Eko škola

Osnovna škola Vladimir Nazor Čepin

Kalnička 17
31 431 Čepin

Telefon: 031 383 456
Fax: 031 383 455
E-mail: monika.pavich@gmail.com
Web: http://os-vnazor-cepin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ilija Pavić
Školski koordinatori: Monika Pavić, Renata Viviora-Rous, Maja Jurć-Babaja
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Respect

    Cilj je raditi kroz projekt uvažavanja različitosti, poštivanja i poboljšanju međuljudskih odnosa \\\\\\\\\\\\\\\\nRad kroz sve predmete-parlaonice, tribine, predavanja, radionice

  • Otpad nije smeće

    Razvijati kod učenika ekološku svijest,ljubav prema prirodi,stare predmete reciklirati,očuvati prirodu i bio raznolikost.