Eko škola

Dječji vrtić Maslačak, Đurđevac

Tina Ujevića 1
48350 ĐURĐEVAC

Telefon: 048/811-703
Fax:
E-mail: vrtic.maslacak@djurdjevac.hr
Web: vrtic-maslacak.hr

Ravnatelj/ica: u.z.Marija Čupen Tomica
Školski koordinatori: Ivana Fucak, Ljiljana Lenardić, Silvana Kolar, Ivana Mihotić, Maja Hrvatič Padovan, Blaženka Dokuš
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ivana Fucak, odgojitelj
 • Ljiljana Lenardić, odgojitelj
 • Silvana Kolar, odgojitelj
 • Ivana Mihotić, psiholog
 • Maja Hrvatić Padovan, tajnica
 • Blaženka Dokuš, kuharica
 • Matija Bažulić, predstavnik grada, turistička zajednica
 • Marija Čupen Tomica, v.d. ravnatelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PRUŽIMO PRIRODI RUKE- ŽIVIMO EKO
Cilj:
 • Opći cilj je ugraditi odgoj i obrazovanje za okoliš u sve segmente odgojno- obrazovnog procesa kao i u svakodnevni život djece, roditelja i djelatnika dječjeg vrtića.

Zadatak:
 • razvijati spoznaju da treba čuvati okoliš
 • bogatiti iskustvo i spoznaju o ekološkim pitanjima
 • razvijati pozitivnu sliku o sebi i osjećaj da je pohvalno reciklirati i razvrstavati otpad
 • širiti spoznaju o očuvanju, iskorištavanju i mijenjajnju prirode
 • poticanje zdravog načina i usvajanje zdravih navika kod djece

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.

 • praćenje  natječaja i projekata  vezanih za EKO teme
 • prijava za nacionalni EKO paket s ciljem educiranja o važnosti odvojenog zbrinjavanja upotrebljne Tetra- pak ambalaže
 • sakupjanje plastičnih čepova čitavu pedagošku godinu, te odnošenje istih Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske
 • svakodnevne aktivnosti u radu s djecom (razvrstavanje i pravilno odlaganje otpada, štednja vode, odlaganje bio otpada u komposter, sadnja vrta, zdrava prehrana, te oralna higijena, igra i aktivnosti prirodnim materijalima, svakodnevne sportske aktivnosti...)
 • očuvanje kulturne baštine i njegovanje tradicije kraja (kroz etno sadržaje, upoznati i razvijati osjećaj poštovanja prema tradicijskim vrijednostima i običajima, posebice onima vezanim uz suživot s prirodom: tradicijska glazba, instrumenti, ples, nošnja, narodne priče...)
 • fotografiranje svih eko sadržaja u vtiću i jaslicama, te objava istih na internetskim stranicama vrtića ( uz potpisane privole roditelja)
 • provođenje projekta "Zdravi doručak",  suradnja s glavnom kuharicom dječjeg vrtića, suradnja s Osnovnom školom i lokalnim OPG-ovcima.
 • stručno usavršavanje svih djelatnika
 • nabava stručne lliterature za odgojitelje i edukativnih slikovnica
 • sakupljanje starih baterija u  spremnike namjenjene njima

RUJAN

 • zelena čistka (sve vrtičke skupine sudjeluju)
 • uključivanje u manifestaciju Dani voća ( izrada jesenskih dekoracija od recikliranih i eko materijala) 
 • obilježavanje dana kretanja (suradnja s HAK-om i Olimpijskim savezom)

LISTOPAD 

 • sastanak eko odbora
 • obilježavanje Dana kravate (zajednoička aktivnost svih odgojnih skupina)
 • šetnje prirodom i sakupljanje prirodnih materijala
 • uključivanje u jesensku svečanost ( Dani kruha: aktivnosti u svim centrima aktivnosti, priprema kruha od raznih vrsta brašna)
 • međunarodna manifestacija DANI KRUHA - DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
 • uključivanje u manifestaciju Medveni den
 • uključivanje u manifestaciju Zlatna jesen (tikvijada, kestenijada)

STUDENI

 • jesensko čišćenje vrta našeg vrtića, pripremanje vrta za zimu 
 • radionica recikliranje starog novinskog papira
 • formiranje zelenog otoka od neoblikovanog materijala, razvrstavanje otpada: staklo, papir, tekstil, platika
 • posjet tržnici, kupnja različitih sadnica, sađenje
 • prijava na projekt VELIKI LOV NA BILJKE

