Eko škola

Dječji vrtić Utrina, Zagreb

Maretićeva 2
10000 ZAGREB

Telefon: 01 6673 178
Fax: 01 6685 542
E-mail: Vrtic.Utrina@zagreb.hr
Web: http://www.vrtic-utrina.zagreb.hr/

Ravnatelj/ica: Natalija Marincel, prof.
Školski koordinatori: Matea Jazbec, Ivana Šubašić, Andrea Borgudan Misirača, Tamara Neralić, Vesna Kljak
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • NATALIJA MARINCEL prof. (ravnatelj)
 • MATEA JAZBEC (koordinator)
 • VESNA KLJAK (koordinator)
 • IVANA ŠUBAŠIĆ (koordinator)
 • TAMARA NERALIĆ (koordinator)
 • ANDREA BORGUDAN MISIRAČA (koordinator)
 • PETRA LONJAK (pedagog)
 • MIRA MAČEŠIĆ (ekonom)
 • MIRELA MARJANAC prof., ravnatelj DV Sopot (predstavnik lokalne zajednice)
 • DANIJELA BEZJAK (predstavnik roditelja)
 • ANA-MARIJA LADIŠ (vanjski suradnik)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Poticati razvoj odgovornog ponašanja i korištenja vode kao vrijednog resursa te usvajanje novih spoznaja o vodi (njene vrijednosti, važnost, uporabi, štednji i rasprostranjenosti).


 


Zadatak:
 • Cilj će se pokušati ostvariti provođenjem praktičnih aktivnosti-pokusa, istraživanjem pisanih i slikovnih materijala te posjetima.
 • Eko patrole u srednjim i starijim skupina nadgledaju potrošnju i racionalno korištenje vode u vrtiću.
 • Također osim vode odgojitelji će provoditi aktivnosti vezane i uz druge ekološke teme, te obilježavanje važnih datuma tijekom godine.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji iz srednjih i starijih vrtićkih skupina