Eko škola

Dječji vrtić Radost, Novska

I.B. Mažuranić 1
44330 Novska

Telefon: 044 600 320
Fax: 044 608 138
E-mail: vrtic.radost@optinet.hr
Web: www.radost-novska.hr

Ravnatelj/ica: Ljerka Vidaković, prof.
Školski koordinatori: Ivana Zelenika, pedagoginja, Eleonora Ždralović, zdravstvena voditeljica, Đurđica Grujić, odgojiteljica, Helena Kovačević, odgojiteljica
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Istraživanje riba i ptica

  Tijekom pedagoške godine mlađa vrtička skupina pokazala je interes za pticama i ribama. Odgojiteljice su razradile projekt te kroz mnoge aktivnosti djeca su učila o životinjama, njihovom staništu i načinu života. Aktivnosti koje su se provodile: instalacija akvarija sa ribicama u sobi dnevnog boravka, slikanje riba, posjet lokalnog ribolovnog kluba, odlazak sa roditeljima na obližnji ribnjak, istraživanje ptica u dvorištu i uspoređivanje sa onima koje se nalaze u dječjoj enciklopediji, izrada kućica za ptice.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marija Kušmiš, ravnatelj Parka prirode Lonjsko polje
 • Dijana Kovačević, predstavnik roditelja
 • Ivana Zelenika, predstavnik roditelja
 • Tomislav Sablić, predstavnik roditelja
 • Monika Bosanac, OPG Bosanac
 • Iva Kos, član tehničkog osoblja
 • Ivana Zelenika, pedagoginja
 • Mirjana Ćaćić, odgojiteljica skupine „Ježići“
 • Helena Kovačević, odgojiteljica skupine „Ježići“
 • Đurđica Grujić, odgojiteljica
 • Helena Kovačević, odgojiteljica
 • Monika Bosanac, zdravstvena voditeljica
 • Ljerka Vidaković, ravnateljica DV „Radost“ Novska

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: "Upoznavanje važnosti energije za život čovjeka i štednja"
Cilj:

Upoznavanje djece sa pojmom energije, gdje se sve nazali energija, za što se sve koristi energija, što su to obnovljivi izvori energije te može li se štedjeti energija i kako.


Zadatak:
 • Poticaji djece i roditelja na usvajanje određenih oblika ponašanja kojima bi se promjenio odnos prema energiji koju svakodnevno koristimo (voda, električna energija i toplina).
 • Izgrađivanje pozitivnih stajališta o prirodnim resursima.
 • Upoznavanje načina na koji energija utječe na život na Zemlji.
 • Razvijanje navike štednje i na taj način svojom aktivnosti doprinositi zaštiti i očuvanju prirode.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu pedagošku godinu 2021./2022.


Nositelji:

Skupina "Ježići" s odgojiteljicama Helena Kovačević i Mirjana Ćaćić.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:

Naš glavni ovgodišnji cilj je poznavanje važnosti energije za život čovijeka i štednja.


Realizirani zadaci:

Aktivnosti na temu: hrana kao energija, vremenski uvijeti-vjetar kao energija, voda kao izvor energije, sunce kao izvor energije.


Vrijeme realizacije:

Od siječnja do lipnja 2022. godine.


Nositelji:

DV "Radost" Novska.