Eko škola

Dječji vrtić Milana Sachsa, Zagreb

Ulica Milana Sachsa 5
10000 Zagreb

Telefon: 0958241445
Fax: +385 1 6144 893
E-mail: vrtic.milanasachsa@zagreb.hr
Web: www.vrtic-milanasachsa.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: dr.sc. Gordana Lešin
Školski koordinatori: Ivana Popek
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Vesna Cvetlić  - kuharica
 • Vesna Žulj – računovodstvo
 • Brankica Ćigir – spremačica
 • Valentino Vukes – domar
 • odgojitelji: Ana Kerep, Danijela Ćavar, Marina Mlinarić Duić, Jelena Ostović
 • Bosiljka Čondić – zdravstvena voditeljica
 • Ivana Popek – pedagoginja
 • Gordana Lešin – ravnateljica
 • predstavnik roditelja – Zvjezdana Vlašić
 • predstavnik lokalne zajednice – Marija Nakić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE
Cilj:
 • Poticati izravno djelovanje na suživot s prirodom u okružju vrtića

Zadatak:
 • Osigurati uvjete za uređenje cvjetnjaka,  povrtnjaka, mediteranskog vrta, dvorišta.
 • Briga za životinjski svijet u okružju vrtića.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Dokumentiranje u obliku foto i video zapisa, kratkih izvješća o odrađenim aktivnostima, redovitih sastanaka refleksija.

Nositelji:
 • djeca
 • odgojitelji
 • roditelji
 • zdravstvena voditeljica
 • spremačice
 • tehničko osoblje

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Godišnje izvješće
Ostvareni ciljevi:
 • Kada govorimo o održivom razvoju i ekologiji, upravo je vrtić mjesto gdje dijete živi i uči. Prve susrete s eko temama djeca doživljavaju u vrtiću, stoga je od velike važnosti da im stručno pristupimo te kod djece razvijemo ekološku osjetljivost.
 • Poznato je da sve što se nauči u ranom djetinjstvu ostaje kao temeljno znanje za budućnost te smo stoga ovu spoznaju iskoristili za stvaranje temeljnih znanja i usvajanja vrijednosti te ekološke osjetljivosti djece, a sve to s ciljem izgrađivanja kvalitetne odrasle osobe koja će uistinu ekološki promišljati i djelovati. Ono što dijete predškolske dobi nauči kao dobru naviku nosit će sa sobom do kraja života.
 • Djeca predškolske dobi uče čineći i međusobno surađujući, a ovakve komponente odgojno – obrazovnog rada idealne su za usvajanje ekoloških i drugih vrijednosti kod djece predškolske dobi.

Realizirani zadaci:

CENTRALNI OBJEKT JASLICE

 • SKUPINA: PUŽIĆI (odgojiteljice Matija Stipić i Iva Orešković)
  • odvajanje papira
  • štedljivo korištenje vode pri pranju ruku
  • izrada instrumenata od neoblikovanog materijala - suradnje s roditeljima
  • na dvorištu imenovanje biljki
 • SKUPINA: SLONIĆI (odgojiteljica Lora Batušić)
  • odvajanje papira
  • recikliranje plastičnih boca - zvečke
  • kako peremo ruke - trošenje vode i ubrusa
  • čuvanje prirode pri boravku na otvorenom
 • SKUPINA: RIBICE (odgojiteljice Ivana Barjaktarević i Valentina Jukić)
  •  izrada didaktike od neoblikovanog materijala (senzorne boce, tornjevi za slaganje, zvona, šuškalice, umetaljke)
  • hranimo ptice zimi
  • odvajanje otpada
  • upoznavanje s biljkama na dvorištu
 • SKUPINA: JEŽIĆI (odgojiteljica Ana Kerep)
  • upoznavanje s proljetnicama- neposredni susret
  • slikanje pečatnom tehnikom proljetnica
  • oslikavanje leptira
  • slikanje bubamara
  • pjesme: Leptiriću šarenčiću, Bubamara, Pužu mužu
  • susret s pužem
  • odvajanje papira, plastike
  • slikovnica: „U tlu čistu imamo glistu“

