Eko škola

Osnovna škola Vladimir Nazor Čepin

Kalnička 17
31 431 Čepin

Telefon: 031 383 456
Fax: 031 383 455
E-mail: monika.pavich@gmail.com
Web: http://os-vnazor-cepin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ilija Pavić
Školski koordinatori: Monika Pavić, Renata Viviora-Rous, Maja Jurć-Babaja
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Respect

  Cilj je raditi kroz projekt uvažavanja različitosti, poštivanja i poboljšanju međuljudskih odnosa \nRad kroz sve predmete-parlaonice, tribine, predavanja, radionice

 • Otpad nije smeće

  Razvijati kod učenika ekološku svijest,ljubav prema prirodi,stare predmete reciklirati,očuvati prirodu i bio raznolikost.

 • Mi jedemo odgovorno

  Razvijati zdravstvene i higijenske navike kod učenika, pravilno se hraniti,važnost vitamina i minerala za naš organizam.Kultura ophođenja prema hrani, kako pomoći onima koji nemaju?