Eko škola

Dječji vrtić Milana Sachsa, Zagreb

Sachsova 5
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 6144 891
Fax: +385 1 6144 893
E-mail: vrtic.milanasachsa@zagreb.hr
Web: www.vrtic-milanasachsa.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: dr.sc. Gordana Lešin
Školski koordinatori: Andrea Lanščak
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Članovi eko odbora:

•         ravnateljica:  Gordana Lešin

•         pedagoginja: Andrea Lanščak

•         zdravstvena voditeljica: Jadranka Milivojević

•         odgojitelji: Danijela Ćavar, Ana Kerep, Martina Vujić, Štefanija Grozdek

•         šefica računovodstva: Ana Marija Barišić

•         kuharica: Jadranka Katušić

•         spremačica: Brankica Čigir

•         domar: Mladen Komušar

•         predstavnik roditelja: Zvjezdana Vlašić

•         predstavnik lokalne zajednice: Marija Nakić


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE
Cilj:

poticati izravno djelovanje na suživot s prirodom u okružju vrtića


Zadatak:
 • osigurati uvjete za uređenje:
 1. cvjetnjaka
 2. povrtnjaka
 3. mediteranskog vrta
 4. dvorište
 • briga za životinjski svijet u okružju vrtića
 • uključivanje u projekt Ekoškola „Veliki lov na biljke“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:

djeca, roditelji, odgojitelji i djelatnici vrtića

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:

očuvanje izvora energije


Zadatak:
 • brinuti o štednji električne energije
 • kontrolirati stanje rasvjete
 • upoznati djecu s vrstama i izvorima energije
 • mjesečna aktivnost na temu energije pažljivo dokumentirana
 • ušteda toplinske energije
 • uređenje eko kutića
 • korištenje električnih uređaja i rasvjetnih tijela koja pripadaju energetskom razredu A

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca, roditelji, odgojitelji i djelatnici vrtića
 • eko patrola
Naziv teme: OTPAD
Cilj:

skupljati, zbrinjavati i smanjivati papirnati, plastični i stakleni otpad na nivou centralnog i područnih vrtića


Zadatak:
 • skupljanje i zbrinjavanje papirnatog, plastičnog i staklenog otpada na nivou centralnog i područnih vrtića
 • poticati iskorištavanje papira obostrano
 • upoznati djecu i roditelje s tehnikom recikliranja papira
 • korištenje recikliranog papira
 • ponovno korištenje kartonske ambalaže
 • sakupljanje i korištenje starih tkanina
 • prikupljanje plastične ambalaže i prodaja
 • prikupljanje starih baterija

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca, roditelji, odgojitelji i djelatnici vrtića
 • eko voditelj, tajnik, domar i djelatnici „Čistoće“

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz različite aktivnosti i poticaje djecu se izravno poticalo na djelovanje na suživot s prirodom u okružju vrtića.

Realizirani zadaci:
 • Osigurali su se uvjeti za uređenje cvjetnjaka, povrtnjaka, dvorišta.
 • Briga za životinjski svijet u okružju vrtića
 • Uključivanje u projekt Eko škola „Veliki lov na biljke“

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca i roditelji vrtića
 • odgojitelji, ravnateljica, stručni suradnici te ostali djelatnici vrtića
 • eko voditelji, domar, djelatnici „Čistoće“
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz različite aktivnosti i poticaje radilo se na očuvanju izvora energije.

Realizirani zadaci:
 • briga o štednji električne energije
 • eko-patrola
 • kontrolirati stanje rasvjete
 • upoznala su se djeca s vrstama i izvorima energije
 • ušteda toplinske energije
 • energetska obnova vrtića
 • uređenje eko kutića
 • korištenje električnih uređaja i rasvjetnih tijela koja pripadaju energetskom razredu A

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca i roditelji vrtića
 • odgojitelji, ravnateljica, stručni suradnici te ostali djelatnici vrtića
 • eko voditelji, domar
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz različite aktivnosti i poticaje osvještavalo se djecu, roditelje i djelatnike DV Milana Sachsa o brizi za očuvanje okoliša. Usvajala su se osnovna znanja o važnosti i načinu brige za okoliš.

Realizirani zadaci:
 • sakupljao se i zbrinjavao papirnati, plastični i stakleni otpad u vrtiću
 • eko-patrola
 • poticalo se obostrano iskorištavanje papira
 • djeca i roditelji upoznati su s tehnikom recikliranja papira
 • ponovno korištenje kartonske ambalaže (npr. za izradu poticaja, radova, projekt Tetra-pak...)
 • sakupljale su se i koristile stare tkanine (npr. za izradu interaktivnih slikovnica)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca i roditelji vrtića
 • odgojitelji, ravnateljica, stručni suradnici te ostali djelatnici vrtića
 • eko voditelji, domar, djelatnici „Čistoće“

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zemlja naša viče sad

Brzo, brzo pomagaj.

Vodu čuvaj, svjetlo gasi

Papirić u koš ubaci.


Eko himna:

Zemlja naša viče sad

Brzo, brzo pomagaj.

Vodu čuvaj, svjetlo gasi

papirić u koš ubaci.

Ref: Iako smo mali mi

       Poslušajte sada svi

       Zemlja ova lijepa je

       Protegnimo nožice

Auto pusti nek odmara

Priroda će biti zdrava!

Iako smo mali mi

Prirodu bi čuvali!

Haj'mo mame, haj'mo tate

veliki i maleni,

pohitajmo hitro svi

našu Zemlju spasiti!