CENTRALNI OBJEKT VRTIĆ

 • SKUPINA: JABUKE (odgojiteljica Diana Vlaić)
  • U skupini se i dalje provodi razvrstavanje otpada, djeca se upozoravaju na štedljivu potrošnju vode, struje i papirnatih ručnika. Zbog COVID-19 virusa organiziran je rad od kuće kroz tjedne planove skupine. I dalje smo odrađivali eko teme.    
  • Kućica za ptičice    
  • Uređenje posude za cvijeće   
  • Slikovnica „Farma“
  •  Pogodi što je u kutiji
  • Obilježili smo Dan planeta Zemlje, ispričali priču „Proljetna eko priča“. Ponovili smo kako se otpad razvrstava. Uz pomoć roditelja smo odradili aktivnost prepoznavanja biljaka u okolici njihovog mjesta stanovanja, parkića. Isto tako trebali su nabrojati životinje koje prepoznaju u njihovoj okolici.
  • Nastavili smo s projektom „Veliki lov na biljke“ skupina Jabuke i Zvončići
 • SKUPINA: ZVONČIĆI (odgojiteljica Nevenka Banjanin)
  • izrada hranilica i kućica za ptice - suradnja s roditeljima
  • razrada eko aktivnosti iz Grada mladih
  • eko aktivnosti za vrtić  kod kuće - sadnja graha
  • slikovnice "Mrav dobra srca", "Plesna haljina žutog maslačka"
  • životinje u našem dvorištu (kukci, gliste)

PODRUČNI OBJEKT JASMIN

 • SKUPINA: Maslačak (odgojiteljica Maja Crnalić)
  • Tijekom ove pedagoške godine cilj nam je bio usmjeravati i učiti djecu da stječu pozitivne navike od malena, usvajaju znanja i vještine bitne za ostvarivanje zdravog načina života. Putem različitih aktivnosti nastojali smo prenijeti eko-poruke i djelovati na razvoje ekološke svijesti i pozitivnog stava prema prirodi i široj društvenoj zajednici.
 • Djeci se pričalo o važnosti vode za piće, te za rast biljaka i cvijeća. Radili smo na razvijanju svijesti o racionalnoj potrošnji vode, električne energije i papira. Provodili smo i ove aktivnosti:
  • Prikupljanje i zbrinjavanje papira i plastičnog otpada u odgovarajuće spremnike koje smo napravili u sobi (papirko i plastika)
  • Plijevljenje vrta, cvjetnjaka i mediteranskog vrta; sadnja cvijeća i zalijevanje sadnica
  • Bojanje guma za cvjetnjak
  • Također smo od različitog PNM-a izradili glazbene instrumente, lutke na štapu i društvene igre
  • U skladu s godišnjim eko-planom provedene su aktivnosti i obilježeni su eko-dani
  • Zajednički s djecom izradili smo plakate (uređivanje panoa, dječji crteži i izjave)
 • SKUPINA: POTOČNICE (odgojitelj Petra Bedeničar)
  • Aktivnosti su provođene u skladu sa eko kalendarom i zadacima i ciljevima za tekuću pedagošku godinu.  U studenom se i starija skupina „Potočnica“ uključila u Eko patrolu, koja nenajavljeno jednom tjedno obilazi prostore sve tri sobe dnevnog boravka, kuhinju i zbornicu u cilju provjere racionalnog korištenja papira za crtanje, el. energije, vode, papira za ruke te razvrstavanje papira i plastike u za to predviđene spremnike, koje ima svaka soba dnevnog boravka.
  • Eko plakati: važnost drveća
  • Eko patrola
  • Eko plakat – važnost ekologije
  • Plakat kruženje vode u prirodi
  • Obilježavanje eko datuma (Noć šišmiša, Jesen, Dan jabuka, Međunarodni dan dječjih prava, Međunarodni dan planina, 1.dan zime , 1.dan proljeća, Obilježavanja dana Planeta Zemlja, Obilježavanje svjetskog dana Sunca) 
 • Eko aktivnosti:
  • Plijevljenje vrta, cvjetnjaka i mediteranskog vrta
  • Bojanje guma za cvjetnjak
  • Prikupljanje i zbrinjavanje papira i plastičnog otpada u odgovarajuće spremnike
  • Poticanje na obostrano korištenje papira za crtanje
  • Razvijanje svijesti o potrebi i važnosti vode za piće i razvijanje higijenskih navika
  • Istraživanje vode; igre s vodom, važnost vode u svakodnevnom životu, kruženje vode u prirodi
  • Razvijanje svijesti o racionalnoj potrošnji vode, el. energije , papirnatih ubrusa
  • Prikupljanje plastičnih čepova
  • Prikupljanje i ponovno korištenje raznih kartonskih i plastičnih ambalaža
  • Terarij za mrave, hotel za kukce
  • Aktivnosti preporučene u sklopu projekta Vrtić od kuće
  • Sadnja graha
 • SKUPINA: MAĆUHICE (odgojiteljica Vesna Stilinović)
  • briga o sobnom bilju
  • provođenje eko patrole
  • odvajanje otpada – papira i plastike od ostalog
  • recikliranje boca – šuškalice i zvečke, mirisne boce

