otoke i zasaditi nove

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom jeseni i proljeća.

 • evidencijama Eko-patrole

Nositelji:
 • koordinator, spremačice, domari, učenici
Naziv teme: otpad
Cilj:
 • senzibilizirati učenike, djelatnike i roditelje za pitanja raznih vrsta otpada

Zadatak:
 • provesti akcije čišćenja okoliša, sakupljanja plastičnih čepova, praznih baterija i starog papira
 • educirati učenike o načinu razvrstavanja i mogućnostima odlaganja raznih vrsta otpada u školi, svom domu, općini i školskoj okolici

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • evidencijom eko-patrole, predanim podacima udrugama (Žmergo, Zelene i plave Sesvete).

Nositelji:
 • koordinator, djelatnici škole, učenici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Okoliš - uljepšavanje školskog dvorišta
Ostvareni ciljevi:
 • vizualni dojam prostora školskog ulaza i oko školske zgrade je popravljen i održavan

Realizirani zadaci:
 • zasađene su nove trajnice i sezonsko cvijeće na postojećim cvjetnim otocima
 • izrađen je novi cvjetni otok od automobilskih guma u bojama Eko-škole i u obliku slova OŠ SESVETE
 • izrađen je novi cvjetni otok uz klupe ispred škole
 • uz sivi neatraktivan zid blizu informatičke učionice zasađen je bršljan koji će po njemu puzati
 • dogovorena je izrada drvenih eko-poruka za školsko dvorište

Vrijeme realizacije:
 • jesen 2018.
 • proljeće 2019.

Nositelji:
 • učenici, roditelji, spremačice, domari, koordinator, ravnateljica
Naziv teme: projekt ''Šipak''
Ostvareni ciljevi:
 • sakupljeni plodovi šipka
 • zasađene sadnice u školskom dvorištu
 • svi učenici i djelatnici upoznati sa projektom

Realizirani zadaci:
 • učenici su tijekom obilježavanja Svjetskog dana čistih planina sa učiteljima i roditeljima sakupili plodove šipka 
 • učenici su sa razrednicima u školskom okolišu - rubnim dijelovima šume sakupili plodove šipka
 • učenici su plodove usitnjavali nožićima i mljevenjem, sušili u školskoj pećnici i u školskoj kuhinji
 • sušeni šipak učenici su pakirali u prethodno izrađene eko-kartonske vrećice sa etiketom u doze za dva napitka (čaja)
 • učenici su čaj prezentirali na školskoj prodajnoj izložbi (Božićnom sajmu) kao školski eko-proizvod, a dio koji nije iskorišten za tu svrhu, školske kuharice su iskoristile za čaj kao prilog mliječnom obroku
 • naručeno je 20 sadnica divlje ruže, sorte Pyro 3 (Vitamin Rose), većih plodova i bogatijih vitaminom C od obične divlje ruže
 • sadnice su učenici zasadili uz istočni rub školskog dvorišta, s razmakom od 1,5 m, i njegovali tijekom jeseni
 • projekt predstavljen na promjenjivom eko-panou i Božićnom sajmu

Vrijeme realizacije:
 • jesen  i zima 2018.

Nositelji:
 • koordinator, domari, učenici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Nek priroda bude čista i škola zdrava blista!


Eko himna:

Na uglu škole naše zelena zastava maše

I poruku šalje svima: „IN“ je onaj tko eko zastavu ima.

U školi našoj su akcije razne

Skupljamo stari papir i plastične boce prazne

Spremnici u boji – zna se za što je koji,

Otpad dobro rasporedi i okoliš uredi.

 

Škola nam je puna cvijeća,

A u parku nema smeća

Jer mi mislimo zeleno, mislimo plavo,

Mislimo prirodno, mislimo zdravo.

Mi smo eko đaci, pravi veseljaci,

Eko – to smo mi, bude eko sad i ti,

A poruku škole naše poslušajte svi:

 

„Volim djeco kad sve blista,

Kad sam uredna i čista!

Čuvajte me zato,

Ne bacajte smeće,

Živite u čistom,

Nema veće sreće!“