PROSINAC

 • projekt ODRŽIVE MISLI u suradnji s Gradom Đurđevca i Gradskim kazalištem...tema projekta važnost odvajanje otpada: predstava Snjeguljičin rođendan 
 • formiranje eko patrole i oblizak skupina
 • izrada ukrasa i kićenje bora od starih i odbačenih knjiga

SIJEČANJ

 • postavljanje kućica za ptice u dvorište vrtića i pripremanje hrane za ptice
 • postavljanje, uređenje i praćenje rada preko eko panoa
 • obilježavanje Svjetskog dana šuma

VELJAČA

 • izrada maski za maskenbal od neoblikovanog materijala 
 • sastanak eko odbora o daljnim smjernicama

OŽUJAK

 • proljetno čišćenje igrališta i vrta (priprema vrta za proljetnu sadnju)
 • obilježavanje dana Voda ( posjeta potoku Čivičevac, vodocrpilište Đurđevac i pročišćivač voda Đurđevac),
 • aktivnosti na temu Vode i očuvanje pitke vode po svim odgojnim skupinama
 • sakupljanje tetra Pak ambalaže, te prijava na natječaj na temu reciklaže i ponovne upotrebe povodom Dana planeta Zemlje

TRAVANJ

 • obilježavanje Svjetskog dana zdravlja (zdrava prehrana)
 • vrt: sijanje i sađenje povrća
 • sudjelovanje na manifestaciji VUZMENA KOŠARICA u Koprivnici
 • odlaganje bio otpada u komposter
 • obilježavanje Dana planeta Zemlje po skupinama
 • sudjelovanje na sajmu cvijeća na Gradskom trgu Đurđevcu
 • posjet reciklažnom dvorištu
 • prijava za projekt "Najljepši školski vrtovi"
 • dani otvorenih vrata Dječjeg vrtiće, te projektni dan

SVIBANJ 

 • uređenje vrtičkih terasa sa raznovrsnim biljkama
 • sastanak o realiziranom
 • briga o zasađenom povrću, te ubiranje prvih plodova, tržnica za roditelje humanitarnog karaktera
 • obilježavanje mjeseca zaštite od požara, suradnja s vatrogasnom postajom
 • oformiti "vrtić u prirodi" - čitanje u prirodi 

LIPANJ

 • sudjelovanje na Picokijadi, mala crtana Picokijada
 • prikupljanje dokumentacije i priprema izvještaja

SRPANJ  I KOLOVOZ

 • briga o vrtu 
 • Eko/etno sadržaji igara na otvorenom

Nositelji:
 • djeca svih odgojnih skupina
 • odgojitelji
 • ravnateljica
 • ostali djelatnici vrtića
 • roditelji
 • lokalna zajednica

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PRUŽIMO PRIRODI RUKE- ŽIVIMO EKO
Ostvareni ciljevi:
 • Glavni cilj nam je bio urgaditi odgoj i obrazovanje za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog procesa kao i u svakodnevni život djece, roditelja i djelatnika dječjeg vrtića.
 • Sve zadaće planirane u skolpu eko programa provodile su se unutar zadaća plana i programa odgojno obrazovnog rada našeg vrtića. Aktivnosti, sadržaji i poticaji prilagođeni su dječjim interesima, dobi djece i mogućnostima.
 • Većina planiranih zadaća u skolpu eko programa provedeno je i  realizirano, a ostaju nam za realizaciju zadaće  i aktivnosti u mjesecima koje slijede.
 •  U toku  provedbe programa poštivali smo: 
  • igra je osnovna aktivnost predškolskog djeteta i kao takva preduvjet razvoja ekološke svijesti
  • stvarati materijalno i socijalno okruženje za postupno razumijevanje pojedinih događaja u okolišu i razumijevanju njegovih utjecaja na život
  • prepoznavanje i poticanje djetetove individualne interese i potencijale, a različitosti usmjeravati za doprinos programu
  • omogučiti različite načine izražavanja i radni aktivnosti

