Eko škola

Graditeljsko- geodetska škola Osijek

Drinska 16.a
31000 Osijek

Telefon: 031274500
Fax: 031274505
E-mail: ured@ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr
Web: http://www.ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Darko Pšihistal, mag.cin
Školski koordinatori: Sanja Kotal, prof.
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Glagoljica

  Projektni Dan škole

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Darko Pšihistal, mag.cin., ravnatelj škole
 • Lidija Brod, prof., pedagoginja škole
 • Sanja Kotal, prof., koordinatorica
 • Sanja Semenčić, dipl.ing.arh.
 • Krunoslav Šolić, dipl.ing.građ.
 • Krunoslav Kurilj, suradnik stručnih predmeta
 • Adela Pilekić, učenica - predstavnica Vijeća učenika
 • Tihomir Horvat, domar
 • Silvana Vučak - Grünbaum, predstavnik roditelja
 • Sonja Kovač, predstavnik Gradskog poglavarstva
 • Nedica Janković, dipl.jur., predstvanik kumova

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dani kruha s Danom kravata
Cilj:
 • Zahvaljivanje za sve darove tijekom godine - te kravata kao zaštita kulturne baštine. Očuvanje tradicije.

Zadatak:
 • Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje – obilježavaju se svake godine tijekom listopada u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, te ograncima i granama Udruge Lijepa Naša. Svečanostima Dana kruha, uz molitvu, blagoslov i simbolično blagovanje kruha zahvaljujemo Bogu na svim plodovima, radostima, uspjesima i darovima kojima smo tijekom godine kao narod i kao pojedinci bili podareni. Možemo biti i trebamo trajno biti ponosni na činjenicu da je kravata izvorni hrvatski proizvod, da je ona dio našeg kulturnog i povijesnog naslijeđa, da dolazi od riječi Croata (Hrvat) i da tu činjenicu ne spori nitko na svijetu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.

 • Uređenje stare dežuraonice, te hola na Dan obilježavanja kao i dolazak učenika i djelatnika s kravatom taj dan u škole, tijekom proslave vezanje giga kravate oko stupova hola škole.
 • Odlazak na Državnu smotru Dana kruha u Đurđevcu, aktivno sudjelovanje na proslavi kod kumova Udruga šokačka grana Osijek

Nositelji:
 • Sanja Kotal, prof.
 • Stela Macakanja Baćić, prof.
Naziv teme: Biblijska kreativna skupina
Cilj:
 • Na radosniji i razigraniji način upoznavati Bibliju, otkrivati svijet oko sebe u svjetlu Biblije, razvijati svijest o transcendentalnom, u sebi otkrivati kreativnost i stvaralaštvo u zahvalnosti Stvoritelju poput biblijskih likova. SPOZNAJNI: Upoznati značenje brojeva u Bibliji, Biblijske događaje i otkrivati sklad i red svega stvorenog, a čovjek je kruna stvaranja. RADNI: Znati protumačiti smisao, važnost i značenje pojedinih Biblijskih slika, događaja, simbola i u današnjem svijetu tehnike. DOŽIVLJAJNI: svijet Ekologije…biljke, životinje…doživjeti smisao svega u međusobnoj povezanosti svijeta i čovjeka i povezanosti sa vjerom.

Zadatak:
 • Ponuđene sadržaje učiti živjeti: bilo u obitelji, školi, na ulici ili vjerničkoj zajednici – Crkvi. Prenijeti biblijsku poruku kroz dramski prikaz pojedinih biblijskih likova , tematsko uređenje školskog prostora, kreativno stvaranje na temu prigodnih slavlja prenijeti u obitelj, 53 pripremanje materijala za božićni sajam, prodaja i namjena sredstava potrebnima u svojoj sredini, misijama, mjestima pogođenim prirodnim nepogodama…nije važno koliko dati, nego odgajati srce za dobro… - Odgajajući sebe potičemo i druge na promjenu kako su se mijenjali ljudi susrećući Isusa. Aktivnost će se realizirati djelomično u školi i djelomično izvan škole u široj lokalnoj zajednici.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Različite metode: pismeno, likovno, rad na tekstu, glazbeno, molitveno,scensko izražavanje, meditativno... Kroz predavanja, radionice, istraživanja...

