Eko škola

Osnovna škola Jagodnjak

Borisa Kidriča 57
31324 Jagodnjak

Telefon: 031745063
Fax: 031 745 027
E-mail: skola@os-jagodnjak.skole.hr
Web: http://os-jagodnjak.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Lazo Kljajić
Školski koordinatori: Antonia Mioč
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :