Eko škola

Dječji vrtić Utrina, Zagreb

Maretićeva 2
10000 ZAGREB

Telefon: 01 6673 178
Fax: 01 6685 542
E-mail: Vrtic.Utrina@zagreb.hr
Web: http://www.vrtic-utrina.zagreb.hr/

Ravnatelj/ica: Natalija Marincel, prof.
Školski koordinatori: Ivana Šubašić
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • NATALIJA MARINCEL, prof., ravnatelj
 • TANJA KOLJANIN, odgojitelj
 • MATEA JAZBEC, odgojitelj
 • VESNA KLJAK, odgojitelj
 • ANDREA BORGUDAN MISIRAČA, odgojitelj
 • IVANA SUBAŠIĆ, odgojitelj
 • PETRA LONJAK, pedagog
 • MIRA MAČEŠIĆ, ekonom
 • ANTE OREŠKOVIĆ, predstavnik Upravnog vijeća i roditelja
 • ANA-MARIJA LADIŠ, vanjski suradnik
 • MIRELA MARJANAC, prof., ravnatelj DV Sopot

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Poticati razvoj odgovornog ponašanja i korištenja vode kao vrijednog resursa te usvajanje novih spoznaja o vodi (njene vrijednosti, važnost, uporabi, štednji i rasprostranjenosti).

Zadatak:
 • Na početku godine radilo se na osnivanju eko patrola u svim srednjim i starijim vrtićkim skupinama čiji je osnovni zadatak svakodnevno nadgledanje potrošnje vode od strane djece. Tijekom godine odgojitelji će raditi razne projekte  vezane uz važnost vode, njenog očuvanja i što mi kao pojedinci možemo napraviti. To će uključivati i razne pokuse te utjecaj vode na životinjski svijet. Važnost vode ćemo uklopiti i u projekt "Veliki lov na biljke". Također osim vode odgojitelji će provoditi aktivnosti vezane i uz druge ekološke teme, te obilježavanje važnih datuma tijekom godine.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018/2019


Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji iz srednjih i starijih vrtićkih skupina

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: veliki lov na biljke
Ostvareni ciljevi:
 • upoznati djecu sa terminom biološka raznolikost, upoznati biljne i životinjske vrste u vrtićkom okruženju

Realizirani zadaci:
 • mreža života, sadnja drveća-suradnja sa Zrinjevcom, karta staništa, dendroterapija, izrada herbarija, proučavanje biljaka i kukaca u okolini, prikupljanje prirodnina za predgled pod mikkroskopom, promatranje ptica (vrana, sova, golub, svraka, vrapčić, kos) u dvorištu, postavljanje hranilica, ...

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji
Naziv teme: voda
Ostvareni ciljevi:
 • Smatramo da je napredak i mali korak u osvještavanju djece i njihovih roditelja putem provedenih aktivnosti  što se tiče odgovornog ponašanja i korištenja vode te važnosti vode kao vrijednog resursa.


 


Realizirani zadaci:
 • Djeca i treću godinu za redom uživaju biti eko patrolarci te vrlo odgovorno prihvaćaju ulogu. Neke od aktivnosti (enciklopedije, plakati, pokusi-oblici vode, što zagađuje vodu, gdje sve ima vode, kakva može biti, zašto je važna, sakupljanje kišnjice, šetnja pokraj jezera, životinjski svijet u vodi) koje su se provodile tijekom godine vezano uz vodu djecu su osvjestila koliko je voda važna za život.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. (još uvijek traje)


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

„KAD SE MALE RUKE SLOŽE PAPIR SE RECIKLIRATI MOŽE“

"VODU ŠTEDIŠ I TIME VIŠE VRIJEDIŠ"


Eko himna:

UTRINA

 UTRINA JE TRAVA

UTRINA JE SAVA

UTRINA JE KRAVA,

U UTRINI SE PLIVA, PLIVA,

U UTRINI SE SNIVA, SNIVA,

U UTRINI SE GALOPIRA.

U UTRINI JE VRTIĆ,

U VRTIĆU SU DJECA,

U DJECI JE LJUBAV I SREĆA!

U UTRINI RASTE CVIJEĆE,

U UTRINI NIJE SMEĆE

JER UTRINA SMO MI

UTRINA STE VI

UTRINA JE NAŠA

UTRINA JE VAŠA!

DJEČJI VRTIĆ UTRINA!