Nositelji:
 • Sanja Kotal, prof. vjeroučiteljica
 • zainteresirani učenici.
Naziv teme: „Misli održivo, djeluj održivo!“
Cilj:
 •  Povećanje uloge organizacija civilnog društva u području održivog razvoja organiziranjem edukativnih aktivnosti namijenjenih mladima i osobama treće životne dobri i uspostavljanje partnerstva s relevantnim dionicima na lokalnoj razini 2. Informiranje i senzibiliziranje javnosti o važnosti održivog razvoja i promocije istog u lokalnoj zajednici.

Zadatak:
 • Projektom „Misli održivo, djeluj održivo!“, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku u suradnji s partnerima na projektu provest će edukativne, informativne i promotivne aktivnosti na području grada Osijeka s ciljem senzibiliziranja i informiranja opće populacije o konceptu održivog razvoja. Nadalje, uspješnom implementacijom projekta popularizirat će se 29 održivi razvoj na lokalnoj razini, poticati smanjenje međugeneracijskog jaza te unaprijediti ekološki uvjeti u lokalnoj zajednici.. Navedeno će se osigurati kroz organizaciju stručnih rasprava, izgradnju digitalnog i fizičkog huba znanja o održivom razvoju, medijsku kampanju te volonterske aktivnosti u kojima će sudjelovati mladi čime će se osim samog teorijskog izučavanja o održivom razvoju osigurati i njegova praktična dimenzija, odnosno, primjena u svakodnevnom životu te pozitivan utjecaj na okoliš kroz volonterske i druge aktivnosti.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Prilikom provedbe ove aktivnosti, ciljane skupina provest će veći broj akcija u suradnji s prijaviteljima i partnerima na projektu u kojima će se osigurati kvalitetna implementacija postulata održivog razvoja na lokalnoj razini kroz akcije prikupljanja rabljenje odjeće, obuće i kućanskih potrepština u svrhu njihove ponovne uporabe. Također, u suradnji s gradom Osijekom, učenici i volonteri sudjelovat će na rješavanju konkretnih ekoloških problema u lokalnoj zajednici što je svakako vrlo važno u postizanju ciljeva održivog razvoja. U navedenim akcijama sudjelovat će i umirovljenici kao ciljana skupina projekta, pošto je vrlo važno samom edukacijom i primjenom održivog razvoja obuhvatiti sve generacije građana lokalne zajednice kako bi i sam utjecaj projekta i projektnih aktivnosti bio veći i korisniji za lokalnu zajednicu.

Trajanje: 24 mjeseca


Nositelji:
 • Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Partneri: Aktivni umirovljenici Osijek, Grad Osijek, Ekonomska i upravna škola Osijek, Graditeljskogeodetska škola Osijek.
Naziv teme: Uređenje ulaznog hola u školi
Cilj:
 • Razvijanje interesa obrtnika za prakticiranje njihovog zanimanja na konkretnom zadatku uz poticanje vlastitog izričaja kreativnosti. Pokušati ostvariti timski rad na zajedničkom projektu između obrtnika i tehničkih zanimanja.

Zadatak:
 • Postići međusobnu suradnja između različitih obrtničkih zanimanja i arhitektonskih tehničara na istom projektu. Razvijati kreativni izričaj kod učenika. Stvoriti osjećaj za urednost pri radu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Podizanje kvalitete odnosa i suradnje među učenicima različitih zanimanja, razvijanje empatije( poštivanje i cjenjenje rada svakog zanimanja ponaosob unutar 25 zajedničkog projekta) i poticanje kreativnog i timskog rada.

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Sanja Semenčić
 • Sreten Ribić
 • Gordana Mioš
 • Krešimir Stiner
 • Nada Marušić
Naziv teme: Zimska škola kreativnog stvaralaštva „Graditelji“
Cilj:
 • Promocija Škole Poticanje stvaralaštva mladih Poticanje suradništva.

Zadatak:
 • Suradnja GGŠO i GFO Suradnja s Muzejom vučedolske kulture, Gradskim muzejom Vukovar, FabLabom Zagreb, Strojarska tehnička škola Faust Vrančić, Unikomom, By Zrinka 13-15 kreativnih radionica u trajanju od 3 dana tijekom zimskog odmora učenika u prostoru škole Voditelji nastavnici i vanjski suradnici.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

7., 8.i 9. siječnja 2019.

 • Zadovoljstvo sudionika, evaluacija radionica.

Nositelji:
 • Nastavnici GGŠO i vanjski suradnici te sudionic- djeci i mladi ( 5-18 godina) Osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast, Stela Macakanja Baćić, prof. - koordinatorica.
Naziv teme: Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša ( Biologija)
Cilj:
 • Učenici će steći znanja o pojedinim organskim sustavima,prevenciji bolesti tih sustava, spoznati kako koliko su sami odgovorni za svoje zdravlje, spoznati koliko je zdrav način življenja značajan za tjelesno, mentalno,emocionalno i socijalno zdravlje.

Zadatak:
 • Kroz timski rad naučit će uvažavati mišljenje drugih, savladati tehnike samostalnog rada: mikroskopiranje, promatranje,crtanje.
 • Predavanja,radionice,vježbe , -učenici će sudjelovati na radionicama u okviru Festivala znanosti koji se organizira svake godine u mjesecu travnju - pojedini sadržaji će se realizirati u suradnji s PUosječko-baranjske: trgovanje ljudima ovisnost i zloupotreba droga sigurnost i zaštita djece na internetu ovisnost i zloporaba droga.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Evaluacija na kraju programa bez brojčanog ocjenjivanja,anketiranje učenika o važnosti provođenja ovakvog programa.

Nositelji:
 • Radojka Srdanović, nastavnica biologije i učenici obrtničkog zanimanja, 1. razred.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Klub kreativnog stvaralaštva
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje kreativnosti kod mladih i  tradicijski osjećaj. 

Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje blagdana (Božić ),Dani kruha i Dan kravata, Dan škole, ispraćaj maturanata.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Stela Macakanja Baćić. prof.
 • Sanja Kotal, prof.
Naziv teme: Eko- škola Građa (Iz staroga- novo)
Ostvareni ciljevi:
 • Manje plastičnih boca na hodniku - više šarenih posuda za cvijeće.

Realizirani zadaci:
 • Prikupljeno je puno plastičnih boca po učionicama i hodniku, od njih su nastali kreativne posude za cvijeće.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko- patrola
 • Biblijska kreativna skupina
 • Sanja Kotal, prof.
Naziv teme: Čišćenje školskog okoliša nakon snijega
Ostvareni ciljevi:
 • Aktivno čišćenje okoliša škole i prikupljanje lišća u vreće. Ljepši okrug škole, suradnja učenika i profesora.

Realizirani zadaci:
 • Pograbljani travnjaci, ljepši okoliš, odvezeno lišće.

Vrijeme realizacije:
 • ožujak 2019.

Nositelji:
 • Učenici strukovnih zanimanja, profesori prakse

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Eko škola Građa - eko svijest rađa!


Eko himna:

Oj Građo moja divna,

Slušaj kako glasi tvoja eko-himna:

 

U našoj školi marljivi su đaci

I u ekologiji smo prvaci.

Eko duh u nama živi,

Neka se svatko našoj školi divi!

 

Naše dvorište puno je cvijeća

I nigdje nema smeća.

Volimo kad sve blista,

Kad je škola uredna i čista!

 

Građevinci pravi smo mi,

Pametni i odlučni.

Čuvamo okoliš oko sebe,

Za nered opomenut ćemo i tebe!

 

Građevinski duh u nama živi,

Neka se svatko tome divi!

Nečistoće uklanjamo, popravljamo i gradimo,

Marljivo eko - radimo!