PODRUČNI OBJEKT ROĐENJA MARIJINA

 • SKUPINA: BUBAMARE (odgojiteljice Ruža Kuštra i Gordana Grbić)
  • U ovom dijelu pedagoške godine proveli smo niz aktivnosti vezane uz ekologiju : Europski tjedan mobilnosti, značenje i utjecaj energije na ljude i okoliš, prvi dan jeseni, Dani kruha, Dan jabuka,... Kao i svake godine radimo na osvješćivanju djece i roditelja o važnosti recikliranja, odvajanju otpada, sakupljanju plastičnih čepova, izradu i iskoristivosti „otpada“ za  poticaje: plastične boce, čepovi, kutije, razne ambalaže...Pazimo na potrošnju vode, papira, električne energije. Organizirali smo eko patrolu (starija djeca iz skupine Apples i Bubamare).
  • Ove pedagoške godine radimo na projektu „Voda“. Projekt smo započeli istraživanjem koliko vode ima na planeti Zemlji, koliko znači za život, čemu i zašto sve služi,...
  • Film „Kišna kap“
  • Interaktivna slikovnica „Kišna kap“
  • Vodeni ciklus
  • Izvođenje pokusa: isparavanje
  • Upoznali smo sva stanja vode (tekuće, plinovito, čvrsto)
  • Sijanje pšenice za Sv. Barbaru i promatranje pšenice koju smo zalijevali
  • Promatranje voda iz lokve i voda iz pipe
  • Jedan dječak donio je vodu iz jezera
  • Izradili smo plakat o vodi
  • Obojali i pripremili gume za sadnju cvijeća

INFORMATIČKO KOMUNIKACIJSKA RADIONICA:

 • Kroz godinu provodili smo temu: „List“
  • prve izjave djece – što je list, kako izgleda
  • fotografiranje fotoaparatom listova u prirodi
  • promatranje digitalnom lupom
  • crtanje lista u paint programu
  • djeca sama izrađuju kartice razlikovanja – fotografija i naziv u tablicu, ispis i plastificiranje
  • Izrada plakata za promjenjivi eko pano povodom Dana biološke raznolikosti (22.2.)


Vrijeme realizacije:

Pedagoška godina 2019/2020


Nositelji:

Članovi eko odbora i odgojitelji iz eko skupine.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zemlja naša viče sad

Brzo, brzo pomagaj.

Vodu čuvaj, svjetlo gasi,

Papirić u koš baci.


Eko himna:

1. Zemlja naša viče sad

Brzo, brzo pomagaj.

Vodu čuvaj, svjetlo gasi,

Papirić u koš baci.

 

Refren:

Iako smo mali mi

Poslušajte sada svi

Zemlja ova lijepa je

Protegnimo nožice.

 

2. Auto pusti nek' odmara

Priroda će biti zdrava!

Iako smo mali mi

Prirodu bi čuvali!

Haj'mo mame, haj'mo tate

Veliki i Maleni,

Pohitajmo hitro svi

Našu Zemlju spasiti!