Eko škola

Dječji vrtić Utrina, Zagreb

Maretićeva 2
10000 ZAGREB

Telefon: 01 6673 178
Fax: 01 6685 542
E-mail: Vrtic.Utrina@zagreb.hr
Web: http://www.vrtic-utrina.zagreb.hr/

Ravnatelj/ica: Natalija Marincel, prof.
Školski koordinatori: Matea Jazbec, Ivana Šubašić, Andrea Borgudan Misirača, Tamara Neralić, Vesna Kljak
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt