Eko škola

Osnovna škola Milana Langa, Bregana

Langova 2
10432 Bregana

Telefon: 3375 - 396
Fax: 3324 - 443
E-mail: i.matijasic73@gmail.com
Web: www.os-mlanga-bregana.skole.hr

Ravnatelj/ica: Igor Matijašić
Školski koordinatori: Milan Librić, Kornelija Turić Dorotić
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Dan jabuka

  Od jabuka koje rastu u školskom voćnjaku u Noršić Selu i Bregani priprema raznih delicija (od predjela do deserta). Skupljanje recepata koji će se kasnije objediniti.

 • Dan ljekovitog bilja

  Višegodišnji projekt - Dani ljekovitog bilja (svake godine pripremiti recepte za izabranu biljku koja raste u čistoj prirodi Noršić Sela. Skupljati tradicionalne recepte za hranu i narodne lijekove, a kasnije ih objediniti i objelodaniti.

 • Kotač začinskog bilja

  Uređenje dijela školskog dvorišta (u obliku kotača) i sadnja različitih vrsta biljaka koje učenici zajedno s učiteljicom brižno njeguju.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnatelj
  • Igor Matijašić
 • učitelji (voditelji programa - školski koordinatori)
  • Marija Aščić, Valentina Martinček, Milan Librić
 • učitelji
  • Kornelija Turić Dorotić, Anamarija Banjedvorec
 • učenici
 • predstavnici tehničkog i administrativnog osoblja
  • Darko Celizić, Mirjana Bencalić, Ivanka Košćica
 • predstavnici roditelja
  • Mirjana Kovačić Prošić
 • predstavnici lokalne zajednice javnih i drugih poduzeća
  • Maja Gračanin, Martina Glasnović, Ivica Karoglan, Lovorka Jakopec

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Manje otpada u našem zavičaju
Cilj:
 • Smanjiti količinu otpadaka u neposrednom okruženju škole.

Zadatak:
 • Organizirati nekoliko akcija u koje bi bili uključeni i učenici i učitelji i roditelji kako bi se smanjila količina nepotrebnih stvari (otpadaka) koji nas okružuju.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici i djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjivanje količine otpada u neposrednom okruženju.

Realizirani zadaci:
 • Organizirano nekoliko akcija skupljanja otpada.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Učenici i djelatnici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Veliki svijete,

Eko poruku šalje ti dijete!

Štedi energiju i izvore razne

jer sutra bi Zemlji baterije

mogle biti prazne!

 

Ne gazi cvijeće,

Ne radi od njega smeće.

Papir i otpatke stavljaj u vreće

ili u koš za smeće.

 

Spasi mrava, pticu, šumu…

Imaj to na umu!

 

Nebo je nekad bilo plavetno i sretno,

a sada je od dima sjetno.

Šuma je nekad bila lijepa,

a sada je od smeće slijepa.

 

Pružimo prirodi ruke,

olakšajmo joj muke!

Veliki svijete budi dobar

jer čistu prirodu treba svako dijete.

Eko svijet neka bude naš planet!

 

Mia Fauković i Mia Bošnjak


Eko himna:

Potok se mali guši u tami,

u mutnoj vodi riba se baca,

smeće po toj rijeci pluta,

ne pjeva više ptica žuta.

Tvornica svojim raljama zjeva,

Crni dim šumom pjeva.

 

Da popravimo tu grozotu

i damo Zemlji svu ljepotu,

pismo pročitajte ovo

i upamtite svako slovo.

 

„ Molimo vas dobri ljudi,

pomozi Zemlji, koristan joj budi.

Recikliraj, ne bacaj smeće

i Zemlja nastradati neće.

Eko život započnite

i ruke vrijedne zaposlite.

Neka Zemlja čista sja,

svoju ljubav joj pružam ja.“

 

Da popravimo tu grozotu

i damo Zemlji svu ljepotu,

pismo pročitajte ovo

i upamtite svako slovo.

 

Stela Slak tekst, učenici OŠ Milana Langa i Marin Rimac - glazba