Realizirani zadaci:
 • RUJAN:
  • uključili smo se u zelenu čistku  14. 09. 2018. , te  očistili okoliš Dječjeg vrtića od smeća
  • sudjelovali smo na 20.tim DANIMA VOĆA u našem gradu, tema nam je ovoga puta bila RECIKLIRAJMO I NAPRAVIMO VOĆE
  • obilježili smo dan kretanja u suradnji s Olimpijskim savezom, te sudjelovali na olimpijskom danu, i u suradnji s HAK-om SIGURNO U PROMETU - BICIKLIJADA
 • LISTOPAD:
  • na nivou vrtića obilježili smo DAN KRAVATE - izrada velike kravate koju smo izložili u dvorani vrtića
  • naš grad  i vrtić bili su  domaćini SVEHRVATSKE SMOTRE  DANI KRUHA - DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
  • TIKVIIJADA I KESTENIJADA - promovirali smo "zdravu" hranu, pekli smo zdrave kolačiće ( u suradnji s roditeljima) od bundeva i kestena, a naše kuharice su napravile juhu od bundeve
  • ZDRAVI DORUČAK : MEDENI DORUČAK (med na kukuruznom kruhu i mlijeko)
 • STUDENI
  • jesensko čišćenje vrta, pripremili smo vrt za zimu, posijali  i posadili zimsko povrće, u suradnji s komunalnim poduzećem našeg grada posadili smo i maćuhice na terasama i oko vrta
  • razvrstavanje otpada u postojeće kante za razvrstavanje otpada, te nošenje za to predviđene kontejnere "izvan vrtića"
  • formiranje eko patrole, te obilazak i ocjenjivanje stanja po prostorijama vrtića
  • srednja skupina SOVICE prijavila se na projekt VELIKI LOV NA BILJKE 
  • ZDRAVI DORUČAK : UPOZNAJMO ARONIJU ( čaj od aronije, namaz od domaćeg sira sa sjemenkama lana na heljdinom kruhu)
 • PROSINAC 
  • u suradnji s Gradom  u provođenju projekta ODRŽIVE MISLI, edukativna predstava za djecu  SNJEGULJIČIN ROĐENDAN (kako stvarati manje otpada)
  • estetska skupina vrtića izradila je ukrase za bor od starih i otpisanih knjiga ( suradnja s Gradskom knjižnicom).
  • ZDRAVI DORUČAK : UPOZNAJMO TUNU ( zdravi oblik paštete od tune na kruhu sa sjemenkama i čaj borovnica)
 • SIJEČANJ
  • aktivnosti po skupinama od PVC boca i kartona - izrada hranilica za ptice ( postavljene na stabla na vrtićkom igralištu i vrtićkom okruženju)
  • redovno se nosi bio otpad (iz kuhinje i soba dnevnih boravak) u komposter
  • ZDRAVI DORUČAK : DORUČAK IZNENAĐENJA (namaz od GOJI bobica na crnom kruhu i mlijeko)
 • VELJAČA 
  • imenovanje glavnog odbora, eko koordinatora i nositelje programa
  • napravili smo ocjenu stanja okoliša
  • ZDRAVI DORUČAK : DORUČAK NAŠIH STARIH (čvarci, špek i kukuruzni kruh i čaj kamilica)
 • OŽUJAK
  • sakupljanje TETRA pak ambalaže u suradnji s roditeljima i kuhinjom našeg vrtića u svrhu prijave natječaja EKO PAKET
  • PRVI DAN PROLJEĆA  I DAN ŠUMA (aktivnosti po svim vrtičkim skupinama)
  • obilježavanje DANA VODA - uočavanje važnosti vode za svijet, eksperimenti s vodom, štednja vode i razvijanje svijesti o očuvanju izvora pitke vode i spoznavanje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet
  • ZDRAVI DORUČAK : SLASTICA NAŠIH STARIH (Svetojanska kukuruzna zlevanka i čaj od jabuke)
 • TRAVANJ, SVIBANJ, LIPANJ (nije još realizirano) 

 


Vrijeme realizacije:
 • Pedagoška godina 2018./2019. 
 • EKO PATROLA - Jednom tjedno od 10 do 10:30

Nositelji:
 • odgojitelji
 • ravnatelj
 • koordinatori eko skupine,
 • djeca svih vrtićkih I jasličkih skupina
 • ostali djelatnici vrtića
 • roditelji
 • lokalna zajednica

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

NAŠ JE MASLAČAK ŠARENIH BOJA,

VELIKO ZLATNO PODRAVSKO SUNCE.

U MASLAČKU SVE SE ZELENI, 

ALI TO NIJE ZBOG BOJE

VEĆ ZBOG ZELENIH MISLI 

ŠTO SE U MASLAČKU ROJE.


Eko himna: